Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 25 listopada 2021 r. dotyczące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie o sygnaturze K 6/21Stanowisko-Prezydium-KRRP-z.pdf

opublikowany

25/11/2021

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

autor/źródło

Prezydium Krajowej Rady Radców PrawnychPrezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża przekonanie, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego („TK”) z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie o sygnaturze K 6/21 zmierza do zniesienia gwarantowanej Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. („EKPC”)  ochrony praw indywidualnych i odebrania obywatelom możliwości ubiegania się o skuteczną ochronę ich praw przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu („ETPCz”).   Wydanie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny […]Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża przekonanie, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego („TK”) z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie o sygnaturze K 6/21 zmierza do zniesienia gwarantowanej Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. („EKPC”)  ochrony praw indywidualnych i odebrania obywatelom możliwości ubiegania się o skuteczną ochronę ich praw przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu („ETPCz”).

 

Wydanie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze K 6/21 przekracza określony w art. 188 Konstytucji RP zakres właściwości tego organu, gdyż kompetencje Trybunału obejmują wyłącznie kontrolę konstytucyjności norm prawnych, nie zaś orzeczeń sądowych, w tym orzeczeń sądów i trybunałów europejskich. Dodatkowo, zgodnie z art. 32 ust. 1 EKPC to ETPCz jest wyłącznie właściwy do rozpoznania wszystkich spraw dotyczących interpretacji i stosowania EKPC, zaś zgodnie z art. 9 Konstytucji RP do polskiej tożsamości konstytucyjnej należy przestrzeganie wiążącego Polskę prawa międzynarodowego.


plik

Stanowisko-Prezydium-KRRP-z.pdf

Pobierz

opublikowany

25/11/2021


typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych


autor/źródło

Prezydium Krajowej Rady Radców PrawnychWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200