Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 w sprawie C-791/19 ROświadczenie-Pierwszego-Prezesa-SN-z-dnia-9-kwietnia-2020-r.pdf

opublikowany

09/04/2020

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

autor/źródło

Sąd NajwyższyOświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku z postanowieniem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 R (Komisja Europejska versus Rzeczpospolita Polska)
plik

Oświadczenie-Pierwszego-Prezesa-SN-z-dnia-9-kwietnia-2020-r.pdf

Pobierz

opublikowany

09/04/2020


typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej


autor/źródło

Sąd NajwyższyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200