Odpowiedź sędziego Igora Tuleyi na decyzję Wiceprezesa Sądu Okręgowego w WarszawieOdpowiedz.pdf

opublikowany

21/09/2021

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

InneDecyzja K-1110-4.195/21 jest kolejnym dowodem na to, że Pan nie przestrzega obowiązującego porządku prawnego, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 i 15 lipca 2021 r. Ponadto, stanowi dalsze, bezprawne naruszenie moich podstawowych praw i wolności. Zakazał mi już Pan publikowania felietonów w mediach, tym samym ograniczając moje prawo do wolności słowa. Aktualnie […]Decyzja K-1110-4.195/21 jest kolejnym dowodem na to, że Pan nie przestrzega obowiązującego porządku prawnego, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 i 15 lipca 2021 r.
Ponadto, stanowi dalsze, bezprawne naruszenie moich podstawowych praw i wolności. Zakazał mi już Pan publikowania felietonów w mediach, tym samym ograniczając moje prawo do wolności słowa. Aktualnie próbuje Pan ingerować w moje prawa związane z działalnością naukowo-dydaktyczną.
Decyzja z 10 września 2021 r. jest całkowicie arbitralna i pozbawiona merytorycznego uzasadnienia. Zajęcia w Szkole Prawa Procesowego „Ad Exemplum” oraz Akademii Leona Koźmińskiego prowadziłem od wielu lat. Przypomnę, że od 19 listopada 2020 r. nie jestem dopuszczany do pracy, natomiast Pan pełni funkcję wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie od 21 grudnia 2020 r. W okresie od 21 grudnia 2020 r. do 10 września 2021 r. ani Pan ani pańscy koledzy nie widzieli żadnych przeszkód w tym, abym uczył studentów czy aplikantów. Wprost przeciwnie, w 2021 r. Prezesi Sądu Okręgowego w Warszawie nie oponowali, kiedy miałem poprowadzić wykłady dla prawników z Pomorskiej Izby Adwokackiej czy też Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Dzisiaj Pan stwierdza, że moja aktywność naukowo-dydaktyczna „w sposób niekorzystny może wpływać na dalszą pracę przyszłych absolwentów Szkoły Prawa Procesowego i Akademii Leona Koźmińskiego, którzy już na etapie szkolenia wystawieni są na etycznie nieklarowne zachowania”. Mogę zapewnić, że młodzi prawnicy, z którymi miałem do czynienia, potrafią odróżniać dobro od zła i mają świadomość, że takie wartości jak honor czy uczciwość nie są na sprzedaż.

plik

Odpowiedz.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Inne


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200