Komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zarządzenia środków tymczasowych wobec Polski (sprawa C-619/18 R Komisja / Polska)CP180204PL.pdf

opublikowany

17/12/2018

typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej

autor/źródło

Organy Unii EuropejskiejPolska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku
plik

CP180204PL.pdf

Pobierz

opublikowany

17/12/2018


typ dokumentu

Stanowiska organów Unii Europejskiej


autor/źródło

Organy Unii EuropejskiejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200