Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2015 r. oraz o działalności Rzecznika Praw ObywatelskichInformacja-roczna-2015.pdf

opublikowany

07/06/2018

typ dokumentu

Opinie RPO

autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichInformacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483, z późn. zm.), który przewiduje, że Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela jak również art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147, z późn. zm.) ustanawiającego obowiązek podania Informacji Rzecznika do wiadomości publicznej.
plik

Informacja-roczna-2015.pdf

Pobierz

opublikowany

07/06/2018


typ dokumentu

Opinie RPO


autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200