arrow search crossStowarzyszenie Paragraf Państwo

Udostępnij

Awanse bez wymaganego stażu pracy. Prokuratorzy, wobec których toczyły się postępowania dyscyplinarne i tacy, których śledztwa budziły wątpliwości. Stowarzyszenie Paragraf Państwo prowadzi indeks prokuratorów – nazwisko po nazwisku – których działania wywołują uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności czy bezstronności.

 

Szefem rady programowej Stowarzyszenia Paragraf Państwo jest prof. Leszek Balcerowicz. Poza nim w radzie są m.in. prof. Monika Płatek, prof. Marcin Matczak, adwokatki i adwokaci z inicjatywy „Wolne Sądy”.

 

Główną działalnością powstałego w listopadzie 2018 roku stowarzyszenia jest prowadzenie serwisu dziennikarskiego Państwo PiS. Jego redaktorem naczelnym jest Krzysztof Król. Zespół redakcyjny liczy kilkanaście osób. Jak czytamy na stronie portalu, jego misją jest „opisanie – w najlepszej wierze i z należytą starannością – wymiaru sprawiedliwości czasów dobrej zmiany, ze szczególnym podkreśleniem roli prokuratury”.

 

Zespół „Państwa PiS” prowadzi codzienny monitoring mediów i wydarzeń związanych z wymiarem sprawiedliwości. Na jego podstawie powstał uaktualniany indeks prokuratorów, których działania wywołują uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności czy bezstronności.

 

Informacje te poddano analizie, by uchwycić istotne elementy zarządzania prokuraturą „dobrej zmiany”. Zebrany materiał daje porażający obraz „państwa PiS” zorganizowanego wokół dyspozycyjnej prokuratury. „Spisane będą czyny i rozmowy” – słowa Czesława Miłosza to nasze motto. Agregujemy w jednym miejscu to, co piszą dziennikarze w całej Polsce. Tworzymy listę prokuratorów, których nazwiska powinny być zapamiętane – mówił Krzysztof Król, redaktor naczelny serwisu „Państwo PiS” na konferencji prasowej inaugurującej powstanie serwisu.

 

Z indeksu jasno wynika, że za rządów PiS wymieniono niemal 100 procent kadry prokuratorskiej na kierowniczych stanowiskach. Szczegółowo opisuje on drogi awansu prokuratorów, ich doświadczenie – często wątpliwe – oraz gratyfikacje finansowe, jakie otrzymują na nowych stanowiskach. Podstawowym kryterium decyzji o powoływaniu wybranych prokuratorów na stanowiska są ich powiązania ze Zbigniewem Ziobrą. Dlatego swój indeks autorzy nazwali „Listą Ziobry”.

 

Zależni od władzy prokuratorzy, przetasowania kadrowe, koleżeńskie nominacje dla starych znajomych i degradacje dla „niewygodnych”. Wszystko po to, by prokuratura nie przeszkadzała PiS „reformować” Polski i działała po myśli władzy – komentowała w OKO.press indeks Maria Pankowska

 

Stowarzyszenie Paragraf  Państwo jest też twórcą dwóch raportów. Pierwszy – „Raport: Prokuratura pod specjalnym nadzorem– ukazał się 26 listopada 2018 i jest podsumowaniem trzech lat rządów Ziobry.

 

„Raport ukazuje mechanizm i groźne społecznie konsekwencje podporządkowania działań prokuratury i samych śledczych interesom polityków partii rządzącej” – komentował raport prof. Leszek Balcerowicz.

 

Prof. Marcin Matczak mówił z kolei:

 

Stan tak ważnej instytucji jak prokuratura się systematycznie pogarsza. To pokazuje nasz raport. Stworzyliśmy go po to, by stan prokuratury pokazać faktograficznie. Zmiana systemu w prokuraturze, która się dokonała za rządów PiS, pozwala ręcznie zarządzać postępowaniami. Selektywny wymiar sprawiedliwości jest bardzo niebezpieczny, a pamiętajmy, że wraz z ogromnym wzmacnianiem prokuratury obserwujemy też osłabianie sądów.

 

W raporcie czytamy m.in., że reformy PiS niweczą osiągnięcia poprzednich rządów i dają politykom partii rządzącej możliwość wywierania wpływu na działalność prokuratorów. W jaki sposób? Autorzy raportu wymieniają cztery najważniejsze problemy:

 

  • Prokurator Generalny dostał prawo, by na wniosek Prokuratora Krajowego powoływać i odwoływać szefów prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych;
  • zniesiono kadencyjność szefów i zastępców szefów jednostek prokuratury na wszystkich szczeblach, która zapewniała tym prokuratorom niezależność;
  • zniesiono konkursy na wyższe stanowiska w prokuraturze – co pozwala Prokuratorowi Generalnemu na przeprowadzanie dowolnych zmian kadrowych w dowolnym czasie;
  • ponowne połączono funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego – polityka rządu może znowu oddziaływać na prokuraturę.

 

Poważne obawy autorów budzi zwłaszcza ostatnia kwestia.

 

„Złączenie przez polityków PiS prerogatyw Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w rękach jednej osoby – Zbigniewa Ziobry – zaowocowało centralizacją polityki kadrowej spotykaną jedynie w krajach autorytarnych”.

 

Drugi raport opublikowany został 20 lutego 2019 roku. Raport: Prokuratura Zbigniewa Ziobry wobec Prezydenta Gdańska Pawła Adamowiczaukazuje działania kontrolowanej przez Zbigniewa Ziobro prokuratury wobec śp. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Powstał na podstawie analizy publikacji medialnych w latach 2016–2019, a także informacji własnych redakcji „Państwo PiS”.

 

Zamordowany 13 stycznia 2019 roku Paweł Adamowicz od miesięcy był celem nagonki prowadzonej przez „media narodowe” i nienawistników ze środowiska kierowanego przez Jarosława Kaczyńskiego. Media starające się zohydzić, poniżyć i przedstawić w złym świetle Pawła Adamowicza znajdowały wsparcie w kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę prokuraturze – piszą autorzy raportu.

 

Przygotowany przez stowarzyszenie raport zawiera też m.in. 15-punktowe kalendarium działań prokuratury wobec Adamowicza w sprawie jego oświadczeń majątkowych. Autorzy zaznaczają, że dopiero po tragicznej śmierci Adamowicza postępowanie – zgodnie z Kodeksem postępowania karnego – zostało umorzone.

 

Na stronie „Państwo PiS” stowarzyszenie umieściło również mini poradnik „Obywatel a Państwo PiS, czyli co obywatel państwa autorytarnego wiedzieć powinien„. Krok po kroku informuje on, jakie są prawa obywatela angażującego się w działania sprzeciwu wobec władzy i jak należy zachować się w przypadku zatrzymania, przeszukania czy aresztu. O swoim poradniku napisali:

 

(…) w państwie zwanym PRL, opresyjne prawo skłoniło ludzi do szukania możliwości skutecznego oporu. Tak powstały rozliczne instrukcje postępowania szarego obywatela w razie konfrontacji z czerwonym państwem. Najsłynniejsza z nich, to „Obywatel a Służba Bezpieczeństwa”. Niniejsza praca jest próbą nawiązania do tamtej światłej tradycji piśmienniczej, tak jak Polska PiS jest próbą powrotu do mroków PRL.

 

Profesor Marcin Matczak, profesor Leszek Balcerowicz, mecenas Michał Wawrykiewicz i redaktor naczelny serwisu Paragraf Państwo Krzysztof Król podczas prezentacji raportu 'Prokuratura pod specjalnym nadzorem. Kadry i postępowanie złej zmiany’. Warszawa, 26… (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

 

Opracowanie sylwetki: Aleksandra Gieczys-Jurszo

 

Przeczytaj też:

 


Opublikowano:

Wesprzyj bunt!