Zastępczyni Ziobry chce dymisji sędzi, która nie dała aresztu za Strajk Kobiet i uderzenie księdza

Udostępnij

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…

Więcej

Wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska chce zdymisjonować wiceprezes sądu w Myśliborzu za to, że dwa razy naraziła się prokuraturze. Sędzia nie aresztowała uczestnika Strajku Kobiet, który uderzył księdza. Na żądanie prokuratury nie otworzyła też w nocy sądu. O dymisji sędzi ma teraz zdecydować nowa KRSZastępczyni ministra Ziobry chce zdymisjonować wiceprezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu Alicję Karpus-Rutkowską. Wniosek w tej sprawie wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska (na zdjęciu powyżej) skierowała do nowej KRS, która ma go rozpatrzyć na trwającym w tym tygodniu posiedzeniu. Bez zgody Rady resort sprawiedliwości nie może odwołać sędzi z funkcji wiceprezes sądu, bo za Alicją Karpus-Rutkowską stoi murem całe środowisko szczecińskich sędziów.

 

Co ważne dymisji sprzeciwiają się władze sądów ze Szczecina i okolicy, w tym wszyscy sędziowie i prezes sądu w Myśliborzu. Wszyscy bronią wiceprezeski, bo ma dobre oceny pracy. Dobrze też zarządza sądem, a jedyną jej „winą” są decyzje, które podjęła nie po myśli prokuratury, za co spadły już na nią represje. Jeśli nowa KRS zgodzi się na jej odwołanie to pokaże, że działa po myśli resortu Ziobry, wbrew jednoznacznemu stanowisku szczecińskich sędziów.

 

Jak prokuratura żądała aresztu w głośnej sprawie

 

Sędzia Alicja Karpus-Rutkowska zajmuje się sprawami karnymi w sądzie w Myśliborzu. To mały sąd, jest w nim 10 sędziów. Sędzia oprócz sądzenia jest też przewodniczącą wydziału karnego i wiceprezesem tego sądu (nominację dostała w 2017 roku, czyli już za obecnej władzy). Jak inni sędziowie pełni też dyżury aresztowe.

 

Karpus-Rutkowska jest chwalona przez myśliborskich sędziów za to jak zarządza sądem oraz wydziałem karnym. Doceniają jej zdolności organizacyjne.

 

Jej problemy zaczęły się pod koniec października 2020 roku. W Myśliborzu była wtedy manifestacja Strajku Kobiet przeciwko wyrokowi TK Julii Przyłębskiej ws. aborcji. Na ulice wyszło ok. 200 osób. Gdy manifestacja była przy stacji benzynowej, doszło do scysji ze stojącymi na stacji osobami. Nie wiadomo, co było jej powodem. Czy ktoś ze stacji zwracał uwagę, że manifestanci mają świeczki? Czy też wzywał ich do rozejścia się? Nie udało się tego ustalić. Nagle jeden z mężczyzn podbiegł do stojącej na stacji osoby i ją uderzył. Wywiązała się sprzeczka. Potem okazało się, że zaatakowany jest księdzem. Na stacji był jednak ubrany po „cywilnemu”. Sprawę nagłośnił Dariusz Matecki, szczeciński radny PiS, który wcześniej współpracował z resortem ministra Ziobry.

 

Temat podchwyciły prorządowe media. Grzmiały, że osoba z manifestacji Strajku Kobiet zaatakowała księdza. Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu zażądała aresztu za pobicie i znieważenie księdza. Koronnym argumentem za aresztem był fakt, że napastnik ma koronawirusa i zdaniem prokuratury na manifestacji mógł zarażać nim inne osoby. Wniosek o areszt prokuratura złożyła w sądzie w środku nocy. W tym celu wywarła silną presję na sędziego dyżurnego, by otworzył sąd.

 

W małych sądach otwieranie sądu w nocy to problem. Bo wtedy nikogo w nich nie ma. Są też procedury, trzeba wyłączyć alarm i wyłączyć ozonowanie antycovidowe. Nie ma pracowników sekretariatów. Dlatego sędziowie wolą, by w sprawach, które mogą poczekać, wnioski o areszt prokuratura składała w godzinach pracy sądu lub uprzedzała o tym wcześniej sąd, by można było się przygotować.

 

Sędzia odmawia aresztu i podpada prokuraturze po raz pierwszy

 

W tej sprawie nic by się nie stało, gdyby wniosek o areszt został złożony rano następnego dnia, bo i tak dopiero za dnia sąd go rozpoznał. Orzeczenie wydała sędzia Alicja Karpus-Rutkowska. Nie zgodziła się na areszt dla mężczyzny, bo orzekła, że nie ma do tego przesłanek. Mężczyzna nie narażał bowiem świadomie innych uczestników demonstracji na zachorowanie, bo wtedy jeszcze nie wiedział, że ma koronawirusa (wyniki testu były znane już po tym zdarzeniu).

 

Sędzia orzekła też, nie będzie on mataczył w sprawie, bo wcześniej przesłuchano go aż trzy razy, a zajście z udziałem księdza zostało utrwalone na nagraniach. Sędzia orzekła ponadto, że mężczyzna na wolności nie będzie zagrażał bezpieczeństwu księdza, bo jego kontakt z nim był incydentalny i gdy dowiedział się, że jest księdzem, zaraz się z nim pogodził. Rozmawiał z nim spokojnie i w ramach przeprosin go obejmował. Sędzia wobec mężczyzny zastosowała tylko dozór policyjny. Jej orzeczenie utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Szczecinie.

 

Odmową aresztu sędzia podpadła prokuraturze. Bo sprawa była głośna na całą Polskę i przewijał się w niej Strajk Kobiet, uderzony ksiądz oraz koronowirus. Orzeczenie nie spodobało się również prawicowym mediom. Zarzuciły sędzi, że puściła wolno bojówkarza i hejtera, który napadł na księdza. Wytykano jej, że jest członkinią stowarzyszenia sędziów Iustitia. Zarząd Iustitii w oświadczeniu napisał m.in. że „stanowczo sprzeciwia się medialnej nagonce na sędzię w związku z wydanym przez nią ostatnio orzeczeniem, w szczególności ze strony Telewizji Polskiej S.A”.

 

Sędzia podpada prokuraturze po raz drugi

 

Ale był to dopiero początek problemów sędzi Karpus-Rutkowskiej.

 

3 listopada po godzinie 19:00 dostała nieoczekiwany telefon z Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu. Sędzia mogła być zdziwiona, bo było to już po godzinach pracy i nie miała w tym dniu dyżuru aresztowego. Prokuratura dzwoniła z żądaniem otwarcia sądu, bo chciała złożyć wniosek o areszt wobec podejrzanego w innej sprawie. Doszło do scysji. Prokurator zagroził sędzi, że jeśli nie przyjmie wniosku, zostaną podjęte wobec niej kroki prawne.

 

Sędzia odmówiła jednak otwarcia sądu. Przekonywała, że to spory kłopot i nic się nie stanie, jeśli prokuratura przyjdzie z wnioskiem o areszt rano. I tak się stało, a Karpus-Rutkowska, do której trafił wniosek, zgodziła się na aresztowanie podejrzanego.

 

Odmowa otwarcia sądu mogła rozsierdzić prokuraturę i mogła być pretekstem do ataku na sędzię. Bo o sprawie zawiadomiono zastępcę głównego rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów Przemysława Radzika. To nominat Ziobry, znany ze ścigania niezależnych sędziów. A Radzik szybko zrobił sędzi dyscyplinarkę. Nie pytając jej o wyjaśnienia, postawił zarzut dyscyplinarny uchybienia godności sędziego za to, że 3 listopada nie otworzyła sądu w nocy na żądanie prokuratury.

 

Radzik uważa, że był to jej obowiązek, bo miała wówczas dyżur aresztowy. ak pisaliśmy, nie jest to zgodne z faktami. Radzik zarzuca też sędzi popełnienie przestępstwa urzędniczego polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych. Ale to nie koniec. Rzecznik dyscyplinarny Ziobry sprawdza jeszcze, czy sędzia naraziła obywateli na utratę życia i zdrowia. Jej winą ma być to, że nie widząc przesłanek do aresztu puściła na wolność osobę zakażoną koronawirusem.

 

Ta sprawa również może zakończyć się dla sędzi zarzutem dyscyplinarnym uchybienia godności urzędu sędziego, a nawet zarzutem karnym z artykułu 160 paragraf 1 kodeksu karnego, który mówi: „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Czy nowa KRS pójdzie ministrowi na rękę

 

Działania Radzika stały się pretekstem do rozpoczęcia procedury odwołania sędzi Alicji Karpus-Rutkowskiej ze stanowiska wiceprezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu. W tym celu – zgodnie z ustawą o sądach – sprawiedliwości Anna Dalkowska wystąpiła o opinię do Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie.

 

W Kolegium zasiadali kiedyś sędziowie, ale PiS ustawą kagańcową ich wyciął i są w nim teraz tylko prezes sądu okręgowego i podlegli mu prezesi sądów rejonowych. Ale w połowie stycznia 2020 roku tak ukształtowane Kolegium negatywnie zaopiniowało dymisję. Ale minister sprawiedliwości lekceważy zdanie Kolegium. Dlatego zgodnie z prawem na dymisję musi teraz dostać zgodę nowej KRS, do której zwrócił się o wydanie opinii. A ta musi zdecydować, czy przyklepie wniosek zastępczyni Ziobry, czy pochyli się nad sprawą i weźmie sędzię w obronę.

 

Jeśli będzie zgoda nowej KRS na dymisję, to Rada zlekceważy głos szczecińskich sędziów, którzy za wiceprezeską z Myśliborza stoją murem. Bo na jej dymisję nie zgadza się nie tylko Kolegium, ale też szczecińscy sędziowie, sędziowie z Myśliborza oraz prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie z nominacji resortu Ziobry.

 

Obrona sędzi Karpus-Rutkowskiej

 

W obronie wiceprezeski z Myśliborza list protestacyjny podpisało aż 168 szczecińskich sędziów. Uważają, że dymisja jest przedwczesna, tym bardziej, że rzecznik dyscyplinarny Radzik postawił zarzut dyscyplinarny bez wysłuchania oskarżonej. Apelują też, by wiceminister Anna Dalkowska nie ferowała zbyt wcześnie wyroków. Szczecińscy sędziowie przypominają, że usunięcie z zajmowanej funkcji jest karą dyscyplinarną. A tę może orzec tylko sąd dyscyplinarny. Sędziowie podkreślają, że sprawa sędzi jest niejednoznaczna i minister sprawiedliwości swoimi decyzjami administracyjnymi nie może zastępować sądu.

 

Podobny list wystosowali sędziowie z Sądu Rejonowego w Myśliborzu. Piszą w nim, że kierowany przez Alicję Karpus -Rutkowską wydział karny ma najlepsze wyniki pracy w apelacji szczecińskiej. Podkreślają, że gdy wybuchła epidemia, sędzia wdrożyła dobre rozwiązania, które zapewniły normalną pracę sądu i zabezpieczyły wszystkich przed ryzykiem zakażenia.

 

Sędziowie z Myśliborza piszą, że sędzia zarządza sądem bez zarzutu, a podległym jej wydziałem karnym wzorowo. Chwalą też ją za zdolności organizacyjne. List podpisali wszyscy sędziowie z Myśliborza (poza samą zainteresowaną), w tym prezes tego sądu.

 

Alicji Karpus-Rutkowskiej broni ponadto prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciej Strączyński. To były prezes stowarzyszenia sędziów Iustitia (nadal jest jego członkiem). Prezesem sądu został z nominacji ministra Ziobry. W rozmowie z z nami mówił, że żądanie otwarcia sądu w nocy było niezasadne.

 

Obrońca sędzi: minister bez wyroku sądu chce wymierzyć karę dyscyplinarną

 

Poprosiliśmy o komentarz sędziego Grzegorza Kasickiego z Sądu Okręgowego w Szczecinie, który jest obrońcą Alicji Karpus-Rutkowskiej w postępowaniu dyscyplinarnym.

 

„Jesteśmy zaskoczeni, że minister sprawiedliwości zwraca się do KRS z wnioskiem o odwołanie, bo w tej sprawie wypowiedziało się już Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie, które bardzo zdecydowanie sprzeciwia się odwołaniu. W tej sprawie był też list 168 sędziów, list sędziów z Myśliborza. Wszyscy są przeciw. Ale jak widać minister sprawiedliwości podtrzymuje stanowisko oparte tylko na informacji przekazanej przez rzecznika dyscyplinarnego [powołał go minister – red.] o prowadzeniu postępowania wobec sędzi Karpus-Rutkowskiej” – mówi sędzia Grzegorz Kasicki.

 

I dodaje: „To kuriozalna sytuacja, bo postawiony sędzi zarzut dyscyplinarny oparty jest tylko na informacjach z prokuratury i nie znajduje potwierdzenia w faktach. I na tej podstawie minister chce ją odwołać z funkcji wiceprezesa sądu. Czyli minister nie czekając na wyrok sądu dyscyplinarnego, bez procesu i wysłuchania racji sędzi chce wymierzyć sędzi karę dyscyplinarną, bo taką karą jest odwołanie ze stanowiska. Uważamy, że obecna sytuacja sędzi Karpus-Rutkowskiej jest związana z jej orzeczeniem o odmowie aresztu w sprawie wydarzeń związanych z manifestacją w Myśliborzu. Wynika to z pism”.

 

Wiceminister Anna Dalkowska, która chce zdymisjonować wiceprezeskę sądu w Myśliborzu, jest zastępczynią Ziobry od 2019 roku. Zastąpiła Łukasza Piebiaka, który musiał odejść po wybuch afery hejterskiej. Dalkowska przez wiele lat była szeregową sędzią Sądu Rejonowego w Gdyni. W 2020 roku od nowej KRS dostała awans aż na sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.Autor


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…


Więcej

Opublikowany

17 lutego 2021Inne artykuły tego autora

07.04.2021

Sąd w Krakowie: Izba Dyscyplinarna nie jest niezależnym sądem. Nie może orzekać

02.04.2021

PiS domyka kontrolę nad starym Sądem Najwyższym. Więcej władzy dla Manowskiej i nowi „komisarze” Dudy

01.04.2021

Sędzia Żurek pyta TSUE o status 1000 sędziów nominowanych przez nielegalną neo-KRS

29.03.2021

Szarża sędziego Juszczyszyna. Blisko 200 sędziów zdecyduje, czy uznają Izbę Dyscyplinarną

29.03.2021

Sędzia Nawacki atakuje. Chce kary dla Sądu Najwyższego za ujawnienie dyscyplinarki Przemysława Radzika

27.03.2021

„Lista wstydu” Piebiaka. Kto poparł byłego zastępcę ministra Ziobry do nowej KRS [77 nazwisk]

27.03.2021

Liderzy europejskich partii żądają od KE pilnej obrony Igora Tulei i Sądu Najwyższego

26.03.2021

Nawacki się nie zatrzymuje: teraz chce dyscyplinarki dla obrońcy Igora Tulei i Pawła Juszczyszyna

23.03.2021

Prokuratura Krajowa zarzuca sieć na stary Sąd Najwyższy. Będzie uderzenie w Izbę Karną i Pracy?

23.03.2021

Sędzia Markiewicz chce, by TSUE orzekł, że sędziowie awansowani przez nową KRS są nielegalni

21.03.2021

Nasz news. Piebiak, Bochniak i Chmura kandydują do nowej KRS

21.03.2021

Prokuratura Krajowa szykuje nalot na SN. Zarzuty grożą Małgorzacie Gersdorf i sędziom Izby Karnej

19.03.2021

Obrona sędziego Żurka. Sędziowie z Wielkopolski składają na siebie donos za krytykę Prokuratury Krajowej

18.03.2021

Stało się. Przemysław Radzik, symbol złej zmiany w sądach, dostał awans od prezydenta

17.03.2021

Zaskakujące stanowisko prezes Manowskiej: wniosek prokuratury o ściganie sędziów SN bezzasadny

17.03.2021

Sędziowie Juszczyszyn i Morawiec pozwą swój sąd. Żądają przywrócenia do pracy

17.03.2021

Kolejne uderzenie w prokuratorów z Lex Super Omnia. Ściga ich rzecznik dyscyplinarny Ziobry

16.03.2021

Prokuratura Krajowa uderza zarzutami karnymi w stary, legalny SN. Ścigany prof. Włodzimierz Wróbel

16.03.2021

Wiemy, kto chce siłowego doprowadzenia Igora Tulei. To prokurator, który za PiS błyskawicznie awansował

13.03.2021

Prokuratura chce siłowego zatrzymania sędziego Tulei. „To już nie scenariusz białoruski, ale turecki”Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200