Wycofajcie się! – list otwarty naukowców z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego do 7 kandydatów do Sądu Najwyższego, też z UW

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

"Ubieganie się w tych warunkach o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego jest zachowaniem, które wspiera działania noszące znamiona deliktu konstytucyjnego i godzi w zasady etyki zawodu praw­nika". Publikujemy treść listuList otwarty do Leszka Boska, Beaty Janiszewskiej, Marcina Krajewskiego, Jana Majchrowskiego, Ewy Stefańskiej, Aleksandra Stępkowskiego i Kamila Zaradkiewicza*

 

Z wielkim niepokojem i smutkiem przyjęliśmy Państwa decyzję o ubieganiu się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego w ramach naboru ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

 

Nie znamy bliżej motywacji każdego z Państwa. Wiemy jednak, że ubieganie się o te stanowiska w obecnych okolicznościach oznacza pełną akceptację ustaw, które – w sposób oczywiście sprzeczny z Konstytucją RP – skróciły kadencję pochodzących z wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, zmieniły sposób wyłaniania jej składu i w pełni podporządkowały ją władzy politycznej. Pozbawiły także część sędziów Sądu Najwyższego prawa wykonywania funkcji sędziego poprzez wprowadzenie kryteriów przejścia w stan spoczynku nieznanych w chwili obejmowania przez nich tej funkcji. Ponadto posłużyły do podjęcia próby skrócenia konstytucyjnie określonej kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Prowadzi to do naruszenia niezależności sądów i podstawowych gwa­rancji niezawisłości sędziowskiej, będących fundamentem konsty­tucyjnego ustroju Rzeczypospolitej. 

 

Ubieganie się w tych warunkach o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego jest zachowaniem, które wspiera działania noszące znamiona deliktu konstytucyjnego i godzi w zasady etyki zawodu praw­nika. To postępowanie sprzeniewierza się zarazem wychowawczym powinnościom nauczyciela aka­de­mickiego i przysiędze doktorskiej, dlatego budzi nasz zdecydowany sprzeciw. 

 

Apelujemy więc do Państwa o wycofanie swych kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego.

 

Warszawa, we wrześniu 2018 roku

 

Marek Wąsowicz, Tadeusz Tomaszewski, Maria Zabłocka, Piotr Girdwoyń, Wojciech Brzozowski, Jakub Urbanik, Paweł Marcisz, Eleonora Zielińska, Andrzej Zakrzewski, Monika Płatek, Marcin Matczak, Ewa Gruza, Maciej Taborowski, Piotr Bogdanowicz, Przemysław Konieczniak, Maria Boratyńska, Aleksander Chłopecki, Zbigniew Banaszczyk, Anna Rosner, Anna Rossmanith, Marek Waluga, Małgorzata Modrzejewska, Adam Moniuszko, Marzena Wojtczak, Jowanka Jakubik-Lalik, Anna Dubowik

 

*Od Redakcji:

 

dr hab Leszek Bosek – profesor nadzwyczajny UW w Instytucie Prawa Cywilnego
dr hab. Beata Maria Janiszewska – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego
dr hab. Marcin Krzysztof Krajewski – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego
dr hab. Jan Majchrowski – profesor nadzwyczajny UW w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie
dr Ewa Stefańska – st. wykładowca
dr hab. Aleksander Bogusław Stępkowski – profesor nadzwyczajny UW w w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie, kierownik Katedry Socjologii Prawa
dr hab. Kamil Michał Zaradkiewicz – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego

 

Źródło publikacji: monitorkonstytucyjny.euAutor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

5 października 2018Inne artykuły tego autora

07.04.2021

Konferencja Ambasadorów RP: Komentarz do „spotkania w Budapeszcie”

31.03.2021

Łukasz Woźnicki: Nowelizacja ustawy o SN przyjęta. „Domknie kontrolę nad tym sądem”

29.03.2021

Prof. Jędrzej Skrzypczak: SLAPP narasta. Czas wyznaczyć granicę nękania pozwami

27.03.2021

Hulaj władzo, piekła nie ma. I Prezes SN przeciw jawności i społeczeństwu obywatelskiemu

27.03.2021

„Chybione, trudne do obrony”. Ekspertka rozbraja zarzuty Polski i Węgier ws. „pieniędzy za praworządność”

24.03.2021

NGO do Manowskiej: Prosimy o wycofanie wniosku do TK. Obywatele chcą wiedzieć

23.03.2021

Prof. Zachariasz o korupcji w samorządach. Dlaczego tak trudno jej zapobiegać?

21.03.2021

Włodzimierz Wróbel (na Facebooku): Chyba warto znowu przypomnieć. Po co politykom przejęcie Sądu Najwyższego?

21.03.2021

571 sędziów do 19 ministrów, prokuratorów, policjantów i osób z Sądu Najwyższego w oświadczeniu pisze: Tuleya jest sędzią!

21.03.2021

Jarosław Kaczyński, komisarz ds. bezpieczeństwa władzy. Tekst prof. Kuźniara

21.03.2021

Naukowcy-prawnicy protestują przeciwko zapowiedzi złożenia przez Orlen powództwa typu SLAPP przeciwko prof. Romanowskiemu

19.03.2021

Władza i sądy: domykanie kontroli nad Sądem Najwyższym

18.03.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego w sprawie działań prokuratury z dnia 17 marca 2021 roku

16.03.2021

Administracja Bidena nie będzie patrzeć przez palce na zamach na media i praworządność w Polsce

15.03.2021

Prokuratura na usługach Ziobry i Święczkowskiego chce ścigać internautów z art. 212 kk

14.03.2021

„Pierwsza prezes SN nie wykonała ustawowego obowiązku”. Senat nie przyjął sprawozdania z działalności SN

14.03.2021

Środowisko dziennikarskie poza narzekaniem nie robi prawie nic. Tak ułatwia PiS-owi demolkę mediów

08.03.2021

Sędzia Żurek o decyzji rzecznika dyscyplinarnego: Będziemy dalej walczyć. Robimy to dla obywateli

02.03.2021

„Tęcza, symbol dumy osób LGBT, nie niesie poniżających treści” – uzasadnienie wyroku słowo w słowo

21.02.2021

Nikita Grekowicz: Pokazówka Łukaszenki. Dziennikarki Biełsatu skazane na 2 lata więzieniaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200