Wycofajcie się! – list otwarty naukowców z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego do 7 kandydatów do Sądu Najwyższego, też z UW

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

"Ubieganie się w tych warunkach o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego jest zachowaniem, które wspiera działania noszące znamiona deliktu konstytucyjnego i godzi w zasady etyki zawodu praw­nika". Publikujemy treść listuList otwarty do Leszka Boska, Beaty Janiszewskiej, Marcina Krajewskiego, Jana Majchrowskiego, Ewy Stefańskiej, Aleksandra Stępkowskiego i Kamila Zaradkiewicza*

 

Z wielkim niepokojem i smutkiem przyjęliśmy Państwa decyzję o ubieganiu się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego w ramach naboru ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

 

Nie znamy bliżej motywacji każdego z Państwa. Wiemy jednak, że ubieganie się o te stanowiska w obecnych okolicznościach oznacza pełną akceptację ustaw, które – w sposób oczywiście sprzeczny z Konstytucją RP – skróciły kadencję pochodzących z wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, zmieniły sposób wyłaniania jej składu i w pełni podporządkowały ją władzy politycznej. Pozbawiły także część sędziów Sądu Najwyższego prawa wykonywania funkcji sędziego poprzez wprowadzenie kryteriów przejścia w stan spoczynku nieznanych w chwili obejmowania przez nich tej funkcji. Ponadto posłużyły do podjęcia próby skrócenia konstytucyjnie określonej kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Prowadzi to do naruszenia niezależności sądów i podstawowych gwa­rancji niezawisłości sędziowskiej, będących fundamentem konsty­tucyjnego ustroju Rzeczypospolitej. 

 

Ubieganie się w tych warunkach o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego jest zachowaniem, które wspiera działania noszące znamiona deliktu konstytucyjnego i godzi w zasady etyki zawodu praw­nika. To postępowanie sprzeniewierza się zarazem wychowawczym powinnościom nauczyciela aka­de­mickiego i przysiędze doktorskiej, dlatego budzi nasz zdecydowany sprzeciw. 

 

Apelujemy więc do Państwa o wycofanie swych kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego.

 

Warszawa, we wrześniu 2018 roku

 

Marek Wąsowicz, Tadeusz Tomaszewski, Maria Zabłocka, Piotr Girdwoyń, Wojciech Brzozowski, Jakub Urbanik, Paweł Marcisz, Eleonora Zielińska, Andrzej Zakrzewski, Monika Płatek, Marcin Matczak, Ewa Gruza, Maciej Taborowski, Piotr Bogdanowicz, Przemysław Konieczniak, Maria Boratyńska, Aleksander Chłopecki, Zbigniew Banaszczyk, Anna Rosner, Anna Rossmanith, Marek Waluga, Małgorzata Modrzejewska, Adam Moniuszko, Marzena Wojtczak, Jowanka Jakubik-Lalik, Anna Dubowik

 

*Od Redakcji:

 

dr hab Leszek Bosek – profesor nadzwyczajny UW w Instytucie Prawa Cywilnego
dr hab. Beata Maria Janiszewska – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego
dr hab. Marcin Krzysztof Krajewski – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego
dr hab. Jan Majchrowski – profesor nadzwyczajny UW w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie
dr Ewa Stefańska – st. wykładowca
dr hab. Aleksander Bogusław Stępkowski – profesor nadzwyczajny UW w w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie, kierownik Katedry Socjologii Prawa
dr hab. Kamil Michał Zaradkiewicz – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego

 

Źródło publikacji: monitorkonstytucyjny.euAutor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

5 października 2018


Inne artykuły tego autora

29.11.2023

Sejm odwoła członków komisji LexTusk. Ale przyszły rząd nie chce jej likwidować

17.11.2023

Piotr Mikuli: W sprawie ewentualnych uchwał Sejmu RP dotyczących dublerów i członków neo-KRS [Konstytucyjny.pl]

16.11.2023

Państwowe spółki przyczyniły się do kryzysu demokracji. Czy prawo może temu zapobiec? [Analiza]

15.11.2023

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w SN nie jest niezależnym sądem [analiza]

14.11.2023

W okresie zmiany rządu nie powinno się podejmować poważnych rozstrzygnięć – apel Komitetu Nauk Prawnych PAN do doktora nauk prawnych

02.11.2023

Stanowisko dotyczące znaczenia Deklaracji z Reykjaviku  przyjętej na IV Szczycie Rady Europy

31.10.2023

Nasze demokratyczne grzechy główne, czyli jak poprawić III RP [Gazeta Wyborcza, Marek Beylin]

24.10.2023

Jak Polska może wrócić do rządów prawa [Gazeta Wyborcza, Marek Safjan]

17.10.2023

Zadośćuczynienie za zatrzymanie dla aktywistów na granicy. Sąd: „Należy im się szacunek, nie represje”

05.09.2023

Stanowisko organizacji społecznych  w sprawie referendum ogólnokrajowego planowanego

29.08.2023

15 tysięcy pozwów pielęgniarek i położnych w polskich sądach. Kto tu zawinił i jak to się skończy?

18.08.2023

PO pyta PKW, czy PiS może zbierać podpisy in blanco (Dziennik Gazeta Prawna)

04.08.2023

Władza przeciw sędziemu, czyli kara za dziennikarskie śledztwo o Macierewiczu [KOMENTARZ]

09.06.2023

Przełomowe skargi Komisji Europejskiej przeciwko Węgrom i Polsce [Analiza Archiwum Osiatyńskiego]

08.06.2023

Europejskie mechanizmy ochrony praworządności i krajowe odpowiedzi [Raport Archiwum Osiatyńskiego]

05.06.2023

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN w sprawie lex Tusk

31.05.2023

LEX Tusk. Debata w PE w trybie pilnym. „Rząd PiS robi putinowską ustawę. To ironia” [AKTUALIZOWANE]

26.05.2023

Sprawiedliwość po latach. SN uchylił wyroki w „procesie brzeskim” wydane pod dyktando Piłsudskiego

18.04.2023

Apel sędziów oraz prokuratorów polskich i europejskich zebranych podczas XXIX Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania przeciwnaruszeniowego w związku z funkcjonowaniem neo-KRS

17.04.2023

Uchwała programowa XXIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w OłtarzewieWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200