Wycofajcie się! – list otwarty naukowców z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego do 7 kandydatów do Sądu Najwyższego, też z UW

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

"Ubieganie się w tych warunkach o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego jest zachowaniem, które wspiera działania noszące znamiona deliktu konstytucyjnego i godzi w zasady etyki zawodu praw­nika". Publikujemy treść listuList otwarty do Leszka Boska, Beaty Janiszewskiej, Marcina Krajewskiego, Jana Majchrowskiego, Ewy Stefańskiej, Aleksandra Stępkowskiego i Kamila Zaradkiewicza*

 

Z wielkim niepokojem i smutkiem przyjęliśmy Państwa decyzję o ubieganiu się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego w ramach naboru ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

 

Nie znamy bliżej motywacji każdego z Państwa. Wiemy jednak, że ubieganie się o te stanowiska w obecnych okolicznościach oznacza pełną akceptację ustaw, które – w sposób oczywiście sprzeczny z Konstytucją RP – skróciły kadencję pochodzących z wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, zmieniły sposób wyłaniania jej składu i w pełni podporządkowały ją władzy politycznej. Pozbawiły także część sędziów Sądu Najwyższego prawa wykonywania funkcji sędziego poprzez wprowadzenie kryteriów przejścia w stan spoczynku nieznanych w chwili obejmowania przez nich tej funkcji. Ponadto posłużyły do podjęcia próby skrócenia konstytucyjnie określonej kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Prowadzi to do naruszenia niezależności sądów i podstawowych gwa­rancji niezawisłości sędziowskiej, będących fundamentem konsty­tucyjnego ustroju Rzeczypospolitej. 

 

Ubieganie się w tych warunkach o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego jest zachowaniem, które wspiera działania noszące znamiona deliktu konstytucyjnego i godzi w zasady etyki zawodu praw­nika. To postępowanie sprzeniewierza się zarazem wychowawczym powinnościom nauczyciela aka­de­mickiego i przysiędze doktorskiej, dlatego budzi nasz zdecydowany sprzeciw. 

 

Apelujemy więc do Państwa o wycofanie swych kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego.

 

Warszawa, we wrześniu 2018 roku

 

Marek Wąsowicz, Tadeusz Tomaszewski, Maria Zabłocka, Piotr Girdwoyń, Wojciech Brzozowski, Jakub Urbanik, Paweł Marcisz, Eleonora Zielińska, Andrzej Zakrzewski, Monika Płatek, Marcin Matczak, Ewa Gruza, Maciej Taborowski, Piotr Bogdanowicz, Przemysław Konieczniak, Maria Boratyńska, Aleksander Chłopecki, Zbigniew Banaszczyk, Anna Rosner, Anna Rossmanith, Marek Waluga, Małgorzata Modrzejewska, Adam Moniuszko, Marzena Wojtczak, Jowanka Jakubik-Lalik, Anna Dubowik

 

*Od Redakcji:

 

dr hab Leszek Bosek – profesor nadzwyczajny UW w Instytucie Prawa Cywilnego
dr hab. Beata Maria Janiszewska – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego
dr hab. Marcin Krzysztof Krajewski – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego
dr hab. Jan Majchrowski – profesor nadzwyczajny UW w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie
dr Ewa Stefańska – st. wykładowca
dr hab. Aleksander Bogusław Stępkowski – profesor nadzwyczajny UW w w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie, kierownik Katedry Socjologii Prawa
dr hab. Kamil Michał Zaradkiewicz – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego

 

Źródło publikacji: monitorkonstytucyjny.euAutor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

5 października 2018


Inne artykuły tego autora

18.09.2022

Jest decyzja KE w sprawie obcięcia funduszy dla Węgier. Victor Orbán raczej się nie zmartwi

05.09.2022

Konfederacja i cenzura Facebooka. Czy platforma medialna ma decydować, co mamy widzieć i czytać?

10.08.2022

Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

27.07.2022

Sąd Najwyższy przeprowadził pierwszy test niezależności sędziego. Przełomowe orzeczenie [Gazeta Wyborcza]

15.07.2022

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

13.07.2022

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Komisja wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich (komunikat prasowy)

11.07.2022

Oświadczenie Pana Mariusza Muszyńskiego w sprawie tzw. maili Dworczyka i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

11.03.2022

Prawnicy: Agresja Rosji na Ukrainę to zbrodnia, będzie ścigana przez Trybunał Karny i sądy krajowe

01.03.2022

Oświadczenie sędziów  polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 

25.02.2022

Polskie organizacje społeczne: Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy

10.11.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego z 10 listopada 2021 roku

05.11.2021

Porozumienie dla praworządności: obywatele apelują o wykonanie orzeczeń TSUE, ETPCz, SN i NSA

12.10.2021

Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

12.10.2021

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

10.10.2021

Paweł Filipek: Na kolizyjnym kursie z Unią

08.10.2021

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum VerfassungWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200