Władza PiS nie wykona wyroku TSUE. Do nowej Izby SN mogą trafić sami neo-sędziowie

Udostępnij

dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…

Więcej

Jest już gotowa lista 33 kandydatów do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Na liście jest aż 17 neo-sędziów. Prezydent wybierze z niej 11 osób, które będą sądzić sędziowskie dyscyplinarki. Jest spore ryzyko, że wybierze głównie neo-sędziów.       Kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, które ma zastąpić likwidowaną nielegalną Izbę Dyscyplinarną wylosowano we wtorek 9 […]Jest już gotowa lista 33 kandydatów do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Na liście jest aż 17 neo-sędziów. Prezydent wybierze z niej 11 osób, które będą sądzić sędziowskie dyscyplinarki. Jest spore ryzyko, że wybierze głównie neo-sędziów.

 

 

 

Kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, które ma zastąpić likwidowaną nielegalną Izbę Dyscyplinarną wylosowano we wtorek 9 sierpnia 2022 roku. Po godzinie 13. zebrało się Kolegium SN, w którego skład wchodzi Małgorzata Manowska, prezesi Izb SN i wybrani sędziowie SN. Małgorzata Manowska, neo-sędzia na stanowisku I prezesa SN włożyła do kul karteczki z nazwiskami 82 sędziów i neo-sędziów SN. W losowaniu nie wzięli udziału Manowska, prezesi Izb SN, rzecznik dyscyplinarny i jego zastępca oraz rzecznik prasowy SN Aleksander Stępkowski.

 

 

Kule z nazwiskami trafiły do przezroczystej urny. Manowska je wymieszała i wyjęła z urny 33 kule. Każdą kulę otwierała i czytała wylosowane nazwisko. Wylosowała 16 legalnych sędziów SN i 17 neo-sędziów. Pełną listę wylosowanych publikujemy w dalszej części tekstu. Na losowanie nie wpuszczono dziennikarzy. Mogli oni jedynie oglądać transmisję w innej sali lub na profilu SN na Facebooku.

 

 

Taki wybór kandydatów na osoby orzekające w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej przewidziała znowelizowana w 2022 roku przez PiS ustawa o SN. Jej autorem jest prezydent Andrzej Duda i jak wynika z informacji OKO.press, na jej kształt mogła mieć wpływ Małgorzata Manowska.

 

 

 

 

PiS nieco zmienił projekt prezydenta w Sejmie. Władza liczy, że Komisja Europejska uzna, że ta ustawa wykonuje orzeczenia TSUE z 14 i 15 lipca 2021 roku i odblokuje dla Polski miliardy euro z Krajowego Planu Odbudowy. Trybunał uznał w tych orzeczeniach, że Izba Dyscyplinarna, która do tej pory sądziła dyscyplinarki sędziów jest nielegalna, a zasiadające w niej osoby nie są sędziami i nie mogą wydawać legalnych wyroków. Wynika to z faktu, że powołała ich nielegalna, upolityczniona neo-KRS.

PiS więc Izbę Dyscyplinarną zlikwidował. Ale to nie oznacza, że władza PiS wykonała orzeczenia TSUE.

Do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej mogą bowiem trafić neo-sędziowie – na liście kandydatów do nowej Izby są nawet dwie osoby orzekające w Izbie Dyscyplinarnej, jej prezes Tomasz Przesławski i Mariusz Łodko. PiS nie zlikwidował również neo-KRS, która jest głównym źródłem problemów z praworządnością.

 

 

Zwrócili na to uwagę legalni sędziowie SN wchodzący w skład Kolegium SN. Ich stanowisko odczytał przed rozpoczęciem losowania legalny sędzia SN, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotr Prusinowski. Oprócz niego dokument podpisało jeszcze sześcioro legalnych sędziów SN: prezes Izby Karnej Michał Laskowski, były prezes Izby Pracy Józef Iwulski, Marta Romańska, Barbara Skoczkowska, Bohdan Bieniek i Agnieszka Piotrowska.

 

 

 

Wylosowani legalni sędziowie SN

 

 

Kandydatami na członków Izby Odpowiedzialność Zawodowej SN jest 16 legalnych sędziów SN. To:

1. Andrzej Siuchniński, Izba Karna SN.

2. Marek Pietruszyński, Izba Karna SN.

3. Grzegorz Misiurek, Izba Cywilna.

4. Prof. Włodzimierz Wróbel, związany z UJ. Był najpoważniejszym kontrkandydatem Manowskiej na stanowisko I prezesa SN. Jako jedyny uzyskał poparcie większości członków Zgromadzenia SN. Duda wybrał jednak Manowską, była zastępczynię ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wróbel nie boi się krytykować tego, co władza PiS robi z sądami. I w tym kontekście należy oceniać to, że Prokuratura Krajowa chce postawić mu absurdalne zarzuty karne. Uchylenia jego immunitetu w I instancji odmówiła nawet nielegalna Izba Dyscyplinarna. Wróbel jest autorytetem w dziedzinie prawa karnego.

5. Prof. Dariusz Świecki, Izba Karna. Związany z Uniwersytetem Łódzkim.

6. Krzysztof Staryk, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

7. Bohdan Bieniek, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. To m.in. on wysłał do TSUE pytania prejudycjalne dotyczące legalności neo-sędziów SN.

8. Dariusz Dończyk, Izba Cywilna.

9. Wiesław Kozielewicz, Izba Karna. Małgorzata Manowska wyznaczyła go obecnie do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, by tymczasowo rozpoznawał sprawy dyscyplinarne sędziów.

10. Jerzy Grubba, Izba Karna.

11. Barbara Skoczkowska, Izba Karna.

12.Tomasz Artymiuk, Izba Karna.

13. Dr hab. Roman Trzaskowski, Izba Cywilna.

14. Zbigniew Korzeniowski, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

15. Rafał Malarski, Izba Karna.

16. Prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk, Izba Cywilna.

Wylosowani neo-sędziowie

Manowska wylosowała też na kandydatów do nowej Izby 17 neo-sędziów. To:

1. Mariusz Łodko, dawniej Izba Dyscyplinarna, obecnie Izba Cywilna. Wcześniej był doświadczonym sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zasiadał w składzie Izby Dyscyplinarnej, który nie zgodził się na uchylenie immunitetu sędzi Beaty Morawiecz Krakowa, szefowej stowarzyszenia sędziów Themis.

2. Dr hab. Paweł Wojciechowski, powołana przez PiS Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Związany z UW, specjalizował się w prawie dotyczącym żywności. Autor ponad 100 publikacji naukowych.

3. Dr Marek Siwek, Izba Karna. Były już sędzia lubelski związany z UMCS.

4. Kamil Zaradkiewicz, Izba Cywilna. Dawniej pracował w legalnym TK, skąd po zwolnieniu przeszedł do ministerstwa sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Minister był na głosowaniu, na którym neo-KRS dała Zaradkiewiczowi nominację do SN. Prezydent Duda powołał go na „komisarza” SN. Jego zadaniem było przeprowadzenie wyboru kandydatów na następcę I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. W trakcie obrad Zgromadzenia SN Zaradkiewicz niespodziewanie zrezygnował z tej funkcji. Jego dokonaniem jako „komisarza” było zdekomunizowanie galerii I prezesów SN. Usunął z niej portrety I prezesów z okresu PRL. Zaradkiewicz jest autorem pytań prejudycjalnych do TSUE, których celem było podważenie nominacji sędziowskich starej, legalnej KRS, którą PiS rozwiązał w trakcie kadencji.

5. Prof. Marek Dobrowolski, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Związany z KUL. Zajmuje się prawem konstytucyjnym. W ostatnich latach współpracował z obecną władzą. Był członkiem zespołu ds. referendum konstytucyjnego, które planował prezydent Duda. Był też członkiem Rady Legislacyjnej przy premierze.

6. Dr hab. Marcin Krajewski, Izba Cywilna.

7. Prof. Maria Szczepaniec, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Związana z UKSW.
Była w składzie, który uchylił korzystne dla sędziego Waldemara Żurka wyroki w jego sporach z byłą żoną. Wniósł o to Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

8. Prof. Adam Redzik, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Związany z UW.

9. Marcin Łochowski, Izba Cywilna. To były doświadczony sędzia z Warszawy.

10. Marek Motuk, Izba Karna. To były doświadczony sędzia warszawski.

11. Prof. Tomasz Demendecki, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Związany z UMCS. Był promotorem pracy doktorskiej byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka.

12. Tomasz Przesławski, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To były prezes nielegalnej Izby Dyscyplinarnej.

13. Dr Paweł Księżak, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Związany z Uniwersytetem Łódzkim

14. Paweł Kołodziejski, Izba Karna. To były prokurator regionalny z Gdańska, który awansował za czasów Ziobry. W 2016 roku – gdy prokuraturą rządził już Ziobro – został prokuratorem okręgowym w Bydgoszczy. I zaledwie po dwóch miesiącach awansował do prokuratury regionalnej, gdzie został naczelnikiem. W 2018 roku minister sprawiedliwości powołał go do zespołu reformy kodeksu karnego skarbowego.

15. Dr hab. Ewa Stefańska, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Związana z UW. Była stołeczna sędzia.

16. Dr Jacek Grela, Izba Cywilna.

17. Leszek Bosek, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To były prezes Prokuratorii Generalnej.

Starzy sędziowie SN: wylosowani sędziowie nie będą sądem

 

 

Przed losowaniem legalni sędziowie SN, członkowie Kolegium SN, złożyli zastrzeżenie do losowania, które odczytał prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotr Prusinowski. Powołali się na Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która w artykule 6 gwarantuje prawo do bezstronnego i niezależnego sądu ustanowionego ustawą. A to na podstawie tego artykułu ETPCz w serii wyroków podważył legalność neo-KRS oraz wydawanych przez nią nominacji na neo-sędziów.

 

 

Obecna KRS ma bowiem związki z politykami. Zasiadają w niej sędziowie wybrani w Sejmie przez PiS, w tym prezesi sądów nominowani przez resort Zbigniewa Ziobry. ETPCz orzekł, że tak wybrany organ nie daje gwarancji, że wybierze sędziów bezstronnych i niezależnych.

 

 

Starzy sędziowie SN napisali, że mechanizm wyboru sędziów do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej będzie skutkował tym, że tak wyłoniony sąd nie będzie spełniał wymogu sądu ustanowionego ustawą.

11 sędziów do nowej Izby wybierze bowiem prezydent, czyli przedstawiciel władzy wykonawczej.

Starzy sędziowie SN podkreślają, że prezydent będzie wskazywał sędziów do nowej Izby tylko spośród 1/3 składu SN, a same losowanie kandydatów do tej Izby uważają za iluzoryczne. Podkreślają, że z losowania powinni być wyłączeni neo-sędziowie, których legalność, oraz legalność neo-KRS, podważył ETPCz. Zastrzegają też, że Manowska, jako pełniąca funkcję I prezesa SN nie może losować kandydatów do nowej Izby – bo w ten sposób przyczynia się do naruszania prawa.

 

 

 

Co się stało z Izbą Dyscyplinarną

 

 

W zlikwidowanej Izbie Dyscyplinarnej orzekało 11 osób. Pięć z nich przeszło do obecnych Izb SN. Do Izby Karnej trafiła była prokurator Małgorzata Bednarek oraz były prokurator Ryszard Witkowski, a także pełniący funkcję prezesa Izby Dyscyplinarnej (II kadencji) Adam Roch, który odmówił zgody na zatrzymanie sędziego Igora Tulei.

 

 

Były prezes Izby Dyscyplinarnej (I kadencji) Tomasz Przesławski jest w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jarosław Sobutka – w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Sześciu członków Izby Dyscyplinarnej przeszło w stan spoczynku, czyli na sędziowską emeryturę, pobierając 6-miesięczne odprawy. To: były sędzia Konrad Wytrykowski, były prokurator Jarosław Duś, Adam Tomczyński, Paweł Zubert, Jacek Wygoda i były sędzia Piotr Niedzielak.

 

 

Do czasu powołania przez prezydenta Andrzeja Dudę 11 członków Izby Odpowiedzialności Zawodowej sprawy sędziów będą w niej rozpoznawać osoby tymczasowo wyznaczone przez Małgorzatę Manowską.

 Autor


dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…


Więcej

Opublikowany

10 sierpnia 2022


Inne artykuły tego autora

23.09.2022

Nowa Izba SN uderza w Zbigniewa Ziobrę: minister nie może zawieszać sędziów za wydawane orzeczenia

22.09.2022

Prezes Iustitii: Nowa Izba SN jest nielegalna. Legalni sędziowie nie powinni w niej orzekać

19.09.2022

Prezydent idzie na wojnę z UE. Wbrew wyrokom powołał neo-sędziów do Izby Dyscyplinarnej bi

16.09.2022

Kolejna porażka Ziobry i jego ludzi. Sędzia Rutkiewicz z Elbląga został odwieszony i wraca do sądu

13.09.2022

Klęska prokuratury Ziobry. Nowa Izba SN odmówiła zgody na ściganie byłego wiceszefa legalnej KRS

13.09.2022

Nominat Ziobry chce, by prokuratura ścigała sędziów SN za orzeczenie nie po jego myśli

07.09.2022

Legalny sędzia SN nie boi się przepisów kagańcowych i podważa status neo-sędziego SN

06.09.2022

Porażka człowieka Ziobry. Sąd uniewinnił sędzię Zabłudowską za nagrodę od prezydenta Adamowicza

30.08.2022

Prezydent Duda znowu atakuje sędziów: chcą władzy. Bzdura, sędziowie bronią Konstytucji i prawa UE

28.08.2022

Czy szefowa neo-KRS Pawełczyk-Woicka powinna być ścigana przez ludzi Ziobry

27.08.2022

Aż 124 odważnych prokuratorów staje w obronie represjonowanych przez Radzika sędzi

26.08.2022

Skandal w Sądzie Najwyższym. Neo-sędzia zablokował ocenę niezależności neo-sędzi Bednarek

22.08.2022

Schab, „egzekutor” Ziobry, potwierdza: represje w sądzie apelacyjnym są za stosowanie prawa UE

16.08.2022

Wolta Manowskiej z SN. Apeluje do ludzi Ziobry, by zaprzestali represji sędziów apelacyjnych

15.08.2022

Klęska prokuratury Ziobry ws. sędzi Morawiec. Sąd nie uwierzył w dowody jej rzekomej korupcji

12.08.2022

„Słynny” Radzik zastrasza sędziów za list w obronie represjonowanych. A ci masowo podpisują list

10.08.2022

ETPCz chroni sędziego SN prof. Wróbla. A sędziowie apelacyjni bronią represjonowanych koleżanek

09.08.2022

Haniebna decyzja ws. Tulei. „Egzekutor” Ziobry Radzik zablokował jego powrót do pracy

08.08.2022

Radzik, człowiek Ziobry, zaczął represje sędziów apelacyjnych w Warszawie. To kara za prawo UE

08.08.2022

Ważne. Sędzia Tuleya przywrócony do orzekania. To decyzja nowej prezes sądu, nominatki ZiobryWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200