Sędziowie się bronią. Jest trzecie zawiadomienie do prokuratury na szefową neo-KRS Pawełczyk-Woicką

Udostępnij

dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…

Więcej

Niezależni sędziowie mają dość represji i ataków na nich. Zaczynają pozywać do sądu i składać zawiadomienia do prokuratury na nominatów władzy PiS, którzy ich gnębią, szykanują i łamią ich prawa pracownicze. Jednym z tych, którzy mówią dość, jest sędzia Strumiński z Gliwic.Niezależni sędziowie mają dość represji i ataków na nich. Zaczynają pozywać do sądu i składać zawiadomienia do prokuratury na nominatów władzy PiS, którzy ich gnębią, szykanują i łamią ich prawa pracownicze. Jednym z tych, którzy mówią dość, jest sędzia Strumiński z Gliwic.

 

 

 

 

NIEZALEŻNI sędziowie znani z obrony wolnych sądów nie boją się już kolejnych dyscyplinarek, sprawdzania ich przez prokuraturę Ziobry, czy ataków w prorządowych mediach. Zaczynają się bronić i będą pociągać do odpowiedzialności na drodze cywilnej i karnej wszystkich, którzy uruchomiają przeciwko nim bezpodstawne postępowania lub stawiają im niezasadne zarzuty.

 

 

 

Jednym z takich sędziów jest Paweł Strumiński z Sądu Rejonowego w Gliwicach. Niedawno złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefową nielegalnej i upolitycznionej neo-KRS Dagmarę Pawełczyk-Woicką (na zdjęciu u góry). W zawiadomieniu zarzuca jej popełnienie trzech czynów z kodeksu karnego. Chodzi o przekroczenie uprawnień służbowych, fałszywe oskarżenie go o rzekome złamanie prawa i znieważenie go jako sędziego.

 

 

 

 

Sędzia Strumiński złożył zawiadomienie, bo szefowa neo-KRS nie udostępniła mu informacji, jakich zażądał w związku z procesem, który prowadzi. Za to nałożył na nią 2 tysięcy złotych grzywny. Na co Pawełczyk-Woicka zareagowała skargą do ministra Zbigniewa Ziobry i zawiadomieniem do prokuratury.

 

 

 

 

Na stronie neo-KRS pojawił się też komunikat atakujący Strumińskiego. Ponadto Pawełczyk-Woicka zażądała wyciągnięcia konsekwencji wobec prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach Rafała Baranka, któremu grozi teraz odwołanie. Dlatego sędzia Strumiński powiedział dość i złożył zawiadomienie do prokuratury. O jego szczegółach piszemy w dalszej części tekstu.

 

 

 

Za co sędziowie składają zawiadomienia do prokuratury

 

 

Zawiadomienie sędziego Pawła Strumińskiego to już trzecie zawiadomienie do prokuratury na szefową neo-KRS Pawełczyk-Woicką. Kilka miesięcy temu złożyli je jeszcze sędziowie Waldemar Żurek i Maciej Ferek z Sądu Okręgowego w Krakowie. Zawiadomienia są związane z tym, jak Pawełczyk-Woicka traktowała ich, gdy była prezeską krakowskiego sądu. Sędziowie zarzucają jej m.in. łamanie praw pracowniczych i przekraczanie uprawnień.

 

 

 

 

Zawiadomienia na nominatów władzy i resortu ministra Ziobry składają też inni sędziowie. Sędzia Paweł Juszczyszyn z Sądu Rejonowego w Olsztynie złożył szereg zawiadomień na prezesa swojego sądu Maciej Nawackiego, który jest jednocześnie członkiem neo-KRS. Zarzuca mu blokowanie go w pracy, co już trwa ponad trzy lata. Nawacki go blokuje, mimo korzystnych dla sędziego orzeczeń.

 

 

 

Sędzia złożył też przeciwko niemu subsydiarny akt oskarżenia. Zarzuca mu m.in. łamanie praw pracowniczych. Juszczyszyn złożył też zawiadomienia na Małgorzatę Manowską, neo-sędzię na stanowisku I prezesa SN, bo też nie wykonała orzeczeń w jego sprawie.

 

 

 

Sędziowie składają też zawiadomienia do prokuratury na rzeczników dyscyplinarnych ministra Ziobry – głównego rzecznika Piotra Schaba i jego dwóch zastępców Michała Lasotę i Przemysława Radzika. Zarzucają im bezpodstawne wszczynanie spraw dyscyplinarnych, co kwalifikują jako fałszywe oskarżenie ich o popełnienie deliktu dyscyplinarnego.

 

 

 

Takie zawiadomienie złożył sędzia Waldemar Żurek i sędzie Ewa Gregajtys i Marzanna Piekarska-Drążek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

 

 

 

Ponadto sędzie Piekarska-Drążek, Gregajtys i Ewa Leszczyńska-Furtak (też z sądu apelacyjnego) złożyły kolejne zawiadomienie do prokuratury na Piotra Schaba i Przemysława Radzika. To zawiadomienie dotyczy tego, że obaj nie wykonali zabezpieczenia ETPCz z grudnia 2022 roku, w sprawie cofnięcia ich karnego przeniesienia.

 

 

 

Schab miał to wykonać jako prezes sądu apelacyjnego, a Radzik jako jego zastępca (niedawno został odwołany z tego stanowiska i jest teraz wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu). Wcześniej podobne zawiadomienie złożył na nich Igor Tuleya za to, że blokowali jego powrót do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 

 

 

Jak sędziowie pozywają nominatów Ziobry

 

 

 

 

Sędziowie pozywają też nominatów władzy i Ziobry do sądu. Zarzucają im mobbing i wydawanie decyzji sprzecznych z prawem. Zrobił to Paweł Juszczyszyn, który w sądach podważył najpierw bezprawne zawieszenie go w orzekaniu, a potem karne przeniesienie przez prezesa Nawackiego do innego wydziału w sądzie. Pozwał go też prezesa sądu o mobbing.

 

 

 

Zawieszenie podważyli też w sądach sędziowie Igor Tuleya, Piotr Gąciarek i Maciej Ferek.

 

 

 

 

Z kolei sędzia Waldemar Żurek w sądzie podważył swoje karne przeniesienie. Złożył też przeciwko byłej prezes sądu Pawełczyk-Woickiej pozew o mobbing. Był to pierwszy w Polsce taki pozew sędziego. I wygrał. Sąd nieprawomocnie orzekł, że był w pracy nierówno traktowany i gnębiony.

 

 

 

 

Karnie przeniesienie ponadto podważyła w sądzie – już prawomocnie sędzia – Ewa Leszczyńska-Furtak.

 

 

 

 

Z informacji OKO.press wynika, że niezależni sędziowie szykują kolejne zawiadomienia do prokuratury i pozwy do sądów przeciwko nominatom ministra Ziobry.

 

 

 

Co zarzuca sędzia Strumiński szefowej neo-KRS

 

 

 

 

Sędzia Paweł Strumiński z Gliwic znany jest z krytycznych wobec władzy wpisów na Twitterze. Angażuje się w obronę praworządności. Pomógł też Małej Emi, która ujawniła aferę hejterską. W swoim zawiadomieniu do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zarzuca przewodniczącej nielegalnej neo-KRS Dagmarze Pawełczyk-Woickiej popełnienie trzech czynów z kodeksu karnego. Chodzi o czyny z:

  • Artykułu 238, który mówi o zawiadomieniu prokuratury o nieistniejącym przestępstwie. Pawełczyk-Woicka złożyła takie na Strumińskiego w kwietniu 2023 roku. Sędzia uważa, że został w nim fałszywie oskarżony o złamanie prawa.
  • Artykułu 231 paragraf 1, który mówi o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków służbowych. Sędzia Strumiński zarzuca, że szefowa neo-KRS wykorzystała swoje stanowisko służbowe, by go pomawiać i podważać jego kompetencje jako sędziego. Co miało go poniżyć w oczach opinii publicznej oraz podważyć do niego zaufanie i jego niezależność.
  • Artykułu 226 paragraf 1, który mówi o znieważeniu funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych. Sędzia zarzuca, że szefowa neo-KRS naruszyła jego godność oraz podjęła działania mające zakłócić prawidłowość prowadzonej przez niego sprawy w sądzie. Bo po nałożeniu na nią 2 tysięcy złotych grzywny, zamiast przekazać żądane przez sąd dokumenty, przypuściła atak na gliwicki sąd.

Zawiadomienie trafiło początkowo do stołecznej prokuratury rejonowej, ale już przejął je wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Ten wydział zajmuje się ściganiem sędziów i prokuratorów, ale tych niezależnych. Raczej nie ściga sędziów powiązanych z obecną władzą.

 

 

 

 

 

Jak sędzia nałożył grzywnę i jak odwinęła się szefowa neo-KRS

 

 

 

Sędzia Paweł Strumiński ściągnął na siebie gniew przewodniczącej neo-KRS Dagmary Pawełczyk-Woickiej 2 tysiącami grzywny. Nałożył ją na nią w związku z tym, że nie przekazała mu informacji z neo-KRS, których zażądał.

 

 

 

Sędzia wystąpił o nie, bo do niego trafił wniosek o wyłączenie z jednej ze spraw neo-sędziego. Czyli sędziego nominowanego przez nielegalną neo-KRS. W tym celu w styczniu 2023 roku wystąpił do neo-KRS o akta związane z jego nominacją. Sędzia powołał się na przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które mówią o tym, że każdy ma udostępnić dokumenty na wezwanie sądu. Powołał się też na przepis mówiący, że brak realizacji wniosku sądu grozi grzywną.

 

 

 

Wniosek o akta był zaadresowany na przewodniczącą neo-KRS. Zakreślił na jego realizację 14 dni. Wniosek sędziego wpłynął do Rady 9 lutego. Kilka dni później Pawełczyk-Woicka wysłała odpowiedź. Twierdzi, że przesłała „żądane dokumenty”.

 

 

 

Odpowiedź zaadresowała jednak nie do sądu prowadzącego sprawę, ale do prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach. Odpowiedź nie dotarła więc do sędziego Strumińskiego, który 24 lutego nałożył na szefową neo-KRS 2 tysiące złotych grzywny. Z informacji OKO.press wynika, że odpowiedź nie realizowała też wniosku sądu w Gliwicach. Bo de facto była to skarga na sędziego Strumińskiego i polemika prawna z jego czynnościami.

 

 

 

 

Kara musiała zaboleć Pawełczyk-Woicką, tym bardziej, że nie była to pierwsza grzywna, którą za odmowę przesłania dokumentów nałożył na nią sąd. Zamiast przesłać żądane dokumenty zaatakowano sędziego Strumińskiego i prezesa gliwickiego sądu. Złożono zawiadomienie do prokuratury, zarzucając sędziemu, że grzywnę nałożył na nią z politycznej motywacji.

 

 

 

 

Pawełczyk-Woicka złożyła też skargę do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, by sprawdził, czy prezes gliwickiego sądu nie był w zmowie z sędzią Strumińskim. A wszystko to opisano w komunikacie zamieszczonym na stronie neo-KRS. Obrażono w nim sędziego Strumińskiego. Zarzucono mu, że podana we wniosku o akta podstawa prawna świadczy o jego ignorancji prawnej albo o poszukiwaniu rozgłosu medialnego.

 

 

 

 

 

Sędzia: zostałem znieważony i poniżony

 

 

 

Teraz w swoim zawiadomieniu do prokuratury sędzia Paweł Strumiński zarzuca szefowej neo-KRS, że został poniżony nie tylko w komunikacie, ale też na posiedzeniu neo-KRS. Zdaniem sędziego dokonała ona manipulacji „polegającej na twierdzeniu, że odpowiedziała na zobowiązanie Sądu, komentując wiedzę sędziego [Strumińskiego – red.] i doświadczenie, które wg niej jest ułamkowe w stosunku do doświadczenia podejrzewanej [Pawełczyk-Woickiej – red.]”.

 

 

 

I dalej: „Wykorzystując swoje stanowisko służbowe dopuściła się niczym nieuzasadnionego znieważenia i poniżenia osoby sędziego wydającego jako Sąd postanowienie o nałożeniu grzywny, czyli w jej prywatnej sprawie”.

 

 

 

Strumiński odebrał to jako wywieranie na niego presji w związku z prowadzoną sprawą, w której zażądał od neo-KRS akt nominacyjnych. Podkreśla, że nie dostał żadnej odpowiedzi na to żądanie. Bo nie jest nią pismo do prezesa sądu, które nie spełnia wymogów formalnych i jest raczej skargą na niego. Pawełczyk-Woicka powinna wysłać formalne pismo z odpowiedzią do sądu, który wystąpił o akta.

 

 

 

 

Sędzia zauważa: „Dagmara Pawełczyk-Woicka jest sędzią z długoletnim doświadczeniem w procedurze cywilnej i doskonale wie, w jaki sposób należy odpowiedzieć Sądowi wzywającemu. Procedura cywilna nie przewiduje kierowania pism do sprawy za pośrednictwem Prezesa Sądu, z komentowaniem i poleceniami kierowanymi wobec Prezesa w sprawie podjęcia odpowiednich działań zgodnie z intencją piszącego”.

 

 

Zarzuca szefowej neo-KRS, że była pouczona o sposobach zaskarżenia grzywny. Tymczasem złożono na niego zawiadomienie do prokuratury, zarzucając bezprawne działanie. Sędzia uważa je za fałszywe oskarżenie.

 

 

 

Strumiński ocenia, że szefowa neo-KRS mogła przekroczyć swoje uprawnienia, bo na jednym z posiedzeń Rady „wpływając osobiście poprzez swoje wystąpienie, na członków organu konstytucyjnego, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, zmierzała do podjęcia uchwały na temat pokrzywdzonego”.

 

 

 

 

Dodaje: „Działania takie, w prywatnej sprawie, podejmowane z wykorzystaniem funkcji Przewodniczącej KRS uzasadniają konieczność zbadania, czy nie zachodzą przesłanki popełnienia przestępstwa opisanego art. 231 k.k.”.

 

 

 

 

A dlaczego sędzia uważa, że został znieważony? Bo wypowiedzi Pawełczyk-Woickiej ocenia jako umyślne dążenie do poniżenia go w oczach opinii publicznej. Miała to robić „poprzez formułowane zarzuty, używane sformułowania, wyrażającego pogardę” wobec niego.

 

 

 

 

Jak Pawełczyk-Woicka skapitulowała

 

 

 

Co ciekawe, Dagmara Pawełczyk-Woicka przesłała już sędziemu Strumińskiemu akta nominacyjne, których żądał. Czyli w końcu uznała, że miał do tego prawo. Tym razem właściwe zaadresowała korespondencję. Pawełczyk-Woicka odwołała się też od grzywny. Z informacji OKO.press wynika, że sprawą grzywny już interesuje się Prokuratura Krajowa, bo wypożyczyła akta tej sprawy.

 

 

 

Prezes gliwickiego sądu Rafał Baranek nie został jeszcze odwołany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Minister zrobił jednak pierwszy krok w tym kierunku. Wystąpił o opinię do Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach. Ale Kolegium nie zgodziło się na odwołanie. Jeśli minister nadal chce odwołać prezesa, musi teraz o zgodę zwrócić się do neo-KRS.

 

 

 

Sędzia Strumiński nie jest pierwszym sędzią, który ma problemy za nałożenie grzywny na szefową neo-KRS Dagmarę Pawełczyk-Woicką. Grzywnę na nią w wysokości 3 tysięcy złotych – za odmowę przesłania dokumentów – nałożył też sędzia Wojciech Maczuga z Sądu Okręgowego w Krakowie. W związku z tą sprawą sędzia dostał zarzuty dyscyplinarne od zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika.

 

 

 

 

 Autor


dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…


Więcej

Opublikowany

11 czerwca 2023


Inne artykuły tego autora

27.11.2023

Iustitia do polityków: Szybko zlikwidować neo-KRS. Cofnąć nominacje dla neo-sędziów, naprawić sądy

24.11.2023

Ziobro dalej demoluje sądy. Zaradkiewicz do KSSiP, więcej neo-sędziów i nowy ośrodek z etatami

21.11.2023

Prof. Zoll: Uchwałą Sejmu odwołać neo-KRS i dublerów z TK. Cofnąć nominacje neo-sędziów

20.11.2023

Wolni prokuratorzy z Lex Super Omnia nie dali się złamać i wygrali. Czas na niezależną prokuraturę

20.11.2023

Bodnar: Rozliczenia, likwidacja neo-KRS i weryfikacja neo-sędziów. Sądy muszą być dla ludzi

15.11.2023

Nowa Izba nie daje zgody na oskarżenie Nawackiego. To orzeczenie w duchu polexitu

14.11.2023

Prof. Łętowska: Neo-KRS może odwołać Sejm. Neo-sędziowie do nowych konkursów, ulżyć kobietom

13.11.2023

Pierwszy człowiek Ziobry staje przed sądem. Nawacki oskarżony o lekceważenie orzeczeń ws. Juszczyszyna

12.11.2023

Prof. Strzembosz: Rozliczyć ludzi Ziobry, neo-KRS do likwidacji. Naprawa sądów musi być szybka

08.11.2023

SN nie zgodził się na zawieszenie prokurator za kontakty z Ewą Wrzosek. To klęska prokuratury Ziobry

07.11.2023

Prezydent Duda chce zabetonować neo-sędziów i neo-KRS. Ekspresowo przepycha zmianę przepisów

03.11.2023

Wielkie zwycięstwo sędziego Juszczyszyna. Sąd: prezes Nawacki ma cofnąć jego karne przeniesienie

29.10.2023

SN: Sędzia Głowacka z Krakowa niewinna. Miała prawo podważyć status neo-KRS, TK i neo-sędziów

29.10.2023

Członkowie Kasty/Antykasty nie dostali od KRS awansu do SN. Ludzie Ziobry idą do sądu apelacyjnego

27.10.2023

Wielkie zwycięstwo prokurator Wrzosek, wraca do pracy. SN uchylił jej zawieszenie

26.10.2023

Prof. Safjan: Trzeba wykonać wyroki TSUE. KRS ma przestać działać, jej nominacje do weryfikacji

15.10.2023

Bunt ławników SN. Nie będą orzekać z neo-sędziami SN lub będą kwestionować ich legalność

14.10.2023

Manowska z SN łamie wyrok TSUE. Użyła ustawy kagańcowej do ścigania ostatniego legalnego prezesa SN

02.10.2023

Wolna prokuratura. Bez Ziobry, nacisków, z samodzielnymi prokuratorami [PROJEKT USTAWY]

01.09.2023

Nieudany atak nielegalnej KRS i ministra Ziobry na niezależnych sędziówWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200