Sędziowie bronią Tulei i Przymusińskiego, którym grożą dyscyplinarki za krytykę KRS

Udostępnij

dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…

Więcej

Sędziowie z Łodzi przyjęli uchwałę popierającą sędziów Bartłomieja Przymusińskiego i Igora Tuleyę. Rzecznik dyscyplinarny żąda od nich wyjaśnień w sprawie ich wypowiedzi w mediach. Łódzcy sędziowie uważają, że to tłumienie "zasadnej krytyki", a nowa KRS powinna podać się do dymisjiUchwała łódzkich sędziów została przyjęta w poniedziałek, 10 września 2018 roku. To reakcja na artykuł OKO.press z niedzieli.

 

Ujawniliśmy w nim, że rzecznik dyscyplinarny przy KRS wszczął postępowanie wyjaśniające wobec Bartłomieja Przymusińskiego, rzecznika Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Dotyczy ono wypowiedzi w mediach, w których sędzia krytykował nową Krajową Radę Sądownictwa. Identyczne postępowanie ma też sędzia Igor Tuleya, który również w krytykował w mediach nową KRS i broni wolnych sądów. Z kolei szef Iustitii – Krystian Markiewicz, został wezwany przez rzecznika dyscyplinarnego na przesłuchanie jako świadek.

 

Według środowiska sędziowskiego, to próba uciszenia niezależnych sędziów lub wstęp do dyscyplinarek.

 

Łódzcy sędziowie: to tłumienie zasadnej krytyki

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi przyjęło uchwałę, w której bierze w obronę Przymusińskiego i Tuleyę. Jak pisze – „w trosce o należyte funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości jako dobra wspólnego Polaków”.

 

Zgromadzenie protestuje wobec „wykorzystywania sędziowskich postępowań dyscyplinarnych, nie do ścigania rzeczywistych przewinień sędziowskich (co powinno być celem takich procedur), ale do tłumienia w ten sposób zasadnej krytyki oraz wywoływania efektu mrożącego, który ma powstrzymać innych sędziów przed dalszym kwestionowaniem legalności działań wymierzonych w ograniczanie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej”.

 

Jednocześnie łódzcy sędziowie krytycznie ocenili procedurę naboru kandydatów do Sądu Najwyższego, którą przeprowadziła nowa KRS. Uznali, że nabór do SN był pośpieszny, nie dość staranny i transparentny, a kandydaci byli wybierani w oparciu o kryteria polityczne.

 

Sędziowie z Łodzi wezwali więc członków nowej KRS do rozważenia rezygnacji z zasiadania w niej. „Pomijając dotychczasowe zastrzeżenia do konstytucyjności i legalności wyboru „sędziowskiej” części Rady, jej obecny tryb pracy skłania do oceny, że nie jest ona w stanie podołać odpowiedzialnemu zadaniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym, NSA, a także w sądach powszechnych i administracyjnym” – napisali.

 

To nie koniec. Zgromadzenie łódzkich sędziów apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie powoływał do Sądu Najwyższego osób wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa, do czasu wyjaśnienia wątpliwości co do legalności wyboru KRS, a tym samym legalności jej działań.

 

Łódzcy sędziowie napisali w uchwale miej więcej to samo, co wcześniej mówił w mediach Przymusiński i z czego teraz ma tłumaczyć się rzecznikowi dyscyplinarnemu.

 

Warszawska Iustitia: niedopuszczalna inferencja w sferę niezawisłości sędziowskiej

 

W obronie obu sędziów z Iustitii stanął też zarząd warszawskiego oddziału tego stowarzyszenia. W przyjętej w poniedziałek uchwale, zarząd „wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów Igora Tulei i Bartłomieja Przymusińskiego i innych członków SSP Iustitia.”

 

„Wzywanie sędziów do składania wyjaśnień w związku z ich udziałem w debacie publicznej oceniamy jednoznacznie jako zapowiedź wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i próbę zastraszenia wszystkich sędziów broniących niezależności sądów i niezawisłości sędziów” – pisze zarząd warszawskiej Iustitii.

 

I podkreśla: „Sędziowie Igor Tuleya i Bartłomiej Przymusiński aktywnie bronią zapisanego w Konstytucji trójpodziału władzy i prawa wszystkich obywateli do sądów wolnych od politycznego podporządkowania. Domaganie się od sędziego Igora Tulei składania wyjaśnień w związku z przebiegiem posiedzenia, na którym Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznawał zażalenie na umorzenia śledztwa w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej Sejmu odbieramy jako bezpośrednią i niedopuszczalną ingerencję w sferę niezawisłości sędziowskiej. Jawność postępowania przed sądami jest bowiem zasadą wynikającą wprost z Konstytucji, zaś przepisy Kodeksu postępowania karnego upoważniają Sąd zarówno do jawnego rozpoznania zażalenia na umorzenie śledztwa, jak i do zezwolenia mediom na rejestrację takiego posiedzenia.”

 

Na koniec warszawska Iustitia wzywa zastępcę rzecznika dyscyplinarnego (jak podkreśla „powołanego bez udziału środowiska sędziów”) „do zaniechania działań godzących w prawo sędziów do udziału w debacie publicznej w obronie najważniejszych wartości gwarantowanych przez Konstytucję RP”.

 

Takich uchwał można spodziewać się w kolejnych dniach więcej, bo groźby dyscyplinarek dla znanych sędziów oburzyły środowisko sędziowskie w całej Polsce.

 

Gorzowskie zgromadzenie: „nie” zastraszaniu sędziów

 

Kolejna uchwała w obronie niezależnych sądów i krytyczna wobec KRS zapadła w poniedziałek w Gorzowie – choć nie padają w niej nazwiska sędziów z Iustitii.

 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego napisało w uchwale, że popiera działania innych sędziów w obronie niezależności sądów. Sprzeciwia się zastraszaniu sędziów, w związku z wydawanymi przez nich wyrokami i wzywa do nie ulegania naciskom.

 

Sędziowie z Gorzowa również krytykują nabór do Sądu Najwyższego, przeprowadzony przez nową KRS, uznając, że był nierzetelny i nietransparentny. Jak piszą – w efekcie do SN mogą trafić osoby o „wątpliwej wiedzy prawniczej”, po dyscyplinarkach i powiązane z obecną władzą, „nie dające żadnej gwarancji obiektywizmu, niezależności i niezawisłości w orzekaniu”.Autor


dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…


Więcej

Opublikowany

11 września 2018


Inne artykuły tego autora

02.12.2022

Prokuratura uderza w Ewę Wrzosek, chce ją oskarżyć. Czy po to użyto przeciwko niej Pegasusa?

30.11.2022

SN: Igor Tuleya wraca do pracy. Nie popełnił przestępstwa i nie ma zgody na jego siłowe zatrzymanie

28.11.2022

OBWE organizuje „okrągły stół” ws. polskich sądów. Ale nie jest to odsiecz dla PiS w sporze z Unią

23.11.2022

Trzy represjonowane sędzie z Warszawy pozywają ludzi Ziobry za karną zsyłkę do innego wydziału

23.11.2022

Zwycięstwo sędziego Tulei. Sąd orzekł: Zakaz zajęć ze studentami bezprawny

19.11.2022

Prokurator, który domaga się zatrzymania sędziego Tulei, robi błyskawiczną „karierę” w państwie PiS

15.11.2022

Zwycięstwo prokuratora Parchimowicza. Jest uniewinniony za manifest przeciwko ustawie kagańcowej

09.11.2022

Sędzia Tuleya składa skargę do ETPCz za blokowanie jego powrotu do sądu przez ludzi Ziobry

04.11.2022

Sąd w Rzeszowie: Sędzia Maciej Ferek nie został zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną

27.10.2022

„Egzekutor” Ziobry uderza w Gersdorf. Za uchwałę trzech izb SN w sprawie neo-sędziów i neo-KRS

27.10.2022

Prezydent powoła prezesa nowej Izby SN. A Małgorzata Manowska chce wyrzucić z SN 30 legalnych sędziów

23.10.2022

Człowiek Ziobry uderza w Sąd Apelacyjny w Warszawie. Ściga sędzię za orzeczenie ws. Tulei i prawo UE

22.10.2022

Prof. Morijn, Holender, walczy o praworządność w Polsce: Nie wolno milczeć i stać z boku

21.10.2022

ETPCz zatrzymuje powołaną przez PiS Izbę Kontroli Nadzwyczajnej SN, bo nie jest legalnym sądem

21.10.2022

Sąd Najwyższy: Schab i Radzik nie są niezależnymi sędziami, nie dają gwarancji bezstronnego procesu

18.10.2022

30 legalnych sędziów SN odmawia orzekania z neo-sędziami: Chcemy wiernie służyć Rzeczpospolitej

14.10.2022

Sąd w Elblągu: Nawacki może odpowiadać karnie za niedopuszczenie do pracy sędziego Juszczyszyna

13.10.2022

Sędzia Gąciarek niedopuszczony do orzekania. Nominaci Ziobry blokują miliardy z KPO dla Polski

23.09.2022

Nowa Izba SN uderza w Zbigniewa Ziobrę: minister nie może zawieszać sędziów za wydawane orzeczenia

22.09.2022

Prezes Iustitii: Nowa Izba SN jest nielegalna. Legalni sędziowie nie powinni w niej orzekaćWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200