Rezolucja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie Polski

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów uznaje kroki podejmowane przez polski rząd jako brak szacunku dla zasady trójpodziału władzy. Publikujemy treść rezolucji, którą Stowarzyszenie przyjęło na spotkaniu w Marrakeszu, 17 października 2018 rokuEuropejskie Stowarzyszenie Sędziów jest świadome trosk, w szczególności wyrażanym ostatnio przez sędziów Sądów Apelacyjnych w Poznaniu, Krakowie i Katowicach dotyczących sytuacji sądownictwa w Polsce.

 

Stowarzyszenie w szczególności akcentuje kwestie dotyczące zagrożeniu niezawisłości sądownictwa spowodowane ostatnimi zmianami legislacyjnymi w ustroju sądownictwa przeprowadzonymi przez rząd i mającymi na celu uzyskanie politycznej kontroli nad sądami.

 

Stowarzyszenie uznaje kroki podejmowane przez rząd jako brak szacunku dla zasady trójpodziału władzy.

 

Stowarzyszenie wyraża szczególne zaniepokojenie w sprawach obniżenia kryteriów dla kandydatów do Sądu Najwyższego oraz braku zapewnieniu niezależności i bezstronności kandydatów. Sytuacja ta sprowadza podejrzenia, że mogą mieć miejsce polityczne naciski na Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Okoliczności te są nie do pogodzenia z zasadą niezależności sądownictwa.

 

Stowarzyszenie posiada informacje, że polski Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie przepisów prawa, które przenosiły starszych sędziów w stan spoczynku oraz zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zgodności tych przepisów z prawem unijnym.

 

Stowarzyszenie potępia wszelkie próby podważenia prawa Sądu Najwyższego do kontaktowania się w ten sposób z Trybunałem Europejskim, a w szczególności te działania, które oskarżają sędziów Sądu Najwyższego o dokonanie przestępstwa. Stowarzyszenie pragnie wyrazić wsparcie dla Sądu Najwyższego w tej rezolucji.

 

Stowarzyszenie pragnie także wyrazić wsparcie dla pozostałych polskich sędziów w ich walce z próbami dekonstrukcji niezależności polskiego sądownictwa i ich prawa do samorządu.

 

Rezolucję tę Stowarzyszenie Sędziów Europejskich przyjęło na spotkaniu w Marrakeszu, 17 października 2018 roku.

 

Źródło: iustitia.pl

 

 

A,b,c,d,e… POMÓŻ nam dokończyć Alfabet buntu!

 

 Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

6 listopada 2018


Inne artykuły tego autora

19.01.2023

To nie był „kompromis”, ale postawienie polityki nad konstytucją. Opozycja nie powinna [WIDZĘ TO TAK]

09.01.2023

Polska i Węgry już się nie wywiną? Unia Europejska coraz ostrzej broni praworządności [debata]

31.12.2022

2 lata więzienia za krytykę Kościoła? Czytamy kodeks karny projektu ziobrystów

28.12.2022

Studiujesz prawo? Zgłoś się do Akademii Praworządności

15.12.2022

Ustawa o SN nie spełnia kamieni milowych. Nie wykreśla przepisów ustawy kagańcowej [ROZMOWA]

04.10.2022

Po przejęciu władzy trzeba będzie zbudować prokuraturę od nowa [Gazeta Wyborcza]

18.09.2022

Jest decyzja KE w sprawie obcięcia funduszy dla Węgier. Victor Orbán raczej się nie zmartwi

05.09.2022

Konfederacja i cenzura Facebooka. Czy platforma medialna ma decydować, co mamy widzieć i czytać?

10.08.2022

Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

27.07.2022

Sąd Najwyższy przeprowadził pierwszy test niezależności sędziego. Przełomowe orzeczenie [Gazeta Wyborcza]

15.07.2022

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

13.07.2022

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Komisja wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich (komunikat prasowy)

11.07.2022

Oświadczenie Pana Mariusza Muszyńskiego w sprawie tzw. maili Dworczyka i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

11.03.2022

Prawnicy: Agresja Rosji na Ukrainę to zbrodnia, będzie ścigana przez Trybunał Karny i sądy krajowe

01.03.2022

Oświadczenie sędziów  polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 

25.02.2022

Polskie organizacje społeczne: Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami UkrainyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200