Raport: w wyniku „dobrej zmiany” PiS spadła wydajność Sądu Najwyższego

Udostępnij

współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…

Więcej

Pod koniec 2019 roku w Sądzie Najwyższym było o 2177 nierozstrzygniętych spraw więcej niż dwa lata wcześniej. Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wskazuje na poważne zmiany ustrojowe i problemy kadrowe, który utrudniają pracę tej instytucji     Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pokazuje, że przeforsowane przez PiS i Zbigniewa Ziobrę po 2017 roku liczne zmiany […]Pod koniec 2019 roku w Sądzie Najwyższym było o 2177 nierozstrzygniętych spraw więcej niż dwa lata wcześniej. Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wskazuje na poważne zmiany ustrojowe i problemy kadrowe, który utrudniają pracę tej instytucji

 

 

Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pokazuje, że przeforsowane przez PiS i Zbigniewa Ziobrę po 2017 roku liczne zmiany dotyczące ustroju, funkcjonowania i sędziów Sądu Najwyższego nie przełożyły się na stabilność prac sądu.

 

 

Autorzy raportu Maciej Kalisz, Małgorzata Szuleka i Marcin Wolny przeanalizowali dane dotyczące funkcjonowania SN.

 

Pokazali, że:

  • pod koniec 2019 roku w porównaniu z końcem 2017 roku w SN zalegało 2177 nierozpoznanych spraw więcej,
  • w Sądzie Najwyższym zwiększyła się liczba nieobsadzonych stanowisk sędziowskich,
  • w wyniku obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów SN (rządzący później się z niego wycofali) przez połowę 2018 roku nie orzekało 21 sędziów SN,
  • w wyniku zmian dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, prezesi Izby Karnej i Cywilnej nie wyznaczali do orzekania osób, które znalazły się w SN w wyniku procedury z udziałem nowej KRS.

 

 

Zatory w Sądzie Najwyższym

 

Od 2014 roku liczba nowych spraw wpływających do Sądu Najwyższego utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Nieco więcej spraw wpływało w latach 2014–2015 oraz 2018–2019. Na koniec 2017 roku, czyli ostatniego roku funkcjonowania SN przed zmianami przeforsowanymi przez Zjednoczoną Prawicę, w SN do rozpatrzenia pozostało 4551 nierozpoznanych spraw. Pod koniec 2018 roku zator wynosił już 6585 sprawy, a pod koniec 2019 roku – 6728 spraw.

 

 

Do SN trafiają sprawy o różnym stopniu zawiłości i nie sposób oczekiwać, że będą one rozpatrywane w jednakowym czasie. Nie wydaje się jednak prawdopodobne, że zwiększenie zatoru wynika z nagłego zwiększenia zawiłości zagadnień rozpatrywanych w SN.

 

 

Więcej wakatów w SN

 

 

Pod rządami Zjednoczonej Prawicy zwiększyła się liczba wakatów w Sądzie Najwyższym.

 

Liczba stanowisk sędziowskich w SN była ustalana na podstawie rozporządzenia prezydenta RP. W latach 2005-2015 wynosiła 90 stanowisk, w kwietniu 2015 roku prezydent Bronisław Komorowski zwiększył tę liczbę do 93. W 2018 roku w rozporządzeniu nadającym regulamin SN prezydent Andrzej Duda ustalił, że w SN jest 120 stanowisk sędziowskich. W 2019 liczba została powiększona do 125.

 

 

Nie wszystkie miejsca w SN bywały i są obsadzone. W 2015 roku było 9 wakatów, w 2017 roku – 12, a w 2019 roku – 24.

 

 

Na koniec 2019 roku pełną obsadą cieszyła się tylko Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wszystkie osoby w niej orzekające zostały wyłonione w procedurze z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

 

 

Do tego przez połowę 2018 roku wyeliminowano z orzekania 21 sędziów SN, ponieważ weszła w życie ustawa obniżająca wiek przejścia w stan spoczynku. Sędziowie powrócili do pracy dopiero po 1 stycznia 2019 roku, w związku z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, w której rządzący, już po zaskarżeniu przepisów do Trybunału Sprawiedliwości UE przez Komisję Europejska, wycofali się z tego pomysłu.

 

 

Prezesi niezależnych, „starych” Izb SN – Izby Karnej i Cywilnej – nie wyznaczali do składów orzekających osób, które zostały powołane do SN w procedurze z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa, ze względu na prawne wątpliwości co do tego, czy skład z takimi osobami tworzy niezawisły sąd.

 

 

Autorzy raportu wskazują, że powyższe problemy kadrowe mogły przełożyć się na wydajność pracy Sądu Najwyższego i tempo rozpoznawania spraw.

 

 

Niewiele skarg nadzwyczajnych

 

 

Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wskazuje też, że w SN jest stosunkowo mało postępowań zainicjowanych wniesieniem skargi nadzwyczajnej – nowej instytucji wprowadzonej za rządów Zjednoczonej Prawicy. Kompetencję rozstrzygania skargi nadzwyczajnej przyznano Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

 

 

W 2018 do IKNSP wpłynęły zaledwie dwie skargi nadzwyczajne, natomiast w 2019 roku było ich 87. W 2018 roku załatwiona została jedna sprawa, a w 2019 – 52.

 

 

Obywatele na dużą skalę kierują wnioski do organów uprawnionych do wniesienia skargi nadzwyczajnej do SN. Prokurator generalny poinformował, że do końca stycznia 2021 roku w Prokuraturze Krajowej zarejestrowano 8508 takich wniosków, z czego – po przeanalizowaniu 7680 z nich – do IKNSP skierowanych zostało tylko 208 skarg nadzwyczajnych, a w zakresie pozostałych stwierdzono brak podstaw.

 

 

W 2019 roku do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło 3153 wniosków dotyczących skarg nadzwyczajnych, natomiast w 2020 roku – 2054.

Izba Dyscyplinarna

 

 

Na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 została utworzona Izba Dyscyplinarna. Liczba stanowisk w Izbie została ustalona na 16 i nie podlegała zmianom od czasu ich utworzenia. W 2018 roku do Izby powołano 12 osób.

 

 

W 2018 do Izby Dyscyplinarnej wpłynęło łącznie 161 spraw i w obydwu wydziałach izby zakończono 28 spraw (z czego osiem dotyczyło sędziów, sześć – prokuratorów, osiem – adwokatów i sześć – radców prawnych). W 2019 roku wpłynęło łącznie 268 spraw, a zakończono ich 160.

 

 

Zdecydowana większość spraw rozpatrywanych przez Izbę Dyscyplinarną dotyczy postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, w dalszej kolejności zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej (58 spraw w 2019 roku) oraz spraw z zakresu prawa pracy dotyczących sędziów SN.

 

 

Zmiany ustrojowe w Sądzie Najwyższym

 

 

Przeforsowane przez PiS zmiany w Sądzie Najwyższym dotyczyły po pierwsze jego ustroju.

 

 

Do SN dodano dwie nowe izby: Izbę Dyscyplinarną oraz Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 15 lipca orzekł, że Izba Dyscyplinarna w swoim obecnym kształcie jest sprzeczna z prawem unijnym. Podobnie Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że działalność Izby Dyscyplinarnej narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka.

 

 

W listopadzie ETPCz orzekł również, że orzekanie przez osoby powołane do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w procedurze z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa narusza Konwencję. Bezpośrednio po tym wyroku Zbigniew Ziobro skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, czy zgodna z konstytucją jest interpretacja Konwencji, którą ETPCz ma rzekomo przedstawiać w swoich orzeczeniach.

 

 

6 maja Naczelny Sąd Administracyjny, wykonując wyrok TSUE z 6 marca, pominął przepisy ograniczające możliwość odwołania od uchwał KRS, uchylił uchwały KRS o powołaniu sędziów Izby Cywilnej i Karnej, ale jednocześnie wskazał, że skutki wyroku nie odnoszą się do ważności postanowień prezydenta RP o powołaniu sędziów. Jak w OKO.press pisał Mariusz Jałoszewski, wyroki NSA otwierają teraz drogę do uznania, że nowi sędziowie SN są nielegalni.

 

 

6 października w wyroku na kanwie sprawy Waldemara Żurka Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że sądy powinny uznawać za niebyłe postanowienia wydane jednoosobowo w ostatniej instancji przez osoby powołane w procedurze z udziałem nowej KRS. TSUE ocenił tak postanowienie wydane jednoosobowo przez neo-sędziego z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

 

 

Zmiany dotyczące sędziów SN

 

 

Zmiany w SN dotyczyły też jego funkcjonowania, w tym m.in. wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W OKO.press szczegółowo opisywaliśmy proces wyboru nowego Pierwszego Prezesa SN w 2020 roku. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy funkcję objęła Małgorzata Manowska, choć najwięcej głosów sędziów zdobył sędzia Włodzimierz Wróbel, jeden z kluczowych obrońców niezależnego SN i standardów państwa prawa.

 

 

Zmiany w SN dotyczyły również sędziów. Konflikt polskiego rządu z instytucjami Unii Europejskiej rozpoczął się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z powodu przepisów obniżających wiek przejścia w stan spoczynków sędziów SN. W czerwcu 2019 roku TSUE wydał wyrok, w którym uznał te zmiany za sprzeczne z prawem unijnym. Polski rząd wycofał się z nich jeszcze przed tym wyrokiem. Wspierana przez zwolenników niezależności sądownictwa Pierwsza Prezes SN Małgorzata Gersdorf, która według nowych przepisów miała przejść w 2018 roku w stan spoczynku, sprawowała urząd do końca kadencji w kwietniu 2020 roku.Autor


współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…


Więcej

Opublikowany

8 grudnia 2021


Inne artykuły tego autora

11.09.2023

Tragedią polskiej polityki jest to, że nie potrafimy sensownie podzielić sceny politycznej [WYWIAD]

28.07.2023

Siła prawa Unii Europejskiej: innowacyjne rozwiązania i obszary wymagające poprawy w zakresie ochrony praworządności [Raport Archiwum Osiatyńskiego]

13.07.2023

TSUE: Sądy powinny odstąpić od stosowania uchwał Izby Dyscyplinarnej. Zwycięstwo Tulei i Gąciarka

07.06.2023

Pilne! Komisja Europejska zaczyna postępowanie w sprawie lex Tusk

05.06.2023

WAŻNE! TSUE: ustawa kagańcowa sprzeczna z prawem unijnym. Miliardy z KPO się oddalają

02.06.2023

Brak gwarancji praw obywatelskich w lex Tusk narusza Konstytucję i prawo UE

27.05.2023

Iustitia: Wiemy jak naprawić Krajową Radę Sądownictwa i sądy. To da się zrobić [MARKIEWICZ]

15.02.2023

Pilne! Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE za Trybunał Konstytucyjny. Co to oznacza?

20.01.2023

Senat prosi Komisję Wenecką o opinię o ustawie o Sądzie Najwyższym. Game changer w sprawie KPO?

16.01.2023

Polska i Węgry już się nie wywiną? Unia Europejska coraz ostrzej broni praworządności [Debata]

05.01.2023

Julia Przyłębska nie ustępuje. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego chcą wyboru nowego prezesa

29.12.2022

Trybunał Konstytucyjny Przyłębskiej stał się elementem machiny niszczenia państwa prawnego

12.10.2022

Czym są pozwy SLAPP i jak z nimi walczyć [zapisz się na warsztat dla prawników]

06.10.2022

Słowenia wykonuje wyrok swojego TK. Legalizuje małżeństwa par tej samej płci i możliwość adopcji

29.08.2022

Cztery organizacje sędziowskie pozywają Radę UE za akceptację polskiego KPO

29.07.2022

Jak naprawić Trybunał Konstytucyjny? Sadurski: Usunięcie dublerów nie wystarczy, trzeba iść dalej

13.07.2022

Komisja Europejska domaga się zmian w zakresie praworządności. Ziobro oskarża ją o szantaż

04.07.2022

Czy nie lepiej usunąć Węgry i Polskę z Unii Europejskiej? John Morijn: Odrzucam ten pomysł

29.06.2022

Rząd PiS znów stanął przed TSUE. Komisja Europejska: system dyscyplinowania sędziów narusza prawo UE

28.06.2022

Europa nie może iść na kompromis, jeśli chodzi o rządy prawa w PolsceWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200