Prawnicy z Wolnych Sądów chcą zastopować koszmar wyborów 10 maja. Złożyli wniosek o zabezpieczenie

Udostępnij

Prawniczka, asystent w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w…

Więcej

Prawnicy z inicjatywy Wolne Sądy złożyli do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o zabezpieczenie w trybie pilnym. Domagają się ochrony życia i zdrowia oraz prawa do udziału w wyborach. Występują w imieniu swoim oraz milionów obywateli i ok. 300 tysięcy członków komisji wyborczych, żeby zastopować organizację i przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 majaPrawnicy z inicjatywy Wolne Sądy żądają od Skarbu Państwa, który reprezentują prezydent i rada ministrów, ochrony dóbr osobistych: życia, zdrowia i prawa udziału w wyborach.

 

Maria Ejchart-Dubois, Sylwia Gregorczyk-Abram i Michał Wawrykiewicz domagają się ochrony swoich praw, ale również ochrony praw innych osób „milionów obywateli oraz ok. 300 tysięcy członków komisji wyborczych”, jak czytamy we wniosku złożonym 31 marca 2020 roku.

 

Do Sądu Okręgowego w Warszawie prawnicy złożyli wniosek o zabezpieczenie w trybie pilnym – uzasadnionym zbliżającym się terminem I tury wyborów prezydenckich zaplanowanych na 10 maja.

 

Domagają się, żeby prezydent i rada ministrów jako organy reprezentujące Skarb Państwa:

 

  • podjęły wszelkie możliwe, leżące w ich kompetencji działania, które spowodują wyeliminowanie istniejącego aktualnie stanu zagrożenia dóbr osobistych, w szczególności życia i zdrowia oraz prawa do udziału w wyborach, w związku z planowaną organizacją 10 maja pierwszej tury i 24 maja drugiej tury wyborów prezydenckich,
  • zaniechania jakichkolwiek działań związanych z organizacją wyborów w tych datach,
  • wprowadzenie stanu stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Polski na czas nie dłuższy niż 30 dni, stosownie do art. 232 Konstytucji, co zgodnie z prawem wyłączy możliwość organizacji wyborów prezydenckich w tych datach,
  • albo na wprowadzenie stanu wyjątkowego na całym terytorium Polski na czas nie dłuższy niż 90 dni, stosownie do art. 230 ust. 1 Konstytucji, co również wyłączy możliwość organizacji wyborów w tych datach.

 

Nie wnoszą żadnych roszczeń o charakterze majątkowym.

 

View this post on Instagram

#kwarantanna

A post shared by Sylwia Gregorczyk-Abram (@gregorczykabram) on

 

 

Jak prawnicy argumentują swoje żądania?

 

„11 marca Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię choroby COVID-19 za pandemię. Biorąc pod uwagę dane z innych krajów europejskich, można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że do 10 maja 2020 roku, czyli za nieco ponad miesiąc, zagrożenie epidemiologiczne w Polsce nie zostanie przezwyciężone na tyle, aby umożliwić bezpieczne przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Poza tym gdyby te wybory zostały przeprowadzone, to nie spełniałyby konstytucyjnych wymogów wyborów powszechnych ani równych. Te wybory nie będą też wiarygodne” – zaznacza Maria Ejchart-Dubois.

 

„Powołujemy się na ustawę koronawirusową z 2 marca i rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca, ogłaszające w Polsce stan epidemii. Faktycznie ustanawiają one w Polsce konstytucyjnie rozumiany stan nadzwyczajny. Wprowadzają – i to bezterminowo! – znaczne ograniczenia praw jednostek, w tym ograniczenie, a nawet w niektórych wypadkach zniesienie, prawa do przemieszczania się, wolności zgromadzeń, wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie nakazują poddawanie się procedurom medycznym. Wprowadzono środki nadzwyczajne, zmieniające sposób działania władz publicznych oraz ingerujące w prawa i wolności jednostki. I to w zakresie dalece przekraczającym to, na co zezwala Konstytucja poza stanem nadzwyczajnym” – ocenia Sylwia Gregorczyk-Abram.

 

„28 marca wprowadzono zmiany do kodeksu wyborczego w sposób niekonstytucyjny i z pominięciem zasad prawidłowej legislacji oraz ugruntowanego orzecznictwa „starego” Trybunału Konstytucyjnego. Tym samym większość rządząca w Polsce komunikuje jasno, że nie ma woli politycznej, żeby wybory prezydenckie nie odbyły się 10 maja. Dodatkowo to przeświadczenie umacniają wypowiedzi czołowych polityków obozu władzy” – zauważa Maria Ejchart-Dubois.

 

„Jeśli I tura wyborów prezydenckich ma się rzeczywiście odbyć 10 maja, dochodzi do oczywistego naruszenia podstawowej, konstytucyjnie chronionej wartości, jaką jest ochrona życia i zdrowia obywateli, a także ich prawa do udziału w wyborach. Państwo – za pośrednictwem swoich organów, w tym prezydenta i rady ministrów – powinno zapewnić obywatelom bezpieczeństwo” – przypomina Michał Wawrykiewicz.

 

Prawnicy wskazują też, że aby przeprowadzić wybory prezydenckie 10 maja, trzeba – i to odpowiednio wcześnie – uruchomić całą machinę administracyjną. Wymusi to kontakty wielu osób przed, w czasie i po głosowaniu.

 

„Jeśli obywatele będą chcieli realizować swoje podstawowe prawo polityczne do brania udziału w wyborach, będą to robić z narażeniem zdrowia i życia” – wyjaśnia Gregorczyk-Abram. „Prawo cywilne daje podstawę do występowania o ochronę dóbr osobistych, zwłaszcza życia i zdrowia. Te dwa dobra są na szczycie hierarchii chronionych dóbr osobistych. Jednostki mają prawo żądać zaniechania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia. Umożliwia to art. 24.1 kodeksu cywilnego, na który między innymi się powołujemy”.

 

„Liczę, że Sąd Okręgowy przychyli się do naszego wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Nasze roszczenie jest wysoce uprawdopodobnione – to znaczy, że istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa, graniczący z pewnością, że nasze dobra osobiste, a także dobra osobiste milionów innych obywateli, w tym urzędników w komisjach wyborczych, zostaną naruszone w wyniku przygotowań do i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w planowanych terminach” – ocenia Ejchart-Dubois.

 

„Działamy jako zaangażowani obywatele, licząc, że władza się opamięta. Jesteśmy prawnikami i wykorzystujemy do tego prawo tak, jak potrafimy. W obliczu szaleństwa władzy politycznej widzimy, że prawo i sądy są ostatnią deską ratunku”- puentuje Wawrykiewicz.

 

Oprócz zawnioskowania o zabezpieczenie, prawnicy wnioskują do Sądu Okręgowego w Warszawie o wyznaczenie im dwutygodniowego terminu na złożenie pozwu przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez prezydenta i radę ministrów.

 

Maria Ejchart-Dubois – prawniczka, koordynuje prace Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy; związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka; zasiada w Radzie Programowej Archiwum Osiatyńskiego.

 

Sylwia Gregorczyk-Abram – adwokatka, współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS;w ramach KOS reprezentuje sędziów przed sądami polskimi i Trybunałem Sprawiedliwości UE; zasiada w Radzie Programowej Archiwum Osiatyńskiego.

 

Michał Wawrykiewicz – adwokat, współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS; w ramach KOS reprezentuje sędziów przed sądami polskimi i Trybunałem Sprawiedliwości UE; zasiada w Radzie Programowej Archiwum Osiatyńskiego.Autor


Prawniczka, asystent w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w…


Więcej

Opublikowany

1 kwietnia 2020Inne artykuły tego autora

02.06.2020

Profesorowie ze świata bronią Trybunału Sprawiedliwości UE. I wskazują na Trybunał Przyłębskiej

31.05.2020

Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa chce wyrzucić KRS za udział w zamachu na niezależne sądy

29.05.2020

Sędzia SN Włodzimierz Wróbel: Mamy do czynienia z sytuacją wielkiego alarmu w systemie prawa

15.05.2020

Raport Komisji LIBE w Parlamencie Europejskim: w Polsce zagrożona praworządność, demokracja i prawa człowieka

15.05.2020

Kaleta twierdzi, że niemiecki TK stanął po stronie polskiego rządu. Sprowadzamy go na ziemię

12.05.2020

Wsparcie i uznanie dla „starych” sędziów Sądu Najwyższego w walce o państwo prawa [APEL]

08.05.2020

Maska opadła. Polska niepełną demokracją w rankingu Freedom House

02.05.2020

Polsce grożą unijne sankcje za tzw. reformy sądownictwa – WIDEO

29.04.2020

Przesłanie prezes Gersdorf: Mówcie jak jest, a nie jak powiedział Kaczyński. Tak robią prawi ludzie

29.04.2020

PILNE! Komisja Europejska wszczyna procedurę przeciw Polsce. Domaga się wstrzymania ustawy kagańcowej

10.04.2020

Izba Dyscyplinarna podważa traktat unijny i chce by TK Przyłębskiej to potwierdził

10.04.2020

Postanowienie TSUE o Izbie Dyscyplinarnej SN w 12 pytaniach i odpowiedziach

10.04.2020

Popłoch w rządzie po decyzji TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Premier kieruje wniosek do TK

08.04.2020

Z ostatniej chwili: Trybunał Sprawiedliwości UE zawiesza działanie Izby Dyscyplinarnej SN

08.04.2020

OBWE do polskich władz: wybory w czasie epidemii mogą nie spełnić standardów międzynarodowych

07.04.2020

Świat patrzy na Polskę. OKO.press nominowane do prestiżowej nagrody Index on Censorship

30.03.2020

TSUE jest na początku oceny „reform” Ziobry. W kwietniu możliwe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej

26.03.2020

TSUE: niedopuszczalne są dyscyplinarki dla sędziów za zadanie pytania Trybunałowi

26.03.2020

Orbán idzie po dyktatorską władzę na Węgrzech pod rękę z koronawirusem

23.03.2020

Przełomowa decyzja? Orzeczenie Sądu Najwyższego stawia wybory prezydenckie 10 maja pod znakiem zapytaniaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200