Oświadczenie Zespołu Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN wyraża stanowczy sprzeciw wobec wydanego w dniu 22 października 2020 r. rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20Trybunał Konstytucyjny, w którego składzie zasiadły osoby niezgodnie z prawem powołane na urząd sędziów TK, stwierdził w nim, że przepis art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.), który dotyczy jednej z trzech przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży, jest niezgodny z art. 38 w zw. z art. 30 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uregulowanie przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży było wyrazem „kompromisu” osiągniętego niemal 30 lat temu. „Kompromisu”, który i tak skutkował obowiązywaniem w Polsce jednej z najbardziej restrykcyjnych ustaw wyznaczających zakres dopuszczalności przerywania ciąży w Europie. Trybunał Konstytucyjny, nieposiadający legitymacji demokratycznej, wydając przedmiotowe rozstrzygniecie, nie tylko wkroczył w kompetencje ustawodawcy, ale również przekroczył granice dokonywania oceny prawnej, arbitralnie narzucając całemu społeczeństwu światopogląd określonej jego części i tym samym skazując wszystkie Polki oraz ich najbliższych na cierpienie psychiczne i fizyczne związane z przymusem urodzenia dzieci z poważnymi, niejednokrotnie śmiertelnymi wadami lub schorzeniami.

 

W świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka każdy powinien mieć możliwość decydowania o sobie, w szczególności w tak wrażliwym aspekcie jak prawa reprodukcyjne, a dostęp do badań prenatalnych oraz zabiegów bezpiecznego przerywania ciąży stanowi gwarancję ochrony praw kobiet, w tym prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz ochrony przed przemocą i dyskryminacją, torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniem.

 

Rozstrzygniecie Trybunału Konstytucyjnego w sposób rażący łamie podstawowe prawa człowieka. Fakt wydania go w europejskim państwie, przynależącym do międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka, uznajemy za kolejne świadectwo odwracania się obecnych władz państwa polskiego od absolutnie fundamentalnych zasad i wartości chroniących godność człowieka. Jednocześnie sposób i moment rozstrzygnięcia tej niezwykle wrażliwej sprawy jest kolejnym uderzeniem w dobro wspólne, jakim jest państwo gwarantujące równą ochronę praw wszystkim obywatelom, niezależnie od ich światopoglądu.

 

Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN:

 

Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Dr Grażyna Baranowska

Dr Anna Hernandez-Połczyńska

Mgr Joanna Grygiel

Mgr Łukasz Szoszkiewicz

Prof. zw. dr hab. Roman WieruszewskiAutor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

26 października 2020Inne artykuły tego autora

13.01.2021

Prawa człowieka w Polsce po odejściu Adama Bodnara

12.01.2021

Sędzia Tuleya: Instytucje europejskie to wielkie rozczarowanie. Można odnieść wrażenie, że nie traktują Polski jak części UE

11.01.2021

Ile razy podważa Konstytucję, prawo i rozsądek mandatowa rewolucja PiS? Prawnik wylicza po kolei

26.12.2020

Adam Strzembosz popiera Rudzińską-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

17.12.2020

Zatrzymanie posła opozycji. Policja: to nie było zatrzymanie. Prokuratura: zatrzymanie było zasadne

05.12.2020

RPO do Morawieckiego: polski kandydat na sędziego TSUE powinien być wybrany w konkursie

01.12.2020

Potrzebujemy mechanizmu uzyskiwania informacji o policjantach, którzy naruszają nasze prawa

29.11.2020

Histeria PiS po orędziu Grodzkiego. „Nóż w plecy”, „hołd brukselski”, „ośmiesza Senat”. Czyli trafił

28.11.2020

[PRZEWODNIK ABORCYJNEGO DREAM TEAMU] Kupiłaś tabletkę, a policja wzywa cię na przesłuchanie?

28.11.2020

Ponad 70 organizacji społecznych przeciw przemocy policji wobec pokojowych demonstracji

27.11.2020

Jerzy Kranz: Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. – Bukareszt w Warszawie

27.11.2020

57 ekspertów od UE przestrzega: weto unijnego budżetu wyznacza Polsce kierunek „exit”

26.11.2020

Apel ekspertów Team Europe o zmianę stanowiska Rządu ws. weta wobec Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027

24.11.2020

Apel dziennikarzy do Policji: przestańcie ograniczać wolność mediów, uniemożliwiać nam pracę

23.11.2020

Sądy pozytywnie rozpatrują zażalenia na zatrzymania podczas protestów. Prawdopodobne odszkodowania i zadośćuczynienia dla protestujących

19.11.2020

Oświadczenie Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie represji wobec Igora Tuleyi

18.11.2020

Morawiecki powinien odpowiadać karnie za zwłokę w publikacji ustawy antycovidowej [ANALIZA]

17.11.2020

Konferencja Ambasadorów RP: Weto przeciw Polsce

14.11.2020

Archiwum Osiatyńskiego w debacie: Igrzyska Wolności [ZAPROSZENIE]

10.11.2020

Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców Prawnych do Kandydatek i Kandydatów na stanowisko Sędziego ETPCWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200