Komitet Nauk Prawnych PAN wyraża sprzeciw wobec ustaw o KRS, SN, Ordynacji wyborczej, polityki kadrowej w sądach i składu oraz sposobu funkcjonowania TK

Udostępnij

brak opisu autora

Więcej

Wykorzystywany przez władze okres przedświąteczny, w którym nastąpiła intensyfikacja działań legislacyjnych, nie może skutkować osłabieniem naszej uwagi„Niestety jest to tylko kilka najjaskrawszych przykładów psucia prawa poprzez wystąpienia przeciw duchowi i literze Konstytucji RP przez przedstawicieli aktualnej większości parlamentarnej, systematycznie uzurpującej sobie prawa Suwerena, którym faktycznie jest i nadal będzie Naród, wszyscy Obywatele Rzeczpospolitej.”

 

Pełny tekst uchwały Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z 22 grudnia 2017 r.:

 

UCHWAŁA NR 3/2017

KOMITETU NAUK PRAWNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Z DNIA 22 GRUDNIA 2017 R.

 

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wyraża zdecydowany sprzeciw wobec:

 

– założeń ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, uważając przyjęte rozwiązania, a szczególnie instrumentalne wprowadzenie wieku emerytalnego dla sędziów SN oraz upolitycznienie wyboru członków KRS, za sprzeczne z Konstytucją RP

 

– zmian Ordynacji wyborczej, dających nadmierne uprawnienia ministrowi spraw wewnętrznych

 

– zmian tejże Ordynacji dotyczących techniki głosowania i pozbawienia osób niepełnosprawnych możliwości głosowania korespondencyjnego

 

– polityki kadrowej prowadzonej wobec sędziów sądów powszechnych przez ministra sprawiedliwości

 

– projektów zmian ustawodawstwa zmierzających do zwiększenia dostępu do broni palnej

 

– funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w składzie niekonstytucyjnym.

 

Niestety jest to tylko kilka najjaskrawszych przykładów psucia prawa poprzez wystąpienia przeciw duchowi i literze Konstytucji RP przez przedstawicieli aktualnej większości parlamentarnej, systematycznie uzurpującej sobie prawa Suwerena, którym faktycznie jest i nadal będzie Naród, wszyscy Obywatele Rzeczpospolitej.

 

Komitet Nauk Prawnych PAN formułował już swoje stanowisko w oświadczeniach, szczególnie z 2 marca i 21 lipca 2017 r., a także i w poprzedniej Kadencji.

 

Uprawnia nas do tego posiadana wiedza i doświadczenie prawnicze, jako powołanych w drodze wyborów przedstawicieli środowiska nauki prawa. Wykorzystywany przez władze okres przedświąteczny, w którym nastąpiła intensyfikacja działań legislacyjnych, nie może skutkować osłabieniem naszej uwagi i prowadzić do chociażby milczącej akceptacji działań radykalnie łamiących zasady ustrojowe i porządek prawny Rzeczpospolitej.

 

W głosowaniu wzięły udział 22 osoby. Uchwała została podjęta większością głosów. Za projektem oddano 20 (dwadzieścia) głosów. Przeciw 2 (dwa) głosy.Powiązane raporty


Autor


brak opisu autora


Więcej

Opublikowany

23 grudnia 2017

Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

21.09.2018

Six bold resolutions of the Assembly of Representatives of the Judges of the Region of the Regional Court in Warsaw of 20 September 2018

21.09.2018

Uchwała Zjazdu Katedr Postępowania Karnego: wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań mających na celu upolitycznienie polskiego sądownictwa

21.09.2018

7 uchwał Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 września 2018 r.

19.09.2018

Alfabet Buntu

19.09.2018

Dziekani wydziałów prawa z całej Polski wyrażają dezaprobatę dla działania władz państwowych

18.09.2018

Art. 7. Ujawniamy stanowiska Komisji Europejskiej i rządu PiS przed „wysłuchaniem” Polski

15.09.2018

Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego w sprawie postępowań dyscyplinarnych sędziów

13.09.2018

Aleksander Kwaśniewski w liście do Andrzeja Dudy: ostrzegam. To wbrew polskiej racji stanu

01.09.2018

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie procedury wyboru sędziów do Sądu Najwyższego

23.08.2018

Apel do prezydenta Dudy o niepowoływanie sędziów do SN. „Są chwile, kiedy historia daje wybór”

22.08.2018

Rusza Obywatelski Monitoring Sądów OMKS

15.08.2018

Polska o krok od procesu w Luksemburgu. KE nie zgadza się na „pogwałcenie praworządności”

10.08.2018

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie kandydowania członków Krajowej Izby Radców Prawnych na funkcję sędziego Sądu Najwyższego

08.08.2018

Archiwum Osiatyńskiego szuka redaktora/ki

07.08.2018

Profesorowie prawa od Nowego Jorku po Sydney stają w obronie Prezes Gersdorf

05.08.2018

Parlament Europejski nie powołuje rządu. Po co więc deformować wyniki wyborów? RPO pisze do prezydenta w sprawie ordynacji

04.08.2018

Themis: atak na SN to niedopuszczalna ingerencja w niezależność władzy sądowniczej

03.08.2018

Wyjaśniamy ruch Sądu Najwyższego [9 punktów]

03.08.2018

Podpisz Apel Obywatelski ws. prób wykorzystywania policji do celów partyjnych

30.07.2018

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie „Celmer”. Analiza w 10 punktachWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa


10 
20 
50 
100 
200