Dziennikarze i adwokaci jednym głosem: nie dla zmian w prawie dot. tajemnicy zawodowej

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Publikujemy oświadczenie do mediów po konferencji „Misja zawodu dziennikarza i adwokata bez tajemnicy zawodowej”, która odbyła się 23 października br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie„My, niżej podpisani, oświadczamy, iż obniżanie standardów gwarancyjnych poufności informacji przekazywanych dziennikarzom i adwokatom ogranicza prawa i wolności osobiste obywateli, których adwokaci i dziennikarze są tylko depozytariuszami.

 

Tajemnice dziennikarska i adwokacka stanowią w demokratycznym państwie prawnym gwarancję wolności wyrażania poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji oraz prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

 

Możliwość prawidłowego, zgodnego z interesem społecznym wykonywania naszej pracy jest tym większa, im większe jest zaufanie do nas osób, które powierzyły informacje adwokatom i dziennikarzom. Zaufanie to wiąże się ze świadomością poufności przekazywanych informacji i naszym zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy tych, które przekazujący uznają za zastrzeżone, niepodlegające ujawnieniu.

 

Zmuszanie dziennikarza lub adwokata do czynienia wyboru pomiędzy wystąpieniem przeciwko prawu a wystąpieniem przeciwko obowiązkom i etyce zawodowej jest społecznie szkodliwe i niemoralne.

 

Proporcjonalne wyważenie interesów wymiaru sprawiedliwości z jednej strony, z drugiej zaś prawa do efektywnej pomocy prawnej i prawidłowej realizacji funkcji kontrolnej mediów, jest w społeczeństwie demokratycznym rzeczą trudną, ale konieczną. Świadczy o dojrzałości państwa i tworzących je instytucji”.

 

Podpisali:

 

red. Ewa Ivanova

red. Ewa Siedlecka

red. Anna Gielewska

red. Emilia Świętochowska

red. Wojciech Bojanowski

red. Wojciech Tumidalski

red. Janusz Schwertner

red.Tomasz Skory

red. Łukasz Warzecha

red. Klaudiusz Slezak

red. Andrzej Gajcy

adw. Jacek Kondracki

adw. Krzysztof Stępiński

adw. Radosław Baszuk

adw. Mikołaj Pietrzak

 

Źródło: ora-warszawa.com.pl

 

 

Pomóż nam dokończyć Alfabet buntu!

 

 

 

 

 

 Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

25 października 2018Inne artykuły tego autora

09.01.2020

Kilkudziesięciu profesorów prawa: ustawa „kagańcowa” nie do pogodzenia z członkostwem Polski w UE

09.01.2020

RPO: Ustawa „kagańcowa” godzi w obywateli. Senat powinien ją odrzucić

30.12.2019

Klaus Rennert: Powstrzymajcie się od działań przeciwko niezależności sądów oraz od nadużywania procedur dyscyplinarnych wobec sędziów

20.12.2019

Sędziowie, adwokaci, radcy prawni mają propozycję również dla PiS: zróbmy Okrągły Stół dla Praworządności

20.12.2019

Wyrok TSUE wywołał trzęsienie ziemi w Hiszpanii. Katalonia: w Europie znaleźliśmy sprawiedliwość

17.12.2019

Dziekani wydziałów bez wątpliwości: ustawa „dyscyplinująca” sprzeczna z Konstytucją i prawem UE

17.12.2019

Obrońca Śpiewaka polemizuje: Źle powołany kurator, niepotrzebne utajnienie, nieuzasadniony zarzut

16.12.2019

Pesymistycznie z Brukseli: Europa może nam nie pomóc

16.12.2019

Rada Wydziału Prawa i Administracji UW przeciw ustawie kagańcowej, z wdzięcznością dla sędziów, broniących niezawisłości sędziowskiej

01.12.2019

Protest po represjach wobec sędziego Juszczyszyna. „Czas zwrócić wymiar sprawiedliwości społeczeństwu”

29.11.2019

Stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dot. wyroku TSUE

29.11.2019

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie wyroku TSUE w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18

29.11.2019

Strzembosz, Zoll, Łętowska, Rzepliński apelują do władz o nową ustawę o KRS

01.11.2019

RPO Adam Bodnar zaprasza na wykład prof. Andrása Sajó. Wystąpi też prof. Ewa Łętowska

25.10.2019

„Czy obronimy Państwo Prawa?” Wykład sędziego Waldemara Żurka

21.10.2019

List otwarty G. T. Pagone Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

10.10.2019

W sprawie przyszłości polskiej demokracji. List otwarty naukowców

04.10.2019

Iustitia składa zawiadomienie do prokuratury na pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości nękających sędziów

23.09.2019

Nie będziesz z nami? Zniszczymy cię. Rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem

20.09.2019

Konferencja Ambasadorów: od wyniku wyborów 13 października zależeć będzie ustrój naszego państwa, nasza pozycja w Europie i świecie oraz nasze bezpieczeństwoWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200