Do sędziego Igora Tulei pisze kilkuset uczonych: „Prawo i Racja są po Pana stronie!”

Udostępnij

współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…

Więcej

"Jako podpisani poniżej przedstawiciele społeczności akademickiej nie mamy najmniejszych wątpliwości, że Prawo i Racja są po Pana stronie. Prosimy przyjąć wyrazy najwyższego szacunku i uznania dla Pańskiej postawy" - pisze do sędziego Igora Tulei kilkuset naukowcówProkuratura Krajowa wystąpiła o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tulei za to, że nakazał śledztwo w sprawie głosowania PiS w Sali Kolumnowej Sejmu.

 

Tuleya to pierwszy sędzia, wobec którego zastosowano ustawę kagańcową, zwaną też dyscyplinującą. O jego immunitecie zdecyduje Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, która jest obsadzona wyłącznie sędziami z rekomendacji neo-KRS (Sąd Najwyższy orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie może być uznana za niezależny sąd, a orzeczenia wydawane przez jej sędziów są nieważne).

 

Kara za obronę standardów

 

W grudniu 2017 roku sędzia Igor Tuleya nakazał prokuraturze wznowić umorzone śledztwo w sprawie okoliczności przeniesienia 16 grudnia 2016 roku obrad Sejmu z sali plenarnej do tzw. Sali Kolumnowej.

 

Posłowie PiS uchwalili wtedy kilka ustaw, m.in. ustawę budżetową, lex Szyszko i tzw. drugą ustawę dezubekizacyjną.

 

W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie opozycji, ponieważ nie zostali dopuszczeni do udziału w obradach. To oni złożyli zawiadomienie do prokuratury, ta jednak umorzyła sprawę.

 

Sędzia Tuleya uchylił tę decyzję i nakazał wznowienie śledztwa. Nakazał też prokuraturze, by oceniła, czy część posłów PiS nie złożyła w śledztwie fałszywych zeznań. Jego zdaniem ponad 230 posłów mogło dopuścić się krzywoprzysięstwa. W maju 2018 roku prokuratura ponownie doszła do wniosku, że ani marszałek Sejmu, ani posłowie PiS nie złamali prawa i ponownie umorzyła śledztwo.

 

Tuleya wielokrotnie krytykował rząd PiS i prezydenta Andrzeja Dudę za wprowadzenie reform, które zamiast – jak obiecywał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro – zapewnić większą kontrolę społeczeństwa nad sądami i usprawnienie ich działania, wprowadziły polityczny nadzór partii rządzącej nad sądownictwem w Polsce.

 

Latem 2018 roku sędzia Tuleya zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym, czy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa są zgodne z europejskimi zasadami niezawisłości sędziowskiej (Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do ich przestrzegania).

 

Za swoje postanowienie w sprawie wznowienia śledztwa dot. wydarzeń w Sali Kolumnowej, publiczne zarzucanie obecnej władzy łamania Konstytucji RP i zwrócenie się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym sędzia Tuleya był wielokrotnie przesłuchiwany przez rzecznika dyscyplinarnego do spraw sędziów.

 

W obronie sędziego Tulei stanął Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar, który podkreślił, że „Sędzia miał społeczny i moralny obowiązek, by ujawnić postępowanie w celu zagwarantowania informacji o nim opinii publicznej”.

 

„Pragniemy z całą mocą zaprotestować przeciwko podjętym wobec Pana działaniom”

 

Publikujemy list kilkudziesięciu profesorów prawa i innych naukowców solidaryzujących się z sędzią Igorem Tuleyą i wyrażających uznanie dla jego postawy.

 

Podpisy zbiera redakcja Monitora Konstytucyjnego: [email protected]

Lista sygnatariuszy będzie aktualizowana.

 

2 marca 2020 roku

 

W. Pan
Igor Tuleya
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

 

Szanowny Panie Sędzio,

 

27 lutego dowiedzieliśmy się, że prokuratura wystąpiła o uchylenie Panu immunitetu w celu postawienia zarzutów zagrożonych karą pozbawienia wolności. Te zarzuty dotyczą Pana czynności orzeczniczych w sprawie dotyczącej przeniesienia w grudniu 2016 r. obrad Sejmu do sali kolumnowej i niedopuszczenia do udziału w nich posłów opozycji.

 

Pana decyzja, by publicznie uzasadnić postanowienie nakazujące prokuraturze wznowić umorzone wcześniej postępowanie w tej sprawie, była zgodna z prawem, podjęta została za zgodą stron, w tym obecnego na sali sądowej prokuratora, a przede wszystkim przemawiał za nią interes społeczny. Nie bez znaczenia jest też fakt, że sprawa była znana opinii publicznej, która mogła oglądać transmisje i telewizyjne relacje z tych wydarzeń.

 

Pragniemy z całą mocą zaprotestować przeciwko podjętym wobec Pana działaniom. Są one – podobnie jak cała ustawa, która jest ich podstawą – w sposób oczywisty bezprawne, niezgodne z polską Konstytucją i umowami międzynarodowymi, którymi związana jest Polska.

 

Jako podpisani poniżej przedstawiciele społeczności akademickiej nie mamy najmniejszych wątpliwości, że Prawo i Racja są po Pana stronie.

 

Prosimy przyjąć wyrazy najwyższego szacunku i uznania dla Pańskiej postawy.

 

Prof. Marek Wąsowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Prof. Aleksander Chłopecki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Prof. Wojciech Kocot, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Prof. ucz. Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Prof. Tadeusz Tomaszewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Prof. ucz. Jakub Urbanik, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Prof. em. UW, Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Prof. Andrzej Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 

1. dr hab. Marek Węcowski Instytut Historyczny
2. prof. UAM r hab. Andrzej Gulczyński Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
3. prof.ucz. Katarzyna Bilewska Uniwersytet Warszawski, Wydzial Prawa i Administracji
4. prof. ucz. Jacek Wiewiorowski Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
5. dr hab. prof. UW Andrzej Waśkiewicz Instytut Socjologii UW
6. profesor Stanisław Jarecki Uniwersytet Kalifornii w Irvine (UCI), Wydział Informatyki (School of ICS)
7. prof. Joanna Rączaszek-Leonardi Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
8. dr Rafał Matuszewski Universität Salzburg
9. prof. ucz. Agnieszka Graff Ośrodek Studiów Amerykańskich, UW
10. dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano Uniwersytet Warszawski
11. dr hab. Michał Bilewicz Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
12. dr hab. Błażej Brzostek Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
13. dr hab. Paweł Żmudzki Instytut Historyczny UW
14. dr hab. Jan Kwapisz Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Klasycznej
15. mgr Tomasz Płóciennik Instytut Archeologii UW
16. dr hab. Marek Janicki Wydział Historyczny
17. dr hab., prof. ucz. Iwona Kurz Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej
18. dr hab. Artur Markowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
19. dr Anna Rosner Uniwersytet Warszawski
20. prof. dr hab. Krzysztof Nawotka Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
21. dr hab. prof. UW Paweł Janiszewski Uniwersytet Warszawski
22. dr Paweł Nowakowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
23. prof. ucz. Adam Lipszyc Instytut Filozofii i Socjologii PAN
24. prof. Ucz. Marcin Matczak Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
25. profesor Zofia Adamowicz Instytut Matematyczny PAN
26. profesor Jacek Tafel Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
27. prof. Jarosław A. Wiśniewski Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
28. profesor Włodzimierz Borodziej Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
29. dr Agnieszka Bojanowska Uniwersytet Warszawski
30. profesor Adam Ziółkowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
31. dr hab. Marcin Zaremba Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny
32. prof. Grzegorz Litwinienko Uniwersytet Warszawski
33. prof. dr hab. Michał Dadlez IBB PAN
34. prof. dr hab. Janusz Grabowski PAN, Instytut Matematyczny
35. dr hab. Jan Chwedeńczuk Wydział Fizyk, Uniwersytet Warszawski
36. dr hab. Jan Suffczyński Uniwersytet Warszawski
37. dr Robert J Budzyński Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
38. prof. dr hab. Wojciech Dominik Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
39. dr hab. Javier de Lucas Araujo University of Warsaw
40. dr hab. Marcin R. Pauk Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
41. dr Małgorzata Sikorska Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
42. prof. ucz. Piotr Suffczyński Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
43. dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
44. dr hab. Joanna Wawrzyniak Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
45. dr hab. Julia Kubisa Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
46. radca prawny Bożena Morawska Radca prawny
47. prof. dr hab. Piotr Chankowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
48. profesor Michał Baj Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
49. licencjat Marta Gonera Wyższa Szkoła Zarządzania
50. dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich
51. dr Konstanty Strzyczkowski Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
52. profesor Ryszard Stolarski Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
53. prof. dr hab. Jacek Ciborowski Uniwersytet Warszawski
54. profesor emerytowany Krystyna Siwek-Wilczyńska Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
55. dr hab. Piotr Sułkowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
56. profesor Magdalena Rakowska-Boguta Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk
57. mgr Magda Trepczyńska Brak
58. prof. Piotr Durka Uniwersytet Warszawski
59. Prof. ucz Joanna Sułkowska Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii
60. mgr Ewa Markiewicz Szkoła Podstawowa nr 16 STO
61. dr hab. Jerzy Jacek Wojtkiewicz Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
62. dr hab. Marcin Grynberg Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
63. prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
64. dr Brunon Sikora Uniwersytet Warszawski
65. prof. dr. hab. Urszula Augustyniak Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
66. dr hab. Jerzy Łusakowski Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
67. mgr Urszula Podlucka Firma jednoosobowa
68. dr Szymon Charzyński Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
69. prof. dr. Krzysztof Apt CWI, Amsterdam i Uniwersytet Warszawski
70. dr hab. Adam Bednorz Uniwersytet Warszawski
71. prof.dr hab. Mirosława Marody Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
72. prof. dr hab. Marek Pfutzner Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
73. dr hab. inż. Paweł Kopyt Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
74. prof. UŚ Jacek Barcik Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji
75. prof. dr hab. Wojciech Bal IBB PAN
76. dr hab. Andrzej Gniazdowski Instytut Filozofii i Socjologii PAN
77. dr Grzegorz Łach Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
78. prof. em. Marek Demiański Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
79. profesor Halina Manikowska IHPAN
80. prof.em. Hanna Zaremska Prof.em.IHPAN
81. dr hab. Tomasz Werner Uniwersytet Warszawski
82. profesor Ewa Nowińska UJ
83. profesor Andrzej Blikle emeryt
84. prof. Tomasz Bulik Uniwersytet Warszawski
85. prof. dr hab. Leszek Zasztowt Uniwersytet Warszawski
86. prof. dr hab. Paweł Urbański Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
87. dr Janusz Jabłonowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
88. prof. zw. Przemysław Czapliński UAM, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
89. magister Magdalena Tatarczuk Uniwersytet Wrocławski
90. dr. hab., prof. IPI PAN Beata Konikowska Instytut Podstaw Informatyki PAN
91. inżynier praktyk Rafał Zagórowski Politechnika Warszawska
92. prof dr hab. Katarzyna Cieślak-Blinowska Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
93. dr hab. prof.UAM Krzysztof Podemski Wydział Socjologii UAM
94. dr Piotr Chrząstowski Uniwersytet Warszawski, Instytut Informatyki
95. dr Piotr Rychlik Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk
96. bez stopnia naukowego Barbara Modestowicz UW
97. profesor IFiS PAN Andrzej Leder IFiS PAN
98. Profesor Jan Woleński emerytowany profesor UJ
99. dr hab., prof UAM Piotr A. Dybczyński Instytut Obserwatorium Astronomiczne, UAM, Poznań
100. dr hab n med/prof APS Katarzyna Prot-Klinger Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii
101. prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek Uniwersytet Warszawski
102. prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński Uniwersytet Gdański
103. profesor Marek Napiórkowski Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
104. prof. dr hab. Shoshana Ronen Uniwersytet Warszawski
105. dr hab. Jerzy Jańczak em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego
106. dr hab. Piotr Pomianowski Uniwersytet Warszawski
107. dr Adam Kalbarczyk Międzynarodowe LO im. I. J. Paderewskiego w Lublinie
108. MA Mariusz A. Solecki University of Westminster
109. prof.dr.hab, czł. koresp. PAN Krzysztof Haman Uniw. Warszawski, Wydz. Fizyki (emeryt)
110. emerytowany prof. zwyczajny Lilla Hryniewiecka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii
111. dr hab. Adam Moniuszko Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
112. prof. dr hab. , członek czynny PAU Jerzy Bartmiński proef. emeritus UMCS, Instytut Filologii Polskiej
113. prof. UAM dr hab. Ryszard Wryk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii
114. dr hab. Marcin Filipowicz Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego
115. prof. ucz. Agnieszka Kacprzak Uniwersytet Graz, UTH im. Puławskiego w Radomiu
116. profesor zwyczajny Anna Dąbrowska Uniwersytet Wrocławski
117. magister Małgorzata Pasieka Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny
118. prof. Lidia Cierpiałkowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Psychologii i Kognitywistyki
119. prof. dr hab. Rafał Drozdowski Wydział Socjologii UAM
120. prof.dr hab. Łukasz A. Turski CFT PAN
121. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ Uniwersytet Wrocławski
122. dr Karol Buńkowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
123. prof. Jacek Wachowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
124. prof. dr hab. Jerzy Skorupka Uniwersytet Wrocławski
125. profesor Andrzej Blikle emeryt
126. mgr Marzena Brudz szkoła podstawowa
127. prof. Zbigniew Przychodniak Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
128. prof. dr. hab. Iwo Białynicki-Birula Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
129. Wanda Sarbinowska Uniwersytet Warszawski
130. prof. ucz. Piotr Fiedorczyk Uniwersytet w Białymstoku

 

131. prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny
132. prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
133. lekarz stomatolog Magdalena Komorowska Akademia Medyczna w Lublinie
134. prof. Ewa Łętowska Polska Akademia Nauk
135. prof. dr hab. Stanisław Biernat Uniwersytet Jagielloński
136. dr Piotr Pacewicz redaktor naczelny OKO.press
137. prof. dr hab. Roman Wieruszewski Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
138. dr Joanna Świderska Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
139. prof. Marek Garbicz Szkoła Główna Handlowa
140. prof. dr hab. Krystyna Kolwas Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
141. dr Małgorzata Osińska  Uniwersytet Jagielloński
142. prof. dr hab. Wojciech Pisula  Instytut Psychologii PAN
143. dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
144. dr hab prof. UwB Andrzej Sakowicz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
145. prof. Jerzy Wróbel Instytut Fizyki PAN
146. Dr hab. prof. ucz. Anna Gęsicka Uniwersytet Mikołaja Kopernika
147. dr Joanna Miksa Uniwersytet Łódzki
148. mgr Bartłomiej Krogulec
149. dr hab. Agnieszka Grzelak prof. Akademii Leona Koźmińskiego
150. prof. Barbara Engelking IFiS PAN
151. dr Małgorzata Agnieszka Cyndecka Associate Professor, Faculty of Law, University of Bergen
152. Grzegorz Antoszewski
153. dr hab. Jan Skórzyński prof. Collegium Civitas
154. mgr Jadwiga Majchrzak  mgr, emerytka, Diagnosta Laboratoryjny, WUM
155. dr hab. Grzegorz Wierczyński Uniwersytet Gdański
156. prof. Jan Hartman prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
157. dr hab. Marta Połtowicz-Bobak prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
158. dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz prof. ucz. Wydział Architektury, Politechnika Gdańska
159. prof. Adam Proń Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
160. prof. Irena Kulszewicz-Bajer Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
161. dr hab. Aleksander Kappes prof. Uniwersytetu Łódzkiego, WPiA
162. prof. ucz. Jerzy Kałążny UAM
163. dr Anna Szprynger artysta sztuk wizualnych
164. dr hab. Zbigniew Wróbel  prof. ICHO PAN
165. Wiesława Kołodziejska-Kopeć prawniczka
166. Mateusz Głazowski informatyk
167. prof. dr hab. Tomasz Kempa Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
168. prof. Tomasz Gizbert-Studnicki emerytowany profesor WPiA UJ
169. prof. dr hab. Piotr Tuleja Uniwersytet Jagielloński
170. dr hab. Rafał Dobek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historii
171. prof. Wojciech Popiołek  Uniwersytet Śląski w Katowicach
172. dr hab. Piotr Berdowski Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Historii
173. prof. Małgorzata Zagórska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
174. dr hab. Aneta Kaniak-Golik Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
175. Wojciech Hermeliński Sędzia TK w stanie spoczynku
176. prof. dr hab. Sławomir Dudzik Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
177. prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
178. dr Renata Jurasińska Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Katedra Analizy Matematycznej

 


 

Kwestie dotyczące praworządności w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej będziemy dalej monitorować oraz wyjaśniać na łamach Archiwum Osiatyńskiego, a także – po angielsku – na stronie Rule of Law in Poland.

 

Podoba Ci się ten artykuł? Zapisz się na newsletter Archiwum Osiatyńskiego. W każdą środę dostaniesz wybór najważniejszych tekstów, a czasem również zaproszenia na wydarzenia.Autor


współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…


Więcej

Opublikowany

5 marca 2020


Inne artykuły tego autora

15.02.2023

Pilne! Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE za Trybunał Konstytucyjny. Co to oznacza?

20.01.2023

Senat prosi Komisję Wenecką o opinię o ustawie o Sądzie Najwyższym. Game changer w sprawie KPO?

16.01.2023

Polska i Węgry już się nie wywiną? Unia Europejska coraz ostrzej broni praworządności [Debata]

05.01.2023

Julia Przyłębska nie ustępuje. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego chcą wyboru nowego prezesa

29.12.2022

Trybunał Konstytucyjny Przyłębskiej stał się elementem machiny niszczenia państwa prawnego

12.10.2022

Czym są pozwy SLAPP i jak z nimi walczyć [zapisz się na warsztat dla prawników]

06.10.2022

Słowenia wykonuje wyrok swojego TK. Legalizuje małżeństwa par tej samej płci i możliwość adopcji

29.08.2022

Cztery organizacje sędziowskie pozywają Radę UE za akceptację polskiego KPO

29.07.2022

Jak naprawić Trybunał Konstytucyjny? Sadurski: Usunięcie dublerów nie wystarczy, trzeba iść dalej

13.07.2022

Komisja Europejska domaga się zmian w zakresie praworządności. Ziobro oskarża ją o szantaż

04.07.2022

Czy nie lepiej usunąć Węgry i Polskę z Unii Europejskiej? John Morijn: Odrzucam ten pomysł

29.06.2022

Rząd PiS znów stanął przed TSUE. Komisja Europejska: system dyscyplinowania sędziów narusza prawo UE

28.06.2022

Europa nie może iść na kompromis, jeśli chodzi o rządy prawa w Polsce

30.03.2022

TSUE potwierdził, że sposób wyboru KRS ma wpływ na ocenę niezawisłości sądu [ANALIZA WYROKU]

16.03.2022

ETPCz zasądza 30 tys. euro sędziemu ze starej KRS, któremu ustawa PiS skróciła kadencję [WYROK]

22.02.2022

TSUE: sędziów nie można dyscyplinować za stosowanie zasady pierwszeństwa prawa UE

03.02.2022

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obnaża słabość zmian w SN proponowanych w LexDuda

03.02.2022

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obnaża słabość zmian w SN proponowanych w LexDuda

28.01.2022

„Nasza praworządność”. Polki w Holandii edukują o ataku na sądy w Polsce

22.01.2022

Polscy kandydaci na sędziów Trybunału w Strasburgu odrzuceni. Porażka założyciela Ordo IurisWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200