Blisko 3 tysiące polskich sędziów chce dymisji nowej KRS. To jedna trzecia wszystkich sędziów

Udostępnij

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…

Więcej

3007 sędziów (91 proc. wszystkich głosujących) uważa, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie wykonuje zadań, do których została powołana. A 2881 jest zdania, że powinna się podać do dymisji. To wyniki referendum przeprowadzonego już w 139 sądach. W pozostałych sądach referendum trwa. Wszystkich sędziów w Polsce jest około 10 tysięcyWyniki referendum są miażdżące dla nowej KRS, na którą środowisko sędziowskie mówi neo-KRS. W głosowaniu wzięło udział już blisko jedna trzecia wszystkich sędziów w Polsce, których jest ok. 10 tysięcy. Referendum nie jest jeszcze zakończone.

 

Sędziowie nie tylko chcą dymisji „sędziowskich” członków nowej KRS. Aż 90,9 proc. głosujących uważa, że nie wykonuje ona swoich zadań określonych w artykule 186 ust 1 Konstytucji: „Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

 

Wyniki głosowania są dostępne na stronie Stowarzyszenia sędziów Iustitia. Referendum przeprowadza Forum Współpracy Sędziów. To rodzaj luźnego samorządu sędziowskiego, którego zadania do tej pory wypełniała Krajowa Rada Sądownictwa.

 

 

Przypomnijmy, że PiS wbrew Konstytucji rozwiązał niezależną KRS i powołał nową, do której wyznaczono — na 15 miejsc przeznaczonych dla sędziów — głównie sędziów współpracujących z resortem sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Ponadto – wbrew Konstytucji – wybrał ich Sejm, a nie jak do tej pory sami sędziowie.

 

Środowisko sędziowskie uważa ten wybór za nielegalny. Nowa KRS jest organem realizującym polityczne dyrektywy władzy PiS i nie broni niezależności sędziów.

 

Ostrej reakcji środowiska sędziów nie hamują dyscyplinarki wytaczane najbardziej aktywnym przez powołanego przez ministra Ziobrę rzecznika dyscyplinarnego.

 

Przeczytaj też: Lista sędziów ściganych przez rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych

 

Sądy podejmują uchwały anty KRS

 

Dezaprobatę wobec nowej KRS sędziowie dają w licznych uchwałach poszczególnych sądów, w których sędziowie odmówili opiniowania kandydatów do sędziowskich awansów zatwierdzanych przez nową KRS. Konkursy na nowe stanowiska uznali za fikcję. OKO.press pisało o tych uchwałach.

 

Podejmowano też uchwały w obronie niezależności i krytykujące nową KRS. Takie uchwały podejmowali sędziowie z Krakowa, którzy pierwsi stanęli w obronie niezależności przed powołaną przez ministra Ziobrę nową prezes sądu.

 

Uchwały takie przyjmują też sędziowie z innych sądów, również w mniejszych miastach. Co ważne, mocny głos w obronie sądownictwa przed podporządkowaniem go władzy PiS idzie też z największego sądu w Polsce, czyli z Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Tylko przed Świętami Bożego Narodzenia przyjęto mocne w przekazie uchwały w dwóch sądach.

 

Lublin: Sędziowie mają obowiązek reagować na zagrożenia

 

W Lublinie uchwały podjęły zebranie Sędziów Sądu Okręgowego i Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie. Lubelscy sędziowie napisali m.in., że udzielają poparcia dla sędziów, którym grożą dyscyplinarki za obronę niezależności.

 

„Dziękujemy sędziom, którzy uczestniczą w dyskursie publicznym, broniąc fundamentów państwa prawa. Prawo sędziów do formułowania publicznych wypowiedzi w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, stanowi przejaw realizacji konstytucyjnej zasady wolności słowa i znajduje oparcie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Ponadto uważamy, że sędziowie, zgodnie z rotą złożonego przy objęciu urzędu ślubowania, mają obowiązek wskazywać na zagrożenia dla niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów i przestrzegać przed nimi, niezależnie od tego, jakie ugrupowanie polityczne sprawuje władzę ustawodawczą i wykonawczą.

 

Określanie sędziów, wypowiadających się krytycznie o niektórych rozwiązaniach legislacyjnych lub o działalności instytucji mających wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, mianem »strony sporu politycznego« jest nieetyczne i obraźliwe”. A tu cała treść tych uchwał.

 

Warszawa: zbadamy w przyszłości dyscyplinarki

 

Mocne są też uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie. W jednej z nich sędziowie wprost napisali, że powołani przez ministra Ziobrę rzecznik dyscyplinarny sądów powszechnych Piotr Schab i jego zastępcy Przemysław Radzik i Michał Lasota swoimi działaniami wobec sędziów godzą w niezawisłość sędziów i szkodzą dobru wymiaru sprawiedliwości.

 

„Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdza, że wszelkie działania sędziów uczestniczących czynnie w planie poddania sądów i sędziów politycznej kontroli i podejmujących działania represyjne wobec sędziów za:

 

– ich działalność orzeczniczą

– za udział w debacie publicznej

– za obronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów

 

będą musiały być poddane w stosownym czasie kontroli i ocenie w rzetelnym postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym na podstawie zgodnych z Konstytucją przepisów z zagwarantowaniem pełnego prawa do obrony.

 

Nigdy nie jest za późno na odstąpienie od sprzecznej z etosem sędziego działalności służącej realizacji politycznych planów ministra sprawiedliwości”.

 

Stołeczni sędziowie okręgowi postanowili też, że:

 

  • wstrzymują się z opiniowaniem sędziowskich awansów dla nowej KRS do czasu rozpoznania przez TSUE pytań prejudycjalnych,
  • przypominają o podstawowych wartościach, którymi powinien kierować się sędzia.
  • Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przypomina wszystkim sędziom, iż przed objęciem stanowiska ślubowali służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.
  • Ślubowanie to obowiązuje wszystkich sędziów – wykonujących swój zawód, delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w ministerstwie sprawiedliwości lub podległych ministrowi sprawiedliwości i przez niego nadzorowanych jednostkach organizacyjnych bez względu na funkcję tam zajmowaną.
  • Od przestrzegania roty ślubowania nie zwalnia również powołanie na stanowisko rzecznika dyscyplinarnego – przypomnieli w uchwale warszawscy sędziowie.

 

Cała treść uchwał jest tutaj.

 

A Duda swoje: „środowiska sędziowskie są zepsute”

 

Sędziowie pokazali w mijającym roku, że są zjednoczeni w obronie niezależności, by dać też przykład pozostałym sędziom, zwłaszcza z mniejszych miast. PiS nie zamierza zrezygnować z podporządkowania swojej woli politycznej wymiaru sprawiedliwości, mimo ostatnich ustępstw wobec Brukseli w sprawie Sądu Najwyższego.

 

Dowodem choćby niedzielny (30 grudnia 2018) wywiad prezydenta Andrzeja Dudy dla TVP Info. Odpowiadając na pytania dziennikarki o dalsze zmiany w sądach mówił, że środowisko sędziowskie jest „niezwykle wpływowe”.

 

„Te niezwykłe demonstracje polityczne środowisk sędziowskich pokazują, że środowiska sędziowskie są zepsute (…) Zachowują się w taki sposób, na jaki sędziowie nigdy nie powinni sobie pozwolić. […] Sędzia ma oczywiście prawo do swoich poglądów politycznych, ale to powinny być jego poglądy, z którymi on nie powinien wychodzić na ulicę, których nie powinien demonstrować w mediach i w innych miejscach” – atakował sędziów prezydent Andrzej Duda.

 

Przyłębska na ratunek

 

Nowa KRS liczy, że świadectwo legalności da jej już opanowany przez PiS Trybunał Konstytucyjny, do którego sama zwróciła się z wnioskiem o zbadanie legalności jej wyboru. Składowi orzekającemu ma przewodniczyć Julia Przyłębska, pełniąca obowiązki prezesa TK.

 

W piątek 28 grudnia komisja ustawodawcza Sejmu przyjęła głosami PiS stanowisko, w którym poparła stwierdzenie konstytucyjności nowej KRS.

 

Rozprawa w TK miała się odbyć już 3 stycznia 2019, ale 31 grudnia wieczorem członek KRS sędzia Jarosław Dudzicz zamieścił tweeta z informacją o odwołaniu rozprawy:

 

„A propos wniosku do , otrzymałem dzisiaj zawiadomienie, że rozprawa przed w dniu 03.01.2019r. godz. 12:00 nie odbędzie się. O nowym terminie zostanę powiadomiony odrębnym pismem”

 

 Autor


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…


Więcej

Opublikowany

2 stycznia 2019Inne artykuły tego autora

24.02.2020

Zastępczyni Ziobry drwiła, że do Iustitii należy „garstka”. Ośmieszyła się. Należy 3700 sędziów. I przybywa

23.02.2020

Wielkie wsparcie dla sędziów z Olsztyna. Sędziowie z Warszawy i Adam Strzembosz dziękują im za odwagę

21.02.2020

Resort Ziobry żąda od prezesów sądów donosów na niepokornych sędziów

16.02.2020

Iustitia: Listy do KRS poparli niemal wyłącznie beneficjenci rządów PiS. Publikujemy pełen wykaz

16.02.2020

Rzecznik dyscyplinarny Ziobry uczcił ustawę kagańcową. Zrobił sędziemu dyscyplinarkę za pytanie do SN

15.02.2020

Iustitia: Nie ma KRS. Maciej Nawacki miał za mało podpisów

14.02.2020

Wdzięczność Ziobry? Po podpisie list KRS wielu dostało stanowiska lub awanse

13.02.2020

Sędziowie nie boją się ustawy kagańcowej PiS: Ślubowaliśmy Polsce, nie politykom

13.02.2020

Sędziowie bojkotują konkursy neo-KRS na awanse do wyższych instancji. Pierwsza Łódź, teraz Olsztyn

13.02.2020

Przeciek nazwisk z list poparcia do KRS nic nie wyjaśnia. Nawacki i KRS nadal mają problem

12.02.2020

Sędziowie z Olsztyna złożyli zawiadomienie do prokuratury na Macieja Nawackiego za podarcie uchwały

11.02.2020

Rzecznik dyscyplinarny Schab ściga sędziów za uchylone wyroki. Czy będzie ścigał sam siebie?

11.02.2020

Ziobro już nie kryje, co zrobi z sądami. Będzie reorganizacja i wielka czystka w całej Polsce

09.02.2020

Powstał fundusz dla represjonowanych sędziów. Między innymi dla Juszczyszyna, któremu zabrano połowę pensji

08.02.2020

Sędzia Nawacki, drąc publicznie uchwały, popełnił przestępstwo?

05.02.2020

Izba Dyscyplinarna próbuje uciszyć Juszczyszyna. Zawiesiła go w obowiązkach sędziego i obcięła pensję

02.02.2020

OKO.press ujawnia: Aż 10 z 11 rzeczników dyscyplinarnych powołano wbrew prawu. Ziobro ma problem

01.02.2020

Rzecznik dyscyplinarny Ziobry po kolei wyłapuje prokuratorów za Marsz Tysiąca Tóg. Grożą im nawet zarzuty karne

31.01.2020

Powołana przez PiS Izba Dyscyplinarna wzmocniona. Idą do niej współpracownicy Ziobry

29.01.2020

Państwo musi wypłacić odszkodowanie, bo rzecznik dyscyplinarny Ziobry opieszale załatwia sprawy zwykłych obywateliWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200