Blisko 3 tysiące polskich sędziów chce dymisji nowej KRS. To jedna trzecia wszystkich sędziów

Udostępnij

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…

Więcej

3007 sędziów (91 proc. wszystkich głosujących) uważa, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie wykonuje zadań, do których została powołana. A 2881 jest zdania, że powinna się podać do dymisji. To wyniki referendum przeprowadzonego już w 139 sądach. W pozostałych sądach referendum trwa. Wszystkich sędziów w Polsce jest około 10 tysięcyWyniki referendum są miażdżące dla nowej KRS, na którą środowisko sędziowskie mówi neo-KRS. W głosowaniu wzięło udział już blisko jedna trzecia wszystkich sędziów w Polsce, których jest ok. 10 tysięcy. Referendum nie jest jeszcze zakończone.

 

Sędziowie nie tylko chcą dymisji „sędziowskich” członków nowej KRS. Aż 90,9 proc. głosujących uważa, że nie wykonuje ona swoich zadań określonych w artykule 186 ust 1 Konstytucji: „Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

 

Wyniki głosowania są dostępne na stronie Stowarzyszenia sędziów Iustitia. Referendum przeprowadza Forum Współpracy Sędziów. To rodzaj luźnego samorządu sędziowskiego, którego zadania do tej pory wypełniała Krajowa Rada Sądownictwa.

 

 

Przypomnijmy, że PiS wbrew Konstytucji rozwiązał niezależną KRS i powołał nową, do której wyznaczono — na 15 miejsc przeznaczonych dla sędziów — głównie sędziów współpracujących z resortem sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Ponadto – wbrew Konstytucji – wybrał ich Sejm, a nie jak do tej pory sami sędziowie.

 

Środowisko sędziowskie uważa ten wybór za nielegalny. Nowa KRS jest organem realizującym polityczne dyrektywy władzy PiS i nie broni niezależności sędziów.

 

Ostrej reakcji środowiska sędziów nie hamują dyscyplinarki wytaczane najbardziej aktywnym przez powołanego przez ministra Ziobrę rzecznika dyscyplinarnego.

 

Przeczytaj też: Lista sędziów ściganych przez rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych

 

Sądy podejmują uchwały anty KRS

 

Dezaprobatę wobec nowej KRS sędziowie dają w licznych uchwałach poszczególnych sądów, w których sędziowie odmówili opiniowania kandydatów do sędziowskich awansów zatwierdzanych przez nową KRS. Konkursy na nowe stanowiska uznali za fikcję. OKO.press pisało o tych uchwałach.

 

Podejmowano też uchwały w obronie niezależności i krytykujące nową KRS. Takie uchwały podejmowali sędziowie z Krakowa, którzy pierwsi stanęli w obronie niezależności przed powołaną przez ministra Ziobrę nową prezes sądu.

 

Uchwały takie przyjmują też sędziowie z innych sądów, również w mniejszych miastach. Co ważne, mocny głos w obronie sądownictwa przed podporządkowaniem go władzy PiS idzie też z największego sądu w Polsce, czyli z Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Tylko przed Świętami Bożego Narodzenia przyjęto mocne w przekazie uchwały w dwóch sądach.

 

Lublin: Sędziowie mają obowiązek reagować na zagrożenia

 

W Lublinie uchwały podjęły zebranie Sędziów Sądu Okręgowego i Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie. Lubelscy sędziowie napisali m.in., że udzielają poparcia dla sędziów, którym grożą dyscyplinarki za obronę niezależności.

 

„Dziękujemy sędziom, którzy uczestniczą w dyskursie publicznym, broniąc fundamentów państwa prawa. Prawo sędziów do formułowania publicznych wypowiedzi w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, stanowi przejaw realizacji konstytucyjnej zasady wolności słowa i znajduje oparcie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Ponadto uważamy, że sędziowie, zgodnie z rotą złożonego przy objęciu urzędu ślubowania, mają obowiązek wskazywać na zagrożenia dla niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów i przestrzegać przed nimi, niezależnie od tego, jakie ugrupowanie polityczne sprawuje władzę ustawodawczą i wykonawczą.

 

Określanie sędziów, wypowiadających się krytycznie o niektórych rozwiązaniach legislacyjnych lub o działalności instytucji mających wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, mianem »strony sporu politycznego« jest nieetyczne i obraźliwe”. A tu cała treść tych uchwał.

 

Warszawa: zbadamy w przyszłości dyscyplinarki

 

Mocne są też uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie. W jednej z nich sędziowie wprost napisali, że powołani przez ministra Ziobrę rzecznik dyscyplinarny sądów powszechnych Piotr Schab i jego zastępcy Przemysław Radzik i Michał Lasota swoimi działaniami wobec sędziów godzą w niezawisłość sędziów i szkodzą dobru wymiaru sprawiedliwości.

 

„Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie stwierdza, że wszelkie działania sędziów uczestniczących czynnie w planie poddania sądów i sędziów politycznej kontroli i podejmujących działania represyjne wobec sędziów za:

 

– ich działalność orzeczniczą

– za udział w debacie publicznej

– za obronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów

 

będą musiały być poddane w stosownym czasie kontroli i ocenie w rzetelnym postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym na podstawie zgodnych z Konstytucją przepisów z zagwarantowaniem pełnego prawa do obrony.

 

Nigdy nie jest za późno na odstąpienie od sprzecznej z etosem sędziego działalności służącej realizacji politycznych planów ministra sprawiedliwości”.

 

Stołeczni sędziowie okręgowi postanowili też, że:

 

  • wstrzymują się z opiniowaniem sędziowskich awansów dla nowej KRS do czasu rozpoznania przez TSUE pytań prejudycjalnych,
  • przypominają o podstawowych wartościach, którymi powinien kierować się sędzia.
  • Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przypomina wszystkim sędziom, iż przed objęciem stanowiska ślubowali służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.
  • Ślubowanie to obowiązuje wszystkich sędziów – wykonujących swój zawód, delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w ministerstwie sprawiedliwości lub podległych ministrowi sprawiedliwości i przez niego nadzorowanych jednostkach organizacyjnych bez względu na funkcję tam zajmowaną.
  • Od przestrzegania roty ślubowania nie zwalnia również powołanie na stanowisko rzecznika dyscyplinarnego – przypomnieli w uchwale warszawscy sędziowie.

 

Cała treść uchwał jest tutaj.

 

A Duda swoje: „środowiska sędziowskie są zepsute”

 

Sędziowie pokazali w mijającym roku, że są zjednoczeni w obronie niezależności, by dać też przykład pozostałym sędziom, zwłaszcza z mniejszych miast. PiS nie zamierza zrezygnować z podporządkowania swojej woli politycznej wymiaru sprawiedliwości, mimo ostatnich ustępstw wobec Brukseli w sprawie Sądu Najwyższego.

 

Dowodem choćby niedzielny (30 grudnia 2018) wywiad prezydenta Andrzeja Dudy dla TVP Info. Odpowiadając na pytania dziennikarki o dalsze zmiany w sądach mówił, że środowisko sędziowskie jest „niezwykle wpływowe”.

 

„Te niezwykłe demonstracje polityczne środowisk sędziowskich pokazują, że środowiska sędziowskie są zepsute (…) Zachowują się w taki sposób, na jaki sędziowie nigdy nie powinni sobie pozwolić. […] Sędzia ma oczywiście prawo do swoich poglądów politycznych, ale to powinny być jego poglądy, z którymi on nie powinien wychodzić na ulicę, których nie powinien demonstrować w mediach i w innych miejscach” – atakował sędziów prezydent Andrzej Duda.

 

Przyłębska na ratunek

 

Nowa KRS liczy, że świadectwo legalności da jej już opanowany przez PiS Trybunał Konstytucyjny, do którego sama zwróciła się z wnioskiem o zbadanie legalności jej wyboru. Składowi orzekającemu ma przewodniczyć Julia Przyłębska, pełniąca obowiązki prezesa TK.

 

W piątek 28 grudnia komisja ustawodawcza Sejmu przyjęła głosami PiS stanowisko, w którym poparła stwierdzenie konstytucyjności nowej KRS.

 

Rozprawa w TK miała się odbyć już 3 stycznia 2019, ale 31 grudnia wieczorem członek KRS sędzia Jarosław Dudzicz zamieścił tweeta z informacją o odwołaniu rozprawy:

 

„A propos wniosku do , otrzymałem dzisiaj zawiadomienie, że rozprawa przed w dniu 03.01.2019r. godz. 12:00 nie odbędzie się. O nowym terminie zostanę powiadomiony odrębnym pismem”

 

 Autor


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…


Więcej

Opublikowany

2 stycznia 2019Inne artykuły tego autora

15.10.2019

Rzecznik dyscyplinarny Przemysław Radzik ściga znaną dziennikarkę Ewę Siedlecką

15.10.2019

Rzecznik dyscyplinarny Michał Lasota, który ściga sędziów, ma ponad 350 zaległych spraw do osądzenia

14.10.2019

Nie musi przepraszać PiS za słowa „Tak działa państwo mafijne”. Dziennikarz „Wyborczej” wygrał w SN

10.10.2019

PiS eliminuje niezależnych sędziów. Sądy mają być pasem transmisyjnym władzy

09.10.2019

Znowu sądzą Krzysztofa Parchimowicza. Druga dyscyplinarka za krytykę nominata Ziobry

08.10.2019

Kaczyński mówi co PiS zrobi z sądami po wyborach. Będzie weryfikacja wszystkich sędziów w Polsce

04.10.2019

Sąd dyscyplinarny uniewinnił prokuratora Parchimowicza, który broni niezależności prokuratury

02.10.2019

Po raz pierwszy sędzia wygrała proces z resortem Ziobry. Minister będzie przepraszał

27.09.2019

Największa organizacja sędziów żąda dymisji szefa nowej KRS Leszka Mazura

27.09.2019

Rzecznik Schab, nominat Ziobry, przejmuje dyscyplinarkę wobec Piebiaka od rzecznika stołecznego. Po co?

25.09.2019

Precedens! Sędziowie pozywają prezesa Sądu Okręgowego z nadania ministra Ziobry

19.09.2019

Prokuratura ściga sędzię z Opola za interpretację prawa zgodną z ustawą

17.09.2019

Sędziowie z Warszawy mówią dość. Chcą odsunięcia rzeczników dyscyplinarnych Ziobry, Piebiaka i prezesa Drajewicza

13.09.2019

Szef Iustitii do rzeczników dyscyplinarnych Ziobry: nie macie prawa mnie przesłuchiwać

12.09.2019

Ściganie Parchimowicza. Dla prokuratury dobrej zmiany to wróg numer jeden

09.09.2019

Rzecznik dyscyplinarny Michał Lasota chce ścigania sędziów, którzy orzekli, że za długo prowadził sprawę

09.09.2019

Hurtownia dyscyplinarek dla niepokornych sędziów. Tak ścigają rzecznicy Radzik i Lasota

07.09.2019

Warszawscy sędziowie chcą dyscyplinarek dla Piebiaka i Iwańca za aferę hejterską

04.09.2019

Sędzia Bator-Ciesielska, która nie chce sądzić z Radzikiem: „Nie boję się. Ślubowałam Rzeczpospolitej”

03.09.2019

Rzecznik dyscyplinarny Radzik kontratakuje. Chce ścigania sędzi, która nie chciała z nim orzekaćWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200