Aż 124 odważnych prokuratorów staje w obronie represjonowanych przez Radzika sędzi

Udostępnij

dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…

Więcej

Bezprecedensowa akcja wsparcia prokuratorów z całej Polski dla dwóch sędzi karnie przeniesionych do innego wydziału przez „słynnego” Przemysława Radzika. Represjonowane sędzie wspiera też 1436 sędziów, w tym z Sądu Najwyższego.       Kto broni represjonowanych sędzi     Lista z podpisami odważnych prokuratorów broniących sędzi Ewy Leszczyńskiej-Furtak i Ewy Gregajtys właśnie została zamieszczona na […]Bezprecedensowa akcja wsparcia prokuratorów z całej Polski dla dwóch sędzi karnie przeniesionych do innego wydziału przez „słynnego” Przemysława Radzika. Represjonowane sędzie wspiera też 1436 sędziów, w tym z Sądu Najwyższego.

 

 

 

Kto broni represjonowanych sędzi

 

 

Lista z podpisami odważnych prokuratorów broniących sędzi Ewy Leszczyńskiej-Furtak i Ewy Gregajtys właśnie została zamieszczona na stronie Forum Współpracy Sędziów. Forum jest luźną formą współpracy niezależnych sędziów, znanych z obrony praworządności.

 

 

Na liście jest 124 prokuratorów z prokuratur rejonowych i okręgowych, ale też z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. To głównie prokuratorzy ze stowarzyszenia niezależnych prokuratorów Lex Super Omnia.

 

 

I tak w obronie sędzi stają m.in. prokuratorzy:

  • Krzysztof Parchimowicz, były szef Lex Super Omnia. Za obronę niezależności prokuratury jest dziś najbardziej represjonowanym w Polsce prokuratorem. Wytoczono mu 17 spraw dyscyplinarnych. W kilku postępowaniach prokuratury próbowano mu też postawić bezpodstawne zarzuty karne.
  • Mariusz Krasoń z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, obecnie wiceszef Lex Super Omnia. Obok Parchimowicza jest jednym z najbardziej ściganych niezależnych prokuratorów. Podpadł ludziom Ziobry bezprecedensowym apelem w obronie niezależności prokuratury. Za to karnie zesłano go do pracy z Krakowa do oddalonego o kilkaset kilometrów Wrocławia. Mimo, że opiekuje się chorymi rodzicami. Potem karnie zsyłano go do pracy w prokuraturze rejonowej w Krakowie. Prokuratura trałowała też krakowskich sędziów, którzy mieli odwagę wydać dla Krasonia korzystne orzeczenia, bo za karną delegację pozwał on prokuraturę do sądu.
  • Ewa Wrzosek, stołeczna prokurator, na którą spadły represje za próbę zrobienia śledztwa ws. wyborów prezydenckich, które PiS chciał zrobić w czasie epidemii. Wrzosek była też inwigilowana przy użyciu oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. W styczniu 2021 roku była w grupie prokuratorów karnie zesłanych do pracy w Polsce – na pół roku – przez byłego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. To była kara za obronę praworządności i krytykę ludzi Ziobry w prokuraturze.
  • Katarzyna Kwiatkowska, szefowa Lex Super Omnia. Prokuratura Krajowa żąda od niej aż o 250 tys. zł za krytyczny wywiad z „Gazecie Wyborczej”. Ale Kwiatkowska się nie przestraszyła i dalej krytykuje prokuraturę Ziobry. Była w grupie prokuratorów karnie zesłanych do pracy w Polsce w styczniu 2021 roku.
  • Dariusz Korneluk, wiceszef Lex Super Omnia.
  • Jacek Bilewicz, wiceszef Lex Super Omnia.
  • Katarzyna Gembalczyk, wiceszefowa Lex Super Omnia.

List w obronie represjonowanych sędzi podpisali też inni prokuratorzy, którzy sami byli i są represjonowani za działalność w Lex Super Omnia oraz za działalność w obronie praworządności. To m.in. Damian Gałek z Nowej Soli, Robert Kmieciak i Alfred Staszak z Zielonej Góry, Andrzej Śliwski i Zbigniew Szpiczko z Białegostoku, czy Piotr Wójtowicz z Legnicy.

 

List w obronie sędzi podpisali też pozostali prokuratorzy, karnie zesłani w Polskę przez Święczkowskiego w styczniu 2021 roku. To: Daniel Drapała z Wrocławia,Katarzyna Szeska z Warszawy, Jarosław Onyszczuk z Warszawy i Artur Matkowski z Poznania.

 

 

 

Lista prokuratorów w obronie sędzi jest dołączona do apelu sędziów protestujących przeciwko karnym represjom. Jak pisaliśmy w OKO.press, sędziowie zarzucają Radzikowi, że złamał konstytucyjną zasadę nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Represje porównano do czasów PRL, gdy komunistyczne władze w podobny sposób karały niezależnych sędziów. Do tej pory ten list podpisało 1436 sędziów z całej Polski, w tym sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie i sędziowie SN.

 

 

List poparli m.in. były prezes SN i wielki autorytet prawny prof. Adam Strzembosz, były prezes legalnego TK Andrzej Rzepliński, były wiceprezes legalnego TK Stanisław Biernat, były szef PKW i sędzia TK w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński, prezes legalnej Izby Karnej SN Michał Laskowski, prezes legalnej Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Piotr Prusinowski, były prezes Izby Karnej Michał Zabłocki i były prezes Izby Cywilnej Dariusz Zawistowski.

 

List w obronie sędzi i wszystkie podpisy sędziów są na stronie Forum Współpracy Sędziów

 

 

„Bezprecedensowy akt represji”

 

 

W obronie represjonowanych sędzi stanęło też Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów. Wydało ono uchwałę, którą cytujemy w całości:

 

 

„W sprawie zmiany warunków służby sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewy Gregajtys i Ewy Leszczyńskiej – Furtak

 

 

Sędzia nie może być postawiony wobec niemoralnej alternatywy – wyboru pomiędzy obowiązkiem zagwarantowania uczestnikom procesu prawa do rzetelnego i niezawisłego sądu, a godzeniem się na udział w wadliwym składzie sadu tylko dlatego, by nie narazić się na działania dyscyplinarne. Orzekanie w składach z sędziami powołanymi na stanowisko sędziego w ramach procedury kwestionowanej w licznych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego naraża strony postępowania na udział w procedurze, która może rodzić daleko idące negatywne konsekwencje wynikające z niestabilności wyniku procesu, jak również naraża budżet Państwa na związane z tym konsekwencje finansowe.

 

 

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów podzielając powyższe stwierdzenia, wynikające ze stanowisk sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Ewy Gregajtys i Ewy Leszczyńskiej – Furtak, solidaryzuje się z tymi sędziami i protestuje przeciwko stosowaniu wobec nich jakichkolwiek represji.

 

 

Sprzeciwiamy się przenoszeniu doświadczonych sędziów specjalizujących się w określonych dziedzinach prawa, pomiędzy wydziałami, zwłaszcza takimi, w których rozpoznaje się diametralnie różne od ich specjalizacji sprawy. Tym bardziej, jeśli nigdy wcześniej na swojej drodze zawodowej takimi sprawami się nie zajmowały, a więc nabycie niezbędnego doświadczenia wymagać będzie upływu czasu, kosztem sprawności postępowań.

 

 

Przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Takie przeniesienie może bowiem stanowić środek służący kontrolowaniu treści orzeczeń sądowych, ponieważ? nie tylko może ono wpływać na zakres spraw przydzielanych danym sędziom do rozpoznania i prowadzenie spraw, które maja? oni w swoim referacie, ale również? może ono mieć istotne następstwa dla życia i kariery tych sędziów oraz wywoływać skutki analogiczne do tych, z którymi wiążą się kary dyscyplinarne /tak TSUE, w wyroku W. Ż., sygn. C-487/19/.

 

 

W odniesieniu do obu przenoszonych sędziów, jest to bezprecedensowy akt represji, jak również akt rażącego lekceważenia uczestników postępowań sądowych, którzy mają prawo oczekiwać, by środki zaskarżenia od orzeczeń sądów pierwszej instancji były rozpoznawane przez sędziów o najwyższym doświadczeniu i znajomości danej dziedziny prawa.

 

 

Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie w piśmie z dnia 19 sierpnia 2022 do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wprost przyznał, że zmiana warunków służby obu sędziów jest efektem oceny ich postaw i zachowań, co wskazuje jednoznacznie na represyjny charakter przeniesienia.

 

 

Stosowanie takiego sposobu represji wobec sędziego jest niedopuszczalne, a zmiana stanowiska służbowego Sędziego narusza art. 180 ust. 2 Konstytucji. Stanowi to rażące przekroczenie granic nadzoru administracyjnego poprzez nadużycie uprawnień będące działaniem na szkodę interesu publicznego, o czym Prezes Sądu Apelacyjnego, jako karnista powinien wiedzieć.

 

 

Wymaga wyjaśnienia, czy jest to wyłącznie represja za stosowanie orzecznictwa europejskich Trybunałów, czy też realizacja zaplanowanej politycznie woli takiego skonstruowania ważnego wydziału Sądu Apelacyjnego w Warszawie, by wyeliminować z orzekania w nim sędziów, którzy w swojej pracy stosują przepisy Konstytucji R.P., postanowienia wiążących Polskę umów międzynarodowych i uwzględniają wyroki europejskich Trybunałów”.

 

 

Sędzia Gregajtys: Moje przeniesienie jest bezprawne

 

 

Oświadczenia wydały też obie represjonowane sędzie. Sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak – o czym już pisaliśmy w OKO.press – napisała, że dyskredytuje się jej 25-letnią służbę sędziowską. Podkreśliła, że nie może orzekać z neo-sędziami z uwagi na wyroki ETPCz, TSUE i SN.

 

 

Teraz oświadczenie w podobnym tonie wydała druga represjonowana sędzia Ewa Gregajtys. W piśmie do prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba napisała, że w swojej odpowiedzi do Manowskiej podał on nieprawdziwe informacje dotyczące jej i sędzi Leszczyńskiej-Furtak.

 

 

Zaprzeczyła, że neguje porządek konstytucyjny. A wręcz przeciwnie, podejmuje działania w celu jego przywrócenia. I robi to w oparciu o wyroki ETPCz, TSUE i Sądu Najwyższego, w których wskazano, że neo-KRS nie posiada wystarczających gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. A procedura powoływania do niej członków-sędziów przez posłów PiS w Sejmie jest sprzeczna z artykułem 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Co w konsekwencji powoduje, że neo-sędziowie nie dają obywatelom gwarancji do niezależnego i bezstronnego procesu. A skład orzekający z neo-sędziami jest wadliwy.

 

 

Sędzia Ewa Gregajtys w piśmie do Schaba pisze, że nie jest wichrzycielem obalającym system. Podkreśla, że nie chce orzekać z neo-sędziami z uwagi na to, że taki skład sądu jest wadliwy, a wydany z ich udziałem wyrok można uchylić. Co naraża strony procesów na ograniczenie prawa do sądu, a Skarb Państwa na wypłatę odszkodowań.

 

 

Ewa Gregajtys podkreśla ponadto, że ma dobre wyniki pracy w wydziale karnym sądu apelacyjnego. Załatwia dużo spraw, a orzeczenia wydane z jej udziałem nie są uchylane przez Sąd Najwyższy.

 

 

Sędzia na koniec swojego stanowisko zaznacza, że decyzję o jej przeniesieniu i Leszczyńskiej-Furtak do innego wydziału uznaje za bezprawną.
Całej jej stanowisko jest na stronie Forum Współpracy sędziów.

Pełna lista 124 prokuratorów popierających apel w obronie represjonowanych sędzi

 

 

1. Katarzyna Gembalczyk Prokuratura Okręgowa w Warszawie
2. Piotr Wójtowicz Prokuratura Okręgowa w Legnicy
3. Jerzy Iwanicki Prokuratura Regionalna w Warszawie
4. Marian Młynarski Prokuratura Rejonowa w Żywcu; prokurator w stanie spoczynku
5. Wioletta Misiura Prokuratura Rejonowa w Lublinie
6. Marcin Wielgomas Prokuratura Regionalna w Warszawie
7. Katarzyna Kuklis Prokuratura Okręgowa Bielsko-Biała
8. Mariusz Kowal Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
9. Mariusz Krasoń Prokuratura Regionalna w Krakowie
10. Jolanta Kruczek Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód
11. Christopher Świerk zdegradowany z b. PPA w Szczecinie; prokurator w stanie spoczynku
12. Paweł Nowak Prokuratura Okręgowa w Warszawie
13. Dariusz Korneluk Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie
14. Grażyna Szuszkiewicz Prokuratura Okręgowa w Legnicy
15. Michał Przybycień Prokuratura Rejonowa Kraków-Prądnik Biały w Krakowie
16. Tomasz Jędrych Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
17. Dariusz Ślepokura Prokuratura Okręgowa w Warszawie
18. Maciej Prabucki Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
19. Robert Kmieciak Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze
20. Daniel Drapała Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
21. Waldemar Starzak Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu
22. Arkadiusz Roćko Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.
23. Krzysztof Wójcik Prokuratura Okręgowa w Krakowie
24. Izabela Politewicz Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
25. Aleksandra Antoniak-Drożdż Prokuratura Okręgowa w Katowicach
26. Jolanta Waś Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie
27. Marek Gorzkowicz Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
28. Iwona Palka była Prokuratura Apelacyjna w Katowicach; prokurator w stanie spoczynku
29. Elżbieta Czerepak Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
30. Andrzej Janecki Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola
31. Alfred Staszak Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
32. Roman Pękała Prokuratura Okręgowa w Świdnicy; prokurator w stanie spoczynku
33. Michał Binkiewicz Prokuratura Okręgowa w Katowicach
34. Dariusz Sowik Prokuratura Okręgowa w Łodzi
35. Wojciech Dutkowski Prokuratura Okręgowa w Katowicach; prokurator w stanie spoczynku
36. Krystyna Paszek Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim
37. Katarzyna Szeska Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola w Warszawie
38. Artur Oniszczuk Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ w Warszawie
39. Paweł Sokół Prokuratura Okręgowa w Kielcach
40. Jerzy Piwko Prokuratura Okręgowa w Kielcach
41. Celina Kurzydło Prokuratura Okręgowa w Legnicy
42. Anna Wasilczuk Prokuratura Rejonowa w Białymstoku
43. Andrzej Grygoruk Prokuratora Rejonowa w Białymstoku
44. Tomasz Dems Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ
45. Andrzej Śliwski Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
46. Zbigniew Szpiczko Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
47. Andrzej Bura Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
48. Małgorzata Kozłowska Prokuratura Krajowa
49. Karolina Staros Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ w Warszawie
50. Robert Kiliański Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu
51. Robert Wypych Prokuratura Okręgowa w Częstochowie
52. Ewa Szkodzińska-Łacek Prokuratura Okręgowa w Lublinie
53. Ewa Janczur Prokuratura Okręgowa w Toruniu
54. Renata Mazur Prokuratura Okręgowa Warszaw Praga; prokurator w stanie spoczynku
55. Urszula Noras-Cema Prokuratura Rejonowa w Pszczynie; prokurator w stanie spoczynku
56. Maciej Młynarczyk Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ w Warszawie
57. Katarzyna Kwiatkowska Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie
58. Sebastian Rohm Prokuratura Okręgowa w Katowicach
59. Joanna Kłosowska Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim
60. Piotr Kowalik Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe w Warszawie
61. Ewa Wrzosek Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów w Warszawie
62. Joanna Górska Prokurator byłej Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku; prokurator w stanie spoczynku
63. Piotr Niezgoda Prokuratura Okręgowa w Krakowie
64. Liliana Łukasiewicz Prokuratura Okręgowa w Legnicy
65. Urszula Turzyńska -Schulz Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
66. Przemysław Nowak Prokuratura Okręgowa w Warszawie
67. Piotr Fortuna Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
68. Agnieszka Łosicka Prokuratura Okręgowa w Lublinie; prokurator w stanie spoczynku
69. Marcin Śliwiński Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
70. Aleksandra Wójcik Prokuratura Okręgowa w Lublinie
71. Maciej Płeszka Prokuratura Rejonowa Kraków – Prądnik Biały
72. Jarosław Onyszczuk Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów w Warszawie
73. Małgorzata Kaszubska Prokuratura Rejonowa Szczytno
74. Elżbieta Korwell Prokuratura Okręgowa w Białymstoku; prokurator w stanie spoczynku
75. Krzysztof Biegun Prokuratura Rejonowa Żywiec
76. Joanna Dubin Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej
77. Cezary Porada Prokuratura Okręgowa w Toruniu
78. Michał Mistygacz Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie
79. Elżbieta Sidwa Prokuratura Krajowa; prokurator w stanie spoczynku
80. Beata Syk- Jankowska Prokuratura Okręgowa w Lublinie
81. Jadwiga Gorzelewska Prokuratura Rejonowa w Lublinie; prokurator w stanie spoczynku
82. Krzysztof Parchimowicz Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów w Warszawie
83. Jaromir Rybczak Prokuratura Regionalna w Rzeszowie
84. Jerzy Szkapiak Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
85. Monika Lewandowska Prokuratura Okręgowa w Warszawie
86. Paweł Pik Prokuratura Regionalna w Gdańsku
87. Monika Skinder-Pik Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
88. Dorota Bojanowska Prokuratura Rejonowa Prądnik Biały w Krakowie
89. Anna Markuszewska-Wolfram Prokuratura Okręgowa w Toruniu; prokurator w stanie spoczynku
90. Aleksandra Panek-Troć Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
91. Anna Kowalska Prokuratura Rejonowa Kraków Prądnik Biały
92. Marta Midera Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
93. Damian Gałek Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli
94. Magdalena Wiśniewska Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie
95. Hubert Podolak Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie
96. Tomasz Nowicki Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie
97. Jacek Bilewicz Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie
98. Jolanta Kordulska Prokuratura Rejonowa Białystok – Południe w Białymstoku
99. Jerzy Mierzewski Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie
100. Lucyna Siegień – Wasiluk Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
101. Wojciech Misiewicz Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ w Warszawie
102. Jacek Winkiel Prokuratura Okręgowa w Łodzi, stan spoczynku
103. Małgorzata Adamajtys Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe w Warszawie
104. Joanna Szczęśniak Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ w Warszawie
105. Justyna Brzozowska Prokuratura Okręgowa w Warszawie
106. Anna Sienkiewicz – Mrozowska Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
107. Dominik Mrozowski Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe w Bydgoszczy
108. Bogusław Olewiński Prokuratura w Rzeszowie
109. Marzena Czyżyk Prokuratura Regionalna w Gdańsku
110. Michał Rzeźnik Prokuratura Regionalna w Gdańsku
111. Grzegorz Pluto Prokuratura Regionalna w Gdańsku
112. Zbigniew Niemczyk Prokuratura Regionalna w Gdańsku
113. Bogdan Szegda Prokuratura Regionalna w Gdańsku
114. Ireneusz Szeląg Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie
115. Dariusz Witek – Pogorzelski Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
116. Tomasz Mackiewicz Prokuratura Rejonowa w Malborku
117. Zbigniew Owsiany Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
118. Marcin Włodarczyk Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
119. Małgorzata Ceregra Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów
120. Robert Sośnicki Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie
121. Marta Rzepa Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów
122. Marcin Maksjan Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów
123. Zbigniew Rzepa Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów
124. Piotr Skoba Prokuratura Rejonowa Warszawa ŚródmieścieAutor


dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…


Więcej

Opublikowany

27 sierpnia 2022


Inne artykuły tego autora

02.12.2022

Prokuratura uderza w Ewę Wrzosek, chce ją oskarżyć. Czy po to użyto przeciwko niej Pegasusa?

30.11.2022

SN: Igor Tuleya wraca do pracy. Nie popełnił przestępstwa i nie ma zgody na jego siłowe zatrzymanie

28.11.2022

OBWE organizuje „okrągły stół” ws. polskich sądów. Ale nie jest to odsiecz dla PiS w sporze z Unią

23.11.2022

Trzy represjonowane sędzie z Warszawy pozywają ludzi Ziobry za karną zsyłkę do innego wydziału

23.11.2022

Zwycięstwo sędziego Tulei. Sąd orzekł: Zakaz zajęć ze studentami bezprawny

19.11.2022

Prokurator, który domaga się zatrzymania sędziego Tulei, robi błyskawiczną „karierę” w państwie PiS

15.11.2022

Zwycięstwo prokuratora Parchimowicza. Jest uniewinniony za manifest przeciwko ustawie kagańcowej

09.11.2022

Sędzia Tuleya składa skargę do ETPCz za blokowanie jego powrotu do sądu przez ludzi Ziobry

04.11.2022

Sąd w Rzeszowie: Sędzia Maciej Ferek nie został zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną

27.10.2022

„Egzekutor” Ziobry uderza w Gersdorf. Za uchwałę trzech izb SN w sprawie neo-sędziów i neo-KRS

27.10.2022

Prezydent powoła prezesa nowej Izby SN. A Małgorzata Manowska chce wyrzucić z SN 30 legalnych sędziów

23.10.2022

Człowiek Ziobry uderza w Sąd Apelacyjny w Warszawie. Ściga sędzię za orzeczenie ws. Tulei i prawo UE

22.10.2022

Prof. Morijn, Holender, walczy o praworządność w Polsce: Nie wolno milczeć i stać z boku

21.10.2022

ETPCz zatrzymuje powołaną przez PiS Izbę Kontroli Nadzwyczajnej SN, bo nie jest legalnym sądem

21.10.2022

Sąd Najwyższy: Schab i Radzik nie są niezależnymi sędziami, nie dają gwarancji bezstronnego procesu

18.10.2022

30 legalnych sędziów SN odmawia orzekania z neo-sędziami: Chcemy wiernie służyć Rzeczpospolitej

14.10.2022

Sąd w Elblągu: Nawacki może odpowiadać karnie za niedopuszczenie do pracy sędziego Juszczyszyna

13.10.2022

Sędzia Gąciarek niedopuszczony do orzekania. Nominaci Ziobry blokują miliardy z KPO dla Polski

23.09.2022

Nowa Izba SN uderza w Zbigniewa Ziobrę: minister nie może zawieszać sędziów za wydawane orzeczenia

22.09.2022

Prezes Iustitii: Nowa Izba SN jest nielegalna. Legalni sędziowie nie powinni w niej orzekaćWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200