Zdanie odrebne SSN Piotr Mirek – BSA I-4110-1/20Zdanie-odrebne-SSN-Piotr-Mirek.pdf

opublikowany

23/01/2020

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

autor/źródło

Sąd NajwyższyUzasadnienie zdania odrębnego sędziego Piotra Mirka złożonego do uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20.Uzasadnienie zdania odrębnego sędziego Piotra Mirka złożonego do uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20.


plik

Zdanie-odrebne-SSN-Piotr-Mirek.pdf

Pobierz

opublikowany

23/01/2020


typ dokumentu

Orzeczenia sądowe


autor/źródło

Sąd NajwyższyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200