Wystąpienie RPO do Marszałka Sejmu w sprawie poprawek do ustawy o nowym SNDo-Marszałka-Sejmu-w-sprawie-poprawek-do-ustawy-o-nowym-Sądzie-Najwyższym-20.07.2017.pdf

opublikowany

20/07/2017

typ dokumentu

Opinie RPO

autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichRPO wyraża swój niepokój ustawą i ostrzega, że istnieje ryzyko nienależytego obsadzenia Sądu Najwyższego, co umożliwi masowe i skuteczne kwestionowanie jego orzeczeń przed organami międzynarodowymi, w tym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Będzie to także naruszenie: art. 179 Konstytucji RP, Karty Praw Podstawowych UE, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przez co nie będzie spełniał […]RPO wyraża swój niepokój ustawą i ostrzega, że istnieje ryzyko nienależytego obsadzenia Sądu Najwyższego, co umożliwi masowe i skuteczne kwestionowanie jego orzeczeń przed organami międzynarodowymi, w tym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Będzie to także naruszenie:

  • art. 179 Konstytucji RP,
  • Karty Praw Podstawowych UE,
  • Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,

przez co nie będzie spełniał krajowych oraz unijnych wymogów niezawisłości i bezstronności sądów.

 

 

 

 

 

 


plik

Do-Marszałka-Sejmu-w-sprawie-poprawek-do-ustawy-o-nowym-Sądzie-Najwyższym-20.07.2017.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Opinie RPO


autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200