Wybór Grzegorza Jędrejka na stanowisko Sędziego Trybunału Konstytucyjnego (wysłuchanie)Sejm_Kom_posiedzenie_2017.02.23_wybor_STK_G_Jedrejek.pdf

opublikowany

23/02/2017

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

Sejm RPZapis przebiegu posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw CzłowiekaPodczas posiedzenia komisji podniesiono zarzut naruszenia regulaminu Sejmu. Posiedzenie komisji zostało bowiem wyznaczone przed upływem terminu, liczonego od dnia zgłoszenia kandydatury na stanowisko Sędziego TK.

Dokument zawiera pytania kierowane przez członków Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do kandydata. Posłowie odnieśli się do dorobku naukowego kandydata oraz pytali o jego stanowisko m.in. w sprawach:

a) legalności Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, o którego zwołaniu nie zostali powiadomieni wszyscy urzędujący Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego;

b) konstytucyjnej dopuszczalności upoważnienia M. Muszyńskiego przez J. Przyłębską do wykonywania kompetencji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego;

c) ważności wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydanych z udziałem osób wybranych przez Sejm  VIII kadencji na stanowiska prawidłowo obsadzone wcześniej przez Sejm VII kadencji;

d) znaczenia i skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 44/16 (dot. zasad wyboru Prezesa TK);

e) legalności Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, podczas którego wybrano J. Przyłębską na kandydata na Prezesa TK  (w  świetle zarzutów podnoszonych przez Sędziego TK P. Pszczółkowskiego, które znalazły wyraz z jego votum do protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego).

 

 


plik

Sejm_Kom_posiedzenie_2017.02.23_wybor_STK_G_Jedrejek.pdf

Pobierz

opublikowany

23/02/2017


typ dokumentu

Inne


autor/źródło

Sejm RPWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200