Sygn. akt BSA I-4110-1/20 – UCHWAŁA składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższegobsa-i-4110-1-20.pdf

opublikowany

23/01/2020

typ dokumentu

Uchwały

autor/źródło

Sąd NajwyższyRozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie Sądu NajwyższegoSąd Najwyższy w składzie:

Pierwszy Prezes SN Małgorzata Gersdorf (przewodniczący)
Prezes SN Józef Iwulski
Prezes SN Stanisław Zabłocki
Prezes SN Dariusz Zawistowski
SSN Tomasz Artymiuk
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz
SSN Bohdan Bieniek
SSN Jacek Błaszczyk
SSN Krzysztof Cesarz
SSN Dariusz Dończyk
SSN Jolanta Frańczak
SSN Małgorzata Gierszon
SSN Jerzy Grubba
SSN Paweł Grzegorczyk
SSN Jacek Gudowski
SSN Dariusz Kala
SSN Przemysław Kalinowski
SSN Wojciech Katner
SSN Halina Kiryło
SSN Kazimierz Klugiewicz
SSN Monika Koba
SSN Marian Kocon
SSN Zbigniew Korzeniowski
SSN Wiesław Kozielewicz
SSN Anna Kozłowska
SSN Jerzy Kuźniar
SSN Michał Laskowski
SSN Rafał Malarski
SSN Jarosław Matras
SSN Dawid Miąsik
SSN Piotr Mirek
SSN Grzegorz Misiurek
SSN Zbigniew Myszka
SSN Anna Owczarek
SSN Maciej Pacuda
SSN Władysław Pawlak
SSN Marek Pietruszyński
SSN Henryk Pietrzkowski
SSN Krzysztof Pietrzykowski
SSN Waldemar Płóciennik
SSN Piotr Prusinowski
SSN Zbigniew Puszkarski
SSN Krzysztof Rączka
SSN Marta Romańska (sprawozdawca)
SSN Andrzej Siuchniński
SSN Barbara Skoczkowska
SSN Romualda Spyt
SSN Krzysztof Staryk
SSN Andrzej Stępka
SSN Krzysztof Strzelczyk
SSN Andrzej Tomczyk
SSN Roman Trzaskowski
SSN Katarzyna Tyczka-Rote
SSN Małgorzata Wąsek-Wiaderek
SSN Karol Weitz
SSN Eugeniusz Wildowicz
SSN Paweł Wiliński
SSN Andrzej Wróbel
SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca)

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sprawy z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r. o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego w zakresie dotyczącym zagadnienia prawnego:

 

„Czy udział w składzie sądu powszechnego, sądu wojskowego lub Sądu Najwyższego osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 3 ze zm.), prowadzi do naruszenia art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) lub art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego, zależnie od rodzaju rozpoznawanej sprawy:

a) w postępowaniu karnym – osoba taka jest nieuprawniona do orzekania (art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.) albo zachodzi przypadek nienależytej obsady sądu (art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.);
b) w postępowaniu cywilnym – skład sądu z udziałem tak powołanej osoby jest sprzeczny z przepisami prawa (art. 379 pkt 4 k.p.c.)?”


plik

bsa-i-4110-1-20.pdf

Pobierz

opublikowany

23/01/2020


typ dokumentu

Uchwały


autor/źródło

Sąd NajwyższyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200