Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego w związku z publikacją sentencji i uzasadnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r.Stanowisko-ZEP-ws.-aborcji-II.pdf

opublikowany

02/02/2021

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządowePrezentujemy stanowisko działającego przy Fundacji Batorego Zespołu Ekspertów Prawnych w związku z publikacją sentencji i uzasadnienie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku.Wśród wielu wad tego uzasadnienia Zespół wskazuje między innymi na to, że TK otwarcie i bezprawnie przypisał sobie w nim prawo do decydowania o sprawach fundamentalnych dla obywateli nie tylko zamiast ustrojodawcy, ale również w sposób sprzeczny z jego wolą. Co więcej, wkroczył w kompetencje ustawodawcy, podejmując za parlament decyzję w drażliwej społecznie kwestii i zwalniając tym samym większość parlamentarną z ciężaru odpowiedzialności za treść tej decyzji.

 

[…]


plik

Stanowisko-ZEP-ws.-aborcji-II.pdf

Pobierz

opublikowany

02/02/2021


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200