Raport Stowarzyszenia Sędziów “Iustitia” obrazujący stan niezależnego sądownictwa w PolsceRaport_Iustitia.pdf

opublikowany

11/10/2018

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządowePrzedstawione opracowanie jest wynikiem kilkumiesięcznych badań oceny reform w sądownictwie przez środowisko sędziowskie. Dotąd w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości zabierali głos analitycy, dziennikarze i komentatorzy. Prowadzone były także badania społecznej oceny tej refor-my. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” postanowiło zapytać sędziów, których reformy doty-czą w sposób bezpośredni i nieunikniony, o ich ocenę zmian wprowadzanych w sądownictwie.
plik

Raport_Iustitia.pdf

Pobierz

opublikowany

11/10/2018


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200