Raport Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017Raport-ZEP-o-funkcjonowaniu-TK.pdf

opublikowany

15/03/2018

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje międzynarodoweZespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego przedstawia analizę działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017. Analiza jest częścią raportu nt.funkcjonowania Trybunału po wejściu w życie ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r., 22 lipca 2016 r. oraz 30 listopada 2016 r., przygotowywanego przez Zespół we współpracy z eksperami zewnętrznymi.Przed kryzysem konstytucyjnym do Trybunału Konstytucyjnego wpływało rocznie około 500-600 spraw (w 2014 r. – 530 spraw, w 2015 r. – 632 sprawy). W 2016 r. Sejm kolejnymi ustawami dokonał demontażu tej instytucji, a liczba spraw, które wpłynęły do TK zmniejszyła się do 360. Po powołaniu niezgodnie z prawem na stanowisko Prezesa TK Julii Przyłębskiej spadek zaufania do tej instytucji znacząco się pogłębił. W 2017 r. do TK wniesiono jedynie 282 sprawy.

 

W odpowiedzi na opublikowaną przez Kancelarię Premiera RP „Białą Księgą w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości” Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego prezentuje analizę działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017. Jest ona częścią raportu na temat funkcjonowania TK, który jest przygotowywany przez Zespół we współpracy z ekspertami zewnętrznymi. Prezentowana analiza pokazuje malejącą liczbę spraw wpływających do TK oraz malejącą liczbę wydanych orzeczeń.

 

Znacznemu ograniczeniu, w porównaniu do okresu przed kryzysem konstytucyjnym, uległa również aktywność orzecznicza TK. W latach 2014-2015 liczba wydanych orzeczeń wynosiła odpowiednio 119 i 173. Natomiast w latach 2016-2017 TK wydał odpowiednio 99 i 88 orzeczeń.

 

Prezentowana analiza działalności orzeczniczej TK pokazuje, że nieprawdziwe są zawarte w „Białej Księdze w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości” twierdzenia, iż „Trybunał działa prawidłowo” oraz „Trybunał pod rządami obecnej Prezes działa nie mniej sprawnie niż wtedy, gdy funkcję tę pełnił jej poprzednik”. Wnioski płynące z prezentowanej analizy są wręcz odwrotne – rok 2017 r. był jednym z najgorszych w historii funkcjonowania TK, zarówno jeśli chodzi o liczbę nowych spraw, które wpłynęły do TK, jak również pod względem liczby orzeczeń wydanych przez TK.

 

Powyższy komunikat pochodzi ze strony Fundacji Batorego


plik

Raport-ZEP-o-funkcjonowaniu-TK.pdf

Pobierz

opublikowany

15/03/2018


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje międzynarodoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200