Opinia prawna w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 listopada 2021S.Patyra_Opinia.prawna.o.zmianie.ustawy.o.ochronie.granicy.panstwowej.pdf

opublikowany

17/11/2021

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządowe17 listopada Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej. Nowe prawo stanowi m. in., że do wprowadzenia stanu wyjątkowego w 15-kilometrowym pasie granicznym wystarczać ma decyzja ministra spraw wewnętrznych, któremu daje również możliwość arbitralnego ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela oraz wolności prasy. Ustawą zajmie się teraz Senat na najbliższym posiedzeniu […]17 listopada Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej. Nowe prawo stanowi m. in., że do wprowadzenia stanu wyjątkowego w 15-kilometrowym pasie granicznym wystarczać ma decyzja ministra spraw wewnętrznych, któremu daje również możliwość arbitralnego ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela oraz wolności prasy. Ustawą zajmie się teraz Senat na najbliższym posiedzeniu w środę i czwartek, 24-25 listopada. Publikujemy opinię prawną prof. Stanisława Patyry, członka Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego, na temat zmian w ustawie o ochronie granicy państwowej.

 

W opinii prof. Stanisława Patyry ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1754) przyjęta przez Sejm 17 listopada 2021 narusza standardy dopuszczalnych ograniczeń wolności i praw jednostki w demokratycznym państwie prawnym i nie spełnia podstawowych standardów wynikających z postanowień Konstytucji.

 

Po pierwsze, Ustawa stwarza władzy możliwość wprowadzania i utrzymywania na określonym obszarze Polski permanentnego stanu wyjątkowego, co stanowi obejście regulacji wyraźnie ograniczającej taką możliwość maksymalnie do 150 dni.

 

Po drugie, przepisy Ustawy naruszają Konstytucję poprzez obejście art. 228 ust. 6, wyraźnie zakazującego dokonywania zmian przepisów dotyczących stanów nadzwyczajnych w czasie trwania stanu nadzwyczajnego.

 

Po trzecie, Ustawa wyłącza każdorazowe jej stosowanie spod kontroli Suwerena reprezentowanego przez Sejm. Wystarczy jedynie decyzja ministra spraw wewnętrznych, który – po zasięgnięciu niewiążącej z istoty opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej – będzie mógł wdrożyć jej postanowienia bez zgody Sejmu.

 

Po czwarte, Ustawa stwarza możliwość arbitralnego ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela na podstawie rozporządzenia ministra, czym rażąco narusza zasadę proporcjonalności, określoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji.

 

Po piąte, Ustawa narusza wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, gwarantowaną w art. 14 Konstytucji, a także wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, określoną w art. 54 ust. 1 Konstytucji.

 

Zachęcamy do lektury całej opinii prawnej prof. Sławomira Patyry.


plik

S.Patyra_Opinia.prawna.o.zmianie.ustawy.o.ochronie.granicy.panstwowej.pdf

Pobierz

opublikowany

17/11/2021


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200