arrow search crossWojciech Sadurski

Udostępnij

“Z chuliganami konstytucyjnymi nie da się wygrać subtelnością i prawniczym taktem; niestety, trzeba przejąć ich taktykę, lecz wykorzystać ją do celów obrony praworządności. Nie przyjmować po prostu do wiadomości przepisów jawnie niekonstytucyjnych”

 

Prof. Wojciech Sadurski – profesor nauk prawnych, konstytucjonalista, politolog, filozof. Wykłada filozofię prawa na Uniwersytecie Sydnejskim, jest profesorem w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Jest członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji naukowych, m.in. australijskiej Akademii Nauk Społecznych, Rady Programowej Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, a od 2007 zasiada w Radzie Programowej Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. Zasiada również w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych, m.in. Sydney Law Review; Journal of Political Philosophy; Politics, Philosophy and Economics. W 2017 został członkiem rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.

 

Prof. Sadurski jest aktywnym publicystą i komentatorem życia politycznego. Należy do najbardziej znanych autorytetów w dziedzinie prawa, którzy krytycznie odnoszą się do działań większości parlamentarnej i negatywnie oceniają sytuację w Polsce.

 

Otwarcie wyraża opinię, że rządy partii Jarosława Kaczyńskiego stanowią fundamentalne zagrożenie dla praworządności i niezależności władzy sądowniczej w Polsce. Prof. Sadurski podkreśla, że rządzący łamią ustawę zasadniczą, np. poprzez swoje działania wobec Trybunału Konstytucyjnego:

 

„Powołanie pani Przyłębskiej na funkcję prezesa TK jest działaniem, które jest logiczną konsekwencją całego cyklu działań łamiących konstytucję”

 

Ostrzega, że rząd nie poprzestanie na przejęciu Trybunału, działając “wedle modus operandi zorganizowanej grupy przestępczej, w skoordynowany sposób realizując strategię kolonizowania głównych instytucji państwa. Dotyczy to nie tylko sądów, TK, KRS i prokuratury, ale też instytucji systemu wyborczego, mediów publicznych oraz parlamentu.”

 

W rozmowie z Jackiem Żakowskim, w grudniu 2017 roku, prof. Sadurski mówił, że

 

„Nigdy w historii Unii Europejskiej – nawet wliczając przypadek węgierski – nie było sytuacji, że państwo w sposób tak ostentacyjny jak Polska łamie podstawowe zasady rządów prawa”

 

 

Prof. Sadurski wielokrotnie apelował do społeczności międzynarodowej o monitorowanie stanu polskiej praworządności.

 

W czerwcu 2018 roku wystosował list otwarty do pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, w którym zwrócił się do Komisji o podjęcie natychmiastowych działań w związku ze zmianami w Sądzie Najwyższym. Pod apelem profesora podpisali się profesorowie z całego świata, m.in. z Yale, Oksfordu, Princeton i Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.

 

List rozpoczyna się od wyrażenia troski o pomyślność Unii Europejskiej, demokracji i rządów prawa:

 

„Uważamy, że nadszedł czas, aby instytucje UE, a zwłaszcza Komisja, podjęły pilne i zdecydowane kroki w odpowiedzi na niedawne działania polskiego rządu, które stanowią atak na rządy prawa w tym kraju”

 

Wojciech Sadurski kończy list wezwaniem Komisji do podjęcia natychmiastowych działań i ostrzega, że:

 

„oprócz zagrożenia dla rządów prawa w Polsce stawką jest wiarygodność Unii Europejskiej”

 

W swoich wystąpieniach prof. Sadurski często podkreśla, że obrona Konstytucji RP należy nie tylko do sędziów i urzędników, ale do wszystkich obywateli. Przypomina, że kluczowy przepis konstytucji (art. 8.2) mówi, że stosuje się ona “bezpośrednio”, co oznacza, że ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi aktami prawnymi.

 

„Jako obywatele RP jesteśmy związani konstytucją. Jeśli w naszym najlepszym rozumieniu dotyczące nas akty prawne nie są z nią zgodne, kierujmy się konstytucją, a nie tymi aktami. Nie jest to żadne „nieposłuszeństwo obywatelskie”, ale normalne podporządkowanie się prawu, na którego czele stoi konstytucja”.

 

Sylwetkę opracowała: Jagoda Grondecka

(EK)

Zobacz też:

 


Opublikowano:

Wesprzyj bunt!