Zrezygnujcie ze stanowisk! Apel Iustitii w związku z aferą hejterską

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” kategorycznie sprzeciwia się określaniu ostatnio opisanej przez media afery związanej z Ministerstwem Sprawiedliwości mianem „kłótni między sędziami” i w ten sposób manipulowaniu faktami.Na przykładzie ostatnich wydarzeń, widać wyraźnie, że władza polityczna próbuje używać sędziów do realizacji własnych planów politycznych, daje im stanowiska polityczne oraz wysokie wynagrodzenia, ale gdy owe plany nie wychodzą, władza przestaje uznawać ich za swoich urzędników, wraca do określenia „sędziowie” i obciąża ich całą odpowiedzialnością, pozbawiając w zasadzie możliwości kontynuacji kariery sędziowskiej.

 

Ujawnione przez portal Onet.pl oraz inne media fakty świadczą o tym, że była to polityczna akcja wymierzona w sędziów broniących niezależności sądownictwa. Akcja przeprowadzona przez władzę polityczną rękoma pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. Władzę, która za pomocą kłamstw, oszczerstw, hejtu i przekupstwa usiłuje zdusić wszelkie przejawy niezależności. Z ujawnionej korespondencji jasno wynika, że o dyskredytowaniu sędziego Piotra Gąciarka podsekretarz Piebiak informował „szefa, żeby i on się ucieszył”. Sformułowanie to może sugerować, że o działalności pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości wiedział sam minister Zbigniew Ziobro. Stwierdzenie to jest tym bardziej uprawdopodobnione, że od wielu miesięcy prokuratura, na czele której stoi Zbigniew Ziobro, dysponuje zabezpieczonymi nośnikami elektronicznymi zawierającymi upubliczniane obecnie, kompromitujące Ministerstwo Sprawiedliwości treści.

 

Przez te miesiące minister Zbigniew Ziobro nie wyciągał konsekwencji i nie piętnował podległych sobie osób, uwikłanych w ten hańbiący proceder. Podkreślamy, że wbrew sugestiom rzecznika rządu, żadna z tych osób nie jest członkiem naszego Stowarzyszenia. Przypomnieć należy, że Pan Łukasz Piebiak, był przede wszystkim wysokim urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości, a w drugiej kolejności sędzią, który nie orzekał już od kilku lat, faktycznie zatem nie był on już częścią środowiska sędziowskiego, a politycznego. To również kierownictwo resortu wielokrotnie zapewniało o zaangażowaniu w tzw. reformowanie sądownictwa osób o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych i etycznych.

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” domaga się szczegółowego wyjaśnienia roli polityków w zorganizowanej akcji mającej na celu dyskredytację sędziów sprzeciwiających się niszczeniu niezależności sądownictwa. Postulujemy to w jednym, z naszych pięciu oczekiwań przedstawionych na konferencji prasowej przed Ministerstwem Sprawiedliwości w dniu 21.08.2019.

 

Ostatnie wydarzenia dobitnie wskazują na konieczności jak najszybszej likwidacji politycznego nadzoru Ministerstwa Sprawiedliwości nad sądownictwem oraz delegacji sędziów do tego resortu. Niezależne sądy stojące na straży praw i wolności obywatelskich muszą być niedostępne dla polityków i polityki. Podobnie prokuratura nie może być uwikłana w bieżącą politykę.

 

Negatywne skutki tych niezwykłych wydarzeń powinny zostać jak najszybciej wyeliminowane z życia publicznego poprzez przeprowadzenie odpowiednich zmian ustawowych, jak również poprzez weryfikację decyzji personalnych podjętych przez kierownictwo resortu zaangażowanego w akcję ujawnioną przez portal Onet.pl.

 

Apelujemy do:

– sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości,
– członków aktualnie funkcjonującej Krajowej Rady Sądownictwa,
– rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców,
– „przyfaksowanych” prezesów sądów,
– osób, które uzyskały wątpliwe prawnie nominacje sędziowskie, w szczególności do Sądu Najwyższego, w tym wszystkich nominowanych do Izby Dyscyplinarnej i Izby kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
– oraz innych sędziów obsługujących aktualnie funkcjonującą Radę Sądownictwa i agendy ministerialne o refleksję nad tym, czy służą praworządnej Rzeczypospolitej, czy opowiadają się po stronie kreujących na polityczne zamówienie nienawiść do współobywateli.

 

Apelujemy o rezygnację ze stanowisk otrzymanych w tak smutnych okolicznościach. Traktujemy to jako ważny warunek rozpoczęcia w Polsce procesu przywracania praworządności.

 


 

Kwestie dotyczące praworządności w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej będziemy dalej monitorować oraz wyjaśniać na łamach Archiwum Osiatyńskiego, a także – po angielsku – na stronie Rule of Law in Poland.

 

Podoba Ci się ten artykuł? Zapisz się na newsletter Archiwum Osiatyńskiego. W każdą środę dostaniesz wybór najważniejszych tekstów, a czasem również zaproszenia na wydarzenia.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

25 sierpnia 2019Inne artykuły tego autora

25.01.2020

Lista dla obywateli: 384 sędziów zarekomendowanych przez neo-KRS i powołanych przez prezydenta Dudę

25.01.2020

Fundacja Helsińska: Rząd zaprowadził Polskę na peryferia demokracji. Uchwała SN daje mu szansę na odwrót

24.01.2020

Prof. Mikuli: Pogląd Ministerstwa Sprawiedliwości jest tragikomiczny

24.01.2020

Prof. Łętowska: Mądra, dalekowzroczna uchwała Sądu Najwyższego

24.01.2020

Niebezpieczne cofnięcie zegarów historii. Sędzia Zabłocki tłumaczy zagrożenia ustawy represyjnej

24.01.2020

Sędzia Wróbel objaśnia uchwałę SN: Nikt z nas nie chce, byśmy żyli w kraju, gdzie są sędziowie „nasi” i „wasi”

22.01.2020

Resort Ziobry dał nam 3 godziny na usunięcie informacji o reklamach w WP. Bezprawnie i bezpodstawnie

09.01.2020

Kilkudziesięciu profesorów prawa: ustawa „kagańcowa” nie do pogodzenia z członkostwem Polski w UE

09.01.2020

RPO: Ustawa „kagańcowa” godzi w obywateli. Senat powinien ją odrzucić

30.12.2019

Klaus Rennert: Powstrzymajcie się od działań przeciwko niezależności sądów oraz od nadużywania procedur dyscyplinarnych wobec sędziów

20.12.2019

Sędziowie, adwokaci, radcy prawni mają propozycję również dla PiS: zróbmy Okrągły Stół dla Praworządności

20.12.2019

Wyrok TSUE wywołał trzęsienie ziemi w Hiszpanii. Katalonia: w Europie znaleźliśmy sprawiedliwość

17.12.2019

Dziekani wydziałów bez wątpliwości: ustawa „dyscyplinująca” sprzeczna z Konstytucją i prawem UE

17.12.2019

Obrońca Śpiewaka polemizuje: Źle powołany kurator, niepotrzebne utajnienie, nieuzasadniony zarzut

16.12.2019

Pesymistycznie z Brukseli: Europa może nam nie pomóc

16.12.2019

Rada Wydziału Prawa i Administracji UW przeciw ustawie kagańcowej, z wdzięcznością dla sędziów, broniących niezawisłości sędziowskiej

01.12.2019

Protest po represjach wobec sędziego Juszczyszyna. „Czas zwrócić wymiar sprawiedliwości społeczeństwu”

29.11.2019

Stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dot. wyroku TSUE

29.11.2019

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie wyroku TSUE w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18

29.11.2019

Strzembosz, Zoll, Łętowska, Rzepliński apelują do władz o nową ustawę o KRSWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200