Zmiany w strukturze Sądu Najwyższego (komunikat SN)

Udostępnij

brak opisu autora

Więcej

​W dniu 15 lipca 2022 r. wchodzą w życie zmiany w strukturze Sądu Najwyższego. Zniesiona zostaje Izba Dyscyplinarna, a powstaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej.     Izba Odpowiedzialności Zawodowej przejmie wszystkie sprawy znajdujące się dotąd we właściwości Izby Dyscyplinarnej (w tym sprawy dyscyplinarne sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników, sprawy wniosków o zezwolenie na […]​W dniu 15 lipca 2022 r. wchodzą w życie zmiany w strukturze Sądu Najwyższego. Zniesiona zostaje Izba Dyscyplinarna, a powstaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

 

 

Izba Odpowiedzialności Zawodowej przejmie wszystkie sprawy znajdujące się dotąd we właściwości Izby Dyscyplinarnej (w tym sprawy dyscyplinarne sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników, sprawy wniosków o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów i prokuratorów oraz sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sędziów Sądu Najwyższego), z wyjątkiem spraw z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku, które zostały przekazane Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izba Odpowiedzialności Zawodowej przejmie również rozpatrywane przez Sąd Najwyższy sprawy dyscyplinarne lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów oraz rzeczników patentowych dotąd rozpoznawane w Izbie Karnej.

 

 

Izba Odpowiedzialności Zawodowej będzie się składać z 11 sędziów wyznaczonych przez Prezydenta RP spośród 33 wylosowanych sędziów Sądu Najwyższego. Losowanie będzie miało miejsce podczas posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego między 5 a 16 sierpnia br.

 

 

Ponadto ustawodawca dokonał kilku innych zmian we właściwości izb Sądu Najwyższego. Do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualnej została wskazana Izba Cywilna (wcześniej sprawy o roszczenia twórców wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz topografii układów scalonych o wynagrodzenie należały do właściwości Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych).

 

 

Ustawa w obecnym brzmieniu rozszerza i doprecyzowuje katalog kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wskazano, że jej właściwość obejmuje m.in. rozpoznawanie odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych, spraw zamówień publicznych, spraw ochrony konsumentów oraz z zakresu praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, a także spraw z zakresu regulacji poczty i rynku wodno-kanalizacyjnego. Ponadto do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przeniesiono z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sprawy rejestrowe, z wyłączeniem spraw dotyczących rejestracji przedsiębiorców i rejestracji zastawów.Autor


brak opisu autora


Więcej

Opublikowany

15 lipca 2022


Inne artykuły tego autora

15.07.2022

Nowy Regulamin Sądu Najwyższego (komunikat SN)

15.07.2022

Zakończenie pracy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (komunikat SN)Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200