Nowy Regulamin Sądu Najwyższego (komunikat SN)

Udostępnij

brak opisu autora

Więcej

​Prezydent RP w Regulaminie Sądu Najwyższego określił m.in. nowe liczby stanowisk sędziowskich w poszczególnych izbach, a także sposób losowania sędziów Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej oraz celem przeprowadzenia tzw. testu niezawisłości i bezstronności.     Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. dostosowuje organizację Sądu Najwyższego do nowej struktury […]​Prezydent RP w Regulaminie Sądu Najwyższego określił m.in. nowe liczby stanowisk sędziowskich w poszczególnych izbach, a także sposób losowania sędziów Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej oraz celem przeprowadzenia tzw. testu niezawisłości i bezstronności.

 

 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. dostosowuje organizację Sądu Najwyższego do nowej struktury i funkcji, które wynikają z nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym wchodzącej w życie 15 lipca 2022 r.

 

 

W czterech izbach Sądu Najwyższego ustalona została liczba stanowisk sędziego na:

43 – w Izbie Cywilnej,

39 – w Izbie Karnej,

22 – w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

21 – w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Ilość stanowisk w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej wynika z ustawy i wynosi 11.

Regulamin precyzuje sposób losowania sędziów Sądu Najwyższego w pierwszym etapie wyznaczania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Do losowania przeprowadzanego podczas posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego przygotowany zostanie przezroczysty pojemnik (urna), w której umieszczone będą mniejsze, nieprzezroczyste pojemniki zawierające kartki z nazwiskami i imionami sędziów biorących udział w losowaniu.

 

 

Z kolei losowanie składów orzekających w sprawach wniosków i odwołań w ramach tzw. testu niezawisłości i bezstronności prowadzone będzie w poszczególnych izbach przez Prezesów Sądu Najwyższego lub wyznaczone przez nie osoby przy pomocy kartek z nazwiskami i imionami sędziów znajdujących się w nieprzezroczystym pojemniku pełniącym rolę urny. Regulamin przewiduje, że do każdej sprawy losowanych jest dodatkowo dwóch sędziów zastępców.

 

 

Regulamin wprowadza także szereg innych zmian organizacyjnych, m.in. połączone zostaną Biblioteka Sądu Najwyższego i Archiwum Sądu Najwyższego, które zostaną włączone do struktur Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Zmiana ta wejdzie jednak w życie dopiero 1 stycznia 2023 r.Autor


brak opisu autora


Więcej

Opublikowany

15 lipca 2022


Inne artykuły tego autora

15.07.2022

Zmiany w strukturze Sądu Najwyższego (komunikat SN)

15.07.2022

Zakończenie pracy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (komunikat SN)Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200