Rudzińska-Bluszcz: mogę obiecać, że urząd RPO nie będzie nigdy brał udziału w politycznej walce

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

W piątek Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, społeczna kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich, w otoczeniu przedstawicieli popierających ją organizacji, przedstawiła swój program i wizję urzędu, o który będzie się ubiegać. Priorytetowe obszary tego programu to: prawo do ochrony zdrowia, prawo dostępu do dobrej edukacji, prawa seniorów, kwestia zmiany klimatu i ochrony środowiska oraz bezpieczeństwo w Internecie.W wydanym oświadczeniu Rudzińska-Bluszcz podkreśliła, że jej misją jest pomoc ludziom słabszym, a urząd RPO powinien być apolityczną ziemią niczyją.

 

– Jestem kandydatką społeczną, poparcie dla mojej kandydatury idzie od dołu – od ludzi. Dlaczego to ważne? Bo świat widziany z perspektywy ludzi to jest zupełnie inny świat niż ten tu, na Wiejskiej. Wszyscy mamy w pamięci powyborczą mapę, dzielącą Polskę na pół. Dwa kolory, dwa wojujące plemiona. Tymczasem moja mapa wskazuje miejsca, w których działa ponad 300 organizacji społecznych popierających moją kandydaturę. I jest to po prostu mapa Polski. Nie dajmy sobie wmówić, że Polska musi być podzielona. Tym co nas łączy, są właśnie prawa obywatelskie. Jakich poglądów byśmy nie mieli, żyjemy przecież obok siebie – powiedziała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

 

Mecenas Rudzińska-Bluszcz od pięciu lat jest koordynatorką strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 10 lat, zarówno w imieniu RPO jak i wcześniej pro bono, występuje w sądach w sprawach dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami, czystego powietrza, praw dzieci i osób starszych czy wolności słowa [1]. Jej kandydaturę na urząd RPO poparło do tej pory około 340 organizacji społecznych o różnym profilu działalności z całej Polski [2]. Są wśród nich m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Anny Dymnej “Mimo Wszystko”, Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ruch miejski z Białegostoku – Instytut Działań Miejskich czy organizacje zajmujące się rozwojem konkretnej wsi lub koła gospodyń wiejskich. Lista organizacji jest wciąż uzupełniana na stronie naszrzecznik.pl.

 

– Rzecznik Praw Obywatelskich jest sojusznikiem obywateli wtedy, gdy instytucje nie przestrzegają ich praw. Rosnące poparcie dla naszej inicjatywy pokazuje, że obywatele chcą mieć swój udział w dyskusji o Rzeczniku. Chcą tego i mieszkańcy wsi, i kobiety, i osoby z niepełnosprawnością, i pacjenci, i uczniowie, i seniorzy. Sądzę też, że rośnie świadomość społeczna tego, co to jest za urząd i jak może nam służyć – powiedziała Katarzyna Batko-Tołuć z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

 

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz w swoim oświadczeniu wskazała pięć wyzwań stojących przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich, które będą dla niej priorytetem. To prawo do ochrony zdrowia, prawo dostępu do dobrej edukacji, prawa seniorów, kwestia zmiany klimatu i ochrony środowiska oraz bezpieczeństwo w Internecie.

 

– Rola RPO wymaga łączenia dwóch perspektyw. Z jednej strony przypomina często pracę na ostrym dyżurze, wymaga reakcji natychmiast, w konkretnych sprawach ludzi, którym dzieje się krzywda. Z drugiej jednak, rolą rzecznika jest patrzeć daleko w przód, daleko poza perspektywę dziś czy jutro, 20 lat do przodu – podkreśliła Rudzińska-Bluszcz.

 

Rzecznika powołuje w formie uchwały Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała, że wystosowała prośby o spotkanie do wszystkich klubów i kół parlamentarnych oraz odbyła szereg merytorycznych spotkań z parlamentarzystami. Wyraziła zadowolenie z dotychczasowych głosów poparcia świadczących jej zdaniem o tym, że dla wielu polityków wizja apolitycznej urzędniczki państwowej jest przekonująca.

 

Przypisy:

[1] https://naszrzecznik.pl/wybrane-sprawy-sadowe-i-inicjatywy/
[2] https://naszrzecznik.pl/organizacje-wspierajace-kandydature/Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

11 sierpnia 2020


Inne artykuły tego autora

10.08.2022

Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

27.07.2022

Sąd Najwyższy przeprowadził pierwszy test niezależności sędziego. Przełomowe orzeczenie [Gazeta Wyborcza]

15.07.2022

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

13.07.2022

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Komisja wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich (komunikat prasowy)

11.07.2022

Oświadczenie Pana Mariusza Muszyńskiego w sprawie tzw. maili Dworczyka i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

11.03.2022

Prawnicy: Agresja Rosji na Ukrainę to zbrodnia, będzie ścigana przez Trybunał Karny i sądy krajowe

01.03.2022

Oświadczenie sędziów  polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 

25.02.2022

Polskie organizacje społeczne: Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy

10.11.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego z 10 listopada 2021 roku

05.11.2021

Porozumienie dla praworządności: obywatele apelują o wykonanie orzeczeń TSUE, ETPCz, SN i NSA

12.10.2021

Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

12.10.2021

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

10.10.2021

Paweł Filipek: Na kolizyjnym kursie z Unią

08.10.2021

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum Verfassung

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowymWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200