Protest sędziów: Nie chcemy wyborczej „zapomogi” Morawieckiego. To kampania PiS

Udostępnij

dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…

Więcej

Aż sześć organizacji sędziowskich w Polsce odrzuca jednorazową wypłatę po ok. 2 tysiące złotych, którą chce im dać rząd PiS. Uznają to za niedopuszczalny prezent wyborczy i żądają ustawowych podwyżek pensji, które po epidemii obniżono im o 14 procent.       PROTEST przeciwko jednorazowym wynagrodzeniom podpisało sześć największych i najważniejszych organizacji sędziowskich w Polsce. […]Aż sześć organizacji sędziowskich w Polsce odrzuca jednorazową wypłatę po ok. 2 tysiące złotych, którą chce im dać rząd PiS. Uznają to za niedopuszczalny prezent wyborczy i żądają ustawowych podwyżek pensji, które po epidemii obniżono im o 14 procent.

 

 

 

PROTEST przeciwko jednorazowym wynagrodzeniom podpisało sześć największych i najważniejszych organizacji sędziowskich w Polsce. To Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów, stowarzyszenia sędziów Iustitia, Themis, Pro Familia, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych.

 

 

 

 

Zarzucają rządowi, że wciąga sędziów w swoją kampanię. Bo proponuje im extra świadczenie reklamowane jako jednorazowe nagrody. A tego nie przewidują dla sędziów ani ustawy, ani Konstytucja. Co ciekawe „nagrody” mają być wypłacone do końca września 2023 roku, czyli tuż przed zaplanowanymi na jesień wyborami parlamentarnymi.

 

 

 

 

Dlatego sędziowie odrzucają prezent od Morawieckiego. W mocnym w wymowie stanowisku żądają należnych im ustawowych podwyżek wynagrodzeń, które zamrożono w czasie epidemii. A od 2021 roku ich wynagrodzenia są waloryzowane niezgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych, na czym sędziowie tracą. Ich protest publikujemy w dalszej części tekstu.

 

 

 

 

Jak rząd chce kupić sędziów za 2 tysiące złotych

 

 

 

 

Jednorazowe, dodatkowe wynagrodzenie dla sędziów przed wyborami zapisano w nowelizacji budżetu na ten rok, którą rząd ogłosił w piątek 9 czerwca 2023 roku. Przewidziano na to 46 milionów złotych. Mają je dostać sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi. Dodatkowe wynagrodzenie ma być za okres styczeń – sierpień 2023.

 

 

 

 

To, kto ile dostanie na rękę, będzie zależało od specjalnego wskaźnika, według którego wylicza się wynagrodzenie. Sędziowie już policzyli, że średnio każdy dostanie po około 2 tysiące złotych na rękę, czyli po ok. 250 zł za każdy miesiąc objęty świadczeniem. Dlatego sędziowie mówią na to „zapomogi”.

 

 

 

 

Ale niektórzy dostaną dwa razy więcej. To sędziowie TK Julii Przyłębskiej, którzy mają wyższe pensje, niż sędziowie sądów powszechnych. Oni mogą liczyć na ok. 4 tysiące złotych.

 

 

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie dla sędziów to jeden z punktów porozumienia, które kilka dni temu rząd Morawieckiego zawarł z NSZZ Solidarność. Szef tego związku zawodowego Piotr Duda sprzyja obecnej władzy. W porozumieniu ustalono też zasady podwyżek dla sektora budżetowego oraz odmrożenie emerytur pomostowych.

 

 

 

Tyle że w negocjacjach z rządem pominięto inne centrale związkowe m.in. OPZZ. Co łamie ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. Nie wiadomo też, skąd wziął się pomysł na jednorazowe wypłaty dla sędziów i kto je dla nich wynegocjował. Z sędziami tego nie konsultowano. Poza tym sędziowie ich nie chcą.

 

 

 

„To wyborcza łapówka. Nie chcemy takich prezentów, tylko ustawowej waloryzacji naszych wynagrodzeń, które od trzech lat są zamrożone” – mówi OKO.press wiceprezes stowarzyszenia sędziów Themis Dariusz Mazur.

 

 

 

 

Być może rząd dał sędziom „nagrody”, bo wcześniej takie jednorazowe świadczenie dostali też w 2022 roku prokuratorzy. Nagród nie przyznano jednak wszystkim śledczym. Dzielili je przełożeni. Prokuratorom też zamrożono pensje.

 

 

 

 

Sędziowie pozywają państwo za obniżkę pensji

 

 

 

Pensje sędziom i prokuratorom zamrożono w czasie epidemii. A potem zaczęto je waloryzować według mniej korzystnych zasad, niż robiono to wcześniej. Zasady waloryzacji wynagrodzeń sędziów określa artykuł 91 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Mówi on, że podstawą ustalenia wynagrodzenia jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w II kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez prezesa GUS.

 

 

 

 

Tyle że w 2021 roku wynagrodzenia sędziów, ale też prokuratorów utrzymano na poziomie 2020 roku, a w 2022 zwaloryzowano je o wskaźnik z II kwartału. Ale nie z roku poprzedniego jak mówi ustawa, tylko na podstawie II kwartału 2020 roku. W 2023 roku sędziowie też dostali mniejszą waloryzację wynagrodzenia, niż wynika to z ustawy.

 

 

 

 

Dlatego zarzucają, że jest to obejście ustawy o sądach i składają pozwy przeciwko państwu. Żądają należnej podwyżki. I już zapadają pierwsze tzw. zabezpieczenia, w których sądy wstępnie uznają roszczenia. Podobne pozwy składają prokuratorzy. Być może dlatego rząd daje teraz im „nagrody”, by potem bronić się w sądach, że wyrównał im choć w części, to co stracili na niższej niż ustawowa waloryzacji.

 

 

 

 

Propozycja rządu wywołała jednak oburzenie sędziów. Stąd bezprecedensowy protest największych i najważniejszych organizacji sędziowskich w Polsce, które odrzucają „zapomogi” i żądają normalnych podwyżek.

 

 

 

Sędzia Zabłocki: sędziowie nie mogą skusić się na „nagrody”

 

 

 

 

Za protest pochwalił sędziów były prezes Izby Karnej SN Stanisław Zabłocki. Napisał on na swoim profilu na Facebooku: „Miałem nadzieję, że dokładnie takie właśnie stanowisko zajmą stowarzyszenia sędziowskie, a zaakceptuje je zdecydowana większość moich Koleżanek i Kolegów Sędziów w stanie czynnym.

 

 

 

 

Wierzę w to, że dbałość o sędziowską godność będzie dla nich ważniejsza od doraźnych, dodatkowych gratyfikacji, pozostających nadto poza systemem określonym w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Niezawisłych sędziów, orzekających w niezależnych sądach, nie skuszą tego typu „bodźce motywacyjne” (termin skądinąd bardzo dobrze znany z naszej nie tak odległej historii).

 

 

 

 

Ci zaś, którzy dadzą się skusić i przyjmą tego typu – dziwnym trafem zaplanowane na kilka miesięcy przed wyborami – gratyfikacje, powinni raz jeszcze mocno zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście wybrali właściwą drogę, a przede wszystkim, czy wybrali ten prawniczy zawód, który jak żaden inny wymaga siły, odwagi i charakteru”.

 

 

 

Protest sędziów przeciwko „nagrodom” Morawieckiego

 

 

 

 

Publikujemy całe stanowisko 6 organizacji sędziowskich w związku z jednorazowym świadczeniem od rządu.

 

 

 

„Wspólne stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów i Zarządów Stowarzyszeń Sędziowskich „Themis”, “Iustitia” „Pro Familia”, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 12 czerwca 2023 r.

 

 

 

 

W związku z opublikowaniem informacji na stronach rządowych o zawartym w dniu 7 czerwca 2023 roku porozumieniem pomiędzy NSZZ „Solidarność” reprezentowanym przez Piotra Dudę, a stroną rządową, której przedmiotem ma być między innymi przyznanie sędziom wszystkich rodzajów sądów dodatkowego świadczenia za okres od stycznia do sierpnia 2023 roku w wysokości 3,2% z 5/8 sumy wynagrodzenia za ten okres:

 

 

 

 

– Sprzeciwiamy się, by wynagrodzenie sędziów było przedmiotem jakichkolwiek negocjacji czy uzgodnień pomiędzy podmiotami, które nie są uprawnione w żaden sposób do reprezentowania sędziów, działają z nieznanych powodów i nie wiadomo jakimi kierują się przesłankami;

 

 

 

– Wyrażamy głębokie oburzenie, że o tak istotnym elemencie statusu sędziów jakim jest wynagrodzenie, które gwarantować ma stronom niezależność sądów i niezawisłość sędziów negocjują organizacje związkowe, nie informując o tym nie tylko samych zainteresowanych, ale też nie podając faktu prowadzenia takich negocjacji do publicznej wiadomości; sędziowie nie są pracownikami sfery budżetowej, nie mogą przynależeć do związków zawodowych, tymczasem na ich niekorzyść, bez ich wiedzy, organizacja skupiająca związki zawodowe pracowników zawiera porozumienie ze stroną rządową w zakresie, który dotyczy władzy sądowniczej w Polsce i gwarancji jej niezależności;

 

 

 

– Przypominamy, że wynagrodzenie sędziów Rzeczypospolitej Polskiej regulowane jest w art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, a także w art. 91 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, z których to przepisów wynika, że nie tylko ma ono odpowiadać godności urzędu, ale zostało ono ściśle określone i zależne jest wyłącznie od wskaźnika procentowego stawki wynagrodzenia sędziego i przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drugim kwartale roku poprzedzającego naliczanie wynagrodzenia;

 

 

 

 

– Tymczasem z pominięciem gwarancji ustawowych i konstytucyjnych wynagrodzenie sędziów faktycznie od kilku lat stale ulega obniżeniu. Bezprawne zaniżanie przez rząd wynagrodzeń sędziów od 2021 r. spowodowało obniżenie tych wynagrodzeń w stosunku do należnych ustawowo o ponad 14 % i to w okresie szalejącej inflacji;

 

 

 

– Uznajemy, iż zamrożenie wynagrodzeń sędziom na mocy kolejnych ustaw budżetowych, z pominięciem zapisów ustawy o ustroju sądów powszechnych, narusza postanowienia Konstytucji i stanowi nieuprawnioną ingerencję władzy ustawodawczej i wykonawczej w niezależność sądów Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 

 

– Domagamy się tego, by zamiast przyznawania sędziom nieznajdujących uzasadnienia ustawowego i konstytucyjnego „dodatkowych świadczeń” przywrócić godne tego urzędu zasady wynagradzania sędziów wynikające z ustawy o ustroju sądów powszechnych, (bez konieczności kierowania przez sędziów pozwów o zapłatę);

 

 

 

 

– Domagamy się waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

 

 

 

– Sprzeciwiamy się wikłaniu sędziów przez władze państwa i organizację związkową NSZZ „Solidarność” w kampanię wyborczą, a tak może być postrzegane przez opinię publiczną przyznanie dodatkowego świadczenia sędziom, zwłaszcza na poziomie niespełniającym konstytucyjnego wymogu „godnego wynagrodzenia”, w oderwaniu od jakichkolwiek realiów i uzasadnienia gospodarczego (waloryzacja, inflacja) tuż przed wyborami parlamentarnymi;

 

 

 

– Domagamy się wypłaty należnym sędziom wynagrodzeń w wysokości wynikającej z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów Zarząd Stowarzyszenia Sędziów “Themis” Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia” Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych “Pro Familia” Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów AdministracyjnychAutor


dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…


Więcej

Opublikowany

14 czerwca 2023


Inne artykuły tego autora

27.11.2023

Iustitia do polityków: Szybko zlikwidować neo-KRS. Cofnąć nominacje dla neo-sędziów, naprawić sądy

24.11.2023

Ziobro dalej demoluje sądy. Zaradkiewicz do KSSiP, więcej neo-sędziów i nowy ośrodek z etatami

21.11.2023

Prof. Zoll: Uchwałą Sejmu odwołać neo-KRS i dublerów z TK. Cofnąć nominacje neo-sędziów

20.11.2023

Wolni prokuratorzy z Lex Super Omnia nie dali się złamać i wygrali. Czas na niezależną prokuraturę

20.11.2023

Bodnar: Rozliczenia, likwidacja neo-KRS i weryfikacja neo-sędziów. Sądy muszą być dla ludzi

15.11.2023

Nowa Izba nie daje zgody na oskarżenie Nawackiego. To orzeczenie w duchu polexitu

14.11.2023

Prof. Łętowska: Neo-KRS może odwołać Sejm. Neo-sędziowie do nowych konkursów, ulżyć kobietom

13.11.2023

Pierwszy człowiek Ziobry staje przed sądem. Nawacki oskarżony o lekceważenie orzeczeń ws. Juszczyszyna

12.11.2023

Prof. Strzembosz: Rozliczyć ludzi Ziobry, neo-KRS do likwidacji. Naprawa sądów musi być szybka

08.11.2023

SN nie zgodził się na zawieszenie prokurator za kontakty z Ewą Wrzosek. To klęska prokuratury Ziobry

07.11.2023

Prezydent Duda chce zabetonować neo-sędziów i neo-KRS. Ekspresowo przepycha zmianę przepisów

03.11.2023

Wielkie zwycięstwo sędziego Juszczyszyna. Sąd: prezes Nawacki ma cofnąć jego karne przeniesienie

29.10.2023

SN: Sędzia Głowacka z Krakowa niewinna. Miała prawo podważyć status neo-KRS, TK i neo-sędziów

29.10.2023

Członkowie Kasty/Antykasty nie dostali od KRS awansu do SN. Ludzie Ziobry idą do sądu apelacyjnego

27.10.2023

Wielkie zwycięstwo prokurator Wrzosek, wraca do pracy. SN uchylił jej zawieszenie

26.10.2023

Prof. Safjan: Trzeba wykonać wyroki TSUE. KRS ma przestać działać, jej nominacje do weryfikacji

15.10.2023

Bunt ławników SN. Nie będą orzekać z neo-sędziami SN lub będą kwestionować ich legalność

14.10.2023

Manowska z SN łamie wyrok TSUE. Użyła ustawy kagańcowej do ścigania ostatniego legalnego prezesa SN

02.10.2023

Wolna prokuratura. Bez Ziobry, nacisków, z samodzielnymi prokuratorami [PROJEKT USTAWY]

01.09.2023

Nieudany atak nielegalnej KRS i ministra Ziobry na niezależnych sędziówWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200