Prokuratura Ziobry jak z Mrożka. Prawnicy odpowiadają ironią: Uprzejmie donoszę, że uczyłam o Konstytucji

Udostępnij

współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…

Więcej

Popularyzowanie wiedzy o Konstytucji RP wśród dzieci i młodzieży naraża dziś prawników na postępowanie dyscyplinarne. Tak głosi pismo, które do organizatorów Tygodnia Konstytucyjnego wysłała Prokuratura Krajowa. Szerzenie wiedzy o prawie jest naszym obowiązkiem - przypominają prawnicy. I piszą na siebie donosyJako autorka tego tekstu, pragnę na wstępie wyjaśnić, że mój artykuł może być stronniczy, ponieważ – muszę tu wyjawić – w 2017 roku, w jednym z mazowieckich gimnazjów sama prowadziłam zajęcia o Konstytucji RP w ramach Tygodnia Konstytucyjnego. Był to skutek edukacji konstytucyjnej, jaką odebrałam m.in. na Uniwersytecie Warszawskim. Uprzejmie proszę Prokuraturę o darowanie mi tego występku. Anna Wójcik

 

Mrożek w Prokuraturze

 

„Dobrze, dobrze. A czy ja protestuję? Ale wolno mi chyba mieć swoje własne zdanie?
Oczywiście, jeżeli tylko zgadza się z naszym zdaniem, dlaczego nie?” – ten cytat z „Tanga”  Sławomira Mrożka musiał zainspirować Prokuraturę Krajową, a może i Generalną.

 

Prokuratura postanowiła się bowiem dowiedzieć, „kiedy, gdzie, oraz w jakiej szkole lub szkołach w ramach akcji Tydzień Konstytucyjny pan Wojciecha Sadrakuła, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, przeprowadził zajęcia z młodzieżą na temat Konstytucji”.

 

Takie pytanie zadała organizatorowi Tygodnia Konstytucyjnego, Stowarzyszeniu im. prof. Zbigniewa Hołdy informując przy okazji, że wobec prokuratora Sadrakuły prowadzone jest przygotowawcze postępowanie dyscyplinarne.

 

 

Prokuratura powołała się na ogólnikowy art. 154 par. 1 Prawa o prokuraturze, nie precyzując, czy podjęła czynności na żądanie prokuratora Ziobry, czy z własnej inicjatywy. List podpisała I Zastępczyni Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego Małgorzata Nowak.

 


 

Art. 154 par. 1 Prawa o prokuraturze

 

§ 1. Rzecznicy dyscyplinarni podejmują czynności wyjaśniające na żądanie Prokuratora Generalnego, właściwego prokuratora regionalnego lub okręgowego, a także z własnej inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu przez prokuratora oświadczenia lub wyjaśnień na piśmie, chyba że ich złożenie nie jest możliwe. W każdym przypadku wszczęcia czynności wyjaśniających właściwy rzecznik niezwłocznie informuje o tym rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego, który może powierzyć dalsze prowadzenie czynności innemu rzecznikowi.

 


 

Sytuacja, w której w demokratycznym państwie, popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o ustawie zasadniczej przez prawników jest uważane za działalność podejrzaną, a nawet i za delikt, mogłaby bez żadnych ubarwień znaleźć się w opowiadaniu Mrożka, mistrza ironii i absurdu.

Prawnicy organizujący Tydzień Konstytucyjny w liście do prokuratury potwierdzili, że prokurator przeprowadził w jednej ze szkół zajęcia o Konstytucji.

 

Ale przypomnieli , że zgodnie z ustawą Prawo o prokuratorze, nie można wszczynać postępowania dyscyplinarnego na podstawie działania prokuratora w interesie społecznym.

 

 

Ironia w odpowiedzi na absurd. Dubois donosi na całe środowisko

 

Niektórzy na absurdalną sytuację odpowiedzieli satyrą, rysując wizję kraju, w którym nauczanie o ustawie zasadniczej jest zabronione, a adwokaci denuncjują siebie i kolegów, w nadziei na złagodzenie kary.

 

Adwokat Jacek Dubois wystosował do pani Nowak (przypomnijmy – Pierwszej Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego) list-donos, w którym przyznaje się, że sam również prowadził zajęcia dla młodzieży w ramach Tygodnia Konstytucyjnego, a także informuje o skali tego, w ocenie Prokuratury Generalnej podejrzanego, procederu.

 

Aby udobruchać prokuraturę donosi na innych.

 

„W ramach działalności Stowarzyszenia realizowany jest przez 5 edycji program Tydzień Konstytucyjny, w ramach którego prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem uczą w szkołach dzieci o Konstytucji i jej znaczeniu w życiu każdego obywatela. Tego niegodnego zajęcia przez 5 edycji dopuszczali się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Profesorowie Prawa, Sędziowie, Prokuratorzy i Adwokaci. Łącznie w 5 edycjach programu uczestniczyło ponad 1000 szkół, z lekcji skorzystało 170 000 uczniów, a zajęcia prowadziło około 2000 prawników”.

 

Dubois kaja się, że swoim nieprzemyślanym działaniem mógł wypełnić znamiona wykroczenia dyscyplinarnego i wyraża nadzieję na złagodzenie ewentualnej kary.

 

Przyjmuje przy tym ton nadgorliwego eksperta, który podsuwa władzy pomysły na dalsze nękanie krnąbrnych prawników. Zwraca uwagę, że lekcje były prowadzone dla młodzieży, a zatem mogło dojść do aktu deprawacji nieletnich. Dodaje, że lekcje odbywały się w sposób zorganizowany, „a zatem należałoby rozważyć czy poza deliktem dyscyplinarnym nie mamy tu do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, o której mowa w art. 258 kk i do tego zbrojną, bo posługującą się słowem”. Jeśli żyjemy w państwie, w którym nauczanie o Konstytucji jest zakazane, to takie działanie można przecież uznać za próbę zamachu stanu (przestępstwo z art. 127 Kodeksu Karnego), pointuje mecenas Dubois.

 


 

Samo denuncjacja

 

Do Pani Prokurator Małgorzaty Nowak
Pierwszego Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
Prokuratora Generalnego

 

Szanowna Pani Prokurator

Z informacji medialnych dowiedziałem się, że podjęła Pani wstępne czynności mające na celu ustalenie znamion przewinienia dyscyplinarnego prokuratora, który w ramach organizowanej przez Stowarzyszenie imienia prof. Hołdy akcji Tydzień Konstytucyjny przeprowadzał w szkole z młodzieżą zajęcia na temat Konstytucji RP. Z treści pisma, które skierowała Pani do Stowarzyszenia prof. Hołdy wnioskuje, że zakłada Pani, że uczenie młodzieży szkolnej o Konstytucji uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej może wyczerpywać znaiona deliktu dyscyplinarnego.

 

Dowiedziawszy się o tym z przerażeniem uświadomiłem sobie, że jako adwokat i członek Stowarzyszenia również uczyłem młodzież szkolną na temat wartości zawartych w konstytucji, a zatem sam również swoim nieprzemyślanym działaniem mogłem wypełnić znamiona wykroczenia dyscyplinarnego.

 

Chcąc pozostawać w zgodzie z porządkiem prawnym kraju, którego jestem obywatelem , więc pragnę przyznać się do działań, które mogły naruszyć porządek prawny a także dobrowolnie ujawnić, licząc na łagodne potraktowanie, wszystkie znane mi okoliczności związane z ewentualnym naruszeniem prawa przeze mnie i inne osoby dopuszczające się analogicznych czynów.

 

Tym samym dobrowolnie wyznaję, że wraz ze stu dwudziestoma innymi osobami jestem członkiem Stowarzyszenia Profesora Hołdy. W ramach działalności Stowarzyszenia realizowany jest przez 5 edycji program Tydzień Konstytucyjny, w ramach którego prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem uczą w szkołach dzieci o Konstytucji i jej znaczeniu w życiu każdego obywatela. Tego niegodnego zajęcia przez 5 edycji dopuszczali się min Rzecznik Praw Obywatelskich, Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Profesorowie Prawa, Sędziowie, Prokuratorzy i Adwokaci. Łącznie w 5 edycjach programu uczestniczyło ponad 1000 szkół, z lekcji skorzystało 170 000 uczniów, a zajęcia prowadziło około 2000 prawników. Pozostaję w przekonaniu, że powyższe informacje pomogą w zidentyfikowaniu i ukaraniu wszystkich winnych.

 

Uświadomiwszy sobie, że w demokratycznym państwie nauczanie o ustawie zasadniczej może być zabronione przez prawo, pragnę jako prawnik wskazać na następujące okoliczności.

 

Powyższe lekcje odbywały się w sposób zorganizowany, a zatem należałoby rozważyć czy poza deliktem dyscyplinarnym nie mamy tu odczynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą o której mowa w art. 258 kk i do tego zbrojną, bo poslugującą się słowem.

 

Jeśli wskazane osoby uczyły o Konstytucji, a jest to zakazane, to należało by rozważyć czy osoby te chcąc by w kraju respektowane były zasady konstytucyjne nie planowały obalić obecnego ustroju, a zatem nie usiłowały przeprowadzić zamachu stanu, czyli popełnić przestępstwa o którym mowa w art. 127 kk.
Ponadto, jeśli nie powinno się mówić o Konstytucji, a myśmy mówili o niej młodzieży, obawiam się, że mogło dojść do karalnej deprawacji nieletnich.

 

Pozostając w przekonaniu, że informacje podane powyżej pomogą w zwalczeniu patologii liczę na łagodne potraktowanie

 

Z poważaniem
Jacek Dubois


 

Prof. Anna Rakowska-Trela składa donos na samą siebie

 

Z kolei prof. Anna Rakowska-Trela z Uniwersytetu Łódzkiego napisała na siebie jak najbardziej prawdziwy donos do Prokuratury Krajowej. Konstytucjonalistka poinformowała, że w latach 2016-2018 rozmawiała o Konstytucji i prawach dziecka z młodzieżą licealną i gimnazjalną, a nawet z przedszkolakami.

 

Profesor nie wyraziła skruchy, a nawet zadeklarowała wprost chęć dalszego prowadzenia takiej działalności edukacyjnej.

 

O zgrozo, takie działanie jest podstawą jej aktywności zawodowej, ponieważ jako profesor uniwersytetu, naucza prawa konstytucyjnego, przekazując studentom i studentkom informacje o zasadach ustroju (demokratyczne państwo prawne, trójpodział władzy, odrębność i niezależność władzy sądowniczej) oraz o wolnościach i prawach człowieka „starając się zaszczepić polskiej młodzieży szacunek do ustawy zasadniczej i wyrażonych w niej wartości”.

 

 

Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego: to obowiązek każdego prawnika

 

Na działania Prokuratury Generalnej zareagował także Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Nie było mu do śmiechu.

 

W stanowisku z 14 września, Zarząd PTPK pisze, że

 

„ze zdziwieniem, niepokojem i oburzeniem przyjmuje enuncjacje medialne o wszczynaniu przez organy państwowe postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom, prokuratorom, adwokatom i radcom prawnym prowadzącym w szkołach ponadpodstawowych działalność edukacyjną w zakresie wiedzy o Konstytucji”.

 

Prawnicy przypominają organom ścigania, że „tego rodzaju działalność edukacyjna jest zgodna z prawem, tym samym nie wypełnia znamion deliktu zawodowego i nie może stanowić przesłanki dla wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobie, która pro publico bono popularyzuje wiedzę na temat zasad polskiego ustroju, organizacji i funkcjonowania instytucji władzy publicznej oraz wolności i praw jednostki określonych w Konstytucji”.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego podkreśla, że „szerzenie wiedzy na temat prawa, a zwłaszcza Konstytucji, która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej stanowi obowiązek każdego prawnika.”

 

Przypomina, że w drugiej Rzeczpospolitej każdy, kto zdał maturę, otrzymywał oprócz świadectwa dojrzałości również egzemplarz konstytucji.

 

Działania Prokuratury Krajowej, Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego określa jako piętnowanie działalności edukacyjnej prawników przez funkcjonariuszy i instytucje władzy publicznej.

 

Godzi w etos zawodowy prawników i sprzeciwia się interesowi publicznemu.

 

 

 Autor


współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i The Rule of Law in Poland, doktor nauk prawnych, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, afiliowana przy…


Więcej

Opublikowany

15 września 2018


Inne artykuły tego autora

27.05.2023

Iustitia: Wiemy jak naprawić Krajową Radę Sądownictwa i sądy. To da się zrobić [MARKIEWICZ]

15.02.2023

Pilne! Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE za Trybunał Konstytucyjny. Co to oznacza?

20.01.2023

Senat prosi Komisję Wenecką o opinię o ustawie o Sądzie Najwyższym. Game changer w sprawie KPO?

16.01.2023

Polska i Węgry już się nie wywiną? Unia Europejska coraz ostrzej broni praworządności [Debata]

05.01.2023

Julia Przyłębska nie ustępuje. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego chcą wyboru nowego prezesa

29.12.2022

Trybunał Konstytucyjny Przyłębskiej stał się elementem machiny niszczenia państwa prawnego

12.10.2022

Czym są pozwy SLAPP i jak z nimi walczyć [zapisz się na warsztat dla prawników]

06.10.2022

Słowenia wykonuje wyrok swojego TK. Legalizuje małżeństwa par tej samej płci i możliwość adopcji

29.08.2022

Cztery organizacje sędziowskie pozywają Radę UE za akceptację polskiego KPO

29.07.2022

Jak naprawić Trybunał Konstytucyjny? Sadurski: Usunięcie dublerów nie wystarczy, trzeba iść dalej

13.07.2022

Komisja Europejska domaga się zmian w zakresie praworządności. Ziobro oskarża ją o szantaż

04.07.2022

Czy nie lepiej usunąć Węgry i Polskę z Unii Europejskiej? John Morijn: Odrzucam ten pomysł

29.06.2022

Rząd PiS znów stanął przed TSUE. Komisja Europejska: system dyscyplinowania sędziów narusza prawo UE

28.06.2022

Europa nie może iść na kompromis, jeśli chodzi o rządy prawa w Polsce

30.03.2022

TSUE potwierdził, że sposób wyboru KRS ma wpływ na ocenę niezawisłości sądu [ANALIZA WYROKU]

16.03.2022

ETPCz zasądza 30 tys. euro sędziemu ze starej KRS, któremu ustawa PiS skróciła kadencję [WYROK]

22.02.2022

TSUE: sędziów nie można dyscyplinować za stosowanie zasady pierwszeństwa prawa UE

03.02.2022

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obnaża słabość zmian w SN proponowanych w LexDuda

03.02.2022

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obnaża słabość zmian w SN proponowanych w LexDuda

28.01.2022

„Nasza praworządność”. Polki w Holandii edukują o ataku na sądy w PolsceWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200