Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego w sprawie działań prokuratury z dnia 17 marca 2021 roku

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

My, niżej podpisani sędziowie Sądu Najwyższego sprzeciwiamy się praktyce kierowania przez Prokuraturę wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów opartych na zarzutach związanych z procesem orzekania i wykonywania orzeczeń przez pracowników sekretariatów sądu.Rzekome przestępstwa dokonywane przez sędziów nie znajdują niebudzącego wątpliwości oparcia w przedstawianych dowodach, a wnioski o uchylenie immunitetu kierowane są w odniesieniu do sędziów, którzy publicznie wyrażają negatywne opinie co do stanu praworządności w kraju. Sprzeciwiamy się temu, aby oceny zasadności wniosków dokonywała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego – organ, którego niezależność i bezstronność zostały skutecznie podważone w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Izba Dyscyplinarna powinna powstrzymać się od orzekania we wszelkich sprawach do czasu wydania ostatecznego orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Kierowanie wniosków o uchylenie immunitetu stanowi przykład instrumentalnego wykorzystywania prawa do zdyskredytowania w opinii publicznej sędziów krytycznie nastawionych do zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości. Jest jednocześnie próbą wywołania efektu mrożącego w odniesieniu do innych sędziów, to jest zniechęcenia ich do wydawania orzeczeń, które mogą być krytycznie odbierane przez władze i do występowania w obronie praworządności.

 

Zwracamy uwagę opinii publicznej w kraju i za granicą na postępujący proces demontażu ustroju demokratycznego państwa prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Do momentu opublikowania tego oświadczenia, podpisy pod nim złożyli:

 

 • Dariusz Zawistowski – Prezes Izby Cywilnej SN
 • Teresa Bielska-Sobkowicz
 • Dariusz Dończyk
 • Tadeusz Ereciński
 • Józef Frąckowiak
 • Jacek Gudowski
 • Irena Gromska-Szuster
 • Paweł Grzegorczyk
 • Wojciech Katner
 • Monika Koba
 • Marian Kocon
 • Iwona Koper
 • Anna Kozłowska
 • Zbigniew Kwaśniewski
 • Grzegorz Misiurek
 • Barbara Myszka
 • Anna Owczarek
 • Władysław Pawlak
 • Henryk Pietrzkowski
 • Krzysztof Pietrzykowski
 • Agnieszka Piotrowska
 • Marta Romańska
 • Krzysztof Strzelczyk
 • Maria Szulc
 • Roman Trzaskowski
 • Katarzyna Tyczka-Rote
 • Bogumiła Ustjanicz
 • Karol Weitz
 • Tadeusz Wiśniewski
 • Kazimierz Zawada
 • Tadeusz Żyznowski
 • Michał Laskowski – Prezes Izby Karnej SN
 • Stanisław Zabłocki
 • Tomasz Artymiuk
 • Jacek Błaszczyk
 • Krzysztof Cesarz
 • Małgorzata Gierszon
 • Jerzy Grubba
 • Przemysław Kalinowski
 • Jarosław Matras
 • Waldemar Płóciennik
 • Zbigniew Puszkarski
 • Andrzej SiuchnińskiBarbara Skoczkowska
 • Dariusz Świecki
 • Małgorzata Wąsek-Wiaderek
 • Eugeniusz Wildowicz
 • Paweł Wiliński
 • Józef Iwulski – Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN
 • Małgorzata Gersdorf
 • Teresa Flemming-Kulesza
 • Bohdan Bieniek
 • Jolanta Frańczak
 • Katarzyna Gonera
 • Beata Gudowska
 • Halina Kiryło
 • Roman Kuczyński
 • Jerzy Kuźniar
 • Dawid Miąsik
 • Maciej Pacuda
 • Piotr Prusinowski
 • Krzysztof Rączka
 • Romualda Spyt
 • Małgorzata Wrębiakowska-Marzec
 • Andrzej Wróbel


Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

18 marca 2021Inne artykuły tego autora

23.07.2021

Marcin Wiącek złożył ślubowanie w Sejmie jako nowy RPO

22.07.2021

Trybunał Konstytucyjny ocenia zgodność z Konstytucją wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (K 3/21). Przerwa w rozprawie – tym razem do 31 sierpnia

22.07.2021

Oświadczenie organizacji pozarządowych i środowisk prawniczych w sprawie konsekwencji orzeczeń TSUE dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce

22.07.2021

25 sędziów niezależnego TK: Nie możemy milczeć. Polska jest w krytycznym punkcie historii

19.07.2021

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego o środkach tymczasowych nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

16.07.2021

Wszyscy Jesteśmy Rzecznikami – akcja obywatelska wspierająca RPO Adama Bodnara

15.07.2021

KE wszczęła procedurę przeciwko Polsce w sprawie „stref wolnych od ideologii LGBT”

15.07.2021

Zakończenie pełnienia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich przez dr hab. Adama Bodnara.  Podziękowania od autorów i twórców Archiwum Osiatyńskiego

05.07.2021

Rząd do RPO: rusza procedura wyłaniania kandydata na polskiego sędziego TSUE

07.04.2021

Konferencja Ambasadorów RP: Komentarz do „spotkania w Budapeszcie”

31.03.2021

Łukasz Woźnicki: Nowelizacja ustawy o SN przyjęta. „Domknie kontrolę nad tym sądem”

29.03.2021

Prof. Jędrzej Skrzypczak: SLAPP narasta. Czas wyznaczyć granicę nękania pozwami

27.03.2021

Hulaj władzo, piekła nie ma. I Prezes SN przeciw jawności i społeczeństwu obywatelskiemu

27.03.2021

„Chybione, trudne do obrony”. Ekspertka rozbraja zarzuty Polski i Węgier ws. „pieniędzy za praworządność”

24.03.2021

NGO do Manowskiej: Prosimy o wycofanie wniosku do TK. Obywatele chcą wiedzieć

23.03.2021

Prof. Zachariasz o korupcji w samorządach. Dlaczego tak trudno jej zapobiegać?

21.03.2021

Włodzimierz Wróbel (na Facebooku): Chyba warto znowu przypomnieć. Po co politykom przejęcie Sądu Najwyższego?

21.03.2021

571 sędziów do 19 ministrów, prokuratorów, policjantów i osób z Sądu Najwyższego w oświadczeniu pisze: Tuleya jest sędzią!

21.03.2021

Jarosław Kaczyński, komisarz ds. bezpieczeństwa władzy. Tekst prof. Kuźniara

21.03.2021

Naukowcy-prawnicy protestują przeciwko zapowiedzi złożenia przez Orlen powództwa typu SLAPP przeciwko prof. RomanowskiemuWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200