Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego w sprawie działań prokuratury z dnia 17 marca 2021 roku

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

My, niżej podpisani sędziowie Sądu Najwyższego sprzeciwiamy się praktyce kierowania przez Prokuraturę wniosków o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów opartych na zarzutach związanych z procesem orzekania i wykonywania orzeczeń przez pracowników sekretariatów sądu.Rzekome przestępstwa dokonywane przez sędziów nie znajdują niebudzącego wątpliwości oparcia w przedstawianych dowodach, a wnioski o uchylenie immunitetu kierowane są w odniesieniu do sędziów, którzy publicznie wyrażają negatywne opinie co do stanu praworządności w kraju. Sprzeciwiamy się temu, aby oceny zasadności wniosków dokonywała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego – organ, którego niezależność i bezstronność zostały skutecznie podważone w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Izba Dyscyplinarna powinna powstrzymać się od orzekania we wszelkich sprawach do czasu wydania ostatecznego orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Kierowanie wniosków o uchylenie immunitetu stanowi przykład instrumentalnego wykorzystywania prawa do zdyskredytowania w opinii publicznej sędziów krytycznie nastawionych do zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości. Jest jednocześnie próbą wywołania efektu mrożącego w odniesieniu do innych sędziów, to jest zniechęcenia ich do wydawania orzeczeń, które mogą być krytycznie odbierane przez władze i do występowania w obronie praworządności.

 

Zwracamy uwagę opinii publicznej w kraju i za granicą na postępujący proces demontażu ustroju demokratycznego państwa prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Do momentu opublikowania tego oświadczenia, podpisy pod nim złożyli:

 

 • Dariusz Zawistowski – Prezes Izby Cywilnej SN
 • Teresa Bielska-Sobkowicz
 • Dariusz Dończyk
 • Tadeusz Ereciński
 • Józef Frąckowiak
 • Jacek Gudowski
 • Irena Gromska-Szuster
 • Paweł Grzegorczyk
 • Wojciech Katner
 • Monika Koba
 • Marian Kocon
 • Iwona Koper
 • Anna Kozłowska
 • Zbigniew Kwaśniewski
 • Grzegorz Misiurek
 • Barbara Myszka
 • Anna Owczarek
 • Władysław Pawlak
 • Henryk Pietrzkowski
 • Krzysztof Pietrzykowski
 • Agnieszka Piotrowska
 • Marta Romańska
 • Krzysztof Strzelczyk
 • Maria Szulc
 • Roman Trzaskowski
 • Katarzyna Tyczka-Rote
 • Bogumiła Ustjanicz
 • Karol Weitz
 • Tadeusz Wiśniewski
 • Kazimierz Zawada
 • Tadeusz Żyznowski
 • Michał Laskowski – Prezes Izby Karnej SN
 • Stanisław Zabłocki
 • Tomasz Artymiuk
 • Jacek Błaszczyk
 • Krzysztof Cesarz
 • Małgorzata Gierszon
 • Jerzy Grubba
 • Przemysław Kalinowski
 • Jarosław Matras
 • Waldemar Płóciennik
 • Zbigniew Puszkarski
 • Andrzej SiuchnińskiBarbara Skoczkowska
 • Dariusz Świecki
 • Małgorzata Wąsek-Wiaderek
 • Eugeniusz Wildowicz
 • Paweł Wiliński
 • Józef Iwulski – Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN
 • Małgorzata Gersdorf
 • Teresa Flemming-Kulesza
 • Bohdan Bieniek
 • Jolanta Frańczak
 • Katarzyna Gonera
 • Beata Gudowska
 • Halina Kiryło
 • Roman Kuczyński
 • Jerzy Kuźniar
 • Dawid Miąsik
 • Maciej Pacuda
 • Piotr Prusinowski
 • Krzysztof Rączka
 • Romualda Spyt
 • Małgorzata Wrębiakowska-Marzec
 • Andrzej Wróbel


Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

18 marca 2021


Inne artykuły tego autora

10.08.2022

Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

27.07.2022

Sąd Najwyższy przeprowadził pierwszy test niezależności sędziego. Przełomowe orzeczenie [Gazeta Wyborcza]

15.07.2022

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

13.07.2022

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Komisja wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich (komunikat prasowy)

11.07.2022

Oświadczenie Pana Mariusza Muszyńskiego w sprawie tzw. maili Dworczyka i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

11.03.2022

Prawnicy: Agresja Rosji na Ukrainę to zbrodnia, będzie ścigana przez Trybunał Karny i sądy krajowe

01.03.2022

Oświadczenie sędziów  polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 

25.02.2022

Polskie organizacje społeczne: Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy

10.11.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego z 10 listopada 2021 roku

05.11.2021

Porozumienie dla praworządności: obywatele apelują o wykonanie orzeczeń TSUE, ETPCz, SN i NSA

12.10.2021

Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

12.10.2021

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

10.10.2021

Paweł Filipek: Na kolizyjnym kursie z Unią

08.10.2021

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum Verfassung

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowymWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200