Oświadczenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie wniosku o pozbawienie sędzięgo Igora Tuleyi immunitetu

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Oświadczenie prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (Tony Pagone), reprezentującego 92 krajowe stowarzyszenia sędziów, działające na rzecz praworządności i prawa stron do rozstrzygania sporów przez sędziów niezależnych i chronionych przed naciskami.Oświadczenie prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, reprezentującego 92 krajowe stowarzyszenia sędziów, działające na rzecz praworządności i prawa stron do rozstrzygania sporów przez sędziów niezależnych i chronionych przed naciskami.

 

Oświadczenie to ma pełne poparcie Komitetu Zarządzającego w składzie Prezes (Australia), Pierwszy Wiceprezes Jose Igreja Matos (Portugalia), Wiceprezesi Djamel Aidouni (Algieria), Rafael de Menezes (Brazylia), Allyson Duncan (USA), Duro Sessa (Chorwacja), Mikael Sjoberg (Dania), Honorowy Prezes Christophe Regnard (Francja) oraz Sekretarz Generalny Giacomo Oberto (Włochy), którzy chcą wyrazić nasze najwyższe zaniepokojenie wnioskiem do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie pozbawienia immunitetu sędziego Igora Tuleyi. W szczególności wzywamy do:

 

i) złożenia przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosku o zabezpieczenie (interim measures), w celu uniemożliwienia Izbie Dyscyplinarnej zajmowania się tą sprawą do czasu wydania wyroku TSUE w sprawie C/791/19 R;

 

ii) umorzenia postępowania przez prokuraturę lub zwrócenia się do Izby Dyscyplinarnej z wnioskiem o zadanie pytania prejudycjalnego do TSUE, czy rozstrzyganie spraw w zakresie pozbawienia sędziego immunitetu, na podstawie okoliczności wskazanych w niniejszej sprawie, jest zgodne z prawem UE.

 

Postępowanie

 

9 czerwca Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zajmie się wnioskiem prokuratury o pozbawienie sędziego Igora Tuleyi immunitetu. Przeciwko sędziemu Tuleyi toczy się postępowanie w związku z:

 

i) upublicznieniem decyzji sądu nakazującej prokuratorowi kontynuowanie śledztwa w sprawie rzekomych nadużyć w procesie legislacyjnym;

 

ii) jego wkładem w debatę na temat polskich reform prawnych, które uważa się za podważające niezależność sądownictwa;

 

iii) zadaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zmierzających do oceny zgodności polskich przepisów z prawem UE w zakresie praworządności i niezależności sędziowskiej. TSUE wydał szereg wyroków krytycznie oceniających zgodność prawa krajowego w Polsce z prawem europejskim, w szczególności w sprawach C 619/18 z 24 czerwca 2019 oraz C 192/18 z 5 listopada 2020.

 

20 kwietnia 2020, na wniosek Komisji Europejskiej, Trybunał wydał zabezpieczenie w sprawie C-719/19 R, wyłączające Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego z rozpatrywania spraw dyscyplinarnych sędziów, do czasu wydania wyroku stwierdzającego, czy jest ona sądem niezależnym, spełniającym warunki określone w prawie UE.

 

Znaczenie praworządności i niezawisłości procesu wydawania wyroków

 

i) Niezależność sędziowska jest fundamentem demokracji i zasadą prawa europejskiego wiążącą wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym Polskę;

 

ii) Niezależność oznacza między innymi, że „sąd ten działa w pełni autonomicznie, bez ograniczeń wynikających z hierarchii, bez podporządkowania innym instytucjom, nie przyjmując poleceń czy instrukcji z innych źródeł, będąc w ten sposób zabezpieczonym przed zewnętrznym wpływem lub naciskami, które mogłyby wpłynąć na niezależność orzekania sędziów, czy też na ich decyzje”;

 

iii) Sędziowie z sądów każdego poziomu mogą (a także mogą być zobligowani) do zadawania pytań, dotyczących zgodności prawa krajowego z prawem UE do Trybunału Sprawiedliwości i otrzymania na nie wiążącej odpowiedzi;

 

iv) Sędziowie nie mogą być nigdy pociągani do odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej za uchybienie godności urzędu czy podobne przewinienia w związku z wykonywaniem swoich funkcji sędziowskich w dobrej wierze;

 

v) Postępowania dyscyplinarne mogą być prowadzone przeciwko sędziemu tylko przez kompetentny urząd, po uczciwym wysłuchaniu i osądzane przez sąd, spełniający warunki zarówno prawa krajowego jak i europejskiego;

 

vi) Istnieją, w najlepszym przypadku, poważne wątpliwości dotyczące niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, które doprowadziły zarówno do postępowania w TSUE i do wydania zabezpieczenia, wyłączającego to ciało z rozpatrywania spraw dyscyplinarnych sędziów, aż do momentu wydania przez TSUE końcowego wyroku w tej sprawie.

 

Zastrzeżenia IAJ

 

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że postępowanie przeciwko Igorowi Tuleyi istotnie podważa fundamenty sprawiedliwości, która jest prawem wszystkich Polaków. W szczególności niepokoją nas:

 

i) bezzasadne postępowanie z przepisów prawa karnego, mające na celu pozbawienie sędziego Tueyi immunitetu za prawidłowe wykonywanie zawodu sędziego, włączając w to jego wkład w debatę publiczną i uzasadnioną krytykę polskich działań legislacyjnych ograniczających niezależność sądownictwa;

 

ii) poważne wątpliwości co do niezależności Izby Dyscyplinarnej, która ma prowadzić sprawę sędziego Tuleyi.

 

IAJ potwierdza swoje wsparcie wobec wszystkich sędziów w Polsce, Unii Europejskiej i wszędzie tam, gdzie nieustraszenie chronią i stosują zasady prawne, (a tam gdzie jest to właściwe – prawo Unii Europejskiej), Prawa Człowieka oraz zasady niezależności sędziowskiej, potwierdzane przez międzynarodowe wyroki oraz wiążące deklaracje. Jest to wszakże ich obowiązek, obowiązek który  należy wykonywać bez strachu i bezstronnie. Niewykonanie tego obowiązku podważa i eroduje zaufanie społeczne wobec sądownictwa.

 

G.T. Pagone

Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

8 czerwca 2020Inne artykuły tego autora

08.09.2021

Żona Karola Karskiego z PiS idzie do Sądu Najwyższego. Awans dała jej nowa, polityczna KRS

07.09.2021

KE potwierdza: blokada miliardów dla Polski przez podważanie prawa Unii

07.09.2021

Sędzia Gąciarek odmawia orzekania z neo-sędzią, którego awansowała upolityczniona KRS

07.09.2021

KE wnioskuje do TSUE o kary finansowe dla Polski. Ziobro: „Prawna wojna hybrydowa”

07.09.2021

„Komisarz” Manowska lekceważy głos starych sędziów SN. I prze do wyboru nowego prezesa Izby Cywilnej

06.09.2021

[NA CELOWNIKU] Matura z kodeksem wykroczeń. Piotr Starzewski

06.09.2021

Łętowska: Teraz sędziowie już wiedzą, że słuchanie władzy to łamanie prawa i narażanie podsądnych

06.09.2021

Wolta w Izbie Dyscyplinarnej. Adam Roch nie chciał łamać orzeczeń TSUE

06.09.2021

RPO do Morawieckiego: Po co „bezwzględny, generalny i abstrakcyjny zakaz udostępnienia informacji”?

05.09.2021

To już pewne: KE wstrzyma wypłatę środków województwom, jeśli nie wycofają się z uchwał anty-LGBT

05.09.2021

Izba Dyscyplinarna chce demonstracyjnie złamać orzeczenia TSUE. I bierze się za sędziów SN

04.09.2021

Sędzia zwolniła z aresztu prokuratora, bo immunitet uchyliła mu nielegalna Izba Dyscyplinarna

02.09.2021

[NA CELOWNIKU] Siedlecka na celowniku władz, władza na celowniku Siedleckiej

02.09.2021

Apel: Wolna szkoła, nie partyjna!

02.09.2021

Decyzja Dudy: sędzia Prusinowski nowym prezesem Izby Pracy SN, Manowska „komisarzem” w Izbie Cywilnej

02.09.2021

Stan wyjątkowy. PiS wyrzuca z granicy dziennikarzy, aktywistów, blokuje dostęp do informacji publicznej

02.09.2021

Łętowska dla OKO.press: Nie wierzę w intencje. Stan wyjątkowy to brzytwa w rękach butnej władzy

24.08.2021

Zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym. Opinia RPO dla Senatu

22.08.2021

[NA CELOWNIKU] W Słowenii premier Janša atakuje media jak Trump. Prawica buduje tam medialne imperium

20.08.2021

[NA CELOWNIKU] Władza się mści, bo ja nazywam to, co się dzieje. „Na celowniku” – prof. Wojciech SadurskiWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200