Osamotniona Polska zablokowała raport UE o prawach człowieka. Bo mówił o LGBTI. Za wetem stoi Ziobro

Udostępnij

Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz College of Europe. Zdobywała doświadczenie m.in. w Komisji Europejskiej i na Uniwersytecie Narodów…

Więcej

Polski rząd zablokował przyjęcie przez Radę UE raportu z realizacji Karty Praw Podstawowych. Żądał usunięcia zapisu o naruszaniu praw LGBTI i dodania o prześladowaniach chrześcijan i Żydów. Wg informacji OKO.press, domagało się tego ministerstwo sprawiedliwości. Polskie stanowisko zostało odebrane jako działanie w złej wierze, nawet Węgrzy byli krytyczniNa posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w czwartek 11 października 2018 po południu polski rząd – reprezentowany przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka – zablokował konkluzję dotyczącą realizacji Karty Praw Podstawowych.

 

Polska jako jedyna głosowała przeciw, w efekcie europejski dokument – jako stanowisko rady UE – trafił do kosza.

 

Polski rząd uznał, że w dokumencie nie do przyjęcia są zapisy dotyczące praw osób LGBTI. Tekst głosił, że osoby LGBTI nadal padają w UE „ofiarami dyskryminacji, przemocy fizycznej oraz podżegania do nienawiści i przemocy”.

 

Rząd domagał się za to wprowadzenia wzmianki o prześladowaniach chrześcijan i Żydów.

 

Delegacje z Niemiec i Francji wyraziły żal, że Polska, blokuje konkluzje „mimo tego, że nasze kraje łączą wspólne wartości”. Do ich głosu dołączyły się Dania i Słowacja. Przedstawiciel delegacji holenderskiej stwierdził, że „sam jest chrześcijaninem, ale nie może się zgodzić ze stanowiskiem Polski”. O konieczności szukania porozumienia mówiła nawet delegacja z Węgier.

 

Ostatecznie 27 delegacji poparło pomysł, by przyjąć konkluzje jako konkluzje własne prezydencji austriackiej, nie zaś jako dokument Rady. Tak też się stało.

 

Podejście Polski jest odbierane jako działanie w złej wierze, wyrażanie żądań nie do przyjęcia, a nawet zwykły rewanżyzm.

 

Dzięki informacjom, jakie uzyskało OKO.press, możemy odtworzyć, jak doszło do kolejnego aktu izolacji Polski na arenie europejskiej.

 

3 października. Kategoryczne „nie” dla LGBTI

 

W posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli przygotowującym obrady Rady UE 11-12 października Polskę reprezentował ambasador Andrzej Sadoś. Jednym z tematów było podsumowanie realizacji postanowień Karty Praw Podstawowych. Karta stanowi zbiór praw człowieka i obowiązków obywatelskich – ma moc wiążącą i jest częścią unijnych traktatów. Przyjmowany corocznie raport z jej realizacji to ważny polityczny dokument wskazujący na problemy i postępy.

 

W raporcie pojawia się zazwyczaj kwestia praw osób LGBTI. Dotychczas podczas spotkań Komitetu Stałych Przedstawicieli udawało się uzgodnić tekst akceptowalny dla wszystkich delegacji – tak było np. w 2017 roku.

 

Tym razem strona polska, jako jedyna, dążyła do całkowitego usunięcia jakichkolwiek wzmianek o osobach LGBTI.

 

Według naszych źródeł tekst zaproponowany przez prowadzącą spotkanie prezydencję austriacką (Austria jest gospodarzem w Radzie od lipca do grudnia 2018 roku) był już tekstem kompromisowym, złagodzonym po wcześniejszych uwagach Polaków i Węgrów. Mimo to Polska zdecydowała się go odrzucić i zaproponować dwie poprawki:

  1. dopisanie słów sugerujących szczególne narażenie na prześladowanie chrześcijan i Żydów;
  2. usunięcie odwołań do osób LGBTI.

 

Przedstawiciele polskiego rządu początkowo mieli też zaznaczyć, że są gotowi odstąpić od wzmianki nt. chrześcijan i Żydów, byle by z tekstu usunięto zapisy o osobach LGBTI.

3-9 października. Austria trochę łagodzi zapis, polski rząd milczy

 

Z informacji uzyskanych przez OKO.press wynika, że przeciwko zgłoszonym przez Polskę poprawkom zaprotestowało wiele państw członkowskich oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej.

 

Wskazywano, że w tekście konkluzji nie można wyszczególnić pojedynczych religii i że zapis dotyczący osób LGBTI i tak jest już bardzo miękki. Polskę poparły natomiast Węgry, ale tylko w odniesieniu do wzmianki o chrześcijanach i Żydach.

 

Mimo wszystko austriacka prezydencja próbowała uratować dokument, którego przyjęcie wymaga jednomyślności, i przedstawiła nowy tekst. Usunięto w nim jeden paragraf o osobach LGBTI i jeden śródtytuł tak, aby fragment dotyczący LGBTI nie był osobną częścią dokumentu, a podpunktem w jednym z rozdziałów.

10 października, rząd odrzuca

 

Przez kolejne dni polski rząd nie odpowiadał na przedstawione propozycje, by ostatecznie ponownie odrzucić złagodzony projekt konkluzji na spotkaniu COREPER w środę 10 października.

 

Co zaskakujące,tym razem Polska stanęła na stanowisku, że ostatecznie mogłaby zgodzić się na złagodzony tekst o osobach LGBTI, byleby do konkluzji dodano odniesienie do chrześcijan i Żydów. Zdaniem jednego z naszych źródeł wzbudziło to oburzenie zgromadzonych na sali przedstawicielek i przedstawicieli państw UE.

 

Zaskoczona była też austriacka prezydencja, której nikt nie przekazał, że problem sprowadza się do religii – gdyby to wiedziała, mogłaby spróbować wprowadzić do tekstu inne zmiany.

Kto za tym stoi?

 

Za tak ostrym i niezrozumiałym stanowiskiem Polski stoi Ministerstwo Sprawiedliwości – nasze źródła wymieniają tu Ministra Zbigniewa Ziobrę, podsekretarza stanu Łukasza Piebiaka oraz Departament Współpracy Międzynarodowej MS. Choć negocjacje nt. Karty Praw Podstawowych to formalnie działka MSZ, dotychczasowy sprzeciw resortu Ziobry wiązał im ręce.

 

Zdaniem naszych informatorów Ministerstwo Sprawiedliwości miało zachęcać ambasadora Andrzeja Sadosia do twardego stanowiska i blokowania konkluzji na spotkaniu COREPER w środę.

 

Sam Ambasador miał być zadowolony z takiego obrotu spraw – nie podjął rozmów w celu znalezienia kompromisu.

 Autor


Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz College of Europe. Zdobywała doświadczenie m.in. w Komisji Europejskiej i na Uniwersytecie Narodów…


Więcej

Opublikowany

12 października 2018Inne artykuły tego autora

13.09.2020

Trzy fałsze Morawieckiego o działalności RPO. Premier nieładnie manipuluje w sprawie Bodnara

01.09.2020

Parlament Europejski domaga się powiązania funduszy UE z praworządnością. Jak najszybciej

28.08.2020

Ziobro: „W Polsce osoby LGBT są bezpieczne i mają zagwarantowane wszelkie swobody obywatelskie”

18.08.2020

Ziobro daje gminie „wolnej od LGBT” ćwierć miliona złotych. Bo „UE prześladuje Tuchów”

10.08.2020

Ziobro to teraz dyplomata: poucza premiera w sprawie Białorusi i sugeruje, że protesty to prowokacja

06.08.2020

Ziobro przemycił w tarczy 4.0 ostre kary za błędy lekarskie. Medycy szykują protest

03.08.2020

Rośnie presja na PiS. Francja za związaniem funduszy UE z praworządnością: chcą rozwijać system sankcji

03.08.2020

Fundusz Odbudowy UE będzie zależał od zgody polskiego Sejmu. PiS zgodzi się na wzmocnienie Unii?

31.07.2020

Szefowa KE reaguje na „strefy wolne od LGBT” i pohukiwanie PiS. Polska straci kolejne fundusze?

29.07.2020

Ziobro broni gmin, które stracą fundusze UE przez homofobię: „Unia dyskryminuje polskich obywateli”

29.07.2020

Komisarz UE: Polskie gminy nie dostaną funduszy z Unii, bo uchwaliły „strefy wolne od LGBT”

27.07.2020

Na Węgrzech upadł portal Index, połowa niezależnych mediów. „Dziennikarskie, europejskie nieszczęście”

27.07.2020

Sygnaliści do UE: Ci, którzy działają w interesie publicznym, nie powinni bać się pozwów

24.07.2020

Poprawcie, bo odrzucimy – Parlament Europejski ostro o ustaleniach szczytu UE. Rządy prawa warunkiem

23.07.2020

Morawiecki w Sejmie opowiadał bajki. Do zawieszenia funduszy z UE nie jest potrzebna jednomyślność

23.07.2020

PiS triumfuje po szczycie UE, ale się myli. Unia nie odpuści praworządności

18.07.2020

Rząd PiS idzie na zwarcie z Unią. Morawiecki odrzuca cele klimatyczne i kontrolę praworządności

17.07.2020

W tarczy 4.0 Ziobro zaszył zmiany w kodeksie postępowania karnego. Zagrożone prawo do obrony

16.07.2020

TK: nowelizacja kodeksu karnego niezgodna z konstytucją. Porażka Ziobry

08.07.2020

Trybunał w Strasburgu zbada, czy Polska łamie prawa człowieka przez brak związków partnerskichWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200