Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podejmie działania w celu ustanowienia samorządowego programu ochrony prawnej przed czynami motywowanymi nienawiścią (oświadczenie)

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Zachęcamy do zapoznania się z trzema stanowiskami ORA Warszawa podjętymi 16 stycznia br. w trybie obiegowym w kontekście śmierci śp. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.Stanowiska ORA Warszawa z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Stanowisko nr 1 z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Pozostając w głębokim żalu i smutku Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie składa kondolencje Rodzinie śp. Prezydenta Gdańska Radcy Prawnego Pawła Adamowicza, Jego Przyjaciołom i wszystkim mieszkańcom Gdańska.

 

Stanowisko nr 2 z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie stoi na stanowisku, iż wszelkie akty przemocy motywowane nienawiścią ze względu na kolor skóry, płeć, wiek, wyznanie, poglądy lub inne cechy osoby ludzkiej zasługują na szczególne potępienie.

 

Szanując głęboko wolność wyrażania poglądów, wskazujemy, że ma ona swoje nieprzekraczalne granice. Tymi granicami są w szczególności prawa innych do poszanowania godności, życia, zdrowia i dobrego imienia.

 

Przyzwolenie na przekraczanie tych granic może wywołać wrażenie pobłażania aktom agresji, również fizycznej, a w konsekwencji prowadzić do tragedii.

 

Mając w świadomości słowa przypisywane E. Burke („aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił”), Okręgowa Rada Adwokacka podejmie działania w celu ustanowienia samorządowego programu ochrony prawnej przed czynami motywowanymi nienawiścią.

 

Stanowisko nr 3 z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

W wykonaniu stanowiska nr 2 ORA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 roku Okręgowa Rada Adwokacka postanawia:

 

1. zwrócić się do Sekcji Prawa i Postępowania Karnego Izby Adwokackiej w Warszawie, Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz do Sekcji Praw Człowieka Izby Adwokackiej w Warszawie o wykonanie przystępnego dla szerokiej publiczności opracowania o istocie przestępstw motywowanych nienawiścią, granicach wolności słowa w debacie publicznej zakreślonych przez prawo karne oraz sposobach dochodzenia swoich praw na gruncie postępowania karnego i postępowania cywilnego;

 

2. zwrócić się do ww. Sekcji oraz do ogółu adwokatów Izby o zadeklarowanie gotowości do świadczenia nieodpłatnej pomocy
prawnej, w tym reprezentacji poszkodowanych przez akty motywowane nienawiścią;

 

3. zwrócić się do ww. Sekcji oraz do Komisji Doskonalenia Zawodowego o przygotowanie wykładów doskonalenia zawodowego, które zostaną zarejestrowane i nieodpłatnie udostępnione adwokatom oraz do przygotowania materiałów pomocowych;

 

4. nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz mediami ogólnopolskimi w zakresie dozwolonego prawem informowania o przy padkach aktów motywowanych nienawiścią i skutkach jej zwalczania;

 

5. zwrócić się do Naczelnej Rady Adwokackiej, innych okręgowych rad adwokackich oraz do organów samorządu radców prawnych z prośbą o współpracę w realizacji ww. programu.

 Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

17 stycznia 2019

Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

01.11.2019

RPO Adam Bodnar zaprasza na wykład prof. Andrása Sajó. Wystąpi też prof. Ewa Łętowska

25.10.2019

„Czy obronimy Państwo Prawa?” Wykład sędziego Waldemara Żurka

21.10.2019

List otwarty G. T. Pagone Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

10.10.2019

W sprawie przyszłości polskiej demokracji. List otwarty naukowców

04.10.2019

Iustitia składa zawiadomienie do prokuratury na pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości nękających sędziów

23.09.2019

Nie będziesz z nami? Zniszczymy cię. Rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem

20.09.2019

Konferencja Ambasadorów: od wyniku wyborów 13 października zależeć będzie ustrój naszego państwa, nasza pozycja w Europie i świecie oraz nasze bezpieczeństwo

20.09.2019

RPO do KRS w sprawie antysemickich wpisów

03.09.2019

„Rzecznicy dyscyplinarni M. Lasota i P. Radzik przekroczyli prawo”

03.09.2019

Hejtowani sędziowie boją się zmasowanych ataków: Nasze zdjęcia trafiały do KastaWatch z podpisem: „To będą nasze następne cele”

03.09.2019

Nic nie zniechęci mnie do otwartego działania na rzecz praworządności

27.08.2019

Apel Pierwszego Prezesa SN do członków Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 27 sierpnia 2019 roku

27.08.2019

List otwarty Konferencji Ambasadorów RP do Donalda Trumpa

26.08.2019

Apel Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie tzw. „afery Piebiaka”

25.08.2019

Zrezygnujcie ze stanowisk! Apel Iustitii w związku z aferą hejterską

20.08.2019

Stanowisko HFPC ws. doniesień medialnych o zorganizowanych działaniach szkalujących sędziów

10.08.2019

Stanowisko okręgowej rady adwokackiej z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania karnego

05.08.2019

Ekspert: Kuchciński latał poza prawem i obyczajem. To podręcznikowa korupcja

31.07.2019

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS dot. odmowy wykonania prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

24.07.2019

Raport HFPC: Czas próby. Sędziowie wobec zmian w wymiarze sprawiedliwościWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200