Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podejmie działania w celu ustanowienia samorządowego programu ochrony prawnej przed czynami motywowanymi nienawiścią (oświadczenie)

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Zachęcamy do zapoznania się z trzema stanowiskami ORA Warszawa podjętymi 16 stycznia br. w trybie obiegowym w kontekście śmierci śp. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.Stanowiska ORA Warszawa z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Stanowisko nr 1 z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Pozostając w głębokim żalu i smutku Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie składa kondolencje Rodzinie śp. Prezydenta Gdańska Radcy Prawnego Pawła Adamowicza, Jego Przyjaciołom i wszystkim mieszkańcom Gdańska.

 

Stanowisko nr 2 z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie stoi na stanowisku, iż wszelkie akty przemocy motywowane nienawiścią ze względu na kolor skóry, płeć, wiek, wyznanie, poglądy lub inne cechy osoby ludzkiej zasługują na szczególne potępienie.

 

Szanując głęboko wolność wyrażania poglądów, wskazujemy, że ma ona swoje nieprzekraczalne granice. Tymi granicami są w szczególności prawa innych do poszanowania godności, życia, zdrowia i dobrego imienia.

 

Przyzwolenie na przekraczanie tych granic może wywołać wrażenie pobłażania aktom agresji, również fizycznej, a w konsekwencji prowadzić do tragedii.

 

Mając w świadomości słowa przypisywane E. Burke („aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił”), Okręgowa Rada Adwokacka podejmie działania w celu ustanowienia samorządowego programu ochrony prawnej przed czynami motywowanymi nienawiścią.

 

Stanowisko nr 3 z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

W wykonaniu stanowiska nr 2 ORA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 roku Okręgowa Rada Adwokacka postanawia:

 

1. zwrócić się do Sekcji Prawa i Postępowania Karnego Izby Adwokackiej w Warszawie, Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz do Sekcji Praw Człowieka Izby Adwokackiej w Warszawie o wykonanie przystępnego dla szerokiej publiczności opracowania o istocie przestępstw motywowanych nienawiścią, granicach wolności słowa w debacie publicznej zakreślonych przez prawo karne oraz sposobach dochodzenia swoich praw na gruncie postępowania karnego i postępowania cywilnego;

 

2. zwrócić się do ww. Sekcji oraz do ogółu adwokatów Izby o zadeklarowanie gotowości do świadczenia nieodpłatnej pomocy
prawnej, w tym reprezentacji poszkodowanych przez akty motywowane nienawiścią;

 

3. zwrócić się do ww. Sekcji oraz do Komisji Doskonalenia Zawodowego o przygotowanie wykładów doskonalenia zawodowego, które zostaną zarejestrowane i nieodpłatnie udostępnione adwokatom oraz do przygotowania materiałów pomocowych;

 

4. nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz mediami ogólnopolskimi w zakresie dozwolonego prawem informowania o przy padkach aktów motywowanych nienawiścią i skutkach jej zwalczania;

 

5. zwrócić się do Naczelnej Rady Adwokackiej, innych okręgowych rad adwokackich oraz do organów samorządu radców prawnych z prośbą o współpracę w realizacji ww. programu.

 Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

17 stycznia 2019
Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

18.09.2022

Jest decyzja KE w sprawie obcięcia funduszy dla Węgier. Victor Orbán raczej się nie zmartwi

05.09.2022

Konfederacja i cenzura Facebooka. Czy platforma medialna ma decydować, co mamy widzieć i czytać?

10.08.2022

Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

27.07.2022

Sąd Najwyższy przeprowadził pierwszy test niezależności sędziego. Przełomowe orzeczenie [Gazeta Wyborcza]

15.07.2022

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

13.07.2022

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Komisja wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich (komunikat prasowy)

11.07.2022

Oświadczenie Pana Mariusza Muszyńskiego w sprawie tzw. maili Dworczyka i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

11.03.2022

Prawnicy: Agresja Rosji na Ukrainę to zbrodnia, będzie ścigana przez Trybunał Karny i sądy krajowe

01.03.2022

Oświadczenie sędziów  polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 

25.02.2022

Polskie organizacje społeczne: Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy

10.11.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego z 10 listopada 2021 roku

05.11.2021

Porozumienie dla praworządności: obywatele apelują o wykonanie orzeczeń TSUE, ETPCz, SN i NSA

12.10.2021

Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

12.10.2021

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

10.10.2021

Paweł Filipek: Na kolizyjnym kursie z Unią

08.10.2021

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum VerfassungWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200