Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podejmie działania w celu ustanowienia samorządowego programu ochrony prawnej przed czynami motywowanymi nienawiścią (oświadczenie)

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Zachęcamy do zapoznania się z trzema stanowiskami ORA Warszawa podjętymi 16 stycznia br. w trybie obiegowym w kontekście śmierci śp. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.Stanowiska ORA Warszawa z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Stanowisko nr 1 z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Pozostając w głębokim żalu i smutku Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie składa kondolencje Rodzinie śp. Prezydenta Gdańska Radcy Prawnego Pawła Adamowicza, Jego Przyjaciołom i wszystkim mieszkańcom Gdańska.

 

Stanowisko nr 2 z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie stoi na stanowisku, iż wszelkie akty przemocy motywowane nienawiścią ze względu na kolor skóry, płeć, wiek, wyznanie, poglądy lub inne cechy osoby ludzkiej zasługują na szczególne potępienie.

 

Szanując głęboko wolność wyrażania poglądów, wskazujemy, że ma ona swoje nieprzekraczalne granice. Tymi granicami są w szczególności prawa innych do poszanowania godności, życia, zdrowia i dobrego imienia.

 

Przyzwolenie na przekraczanie tych granic może wywołać wrażenie pobłażania aktom agresji, również fizycznej, a w konsekwencji prowadzić do tragedii.

 

Mając w świadomości słowa przypisywane E. Burke („aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił”), Okręgowa Rada Adwokacka podejmie działania w celu ustanowienia samorządowego programu ochrony prawnej przed czynami motywowanymi nienawiścią.

 

Stanowisko nr 3 z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

W wykonaniu stanowiska nr 2 ORA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 roku Okręgowa Rada Adwokacka postanawia:

 

1. zwrócić się do Sekcji Prawa i Postępowania Karnego Izby Adwokackiej w Warszawie, Sekcji Prawa i Postępowania Cywilnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz do Sekcji Praw Człowieka Izby Adwokackiej w Warszawie o wykonanie przystępnego dla szerokiej publiczności opracowania o istocie przestępstw motywowanych nienawiścią, granicach wolności słowa w debacie publicznej zakreślonych przez prawo karne oraz sposobach dochodzenia swoich praw na gruncie postępowania karnego i postępowania cywilnego;

 

2. zwrócić się do ww. Sekcji oraz do ogółu adwokatów Izby o zadeklarowanie gotowości do świadczenia nieodpłatnej pomocy
prawnej, w tym reprezentacji poszkodowanych przez akty motywowane nienawiścią;

 

3. zwrócić się do ww. Sekcji oraz do Komisji Doskonalenia Zawodowego o przygotowanie wykładów doskonalenia zawodowego, które zostaną zarejestrowane i nieodpłatnie udostępnione adwokatom oraz do przygotowania materiałów pomocowych;

 

4. nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz mediami ogólnopolskimi w zakresie dozwolonego prawem informowania o przy padkach aktów motywowanych nienawiścią i skutkach jej zwalczania;

 

5. zwrócić się do Naczelnej Rady Adwokackiej, innych okręgowych rad adwokackich oraz do organów samorządu radców prawnych z prośbą o współpracę w realizacji ww. programu.

 Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

17 stycznia 2019

Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

23.06.2020

Ważny apel prawników do kandydatów: prawo powinno chronić przed homofobiczną nienawiścią

23.06.2020

Groźne triki w tarczy 4.0. Za pomoc w aborcji, znieważenie prezydenta, błąd lekarski do więzienia!

23.06.2020

Ambasadorowie RP: Czy kandydat na prezydenta powinien szukać poparcia w stolicy zagranicznego mocarstwa?

20.06.2020

Duda bezkarnie atakuje osoby LGBT, bo prawo w Polsce nie chroni przed homofobicznym szczuciem

16.06.2020

Małgorzata Manowska do Adama Bodnara: Izba Dyscyplinarna SN może badać sprawy o uchylenie immunitetu sędziów

14.06.2020

RPO o Czarnku, Dudzie i Żalku: Homofobiczna mowa wykluczenia i pogardy jest niedopuszczalna

11.06.2020

Marc van der Woude: Odrzucanie unijnego prawa to w istocie wyjście z Unii

09.06.2020

„My to robimy dla obywateli”. Wzruszony Tuleya dziękuje za wsparcie

08.06.2020

Stanowisko Prezydium Komitetu Socjologii PAN dotyczące działań prokuratury ograniczających autonomię uczelni

08.06.2020

Warszawscy adwokaci solidarni z sędzią Igorem Tuleyą – stanowisko ORA w Warszawie

08.06.2020

Oświadczenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów w sprawie wniosku o pozbawienie sędzięgo Igora Tuleyi immunitetu

01.06.2020

Bartłomiej Nowotarski: Konstytucja albo śmierć

29.05.2020

Fake demokracja Kaczyńskiego. Czy Polska już jest wyborczą dyktaturą? Analiza konstytucjonalisty

28.05.2020

Konstytucyjna kompetencja Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego do przedstawienia Prezydentowi kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

25.05.2020

Jak żaba gotowana w garnku. Polska na drodze do autorytaryzmu

25.05.2020

Kim jest prof. Włodzimierz Wróbel, kandydat na prezesa SN? „Prawnik to zawód, w którym trzeba walczyć o innych”

24.05.2020

Sąd to nie lokal do wynajęcia przez polityków. Słowa sędziego Wróbla jak wyrzut sumienia władzy

22.05.2020

Dawne spotkanie komisarza Stępkowskiego. Kamera OKO.press na półzamkniętej konferencji Ordo Iuris

22.05.2020

Kto za niezawisłością, a kto nie? Wyjątkowy ranking kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przygotowany przez Iustitię

21.05.2020

Czujność w czasach zarazyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200