Nowa KRS postawiła się Ziobrze. Nie zgadza się na dymisję sędzi, która odmówiła aresztu za Strajk Kobiet

Udostępnij

dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…

Więcej

Nowa KRS przytarła nosa wiceminister sprawiedliwości Annie Dalkowskiej. Odmówiła poparcia jej wniosku o dymisję wiceprezes sądu w Myśliborzu, która dwa razy postawiła się prokuraturze. Odmowa nie blokuje jednak dymisji, bo kilku członków nowej KRS wyłamało się z obrony sędziDecyzja nowej Krajowej Rady Sądownictwa jest zaskoczeniem. We wtorek 9 marca 2021 roku Rada negatywnie zaopiniowała wniosek wiceminister Dalkowskiej, która chce odwołać wiceprezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu Alicję Karpus-Rutkowską.

 

Dalkowska żądała dymisji, bo sędzia dwa razy podpadła miejscowej prokuraturze i po donosie rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów Przemysław Radzik wszczął wobec niej bezpodstawne postępowanie dyscyplinarne.

 

Wniosek o odwołanie i dyscyplinarka dla sędzi to kara za to, że Karpus-Rutkowska odmówiła prokuraturze w głośnej na całą Polskę sprawie. Sędzia nie znalazła bowiem podstaw do tymczasowego aresztu dla uczestnika Strajku Kobiet, który uderzył księdza po cywilnemu.

 

We wtorek nowa KRS po krótkiej dyskusji uznała, że nie ma ustawowych przesłanek do odwołania Karpus-Rutkowskiej. Przeciw wnioskowi Dalkowskiej zagłosowało 11 członków KRS, sześć osób wstrzymało się od głosu, a tylko dwie poparły wniosek.

 

Resort sprawiedliwości będzie jednak mógł odwołać sędzię. Bo opinia Rady nie jest wiążąca. Byłaby wiążąca, gdyby przeciw odmowie było 2/3 głosujących. A tu zabrakło dwóch głosów. Na korzyść ministerstwa trzeba zaliczyć dwa głosy za odwołaniem, ale też sześć głosów wstrzymujących się.

 

„Za” pewnie był Maciej Nawacki, prezes sądu z Olsztyna z nominacji Ziobry. Podczas posiedzenia Rady przekonywał do poparcia dymisji.

 

„Minister nie jest związany negatywną opinią KRS, bo nie zagłosowało za nią 2/3 osób. Ale można powiedzieć, że tylko dwie osoby były za wnioskiem ministra. Nie wyobrażam sobie więc w takiej sytuacji odwołania Alicji Karpus-Rutkowskiej. Protestuje przeciw temu KRS, kolegium szczecińskiego sądu, 168 szczecińskich prawników i sędziowie z Myśliborza. A za jest tylko dwóch członków nowej KRS” – mówi sędzia Grzegorz Kasicki ze Szczecina, obrońca sędzi w postępowaniu dyscyplinarnym.

 

Czym sędzia podpadła prokuraturze?

 

Przypomnijmy. Wiceminister Dalkowska chciała odwołać wiceprezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu w związku z jej decyzjami z przełomu października i listopada 2020 roku.

 

Sędzia dwa razy podpadła wtedy miejscowej prokuraturze. Po raz pierwszy gdy odmówiła aresztowania uczestnika Strajku Kobiet, który podczas manifestacji w Myśliborzu uderzył mężczyznę, który okazał się księdzem po cywilnemu.

 

Do scysji doszło na stacji benzynowej. Nie wiadomo co było jej przyczyną. Czy mężczyzna coś krzyczał w kierunku manifestujących. Wiadomo, że nagle podszedł do niego jeden z uczestników i uderzył go. Sprawę jednak szybko załagodzono, gdy okazało się, że uderzony jest księdzem. Mężczyźni się pogodzili.

 

Ale incydent nagłośnił szczeciński radny PiS Dariusz Matecki, który pracował wcześniej w resorcie Ziobry.

 

Za Mateckim temat podchwyciły prorządowe media. Prokuratura wystąpiła więc o areszt dla napastnika. Wniosek rozpoznała sędzia Karpus-Rutkowska i odmówiła aresztu. Uznała, że nie było do niego przesłanek, bo prokuratura ma już cały materiał dowodowy. Napastnik był kilka razy przesłuchany, zabezpieczono monitoring. Sędzia wzięła też pod uwagę, że mężczyźni się pogodzili. Jej orzeczenie podtrzymał Sąd Okręgowy w Szczecinie.

 

Kilka dni później sędzia podpadła prokuraturze po raz drugi. O godzinie 19.30 zadzwonił do niej miejscowy prokurator i pod groźbą odpowiedzialności prawnej żądał otworzenia sądu w nocy, bo prokuratura chciała złożyć wniosek o areszt w innej sprawie.

 

Sędzia nie miała jednak tego dnia dyżuru aresztowego. Być może zadzwoniono właśnie do niej, bo szukano pretekstu do jej ukarania za odmowę aresztu dla uczestnika Strajku Kobiet. Polecenie zadzwonienia do Karpus-Rutkowskiej, a nie do sędziego dyżurnego, wydała Prokurator Rejonowa w Myśliborzu Grażyna Kozarowska.

 

Sędzia, po konsultacji z prezesem myśliborskiego sądu i prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciejem Strączyńskim (z nominacji resortu Ziobry), odmówiła jednak otwarcia sądu. Tłumaczyła, że to problem, bo w małych sądach w nocy nikogo nie ma i nie można wypełnić procedur otwarcia budynku, a ponadto trwa ozonowanie antycovidowe.

 

Sędzia podkreślała, że prokuratura bez problemu może wniosek złożyć rano. I tak się stało. Następnego dnia rozpoznała go i zgodziła się na areszt w tej sprawie.

 

Za co ściga sędzię „słynny” Przemysław Radzik

 

Krótko potem zaczęły się problemy sędzi. Najpierw dyscyplinarkę zrobił jej zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik (nominat Ziobry). Odmowę otwarcia sądu w nocy uznał za uchybienie obowiązkom służbowym. Zarzut jest jednak bezpodstawny. Sędzia nic nie musiała otwierać, bo to nie ona miała wtedy dyżur aresztowy. Radzik tego nawet nie sprawdził.

 

Zapowiedział też, że rozważa kolejny zarzut dyscyplinarny za to, że sędzia nie aresztując uczestnika Strajku Kobiet stworzyła zagrożenie dla innych osób, bo miał on koronawirusa. Ten potencjalny zarzut też jest chybiony, bo mężczyzna będąc na manifestacji nie znał jeszcze wyniku testu. Poza tym areszt nie jest sposobem na izolację i leczenie chorych na wirusa.

 

Dyscyplinarka posłużyła jednak wiceminister sprawiedliwości Annie Dalkowskiej jako pretekst do rozpoczęcia procedury odwołania sędzi z funkcji wiceprezesa sądu. Jej zdaniem jest ryzyko, że będzie ona teraz źle wypełniać swoje obowiązki, choć do tej pory zbierała same dobre oceny pracy.

 

 

Wniosek o odwołanie trafił do zaopiniowania przez Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie, w którym zasiada prezes tegoż sądu okręgowego i prezesi podległych mu sądów rejonowych. W sumie to 12 osób powołanych lub zaakceptowanych przez resort Ziobry.

 

Ale Kolegium zmiażdżyło zarzuty wiceminister Dalkowskiej i działania rzecznika dyscyplinarnego Radzika i wydało negatywną opinię. Murem za sędzią stanęło też 168 szczecińskich prawników i sędziowie z Sądu Rejonowego w Myśliborzu.

 

Kto w nowej KRS bronił sędzi, a kto ją atakował

 

Negatywna opinia Kolegium oznaczała, że by odwołać Alicję Karpus-Rutkowską wiceminister Dalkowska musiała dostać zgodę od nowej KRS.

 

Rada wniosek o dymisję do zaopiniowania dostała kilka tygodni temu. Uznała jednak, że najpierw pozna argumenty samej wiceprezes podczas wysłuchania online. Takie wysłuchanie odbyło się 8 marca 2021 roku. Pytania zadawali członkowie zespołu Rady, który przygotował rekomendację, jak zagłosować dla całej KRS. Głosowanie odbyło się dzień po wysłuchaniu, czyli we wtorek 9 marca. Zespół Rady rekomendował negatywną opinię wobec planu dymisji.

 

Jędrzej Kondek, który był w zespole przygotowującym rekomendację, mówił na posiedzeniu KRS, że sędzia nie miała dyżuru aresztowego, gdy żądano od niej otwarcia sądu w nocy. Podkreślał, że pracownicy sekretariatów sądu mają prawo do nocnego odpoczynku i nie pełnią służby. Mówił, że wniosku prokuratury o areszt nie trzeba rozpoznać zaraz po jego złożeniu. „Sąd ma rozpoznać wniosek niezwłocznie, ale to nie znaczy, że natychmiast. Ma go rozpoznać bez zbędnej zwłoki” – przekonywał.

 

Podczas krótkiej debaty padły też argumenty:

 

  • że w nocy w sądzie jest włączone ozonowanie antycovidowe,
  • że sędzia ma dobrą opinię o swojej pracy,
  • że prokuratura złamała zasady współpracy z sądem i nie uprzedziła, że będzie składać wniosek o areszt.

 

Z takiej rekomendacji nie był zadowolony Maciej Nawacki, prezes sądu w Olsztynie (nominat Ziobry). Nawacki w Radzie jest we frakcji tzw. jastrzębi, która popiera ostry kurs ministra Ziobry w sądach. Podczas debaty kreował się na obrońcę praw człowieka. Mówił, że wniosek prokuratury o areszt ma być rozpoznany od ręki, bo dotyczy to kwestii wolności obywateli. Uważa, że sąd powinien tak zorganizować pracę, by można było wejść do jednej sali bez konieczności wyłączania ozonowania. Podobnego zdania była Ewa Łąpińska.

 

Co zrobi wiceminister Dalkowska

 

Ruch należy teraz do resortu Ziobry. Jeśli odwoła Alicję Karpus-Rutkowską, to pokaże, że za nic ma opinię nowej KRS, Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie, głos 168 szczecińskich prawników i sędziów z Myśliborza.

 

„Nie wyobrażam sobie, by można było zlekceważyć te głosy” – mówi sędzia Grzegorz Kasicki, obrońca Alicji Karpus-Rutkowskiej.

 

Sędzia liczy się jednak z dymisją. Nawet jeśli teraz minister jej odpuści, to i tak na początku października 2021 roku kończy się jej czteroletnia kadencja na stanowisku wiceprezesa sądu. Wszystko wskazuje na to, że resort sprawiedliwości nie powoła jej na drugą kadencję.

 

Anna Dalkowska, która żąda jej dymisji, jeszcze do niedawna była szeregowym sędzią Sądu Rejonowego w Gdyni. Teraz jest już sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prawnicy mają jednak poważne wątpliwości, czy może łączyć posadę sędziego NSA z pracą dla rządu.Autor


dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…


Więcej

Opublikowany

10 marca 2021


Inne artykuły tego autora

08.08.2022

Radzik, człowiek Ziobry, zaczął represje sędziów apelacyjnych w Warszawie. To kara za prawo UE

08.08.2022

Ważne. Sędzia Tuleya przywrócony do orzekania. To decyzja nowej prezes sądu, nominatki Ziobry

04.08.2022

Sąd: Manowska z SN może odpowiadać karnie za niewykonanie orzeczenia ws. Juszczyszyna

04.08.2022

ETPCz chroni sędziów przed zawieszeniem przez nową Izbę Odpowiedzialności Zawodowej

10.06.2022

Sędziowie z Rzeszowa do wiceszefa neo-KRS Puchalskiego: dymisja za udział w Kaście/Antykaście

06.06.2022

Ważna uchwała SN: neo-KRS jest sprzeczna z Konstytucją, można podważać status neo-sędziów

01.06.2022

Sędziowie i prawnicy do szefowej KE: Bez likwidacji neo-KRS nie zostanie przywrócona praworządność

31.05.2022

Małgorzata Manowska blokuje wykonanie przez SN już drugiego wyroku TSUE. Bruksela wciąż wierzy PiS?

30.05.2022

Ludzie od Ziobry chcą „utłuc” sędziego Żurka. Tak wygląda w praktyce kompromis z UE ws. praworządnośc

23.05.2022

Sędzia Żurek wygrywa z Prokuraturą Krajową i prezeską od Ziobry. Nie symulował wypadku w pracy

21.05.2022

Krzysztof Parchimowicz, symbol wolnej prokuratury, uniewinniony. To porażka człowieka od Ziobry

19.05.2022

Sąd: Prokuratura ma zająć się Małgorzatą Manowską za niewykonanie orzeczenia ws. Juszczyszyna

17.05.2022

„To bydlak”, „qtasina”, „Amerykańce nas z mośkami wydupczyc chcą” – oto język sędziów z Kasty/Antykasty

16.05.2022

UE nie zdradziła sędziów. Nie zgodzi się na putinizację sądów, bo to rozsadzi całą Unię [WAWRYKIEWICZ]

14.05.2022

Precedensowa decyzja sądu: prokuratura ma się zająć Maciejem Nawackim za niewykonanie wyroku TSUE

13.05.2022

TVP przegrało proces z sędzią Gąciarkiem. Musi go przeprosić i zapłacić 40 tysięcy złotych

12.05.2022

Sejm powołał neo-KRS bis. Są w niej sędziowie związani z resortem Ziobry i z grupą „Kasta”

10.05.2022

Siatka Małej Emi. „Ministerstwo ma politykę medialną do dupy. Ty sama robisz więcej niż ten ich spec”

09.05.2022

„Kasta” w Sejmie. Awanse dla „swoich”, „gnojenie” sędziów i obietnica ścigania winnych

06.05.2022

Człowiek Ziobry ściga sędzię Ptaszek za stosowanie prawa UE i rozmowę z OKO.pressWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200