Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów i Prawników Żydowskich: ustawa o IPN szkodzi Polsce

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów i Prawników Żydowskich (IAJLJ) złożyło w Trybunale Konstytucyjnym opinię, w której wykazuje niekonstytucyjność ustawy o IPN ze stycznia 2018 roku. "Nie stajemy przeciwko Polakom (...). Stajemy przeciwko tym, którzy chcieliby nadużywać zapisów ustawy o IPN w cyniczny sposób" - piszą prawnicy z IAJLJ„Widzieliśmy już jak podatne na nadużycia może być prawo na skutek niedopuszczalnej niejasności przepisów, co może wyrządzić szkody pamięci Holokaustu. W obecnej formie jest ona bowiem niezgodna z demokratycznymi wartościami, takimi jak wolność słowa i wolność prasy, które Polska przyjęła zarówno w ramach wewnętrznych zasad konstytucyjnych, jak i na mocy członkostwa w Unii Europejskiej oraz podpisania międzynarodowych konwencji”.

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów i Prawników Żydowskich (The International Association of Jewish Lawyers and Jurists – IAJLJ) złożyło w polskim Trybunale Konstytucyjnym Opinię Amicus Curiae (tzw. przyjaciela sądu, czyli instytucji, która nie jest stroną w sprawie, ale chce wyrazić swoje stanowisko), zawierającą szczegółowe uzasadnienie zastrzeżeń IAJLJ do nowelizacji Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej ze stycznia 2018.

 

Poniżej publikujemy stanowisko:

 

Stanowisko Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów i Prawników Żydowskich w sprawie nowelizacji Ustawy o IPN

 

Nowelizacja, uchwalona przez polski parlament, przewiduje m.in., że każdy, kto w Polsce i za granicą przypisuje Polsce lub Narodowi Polskiemu odpowiedzialność za zbrodnie dokonane podczas Holokaustu, popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech. Polski Trybunał Konstytucyjny jest władny ocenić, że nowelizacja narusza Konstytucję, a tym samym, iż utraci moc obowiązującą.

 

Uchwalenie nowelizacji spowodowało już szereg negatywnych konsekwencji. „Nałożenie tego typu karnych restrykcji na wolność słowa pozwala nie tylko na wzrost antysemickich nastrojów i wzmocnienie tych, którzy zaprzeczają istnieniu Holokaustu, lecz jednocześnie szkodzi samej Polsce oraz jej relacjom z narodem żydowskim” – twierdzi Adw. Meir Linzen, Prezydent IAJLJ.

 

Decydując się dziś na zgłoszenie naszego stanowiska do Trybunału Konstytucyjnego, nie stajemy przeciwko Polakom lub ich dziedzictwu narodowemu. Stajemy przeciwko tym, którzy chcieliby nadużywać zapisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w cyniczny sposób. Widzieliśmy już jak podatne na nadużycia może być prawo na wskutek niedopuszczalnej niejasności przepisów, co może wyrządzić szkody pamięci Holokaustu. Zabieramy dziś głos w roli przyjaciela sądu (Amicus Curiae), bo głęboko wierzymy, że Trybunał Konstytucyjny uzna tę ustawę za niekonstytucyjną. W obecnej formie jest ona bowiem niezgodna z demokratycznymi wartościami, takimi jak wolność słowa i wolność prasy, które Polska przyjęła zarówno w ramach wewnętrznych zasad konstytucyjnych, jak i na mocy członkostwa w Unii Europejskiej oraz podpisania międzynarodowych konwencji.

 

Nowelizacja ustawy o IPN wywołała zrozumiałe poruszenie na całym świecie. Rodzi bowiem realne ryzyko odpowiedzialności karnej – do trzech lat więzienia – dla każdego, kto dokona innej oceny wydarzeń historycznych niż polskie władze i przypisze niektórym Polakom współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez nazistów podczas Holokaustu.

 

Nowelizacja jest szczególnie restrykcyjna, ponieważ zakłada, że zakaz głoszenia tego typu wypowiedzi stosuje się także do cudzoziemców poza granicami Polski, niezależnie od prawa kraju, w którym zostały one wygłoszone. Oznacza to, że nawet osoby z Izraela lub Stanów Zjednoczonych mówiące o współodpowiedzialności poszczególnych Polaków za zbrodnie Holokaustu, mogłyby stanąć w obliczu zarzutów karnych w Polsce.

 

Trybunał Konstytucyjny nie wyznaczył jeszcze daty posiedzenia w tej sprawie, jednak decyzja ta spodziewana jest w nadchodzących miesiącach.

 

IAJLJ – Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów i Prawników Żydowskich (The International Association of Jewish Lawyers and Jurists Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów i Prawników Żydowskich to organizacja pozarządowa założona w 1969 roku w celu walki z antysemityzmem oraz na rzecz promocji praw człowieka na całym świecie. Wśród założycieli Stowarzyszenia byli m.in.: Sędzia Sądu Najwyższego Izraela Haim Cohn, Sędzia Sądu Najwyższego USA i Ambasador USA przy ONZ Arthur Goldberg oraz laureat Pokojowej Nagrody Nobla, główny autor Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, René Cassin. Obecnie do Stowarzyszenia należą tysiące żydowskich adwokatów i prawników z całego świata. Prezydentem Stowarzyszenia jest Adw. Meir Linzen.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

27 czerwca 2018Inne artykuły tego autora

09.01.2020

Kilkudziesięciu profesorów prawa: ustawa „kagańcowa” nie do pogodzenia z członkostwem Polski w UE

09.01.2020

RPO: Ustawa „kagańcowa” godzi w obywateli. Senat powinien ją odrzucić

30.12.2019

Klaus Rennert: Powstrzymajcie się od działań przeciwko niezależności sądów oraz od nadużywania procedur dyscyplinarnych wobec sędziów

20.12.2019

Sędziowie, adwokaci, radcy prawni mają propozycję również dla PiS: zróbmy Okrągły Stół dla Praworządności

20.12.2019

Wyrok TSUE wywołał trzęsienie ziemi w Hiszpanii. Katalonia: w Europie znaleźliśmy sprawiedliwość

17.12.2019

Dziekani wydziałów bez wątpliwości: ustawa „dyscyplinująca” sprzeczna z Konstytucją i prawem UE

17.12.2019

Obrońca Śpiewaka polemizuje: Źle powołany kurator, niepotrzebne utajnienie, nieuzasadniony zarzut

16.12.2019

Pesymistycznie z Brukseli: Europa może nam nie pomóc

16.12.2019

Rada Wydziału Prawa i Administracji UW przeciw ustawie kagańcowej, z wdzięcznością dla sędziów, broniących niezawisłości sędziowskiej

01.12.2019

Protest po represjach wobec sędziego Juszczyszyna. „Czas zwrócić wymiar sprawiedliwości społeczeństwu”

29.11.2019

Stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dot. wyroku TSUE

29.11.2019

Stanowisko ORA w Warszawie w sprawie wyroku TSUE w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18

29.11.2019

Strzembosz, Zoll, Łętowska, Rzepliński apelują do władz o nową ustawę o KRS

01.11.2019

RPO Adam Bodnar zaprasza na wykład prof. Andrása Sajó. Wystąpi też prof. Ewa Łętowska

25.10.2019

„Czy obronimy Państwo Prawa?” Wykład sędziego Waldemara Żurka

21.10.2019

List otwarty G. T. Pagone Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

10.10.2019

W sprawie przyszłości polskiej demokracji. List otwarty naukowców

04.10.2019

Iustitia składa zawiadomienie do prokuratury na pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości nękających sędziów

23.09.2019

Nie będziesz z nami? Zniszczymy cię. Rozmowa z sędzią Waldemarem Żurkiem

20.09.2019

Konferencja Ambasadorów: od wyniku wyborów 13 października zależeć będzie ustrój naszego państwa, nasza pozycja w Europie i świecie oraz nasze bezpieczeństwoWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200