Michał Literski: 14 dni spokoju w Sądzie Najwyższym

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Dalsza część sporu o wybór kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dopiero za czternaście dniW środę 13 maja 2020 doszło do nieoczekiwanego przerwania obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Przewodniczący tym obradom bezterminowo odroczył Zgromadzenie Ogólne.  Dokonało się to w fazie ustalania listy osób, które zgodziły się kandydować na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

 

We wtorek oświadczenia o zgodzie lub braku zgody na kandydowanie Przewodniczący Zgromadzenia odebrał od większości zgłoszonych sędziów SN, choć nawet w tak prostej czynności nie uniknięto naruszeń procedury. Jedną z osób wskazanych przez członków Zgromadzenia Ogólnego był bowiem prowadzący obrady Kamil Zaradkiewicz (otrzymał kilka wskazań) , który złożył stosowne oświadczenie wobec samego siebie a potem sam od siebie to oświadczenie odebrał (sic).

 

W takiej sytuacji, na czas składania oświadczenia, przewodniczący powinien przekazać prowadzenie obrad innej osobie, bowiem w sposób oczywisty oświadczenia takiego nie można złożyć samemu sobie. Nie odebrano także oświadczeń dwóch nieobecnych osób. Z kolei wskazany na kandydata Prezes Izby Cywilnej SN, D. Zawistowski, stwierdził, że zgodnie z przepisami jego oświadczenie powinno zostać złożone w kolejności alfabetycznej, po innych osobach, tymczasem z uwagi na brak oświadczeń osób nieobecnych (w tym SSN Wiesław Kozielewicza), należało się wstrzymać z dalszym odbiorem oświadczeń osób których nazwiska zaczynały się na kolejne litery alfabetu.

 

Ostatecznie Prezes Zawistowski stwierdził, że jego zgoda na kandydowanie ma charakter warunkowy. W celu uzyskania oświadczeń osób nieobecnych, obrady we wtorek przerwano do środy 13 maja 2020 r., do godz. 13.

 

Kolejnego dnia jednak Przewodniczący nie przedstawił treści oświadczeń nieobecnych sędziów, odraczając bezterminowo posiedzenie. Zgodnie z paragrafem 25 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Sądu Najwyższego, w takiej sytuacji obrady będzie można wznowić dopiero za 14 dni. Czy dojdzie do kontynuacji wcześniejszej procedury? Możliwym scenariuszem jest także powrót do początku posiedzenia, i przyjęcie porządku obrad lub też powtórzenie wcześniejszych głosowań – co jest możliwe na podstawie § 30 wspomnianego Regulaminu: „Powtórzenie głosowania może nastąpić w przypadku naruszenia zasad postępowania lub ujawnienia nowych, istotnych okoliczności, na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, podjętej na wniosek zgłoszony przed zakończeniem posiedzenia.”

 

Te czternaście dni powinno zostać wykorzystane na doprowadzenie procedury wyboru kandydatów na pierwszego prezesa SN do stanu zgodności z prawem. Warto przypomnieć, że zgodnie ze wspomnianym § 25 ust. 1 „o terminie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zawiadamia sędziów z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, chyba że termin został ustalony podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, na którym dokonano odroczenia posiedzenia.

 

Do zawiadomienia załącza się proponowany porządek posiedzenia oraz niezbędne materiały dotyczące posiedzenia.” Nie ma więc przeszkód, by zawiadamiając o wznowieniu obrad Zgromadzenia Ogólnego, w zawiadomieniu tym przedstawić brakujący od samego początku porządek obrad, który musiałby następnie zostać

 

Michał Literski –  aplikant adwokacki, doktorant UJ.

 

Archiwum Osiatyńskiego dziękuje portalowi konstytucyjny.pl za możliwość przedruku artykułu.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

15 maja 2020Inne artykuły tego autora

01.06.2020

Bartłomiej Nowotarski: Konstytucja albo śmierć

29.05.2020

Fake demokracja Kaczyńskiego. Czy Polska już jest wyborczą dyktaturą? Analiza konstytucjonalisty

28.05.2020

Konstytucyjna kompetencja Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego do przedstawienia Prezydentowi kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

25.05.2020

Jak żaba gotowana w garnku. Polska na drodze do autorytaryzmu

25.05.2020

Kim jest prof. Włodzimierz Wróbel, kandydat na prezesa SN? „Prawnik to zawód, w którym trzeba walczyć o innych”

24.05.2020

Sąd to nie lokal do wynajęcia przez polityków. Słowa sędziego Wróbla jak wyrzut sumienia władzy

22.05.2020

Dawne spotkanie komisarza Stępkowskiego. Kamera OKO.press na półzamkniętej konferencji Ordo Iuris

22.05.2020

Kto za niezawisłością, a kto nie? Wyjątkowy ranking kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przygotowany przez Iustitię

21.05.2020

Czujność w czasach zarazy

19.05.2020

Apel Inicjatywy Wolne Sądy – wyrazy wsparcia i uznania dla prawidłowo powołanych Sędziów Sądu Najwyższego

10.05.2020

Adam Bodnar: Partia zafundowała nam spektakl. A potrzebujemy zaufania i solidarności [FRAGMENT KSIĄŻKI]

04.05.2020

Elżbieta Podleśna: To pozory, nie wybory. Nie chcę mieć kaca moralnego

04.05.2020

Wojtkowski: Po co brać udział w wyborach, które zostaną sfałszowane? Po to, by musieli je sfałszować

04.05.2020

Głos czy bojkot? Katarzyna Jagiełło: Te wybory to nie będzie święto demokracji

03.05.2020

Wajrak: Nie ma kampanii, nie ma wyborów. Gdyby w 2015 r. była epidemia, Komorowski wygrałby w I turze

03.05.2020

Głosować czy bojkotować? Stawiszyński: Skończyć z szantażem, ludzie mają prawo do swojej decyzji

02.05.2020

Prof. Rychard: Brak udziału w wyborach pocztowych to akt obywatelskiej niezgody, a nie bierności

01.05.2020

Prof. Skarżyńska: Wybory w maju spowodują, że nie będziemy mieli prawomocnie wybranego prezydenta

01.05.2020

Prezydent Komorowski dla OKO.press: „Nie zamierzam brać udziału w wyborczej farsie”

30.04.2020

„Moi obywatele – Pani prezes kochana” Prof. Małgorzata Gersdorf opuszcza gmach Sądu NajwyższegoWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200