Michał Literski: 14 dni spokoju w Sądzie Najwyższym

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Dalsza część sporu o wybór kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dopiero za czternaście dniW środę 13 maja 2020 doszło do nieoczekiwanego przerwania obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Przewodniczący tym obradom bezterminowo odroczył Zgromadzenie Ogólne.  Dokonało się to w fazie ustalania listy osób, które zgodziły się kandydować na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

 

We wtorek oświadczenia o zgodzie lub braku zgody na kandydowanie Przewodniczący Zgromadzenia odebrał od większości zgłoszonych sędziów SN, choć nawet w tak prostej czynności nie uniknięto naruszeń procedury. Jedną z osób wskazanych przez członków Zgromadzenia Ogólnego był bowiem prowadzący obrady Kamil Zaradkiewicz (otrzymał kilka wskazań) , który złożył stosowne oświadczenie wobec samego siebie a potem sam od siebie to oświadczenie odebrał (sic).

 

W takiej sytuacji, na czas składania oświadczenia, przewodniczący powinien przekazać prowadzenie obrad innej osobie, bowiem w sposób oczywisty oświadczenia takiego nie można złożyć samemu sobie. Nie odebrano także oświadczeń dwóch nieobecnych osób. Z kolei wskazany na kandydata Prezes Izby Cywilnej SN, D. Zawistowski, stwierdził, że zgodnie z przepisami jego oświadczenie powinno zostać złożone w kolejności alfabetycznej, po innych osobach, tymczasem z uwagi na brak oświadczeń osób nieobecnych (w tym SSN Wiesław Kozielewicza), należało się wstrzymać z dalszym odbiorem oświadczeń osób których nazwiska zaczynały się na kolejne litery alfabetu.

 

Ostatecznie Prezes Zawistowski stwierdził, że jego zgoda na kandydowanie ma charakter warunkowy. W celu uzyskania oświadczeń osób nieobecnych, obrady we wtorek przerwano do środy 13 maja 2020 r., do godz. 13.

 

Kolejnego dnia jednak Przewodniczący nie przedstawił treści oświadczeń nieobecnych sędziów, odraczając bezterminowo posiedzenie. Zgodnie z paragrafem 25 ust. 1 zd. 2 Regulaminu Sądu Najwyższego, w takiej sytuacji obrady będzie można wznowić dopiero za 14 dni. Czy dojdzie do kontynuacji wcześniejszej procedury? Możliwym scenariuszem jest także powrót do początku posiedzenia, i przyjęcie porządku obrad lub też powtórzenie wcześniejszych głosowań – co jest możliwe na podstawie § 30 wspomnianego Regulaminu: „Powtórzenie głosowania może nastąpić w przypadku naruszenia zasad postępowania lub ujawnienia nowych, istotnych okoliczności, na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, podjętej na wniosek zgłoszony przed zakończeniem posiedzenia.”

 

Te czternaście dni powinno zostać wykorzystane na doprowadzenie procedury wyboru kandydatów na pierwszego prezesa SN do stanu zgodności z prawem. Warto przypomnieć, że zgodnie ze wspomnianym § 25 ust. 1 „o terminie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zawiadamia sędziów z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, chyba że termin został ustalony podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, na którym dokonano odroczenia posiedzenia.

 

Do zawiadomienia załącza się proponowany porządek posiedzenia oraz niezbędne materiały dotyczące posiedzenia.” Nie ma więc przeszkód, by zawiadamiając o wznowieniu obrad Zgromadzenia Ogólnego, w zawiadomieniu tym przedstawić brakujący od samego początku porządek obrad, który musiałby następnie zostać

 

Michał Literski –  aplikant adwokacki, doktorant UJ.

 

Archiwum Osiatyńskiego dziękuje portalowi konstytucyjny.pl za możliwość przedruku artykułu.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

15 maja 2020Inne artykuły tego autora

13.01.2021

Prawa człowieka w Polsce po odejściu Adama Bodnara

12.01.2021

Sędzia Tuleya: Instytucje europejskie to wielkie rozczarowanie. Można odnieść wrażenie, że nie traktują Polski jak części UE

11.01.2021

Ile razy podważa Konstytucję, prawo i rozsądek mandatowa rewolucja PiS? Prawnik wylicza po kolei

26.12.2020

Adam Strzembosz popiera Rudzińską-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

17.12.2020

Zatrzymanie posła opozycji. Policja: to nie było zatrzymanie. Prokuratura: zatrzymanie było zasadne

05.12.2020

RPO do Morawieckiego: polski kandydat na sędziego TSUE powinien być wybrany w konkursie

01.12.2020

Potrzebujemy mechanizmu uzyskiwania informacji o policjantach, którzy naruszają nasze prawa

29.11.2020

Histeria PiS po orędziu Grodzkiego. „Nóż w plecy”, „hołd brukselski”, „ośmiesza Senat”. Czyli trafił

28.11.2020

[PRZEWODNIK ABORCYJNEGO DREAM TEAMU] Kupiłaś tabletkę, a policja wzywa cię na przesłuchanie?

28.11.2020

Ponad 70 organizacji społecznych przeciw przemocy policji wobec pokojowych demonstracji

27.11.2020

Jerzy Kranz: Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. – Bukareszt w Warszawie

27.11.2020

57 ekspertów od UE przestrzega: weto unijnego budżetu wyznacza Polsce kierunek „exit”

26.11.2020

Apel ekspertów Team Europe o zmianę stanowiska Rządu ws. weta wobec Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027

24.11.2020

Apel dziennikarzy do Policji: przestańcie ograniczać wolność mediów, uniemożliwiać nam pracę

23.11.2020

Sądy pozytywnie rozpatrują zażalenia na zatrzymania podczas protestów. Prawdopodobne odszkodowania i zadośćuczynienia dla protestujących

19.11.2020

Oświadczenie Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie represji wobec Igora Tuleyi

18.11.2020

Morawiecki powinien odpowiadać karnie za zwłokę w publikacji ustawy antycovidowej [ANALIZA]

17.11.2020

Konferencja Ambasadorów RP: Weto przeciw Polsce

14.11.2020

Archiwum Osiatyńskiego w debacie: Igrzyska Wolności [ZAPROSZENIE]

10.11.2020

Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców Prawnych do Kandydatek i Kandydatów na stanowisko Sędziego ETPCWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200