Kolejne uderzenie w prokuratorów z Lex Super Omnia. Ściga ich rzecznik dyscyplinarny Ziobry

Udostępnij

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…

Więcej

Znani niepokorni prokuratorzy Krzysztof Parchimowicz i Ewa Wrzosek mają nowe dyscyplinarki. Dostali zarzuty dyscyplinarne, bo napisali, że wymierzona w sędziów i prokuratorów ustawa kagańcowa jest niezgodna z Konstytucją. Zarzuty dostali też inni członkowie Lex Super OmniaZarzuty dyscyplinarne stawia właśnie zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla okręgu łódzkiego Rafał Sławnikowski.

 

Z informacji wynika, że zarzuty dostało już co najmniej czterech członków krytycznego wobec Zbigniewa Ziobry stowarzyszenia niezależnych prokuratorów Lex Super Omnia. To m.in. były szef stowarzyszenia i jeden z jego założycieli Krzysztof Parchimowicz oraz Ewa Wrzosek, która została niedawno zesłana na karną delegację do pracy w Śremie pod Poznaniem.

 

Rzecznik dyscyplinarny ściga ich za to, że w 2020 roku nie złożyli oświadczeń o przynależności do organizacji społecznych. Taki obowiązek nałożyła niekonstytucyjna ustawa kagańcowa, którą uchwalił PiS. „To kolejny element nękania i kolejne zarzuty dyscyplinarne które mają nas uciszyć” – mówi prokurator Ewa Wrzosek.

 

Ustawa kagańcowa ma uciszyć sędziów i prokuratorów

 

Przypomnijmy. Rok temu weszła w życie uchwalona przez PiS niekonstytucyjna ustawa kagańcowa. Była reakcją na orzeczenie TSUE z listopada 2020 roku, w którym unijny Trybunał powiedział polskim sędziom jak mają oceniać legalność nowej KRS i Izby Dyscyplinarnej. Po tym wyroku sędziowie zaczęli sami badać status sędziów powołanych przez nową KRS.

 

A sędzia Paweł Juszczyszyn z Olsztyna jako pierwszy w Polsce chciał zbadać legalność nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W tym celu zażądał list poparcia do Rady, by sprawdzić, czy jeden z jej członków, Maciej Nawacki, miał wymaganą liczbę podpisów od osób popierających.

 

Okazało się, że Nawacki nie miał wymaganych podpisów, przez co cała KRS może być nielegalna. Ale to na Juszczyszyna spadły represje. Został zawieszony w obowiązkach sędziego przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną.

 

Rzecznicy dyscyplinarni ministra Ziobry wytoczyli też dyscyplinarki wszystkim sędziom, którzy mieli odwagę badać status sędziów powołanych przez nową KRS. I właśnie po to by zatrzymać badanie legalności nowej KRS i powołanych przez nią sędziów oraz badanie legalności TK Juli Przyłębskiej i Izby Dyscyplinarnej, PiS uchwalił ustawę kagańcową.

 

Wprowadził w niej wprost zakaz badania statusu sędziów. Obwarował to też surowymi karami, łącznie z wyrzuceniem z zawodu.

 

W ustawie kagańcowej przy okazji ograniczono samorząd sędziowski, uciszając go. Wprowadzono również obowiązek składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń, w których wyjawią do jakich organizacji społecznych należą. Celem tych oświadczeń było ułatwienie rzecznikom dyscyplinarnym ścigania członków stowarzyszeń, które krytykują „dobrą zmianę” w wymiarze sprawiedliwości i bronią praworządności.

 

Chodzi o dwa stowarzyszenia niezależnych sędziów Iustitia i Themis oraz o stowarzyszenie niezależnych prokuratorów Lex Super Omnia.

 

Obowiązek składania oświadczeń miał też zniechęcać innych do członkostwa w nich. Bo wiedza o tym, kto należy do tych stowarzyszeń, może być wykorzystana przez przełożonych do szykanowania służbowego i blokowania awansów.

 

Zarzuty za napisanie, że ustawa kagańcowa nie jest zgodna z Konstytucją

 

Sędziowie z Iustitii i Themis odmawiali składania takich oświadczeń. Tłumaczyli, że wyjawienie przynależności do stowarzyszeń narusza ich prywatność i Konstytucję. Bo prawo nie zabrania im zrzeszania się. Podobnie zachowała się część prokuratorów z Lex Super Omnia na czele z Krzysztofem Parchimowiczem.

 

Zamiast wyjawienia do jakich organizacji należą składali oświadczenia, że takie żądanie jest niezgodne z Konstytucją. Takie oświadczenia złożyli m.in. Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów i były szef Lex Super Omnia Krzysztof Parchimowicz.

 

Rzecznik dyscyplinarny Rafał Sławniowski uznał, że nie dopełnili oni obowiązku nałożonego na nich przez ustawę kagańcową. I postawił im zarzut uchybienia godności urzędu prokuratora. Sławnikowskiemu nie spodobały się też ich oświadczenia o niekonstytucyjności ustawy kagańcowej. Uznał to za „niezgodne z rotą ślubowania, w której prokurator zobowiązuje się stać na straży prawa i strzec praworządności”.

 

Ewa Wrzosek: Dlaczego tylko nas się dyskryminuje?

 

„Ja złożyłam oświadczenie. Napisałam w nim, że spełniam wymogi konieczne do bycia prokuratorem. Bo nie jestem członkiem partii i nie prowadzę działalności gospodarczej. Napisałam też, że obowiązek ujawnienia przynależności do stowarzyszeń jest sprzeczny z artykułem 31 Konstytucji. Prokuratura jednak nie opublikowała mojego oświadczenia” – mówi Ewa Wrzosek.

 

Artykuł 31 w ustępie 3 mówi: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.

 

Prokurator Wrzosek dodaje: „Nie mam nic do ukrycia. Mam prawo należeć do stowarzyszenia. Dlaczego tylko my i sędziowie musimy to ujawniać? Dlaczego takiego obowiązku nie mają np. posłowie by pokazać, czy lobbują w czyimś interesie”.

 

Prokurator Ewa Wrzosek

 

Podobne oświadczenie złożył Krzysztof Parchimowicz, były szef Lex Super Omnia. „Domagałem się też, żeby moje stanowisko przedstawić Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobrze w celu zmiany lub uchylenia przepisu nakazującego ujawnienie przynależności do stowarzyszeń. Mojego oświadczenia też nie opublikowano w internecie” – mówi Parchimowicz.

 

Przyznaje, że teraz jednak złożył oświadczenie, w którym napisał, że należy do Lex Super Omnia. „Nie dostałem odpowiedzi od Prokuratora Generalnego. I w sytuacji gdy te przepisy obowiązują nadal uznałem, że oświadczenie złożę” – tłumaczy Parchimowicz.

 

Prokurator Wrzosek nadal nie chce oficjalnie wyjawiać przynależności do Lex Super Omnia. „Nic się nie zmieniło. Nie zmieniłam poglądów na to. Przepis ten nadal ingeruje w prawo do prywatności i wolność zrzeszania się. To przepis dyskryminujący nas” – mówi Wrzosek.

 

Jak represjonuje się prokuratorów z Lex Super Omnia

 

To kolejne represje uderzające Parchimowicza i Wrzosek oraz w Lex Super Omnia. Krzysztof Parchimowicz to symbol wolnej prokuratury. Przez kilka lat był szefem Lex Super Omnia. Za ostrą krytykę Zbigniewa Ziobry i jego stronników w prokuraturze płaci wysoką cenę. Ma kilka dyscyplinarek.

 

Prokuratura w Białymstoku chce go też w absurdalny sposób powiązać z mafią VAT-wską. Tylko dlatego, że zinterpretował prawo niezgodnie z wizją obecnej władzy. Parchimowicz obronę prokuratury przypłacił zdrowiem i w 2020 roku zrezygnował z przewodzenia Lex Super Omnia.

 

Ewa Wrzosek krytykuje zaś „dobrą zmianę” na Twitterze. W 2020 roku chciała zrobić śledztwo ws. organizacji przez prezydenta wyborów kopertowych w środku szalejącej epidemii. Śledztwo jednak jej zabrano i zrobiono za to błyskawiczną dyscyplinarkę.

 

Wrzosek ma jeszcze trzy inne dyscyplinarki – za wypowiedzi medialne i wystąpienia publiczne.

 

Zaś w styczniu 2021 roku wraz z sześcioma innymi niezależnymi prokuratorami – głównie z Lex Super Omnia – została zesłana na karne delegacje w Polskę.Autor


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…


Więcej

Opublikowany

17 marca 2021Inne artykuły tego autora

07.04.2021

Sąd w Krakowie: Izba Dyscyplinarna nie jest niezależnym sądem. Nie może orzekać

02.04.2021

PiS domyka kontrolę nad starym Sądem Najwyższym. Więcej władzy dla Manowskiej i nowi „komisarze” Dudy

01.04.2021

Sędzia Żurek pyta TSUE o status 1000 sędziów nominowanych przez nielegalną neo-KRS

29.03.2021

Szarża sędziego Juszczyszyna. Blisko 200 sędziów zdecyduje, czy uznają Izbę Dyscyplinarną

29.03.2021

Sędzia Nawacki atakuje. Chce kary dla Sądu Najwyższego za ujawnienie dyscyplinarki Przemysława Radzika

27.03.2021

„Lista wstydu” Piebiaka. Kto poparł byłego zastępcę ministra Ziobry do nowej KRS [77 nazwisk]

27.03.2021

Liderzy europejskich partii żądają od KE pilnej obrony Igora Tulei i Sądu Najwyższego

26.03.2021

Nawacki się nie zatrzymuje: teraz chce dyscyplinarki dla obrońcy Igora Tulei i Pawła Juszczyszyna

23.03.2021

Prokuratura Krajowa zarzuca sieć na stary Sąd Najwyższy. Będzie uderzenie w Izbę Karną i Pracy?

23.03.2021

Sędzia Markiewicz chce, by TSUE orzekł, że sędziowie awansowani przez nową KRS są nielegalni

21.03.2021

Nasz news. Piebiak, Bochniak i Chmura kandydują do nowej KRS

21.03.2021

Prokuratura Krajowa szykuje nalot na SN. Zarzuty grożą Małgorzacie Gersdorf i sędziom Izby Karnej

19.03.2021

Obrona sędziego Żurka. Sędziowie z Wielkopolski składają na siebie donos za krytykę Prokuratury Krajowej

18.03.2021

Stało się. Przemysław Radzik, symbol złej zmiany w sądach, dostał awans od prezydenta

17.03.2021

Zaskakujące stanowisko prezes Manowskiej: wniosek prokuratury o ściganie sędziów SN bezzasadny

17.03.2021

Sędziowie Juszczyszyn i Morawiec pozwą swój sąd. Żądają przywrócenia do pracy

16.03.2021

Prokuratura Krajowa uderza zarzutami karnymi w stary, legalny SN. Ścigany prof. Włodzimierz Wróbel

16.03.2021

Wiemy, kto chce siłowego doprowadzenia Igora Tulei. To prokurator, który za PiS błyskawicznie awansował

13.03.2021

Prokuratura chce siłowego zatrzymania sędziego Tulei. „To już nie scenariusz białoruski, ale turecki”

10.03.2021

Nowa KRS postawiła się Ziobrze. Nie zgadza się na dymisję sędzi, która odmówiła aresztu za Strajk KobietWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200