Kilkudziesięciu profesorów prawa: ustawa „kagańcowa” nie do pogodzenia z członkostwem Polski w UE

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

„Ewentualne wejście w życie tej ustawy jest nie do pogodzenia z dalszym uczestnictwem Polski w europejskiej przestrzeni prawnej” – piszą w liście otwartym pracownicy naukowi najważniejszych uniwersytetów i ośrodków naukowych w Polsce, a także uniwersytetów zagranicznych m.in. we Florencji, Belfaście, Sydney„W państwie prawa należącym do Unii Europejskiej żaden sędzia polski, będący funkcjonalnie także sędzią europejskim, nie może podlegać jakiejkolwiek odpowiedzialności za wystąpienie z wnioskiem o interpretację prawa unijnego do Trybunału Sprawiedliwości i zastosowanie się do tej interpretacji. Podważanie tej zasady, a przede wszystkim likwidacja niezawisłości sędziowskiej, jakiej dokonuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (z dnia 20 grudnia 2019 r.) są rażąco sprzeczne z zasadami porządku prawnego Unii Europejskiej, a także z Konstytucją RP. Ewentualne wejście w życie tej ustawy jest nie do pogodzenia z dalszym uczestnictwem Polski w europejskiej przestrzeni prawnej”.

 

Kilkudziesięciu profesorów prawa, doktorów habilitowanych i doktorów nauk prawnych najważniejszych uniwersytetów i ośrodków naukowych w całej Polsce podpisało list otwarty, w którym przestrzegają polskie władze przed nieuchronną konsekwencją wejścia w życie tak zwanej ustawy „dyscyplinującej” czy „kagańcowej” przyjętej przez Sejm 20 grudnia 2019 roku.

 

Wśród sygnatariuszy są pracownicy naukowi uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, Łódzkiego, Wrocławskiego, Gdańskiego, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej, Akademia Leona Koźmińskiego, a także uniwersytetów zagranicznych m.in. we Florencji, Belfaście, Sydney.

 


W sobotę 11 stycznia o godz. 15:00 spod Sądu Najwyższego w Warszawie przez Krakowskie Przedmieście pod Pałacem Prezydenckim aż do Sejmu i Senatu przejdzie Marsz Tysiąca Tóg pod hasłem „Prawo do niezawisłości, prawo do Europy”. Będziemy w milczeniu protestować przeciwko ustawie „dyscyplinującej”, represjom wobec sędziów i prokuratorów oraz naruszaniu zasady państwa prawa i trójpodziału władz w Polsce oraz wyprowadzaniu Polski z europejskiej przestrzeni prawnej. Dołącz! OKO.press też tam będzie.


 

List otwarty prawników w sprawie naruszania podstawowych zasad prawa europejskiego przez władze polskie w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 19 listopada 2019 r. dotyczącego niezawisłości polskich sądów

 

Warszawa, 6 stycznia 2020

 

Jako środowisko zajmujące się prawem Unii Europejskiej, jak również innymi dziedzinami prawa, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec ignorowania i lekceważenia podstawowych zasad prawa w reakcjach politycznych i legislacyjnych władz polskich na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 19.11.2019 r. w sprawie niezawisłości polskich sądów (połączone sprawy C-585/18, C-624/18, C-625/18).

 

Wyrok ten wprost wskazuje, że spory dotyczące prawa unijnego muszą być rozstrzygane przez niezawisłe sądy.

 

Wymóg niezawisłości sędziowskiej stanowi integralny element sądzenia i podlega szczegółowym gwarancjom, które są wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej tworzących razem wspólnotę prawa.

 

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził obowiązek każdego sądu odstąpienia od stosowania przepisów prawa polskiego sprzecznych z prawem unijnym, który to obowiązek może być zrealizowany tylko przez weryfikację niezależności sądów rozpatrujących sprawy unijne według kryteriów uściślonych w tym wyroku.

 

Trybunał Sprawiedliwości nakazał ocenę wszystkich okoliczności prawnych i faktycznych, które mogą wzbudzić w społeczeństwie uzasadnione obawy co do niedopuszczalnego wpływu władz politycznych na sądy, a także co do braku neutralności sądów wobec ścierających się przed nimi interesów. Takie okoliczności mogą dotyczyć m.in. sposobu powoływania sędziów lub możliwości ich ścigania przez zależne od polityków organy dyscyplinarne w związku z treścią wydawanych orzeczeń.

 

Podkreślamy, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości wiąże każdy sąd krajowy, a nie tylko ten, który wystąpił z pytaniem prejudycjalnym. Każdy polski sąd jest związany interpretacją prawa unijnego dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości i jest zobowiązany do stosowania jej w swoim orzecznictwie.

 

Brak zastosowania tej interpretacji i wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości przez sądy i inne organy krajowe – w tym ustawodawcze – jest naruszeniem prawa i może skutkować postępowaniem przeciwko państwu o naruszenie zobowiązań traktatowych, a w konsekwencji dotkliwymi karami pieniężnymi.

 

W państwie prawa należącym do Unii Europejskiej żaden sędzia polski, będący funkcjonalnie także sędzią europejskim, nie może podlegać jakiejkolwiek odpowiedzialności za wystąpienie z wnioskiem o interpretację prawa unijnego do Trybunału Sprawiedliwości i zastosowanie się do tej interpretacji.

 

Podważanie tej zasady, a przede wszystkim likwidacja niezawisłości sędziowskiej, jakiej dokonuje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (z dnia 20 grudnia 2019 r.) są rażąco sprzeczne z zasadami porządku prawnego Unii Europejskiej, a także z Konstytucją RP. Ewentualne wejście w życie tej ustawy jest nie do pogodzenia z dalszym uczestnictwem Polski w europejskiej przestrzeni prawnej.

Podpisani:

 

 1. Robert Grzeszczak, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 2. Jacek Barcik, dr hab., prof. UŚ, adw., Uniwersytet Śląski
 3. Stanisław Biernat, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 4. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 5. Aleksander Cieśliński, dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 6. Michał Krajewski, LLM, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 7. Sylwia Majkowska-Szulc, dr hab. prof. UG, Uniwersytet Gdański
 8. Dariusz Adamski, prof. dr hab, Uniwersytet Wrocławski
 9. Ewa Bagińska, prof. dr hab., Uniwersytet Gdański
 10. Jan Barcz, prof. dr hab., Akademia Leona Koźmińskiego
 11. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, dr hab. prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 12. Maria Boratyńska, dr hab., Uniwersytet Warszawski
 13. Michał Bożek, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 14. Anna Chorążewska, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 15. Rafał Cieślak, dr, r.pr., Uniwersytet Warszawski
 16. Katarzyna Czerwińska-Koral, dr, Uniwersytet Śląski
 17. Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, dr, Queen’s University Belfast; Politechnika Warszawska
 18. Grzegorz Dobrowolski, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 19. Bogdan Dolnicki, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
 20. Adam Doniec, dr, r.pr.
 21. Sławomir Dudzik, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński
 22. Magdalena Fedorowicz, dr. hab., prof. UAM., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 23. Paweł Filipek, dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 24. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, dr hab., Uniwersytet Wrocławski
 25. Mariusz Fras, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 26. Dawid Gregorczyk, dr, Uniwersytet Śląski
 27. Anna Gronkiewicz, dr, Uniwersytet Śląski
 28. Łukasz Gruszczyński, dr hab., prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 29. Ewa Gruza, dr hab., Uniwersytet Warszawski
 30. Agnieszka Grzelak, dr hab. prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 31. Teresa Grzeszak, doc. dr, Uniwersytet Warszawski
 32. Monika Jagielska, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 33. Mariusz Jagielski,  dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 34. Joanna Jagoda, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 35. Jowanka Jakubek-Lalik, dr , Uniwersytet Warszawski
 36. Marcin Janik, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 37. Aleksander Kappes, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 38. Agnieszka Kastelik-Smaza, dr, adwokat
 39. Zdzisław Kędzia, prof. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 40. Piotr Kładoczny, dr, Uniwersytet Warszawski
 41. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, dr hab., prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 42. Paweł Kowalski, dr, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 43. Agata Kozioł, dr, Uniwersytet Śląski
 44. Atina Krajewska, dr, University of Birmingham
 45. Jerzy Kranz, dr hab., prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 46. Witold Kurowski, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 47. Justyna Łacny, dr hab., prof. PW, Politechnika Warszawska
 48. Maciej Łaszczuk, adwokat
 49. Ewa Łętowska, prof. dr hab., członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU
 50. Andrzej Mączyński dr hab., em. prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
 51. Modrzejewska Małgorzata, dr, Uniwersytet Warszawski
 52. Marcin Matczak, dr hab. prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 53. Arwid Mednis, dr, radca prawny, Uniwersytet Warszawski
 54. Monika Namysłowska, dr hab. prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 55. Artur Nowak-Far, Instytut Prawa, Skoła Główna Handlowa
 56. Jerzy Pisuliński, prof. dr hab. Uniwersytet Jagielloński
 57. Monika Płatek dr hab, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 58. Adam Ploszka, dr, Uniwersytet Warszawski
 59. Katarzyna Pokryszka, dr hab. prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 60. Piotr Pomianowski, dr hab., r.pr., Uniwersytet Warszawski
 61. Wojciech Popiołek, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
 62. Przemysław Kamil Rosiak, LLM College of Europe Brugge
 63. Anna Pudło-Jaremek, dr, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 64. Krzysztof Radzikowski, dr, doradca podatkowy, Uniwersytet Warszawski
 65. Lidia Rodak, dr, Uniwersytet Śląski
 66. Joanna Ryszka, dr hab., prof. UO, Uniwersytet Opolski
 67. Wojciech Sadurski, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski, University of Sydney
 68. Krzysztof Skotnicki, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 69. Jacek Skrzydło, dr hab., prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 70. Olga Śniadach, dr, Uniwersytet Gdański
 71. Rafał Stankiewicz, dr hab. prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 72. Hanna Suchocka, dr hab., prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 73. Katarzyna Sychta, dr, Uniwersytet Śląski
 74. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 75. Monika Szwarc, dr hab., prof. PAN, Polska Akademia Nauk
 76. Paulina Twardoch, dr, Uniwersytet Śląski
 77. Jakub Urbanik, dr hab., prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 78. Stanisław Waltoś, prof. dr hab. Uniwersytet Jagielloński
 79. Roman Wieruszewski, prof. dr hab., Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Poznaniu
 80. Marzena Wojtczak, dr, Uniwersytet Warszawski
 81. Aneta Wiewiórkowska-Domagalska, dr, European Legal Studies Institute, Universität Osnabrück
 82. Anna Wyrozumska, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki
 83. Mirosław Wyrzykowski, dr hab, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 84. Mateusz Żaba, dr, Uniwersytet Śląski
 85. Jarosław Zagrodnik, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 86. Jerzy Zajadło, prof. dr hab., Uniwersytet Gdański
 87. Andrzej Zakrzewski, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
 88. Kazimierz Zgryzek, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
 89. Dorota Zienkiewicz, dr hab., Uniwersytet Śląski

 


 

Kwestie dotyczące praworządności w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej będziemy dalej monitorować oraz wyjaśniać na łamach Archiwum Osiatyńskiego, a także – po angielsku – na stronie Rule of Law in Poland.

 

Podoba Ci się ten artykuł? Zapisz się na newsletter Archiwum Osiatyńskiego. W każdą środę dostaniesz wybór najważniejszych tekstów, a czasem również zaproszenia na wydarzenia.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

9 stycznia 2020Inne artykuły tego autora

28.03.2020

RPO: TSUE potwierdził niedopuszczalność „dyscyplinarek” sędziów za zadanie pytań prejudycjalnych

24.03.2020

RPO: nie można organizować wyborów 10 maja

19.03.2020

Jak sądy mają działać podczas pandemii, by gwarantować prawa obywateli? Pyta RPO

16.03.2020

Prezydium NRA apeluje o wypracowanie rozwiązań dot. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

09.03.2020

Paweł Juszczyszyn: Ta walka jest do wygrania

09.03.2020

Polskie kobiety dostają 20 proc. mniej od mężczyzn za tę samą pracę. „To nielegalne, niezgodne z Konstytucją”

23.02.2020

Profesor w czasach zarazy

21.02.2020

Koronawirus z Wuhan, Greta Thunberg i św. Augustyn. Obłędne zdanie odrębne do uchwały SN

18.02.2020

Klaka Rady Sądownictwa. Szef neo-KRS wiwatował na cześć Kaczyńskiego. Jak się tłumaczy? Kłamie

11.02.2020

22 sędziów TK w oświadczeniu bez precedensu: Pawłowicz i Piotrowicz w składzie orzekającym to naruszenie prawa

09.02.2020

Jest twarzą rewolucji sądowej, ściga sędziów. Mówi: Nie nadużywam władzy

09.02.2020

Kaczyńskiemu nie mieści się w głowie, że sędzia może być uczciwy. Więc lepiej wziąć swoich

07.02.2020

Prof. Strzembosz o prześladowcach sędziego Juszczyszyna: “Będą się tego bardzo wstydzić”

07.02.2020

Międzynarodowa Komisja Prawników „zaalarmowana gwałtownie rozwijającym się kryzysem rządów prawa w Polsce”

05.02.2020

Tylko w OKO.press. Niezwykły list do Jourovej: Ma Pani mandat do reprezentowania wszystkich polskich obywateli UE

30.01.2020

Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie sporu kompetencyjnego zainicjowanego wnioskiem Marszałka Sejmu

29.01.2020

„We are good”, a u was zabijają demonstrantów i wycinają łechtaczki. PiS w Strasburgu dał Europie popalić

27.01.2020

Wójcik: Argumenty zawarte w uzasadnieniach wyroku NSA oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2018 r. są oczywiste i przekonywujące

25.01.2020

Lista dla obywateli: 384 sędziów zarekomendowanych przez neo-KRS i powołanych przez prezydenta Dudę

25.01.2020

Fundacja Helsińska: Rząd zaprowadził Polskę na peryferia demokracji. Uchwała SN daje mu szansę na odwrótWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200