Jakiej reformy wymiaru sprawiedliwości potrzebujemy?

Udostępnij

Doktor nauk prawnych, L.LM w zakresie prawa konstytucyjnego porównawczego na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (Central European University), od 2012 koordynator…

Więcej

Podsumowanie raportu opracowanego przez Helsińską Fundację Praw CzłowiekaReforma wymiaru sprawiedliwości nie może być postrzegana jako cel sam w sobie – musi być narzędziem służącym zapewnieniu skutecznej ochrony sądowej praw i wolności obywateli.

 

Projektowane zmiany muszą mieścić się w konstytucyjnych ramach wyznaczanych m.in. przez zasadę trójpodziału władzy, nieusuwalność sędziów oraz prawo do sądu.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości powinno w większym stopniu wykorzystać potencjał Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości podczas prac nad zmianami w sądach.

 

Należy zabezpieczyć odpowiedni dostęp do pomocy prawnej dla potrzebujących (w tym dla osób pozbawionych wolności) oraz zwiększyć udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w ramach granic wyznaczanych przez normy Konstytucji (art. 182 Konstytucji).

 

Niezbędne jest opracowanie ustawy o biegłych sądowych, która zapewni właściwą selekcję biegłych, nadzór nad nimi, jak również zapewni odpowiednie wynagrodzenie zachęcające najlepszych biegłych do pracy w wymiarze sprawiedliwości.

 

Ograniczenie kognicji sądów (pozostające w zgodzie z Konstytucją i prawem międzynarodowym) oraz wzmocnienie konsensualnych form rozwiązywania sporów (oraz zapewnienie pomocy prawnej) mogą doprowadzić do ograniczenia liczby spraw kierowanych do sądów.

 

Model dojścia do zawodu sędziego opiera się obecnie na niezgodnej z Konstytucją regulacji instytucji asesora sądowego.

 

Należy ograniczyć delegacje sędziów – ich obecna regulacja zaburza sprawność pracy sądów, jak również osłabia gwarancje niezawisłości sędziów.

 

Elementem reformy wymiaru sprawiedliwości powinno być prawidłowe wykonanie wyroku ETPC w sprawie Rutkowski przeciwko Polsce dotyczącego przewlekłości postępowań sądowych.

 

Kształt nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi nie może prowadzić do podważenia międzynarodowego zaufania do niezależności polskich sądów.Autor


Doktor nauk prawnych, L.LM w zakresie prawa konstytucyjnego porównawczego na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (Central European University), od 2012 koordynator…


Więcej

Opublikowany

26 października 2017


Inne artykuły tego autora

19.10.2020

Metoda „małych kroków” nie przyniosła skutku. Niech KE skarży do TSUE za systemowe naruszanie wartości

27.08.2020

Nikt nie kontroluje kontrolujących. W Polsce służby mogą inwigilować obywateli na potęgę

21.10.2019

Dr Grabowska-Moroz: Polsce grozi węgierski model przejęcia kontroli nad mediami

03.08.2018

Co orzekł Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Celmer?Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200