Jaki, Czarnek i Śliwka: to opozycja pozbawiła Polskę środków z KPO. Jeden fałsz w trzech osobach

Udostępnij

Dziennikarka OKO.press. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i relacjach w Unii Europejskiej.

Więcej

Jaki, Czarnek i Śliwka: to opozycja pozbawiła Polskę środków z KPO. Jeden fałsz w trzech osobach27 SIERPNIA 2023 roku w programie „Strefa Starcia” w TVP Info usłyszeć można było nowe twierdzenia polityków obozu rządzącego na temat KPO dla Polski.

 

 

 

 

 

Europoseł Patryk Jaki, minister edukacji Przemysław Czarnek i wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka twierdzili, że to „europosłowie polskiej opozycji głosowali przeciw wypłacie KPO dla Polski” – tak ich twierdzenia podsumowano na pasku.

„Zdrajcy w PE blokują Polakom pieniądze z KPO”

 

 

 

 

 

„11 lipca w Parlamencie Europejskim został złożony wniosek, który mówił o odblokowaniu środków z KPO dla Polski (…) Politycy PSL-u albo wyciągali karty, albo się wstrzymywali, albo głosowali przeciwko” – mówił na antenie „Strefy Starcia” Patryk Jaki 27 sierpnia 2023 roku.

 

 

 

 

Jaki wspomniał o PSL, ponieważ to w krótkiej potyczce słownej z posłem tej partii sięgnął po ten argument, ale za chwilę wymienił wszystkie partie, które miały rzekomo głosować przeciwko „wnioskowi o odblokowanie KPO dla Polski”. Były to Platforma Obywatelska, Lewica, Polska 2050, PSL.

 

 

 

 

Jakiemu wtórował obecny w programie minister edukacji Przemysław Czarnek, który wspomniał o „zdrajcach w Parlamencie Europejskim, którzy blokują Polakom pieniądze z KPO”.

 

 

 

 

„My dzisiaj jesteśmy państwem polskim pod rządami Prawa i Sprawiedliwości od ośmiu lat zupełnie innym niż pod rządami Donalda Tuska, Kosiniaka-Kamysza i Waldemara Pawlaka (…) Dzisiaj państwo polskie stać na to, by realizować programy z KPO, pomimo że ci zdrajcy w Parlamencie Europejskim blokują Polakom pieniądze z KPO” – powiedział Czarnek.

 

 

 

 

 

Wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, dodał, że „całe działanie opozycji w sprawie KPO jest działaniem politycznym”.

 

 

 

„Donald Tusk powiedział »dzień po wyborach obiecuję, że te pieniądze odblokuję«. To jest działanie polityczne ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Hołowni i Lewicy, bo widzieliśmy dziś doskonale, że jak przyszło do sprawdzam, czy jesteś za odblokowaniem środków dla Polski, to zagłosowali przeciwko” – powiedział Śliwka.

 

 

 

 

 

O jakie głosowanie chodzi?

 

 

 

 

 

Cóż to za „wniosek o odblokowanie środków z KPO dla Polski”, przeciwko któremu mieli zagłosować „zdrajcy” z opozycji 11 lipca 2023 roku na forum Parlamentu Europejskiego?

Otóż chodzi o głosowanie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie prawa wyborczego, komisji śledczej i praworządności w Polsce.

To na wniosek grupy posłów z Europejskiej Partii Ludowej (EPP), Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE (S&D), Odnowić Europę (Renew), Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie oraz Grupy Lewicy (GUE/NGL), Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził zaniepokojenie ostatnią reformą prawa wyborczego w Polsce i ostro skrytykował plan powołania państwowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

 

 

 

 

Posłowie PE zaznaczyli, że:

 

  • Uchwalone w czerwcu 2023 roku zmiany w polskim kodeksie wyborczym są niezgodne z międzynarodowymi standardami demokratycznymi.
  • Nowa państwowa komisja ds. badania wpływów rosyjskich powinna zostać zlikwidowana lub zawieszona i zmieniona.
  • Praworządność w Polsce pogarsza się w wyniku systematycznych działań rządu od kilku lat, w tym za pośrednictwem bezprawnego Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa.

 

 

 

 

 

Zmiany w kodeksie wyborczym

 

 

 

 

W przyjętej 11 lipca 2023 roku rezolucji posłowie PE stwierdzili, że „zmiany w polskim kodeksie wyborczym przyjęte przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi jesienią 2023 roku i wyborami europejskimi w czerwcu 2024 roku są głęboko niepokojące”.

 

 

 

 

Rezolucja podkreśla, że:

  • zmiany mogą dyskryminować osoby głosujące z zagranicy,
  • Izba polskiego Sądu Najwyższego, której zadaniem jest rozpatrywanie sporów wyborczych, „nie może być uznana za niezależny i bezstronny sąd”.

Rezolucja wzywa też polskie władze do dostosowania sposobu przeprowadzania wyborów do zaleceń Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz innych międzynarodowych standardów demokratycznych.

 

 

 

 

 

Parlament wezwał też do zorganizowania pełnowymiarowej międzynarodowej misji obserwacyjnej na nadchodzące wybory parlamentarne w Polsce, gdyś istnieje ryzyko nadużyć.

PE krytycznie o „Lex Tusk”

 

 

 

 

 

Parlament wezwał też do uchylenia lub przynajmniej zawieszenia stosowania do czasu wydania pełnej opinii przez Komisję Wenecką ustawy o utworzeniu państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

Zdaniem posłów PE organ ten jest wymierzony w opozycjonistów, w tym byłego premiera Donalda Tuska.

Europosłowie stwierdzili też, że jeśli ustawa pozostanie w mocy, Komisja powinna jak najszybciej wszcząć przyspieszone postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE o zastosowanie wobec Polski środków tymczasowych w związku ze stosowaniem tej ustawy.

 

 

 

 

Komisja Europejska faktycznie uruchomiła procedurę antynaruszeniową i to już 7 czerwca 2023 roku. To szósty raz, kiedy Komisja prowadzi tę procedurę za rządów PiS ze względu na zmiany zagrażające demokracji i praworządności.

 

 

 

Zagrożenie praworządności

 

 

 

 

Podsumowując: posłowie PE po raz kolejny stwierdzili, że „praworządność w Polsce pogarsza się w wyniku systematycznych działań rządu od kilku lat, w tym za pośrednictwem bezprawnego Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa”.

 

 

 

 

Wyrazili również obawy, że proponowane reformy dadzą Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu nowy mandat do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych dotyczących sędziów, bez rozróżnienia między sędziami powołanymi zgodnie z prawem a tymi powołanymi przez nielegalną KRS.

 

 

 

 

Parlament przyjął rezolucję 472 głosami za, 136 przeciw, przy 16 wstrzymujących się.

To do tej rezolucji posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski proponowali poprawki, szumnie określane mianem „wniosku o odblokowanie KPO”.

„Wniosek o odblokowanie KPO”, czyli wrzutki Jakiego

 

 

 

 

Poprawki, które zgłosił europoseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski, obejmowały m.in.:

  • wezwanie Rady do „natychmiastowego zakończenia procedury z art. 7 ust. 1 TUE”, czyli procedury stwierdzającej poważne naruszenie przez państwo członkowskie wartości Unii,
  • wezwanie Komisji Europejskiej do odblokowania środków z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych dla polskich obywateli,
  • wezwanie Komisji do „zaprzestania nacisków na przymusową relokację migrantów wbrew woli Polski, która przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy”,
  • wezwanie Komisji do wypłaty środków na uchodźców z Ukrainy.

To te poprawki na antenie Strefy Starcia Patryk Jaki określił mianem „wniosku o odblokowanie KPO”.

Nie był to jednak żaden „wniosek o odblokowanie KPO”, a typowe dla Zjednoczonej Prawicy niezwiązane z tematem „wrzutki”.

 

 

 

 

Poprawki przepadły w głosowaniu. Przeciwko poprawkom Jakiego głosowali europosłowie z EPL, S&D, Renew.

 

 

 

 

Jaki mógł co najwyżej liczyć na wsparcie europosłów z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) oraz ze skrajnie antyeuropejskiej grupy Tożsamość i Demokracja (ID). Tu wyniki głosowania (strony 152 – 171).

 

 

 

 

Dlaczego Polska nie dostaje środków z KPO?

 

 

 

Wbrew temu, co twierdzi Zjednoczona Prawica, Polska nie otrzymuje środków z KPO, ponieważ rządzący wciąż nie spełnili zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy warunków wypłaty.

 

 

 

 

 

Żeby Komisja Europejska mogła wypłacić państwu członkowskiemu pieniądze z Funduszu Odbudowy, niezbędne jest wypełnienie pierwszej tury kamieni milowych.

Polska wciąż nie wypełniła warunków w kamieniu milowym dotyczącym niezależności sądownictwa.

Aby przywrócić niezależność sądownictwa w Polsce, niezbędne są gruntowne zmiany w ustawach o ustroju sądów powszechnych, funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa oraz ustawie o Sądzie Najwyższym.

 

 

 

 

 

Częściowo spełniająca warunki kamieni milowych ustawa jest obecnie zamrożona w sparaliżowanym Trybunale Konstytucyjnym. Na wniosek prezydenta czeka na orzeczenie zgodności z Konstytucją. Ale skrajnie upolityczniony Trybunał nie działa, więc ustawa w nim utknęła.

 

 

 

 

KPO, czyli co?

 

 

 

Środki z KPO to należne dla Polski środki z unijnego Funduszu Odbudowy. W sumie 35 mld euro bezzwrotnych dotacji i nisko oprocentowanych pożyczek na przeciwdziałanie skutkom pandemii Covid-19.

 

 

 

 

 

To z tych pieniędzy miały być realizowane kluczowe programy zielonej transformacji, rozwoju infrastruktury, ulepszeń w zakresie ochrony zdrowia (w tym m.in. osiągania tzw. suwerenności lekowej, czyli inwestycji w przemysł farmaceutyczny), rozwój rynku pracy i aktywizacji zawodowej ludzi młodych, kobiet i seniorów.

 

 

 

 

 

Środki z Funduszu Odbudowy wypłacane są już wszystkim państwom UE, oprócz Polski i Węgier. Dla obu tych krajów zagrożona jest też wypłata Funduszy Spójności na lata 2021-2027. Aby była ona możliwa, państwa członkowskie muszą zadeklarować m.in. zgodność z postanowienia Karty Praw Podstawowych. Tymczasem Polska twierdzi, że nas Karta Praw Podstawowych nie obowiązuje, co jest nieprawdą.

 

 

 

 

 

To sprawia, że Komisja nie ma możliwości wypłaty żadnych środków z Funduszy Spójności poza tzw. środkami pomocy technicznej, które już zostały Polsce wypłacone. Ten temat jest także przedmiotem stałej dezinformacji ze strony polityków PiS, o czym w OKO.press piszemy regularnie.

 

 

 

 

 Autor


Dziennikarka OKO.press. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i relacjach w Unii Europejskiej.


Więcej

Opublikowany

28 sierpnia 2023


Inne artykuły tego autora

25.10.2023

Donald Tusk chce „szybkiej ścieżki” odblokowania KPO dla Polski. Oto jego plan na wizytę w Brukseli

16.10.2023

Unia Europejska w programach partii politycznych. Kto odzyska KPO i fundusze spójności dla Polski?

10.09.2023

Dzień po wyborach Tusk pojedzie i odblokuje środki KPO? KE odpowiada: To nie takie proste

08.09.2023

Polska może dostać niemal 24 mld zł z KPO. I to bez spełnienia kamieni milowych

30.08.2023

Piotr Müller o „lex Tusk”: „KE kolejny raz wtrąca się w wybory w Polsce”

28.08.2023

Jaki, Czarnek i Śliwka: to opozycja pozbawiła Polskę środków z KPO. Jeden fałsz w trzech osobach

22.07.2023

KE: Polska wciąż nie spełnia warunków do wypłaty funduszy, a premier twierdzi, że „fundusze płyną”

06.06.2023

Budka: Rząd oszustów kolejny raz przegrywa przed TSUE. Śmiszek: Miażdżący wyrok [REAKCJE OPOZYCJI]

05.06.2023

Wyrok TSUE ws. ustawy kagańcowej nie psuje humoru rządzącym: „To nie Polska łamie prawo, tylko KE”

31.05.2023

Lex Tusk: kolejny gwóźdź do trumny polskiego KPO oraz wypłat z Funduszy Spójności?

31.03.2023

Najnowszy raport z USA o prawach człowieka. Najgorzej w Ukrainie. A jakie problemy ma Polska?

11.03.2023

Andrzej Duda dla CNN: „To KE, a nie Polska, narusza prawo europejskie”. Naprawdę? Sprawdzamy

09.02.2023

KE potwierdza: Nie będzie wypłat funduszy spójności, jeśli Polska nie przywróci niezależności sądów

08.02.2023

UE wstrzymuje Polsce wypłatę wszystkich funduszy, nie tylko KPO. Rząd milczy na ten temat

28.12.2022

Batalia o środki z KPO. Dziewięć kłamstw Zjednoczonej Prawicy

22.12.2022

Do końca roku rząd powinien złożyć wnioski o płatność czterech transz z KPO. Nie złoży żadnego

28.11.2022

Komisja Europejska nie odpuściła jednak Orbánowi. Pozorowanie reform nie przeszło

27.11.2022

Sąd: Prokuratura ma zająć się Schabem i Radzikiem za blokowanie powrotu do pracy sędziego Tulei

25.11.2022

Oto co ma zrobić Polska, by dostać środki z KPO. Wyjaśniamy Kaczyńskiemu [LISTA SPRAW]

23.10.2022

Czy Polska ma jeszcze szanse na uczciwe wybory? „Równość wyborów zagrożona. Potrzebujemy misji OBWE”Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200