Jak chronić mniejszości seksualne? Propozycja zmian w kodeksie karnym dla prezydenta

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Wielu zachowań motywowanych nienawiścią wobec osób LGBT można by uniknąć, gdyby polskie prawo karne w zakresie art. 256 i art. 257 KK spełniało standardy zalecane przez Europejską Komisję przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, która konsekwentnie twierdzi, że zakres stosowania ww. przepisów jest zbyt wąski.Autorzy – Krzysztof Stępiński, Damian Tokarczyk – są adwokatami. Artykuł ukazał się pierwotnie w „Gazecie Wyborczej”. Archiwum Osiatyńskiego dziękuje za możliwość publikacji.

 

W 2016 r. odstąpiono od prac legislacyjnych, których celem było rozszerzenie zakresu zastosowania art. 257 KK. Penalizacja miała objąć nie tylko, jak to ma miejsce do dzisiaj, znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej człowieka z powodu jego przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jego bezwyznaniowości, ale także ze względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność bądź orientację seksualną.

 

Zatem nie dziwi, że pozbawieni ochrony prawnej przedstawiciele środowisk LGBT, których najważniejszy obywatel naszego kraju nazywa ideologią, protestują. Jak wówczas, gdy nocną porą  tzw. Ideologia wywiesiła tęczowe flagi na kilku pomnikach i figurze Chrystusa przed kościołem św. Krzyża w Warszawie. Jedni twierdzą, że doszło do popełnienia przestępstwa, inni – że to tylko akt protestu wobec różnych przejawów nienawiści wobec obywateli należących do środowiska LGBT. A taki protest przestępstwem być nie może.

 

 My uważamy, że pomiędzy aktami przemocy fizycznej i słownej wobec osób ze środowiska LGBT i wieszaniem flag LGBT przez Ideologię zachodzi oczywisty związek, w którym wieszanie flag jest odpowiedzią na szerzącą się bezkarną nienawiść. A przecież „nikt nie zasługuje na to, by być obiektem nienawiści….”.

 

Wielu zachowań motywowanych nienawiścią wobec osób LGBT można by uniknąć, gdyby polskie prawo karne w zakresie art. 256 i art. 257 KK spełniało standardy zalecane przez Europejską Komisję przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, która konsekwentnie twierdzi, że zakres stosowania ww. przepisów jest zbyt wąski. Dlatego prezentujemy Panu Prezydentowi pomysł podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która ukróci mowę nienawiści i obejmie ochroną tych, którzy padają nienawiścią z powodu odmienności, np. ze względu na płeć, niepełnosprawność, tożsamość płciową, wiek bądź orientację seksualną. Kiedy przestępczość kierowana nienawiścią rośnie, trzeba sięgnąć po ultima ratio, czyli prawo karne. Aby zaoszczędzić pracy prezydenckim prawnikom, opracowaliśmy pro bono projekt drobnej nowelizacji kodeksu karnego.

 

Ustawa z dnia (…) 2020 r. o zmianie ustawy – kodeks karny

 

 Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1950) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W art. 256 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„Tej samej karze podlega, kto nawołuje do nienawiści powodowanej płcią, tożsamością płciową lub orientacją seksualną”.

2) W art. 257 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje §2 w brzmieniu:

„Tej samej karze podlega, kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej płci, tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej, lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby”.

 

Art. 2 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

11 sierpnia 2020Inne artykuły tego autora

13.01.2021

Prawa człowieka w Polsce po odejściu Adama Bodnara

12.01.2021

Sędzia Tuleya: Instytucje europejskie to wielkie rozczarowanie. Można odnieść wrażenie, że nie traktują Polski jak części UE

11.01.2021

Ile razy podważa Konstytucję, prawo i rozsądek mandatowa rewolucja PiS? Prawnik wylicza po kolei

26.12.2020

Adam Strzembosz popiera Rudzińską-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

17.12.2020

Zatrzymanie posła opozycji. Policja: to nie było zatrzymanie. Prokuratura: zatrzymanie było zasadne

05.12.2020

RPO do Morawieckiego: polski kandydat na sędziego TSUE powinien być wybrany w konkursie

01.12.2020

Potrzebujemy mechanizmu uzyskiwania informacji o policjantach, którzy naruszają nasze prawa

29.11.2020

Histeria PiS po orędziu Grodzkiego. „Nóż w plecy”, „hołd brukselski”, „ośmiesza Senat”. Czyli trafił

28.11.2020

[PRZEWODNIK ABORCYJNEGO DREAM TEAMU] Kupiłaś tabletkę, a policja wzywa cię na przesłuchanie?

28.11.2020

Ponad 70 organizacji społecznych przeciw przemocy policji wobec pokojowych demonstracji

27.11.2020

Jerzy Kranz: Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. – Bukareszt w Warszawie

27.11.2020

57 ekspertów od UE przestrzega: weto unijnego budżetu wyznacza Polsce kierunek „exit”

26.11.2020

Apel ekspertów Team Europe o zmianę stanowiska Rządu ws. weta wobec Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027

24.11.2020

Apel dziennikarzy do Policji: przestańcie ograniczać wolność mediów, uniemożliwiać nam pracę

23.11.2020

Sądy pozytywnie rozpatrują zażalenia na zatrzymania podczas protestów. Prawdopodobne odszkodowania i zadośćuczynienia dla protestujących

19.11.2020

Oświadczenie Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie represji wobec Igora Tuleyi

18.11.2020

Morawiecki powinien odpowiadać karnie za zwłokę w publikacji ustawy antycovidowej [ANALIZA]

17.11.2020

Konferencja Ambasadorów RP: Weto przeciw Polsce

14.11.2020

Archiwum Osiatyńskiego w debacie: Igrzyska Wolności [ZAPROSZENIE]

10.11.2020

Apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców Prawnych do Kandydatek i Kandydatów na stanowisko Sędziego ETPCWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200