Jak chronić mniejszości seksualne? Propozycja zmian w kodeksie karnym dla prezydenta

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Wielu zachowań motywowanych nienawiścią wobec osób LGBT można by uniknąć, gdyby polskie prawo karne w zakresie art. 256 i art. 257 KK spełniało standardy zalecane przez Europejską Komisję przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, która konsekwentnie twierdzi, że zakres stosowania ww. przepisów jest zbyt wąski.Autorzy – Krzysztof Stępiński, Damian Tokarczyk – są adwokatami. Artykuł ukazał się pierwotnie w „Gazecie Wyborczej”. Archiwum Osiatyńskiego dziękuje za możliwość publikacji.

 

W 2016 r. odstąpiono od prac legislacyjnych, których celem było rozszerzenie zakresu zastosowania art. 257 KK. Penalizacja miała objąć nie tylko, jak to ma miejsce do dzisiaj, znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej człowieka z powodu jego przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jego bezwyznaniowości, ale także ze względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność bądź orientację seksualną.

 

Zatem nie dziwi, że pozbawieni ochrony prawnej przedstawiciele środowisk LGBT, których najważniejszy obywatel naszego kraju nazywa ideologią, protestują. Jak wówczas, gdy nocną porą  tzw. Ideologia wywiesiła tęczowe flagi na kilku pomnikach i figurze Chrystusa przed kościołem św. Krzyża w Warszawie. Jedni twierdzą, że doszło do popełnienia przestępstwa, inni – że to tylko akt protestu wobec różnych przejawów nienawiści wobec obywateli należących do środowiska LGBT. A taki protest przestępstwem być nie może.

 

 My uważamy, że pomiędzy aktami przemocy fizycznej i słownej wobec osób ze środowiska LGBT i wieszaniem flag LGBT przez Ideologię zachodzi oczywisty związek, w którym wieszanie flag jest odpowiedzią na szerzącą się bezkarną nienawiść. A przecież „nikt nie zasługuje na to, by być obiektem nienawiści….”.

 

Wielu zachowań motywowanych nienawiścią wobec osób LGBT można by uniknąć, gdyby polskie prawo karne w zakresie art. 256 i art. 257 KK spełniało standardy zalecane przez Europejską Komisję przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, która konsekwentnie twierdzi, że zakres stosowania ww. przepisów jest zbyt wąski. Dlatego prezentujemy Panu Prezydentowi pomysł podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która ukróci mowę nienawiści i obejmie ochroną tych, którzy padają nienawiścią z powodu odmienności, np. ze względu na płeć, niepełnosprawność, tożsamość płciową, wiek bądź orientację seksualną. Kiedy przestępczość kierowana nienawiścią rośnie, trzeba sięgnąć po ultima ratio, czyli prawo karne. Aby zaoszczędzić pracy prezydenckim prawnikom, opracowaliśmy pro bono projekt drobnej nowelizacji kodeksu karnego.

 

Ustawa z dnia (…) 2020 r. o zmianie ustawy – kodeks karny

 

 Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1950) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W art. 256 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„Tej samej karze podlega, kto nawołuje do nienawiści powodowanej płcią, tożsamością płciową lub orientacją seksualną”.

2) W art. 257 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje §2 w brzmieniu:

„Tej samej karze podlega, kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej płci, tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej, lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby”.

 

Art. 2 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

11 sierpnia 2020Inne artykuły tego autora

26.09.2020

Francuski model dekoncentracji mediów Polsce? Prof. Jędrzejewski pokazuje na czym polega manipulacja PiS

23.09.2020

Śmierć Ruth Bader Ginsburg może zmienić Amerykę. Prawica wyczuła szansę na obalenie prawa do aborcji

21.09.2020

Jednogłośne stanowisko ORA w Warszawie w sprawie SSO Beaty Morawiec

21.09.2020

Poznaj swoje prawa przy zatrzymaniu przez policję – najlepsi prawnicy radzą

14.09.2020

Cudowna broń Adama Bodnara. Fragmenty niezwykłej książki, którą trzeba znać

13.09.2020

Koniec kadencji RPO. „Nigdy nie brakowało nam serca ani poczucia odpowiedzialności i troski o los najsłabszych”

07.09.2020

Sześciło: Powrót do 49 województw oznacza, że władza obgryzie samorząd do kości i przejmie fundusze UE

04.09.2020

Prof. Mirosław Wyrzykowski wyróżniony Odznaką Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich

04.09.2020

OKO.press nominowane do Korony Równości. Głosowanie trwa!

02.09.2020

Petycja o odwołanie: „Mikołaj Pawlak nieustannie kompromituje urząd Rzecznika Praw Dziecka”

31.08.2020

Jak Zjednoczona Prawica podbija sądy i jak one się bronią. Przenikliwy esej prof. Garlickiego

28.08.2020

Idziesz na demonstrację? Poznaj swoje prawa! Rewelacyjny film prawników z Wolnych Sądów

25.08.2020

Prof. Maria Janion: „Demokracja w Polsce jest rodzaju męskiego”

19.08.2020

Sędziowie z „Themis” do Komendanta Głównego Policji: Policja w demokratycznym państwie winna pełnić służbę w interesie całego społeczeństwa

15.08.2020

Kobiety „Solidarności” w obronie osób LGBT: Użycie siły wobec najsłabszych dyskwalifikuje władzę

13.08.2020

Korespondenci na Białorusi w niebezpieczeństwie. Apelują do organów RP i UE

11.08.2020

Rudzińska-Bluszcz: mogę obiecać, że urząd RPO nie będzie nigdy brał udziału w politycznej walce

11.08.2020

Oświadczenie w sprawie zajść w Warszawie w nocy z 7 na 8 sierpnia 2020 r. po zatrzymaniu aktywistki LGBT+ – Margot

09.08.2020

Kucaj nago, jedzenia nie dostaniesz, na pomoc nie licz: raport o zatrzymaniach w Warszawie mrozi krew

09.08.2020

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania wobec aktywistki LGBT oraz zatrzymaniami osób protestujących przeciwko temu aresztowaniuWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200