Jak chronić mniejszości seksualne? Propozycja zmian w kodeksie karnym dla prezydenta

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Wielu zachowań motywowanych nienawiścią wobec osób LGBT można by uniknąć, gdyby polskie prawo karne w zakresie art. 256 i art. 257 KK spełniało standardy zalecane przez Europejską Komisję przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, która konsekwentnie twierdzi, że zakres stosowania ww. przepisów jest zbyt wąski.Autorzy – Krzysztof Stępiński, Damian Tokarczyk – są adwokatami. Artykuł ukazał się pierwotnie w „Gazecie Wyborczej”. Archiwum Osiatyńskiego dziękuje za możliwość publikacji.

 

W 2016 r. odstąpiono od prac legislacyjnych, których celem było rozszerzenie zakresu zastosowania art. 257 KK. Penalizacja miała objąć nie tylko, jak to ma miejsce do dzisiaj, znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej człowieka z powodu jego przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jego bezwyznaniowości, ale także ze względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność bądź orientację seksualną.

 

Zatem nie dziwi, że pozbawieni ochrony prawnej przedstawiciele środowisk LGBT, których najważniejszy obywatel naszego kraju nazywa ideologią, protestują. Jak wówczas, gdy nocną porą  tzw. Ideologia wywiesiła tęczowe flagi na kilku pomnikach i figurze Chrystusa przed kościołem św. Krzyża w Warszawie. Jedni twierdzą, że doszło do popełnienia przestępstwa, inni – że to tylko akt protestu wobec różnych przejawów nienawiści wobec obywateli należących do środowiska LGBT. A taki protest przestępstwem być nie może.

 

 My uważamy, że pomiędzy aktami przemocy fizycznej i słownej wobec osób ze środowiska LGBT i wieszaniem flag LGBT przez Ideologię zachodzi oczywisty związek, w którym wieszanie flag jest odpowiedzią na szerzącą się bezkarną nienawiść. A przecież „nikt nie zasługuje na to, by być obiektem nienawiści….”.

 

Wielu zachowań motywowanych nienawiścią wobec osób LGBT można by uniknąć, gdyby polskie prawo karne w zakresie art. 256 i art. 257 KK spełniało standardy zalecane przez Europejską Komisję przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, która konsekwentnie twierdzi, że zakres stosowania ww. przepisów jest zbyt wąski. Dlatego prezentujemy Panu Prezydentowi pomysł podjęcia inicjatywy ustawodawczej, która ukróci mowę nienawiści i obejmie ochroną tych, którzy padają nienawiścią z powodu odmienności, np. ze względu na płeć, niepełnosprawność, tożsamość płciową, wiek bądź orientację seksualną. Kiedy przestępczość kierowana nienawiścią rośnie, trzeba sięgnąć po ultima ratio, czyli prawo karne. Aby zaoszczędzić pracy prezydenckim prawnikom, opracowaliśmy pro bono projekt drobnej nowelizacji kodeksu karnego.

 

Ustawa z dnia (…) 2020 r. o zmianie ustawy – kodeks karny

 

 Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. 2019, poz. 1950) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W art. 256 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„Tej samej karze podlega, kto nawołuje do nienawiści powodowanej płcią, tożsamością płciową lub orientacją seksualną”.

2) W art. 257 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje §2 w brzmieniu:

„Tej samej karze podlega, kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej płci, tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej, lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby”.

 

Art. 2 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

11 sierpnia 2020Inne artykuły tego autora

07.04.2021

Konferencja Ambasadorów RP: Komentarz do „spotkania w Budapeszcie”

31.03.2021

Łukasz Woźnicki: Nowelizacja ustawy o SN przyjęta. „Domknie kontrolę nad tym sądem”

29.03.2021

Prof. Jędrzej Skrzypczak: SLAPP narasta. Czas wyznaczyć granicę nękania pozwami

27.03.2021

Hulaj władzo, piekła nie ma. I Prezes SN przeciw jawności i społeczeństwu obywatelskiemu

27.03.2021

„Chybione, trudne do obrony”. Ekspertka rozbraja zarzuty Polski i Węgier ws. „pieniędzy za praworządność”

24.03.2021

NGO do Manowskiej: Prosimy o wycofanie wniosku do TK. Obywatele chcą wiedzieć

23.03.2021

Prof. Zachariasz o korupcji w samorządach. Dlaczego tak trudno jej zapobiegać?

21.03.2021

Włodzimierz Wróbel (na Facebooku): Chyba warto znowu przypomnieć. Po co politykom przejęcie Sądu Najwyższego?

21.03.2021

571 sędziów do 19 ministrów, prokuratorów, policjantów i osób z Sądu Najwyższego w oświadczeniu pisze: Tuleya jest sędzią!

21.03.2021

Jarosław Kaczyński, komisarz ds. bezpieczeństwa władzy. Tekst prof. Kuźniara

21.03.2021

Naukowcy-prawnicy protestują przeciwko zapowiedzi złożenia przez Orlen powództwa typu SLAPP przeciwko prof. Romanowskiemu

19.03.2021

Władza i sądy: domykanie kontroli nad Sądem Najwyższym

18.03.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego w sprawie działań prokuratury z dnia 17 marca 2021 roku

16.03.2021

Administracja Bidena nie będzie patrzeć przez palce na zamach na media i praworządność w Polsce

15.03.2021

Prokuratura na usługach Ziobry i Święczkowskiego chce ścigać internautów z art. 212 kk

14.03.2021

„Pierwsza prezes SN nie wykonała ustawowego obowiązku”. Senat nie przyjął sprawozdania z działalności SN

14.03.2021

Środowisko dziennikarskie poza narzekaniem nie robi prawie nic. Tak ułatwia PiS-owi demolkę mediów

08.03.2021

Sędzia Żurek o decyzji rzecznika dyscyplinarnego: Będziemy dalej walczyć. Robimy to dla obywateli

02.03.2021

„Tęcza, symbol dumy osób LGBT, nie niesie poniżających treści” – uzasadnienie wyroku słowo w słowo

21.02.2021

Nikita Grekowicz: Pokazówka Łukaszenki. Dziennikarki Biełsatu skazane na 2 lata więzieniaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200