Człowiek Ziobry cenzuruje sędziego Igora Tuleyę. Zakazał mu felietonów o sądach w radiu

Udostępnij

dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…

Więcej

Zakaz nagrywania felietonów wydał Przemysław Radzik, człowiek ministra Ziobry do ścigania niezależnych sędziów i jego nominat w największym sądzie w Polsce. Radzikowi nie spodobało się, że Tuleya chce nagrywać felietony o sądach i praworządności do obywatelskiego Halo.RadioTo dodatkowa szykana wobec represjonowanego dyscyplinarnie i ściganego karnie przez Prokuraturę Krajową sędziego Igora Tulei z Warszawy. Sędzia na początku lutego 2021 roku poinformował przełożonych w macierzystym Sądzie Okręgowym w Warszawie o zamiarze nagrywania felietonów dla obywatelskiego Halo.Radio. Sędzia zrobił to, bo to dodatkowe zajęcie i władze sądu powinny o nim wiedzieć.

 

Felietony nie będą przeszkadzały w pracy sędziego, bo od 99 dni Tuleya nie orzeka po tym jak zawiesiła go nielegalna Izba Dyscyplinarna (obcięła mu też pensję o 25 procent), a władze sądu odsunęły go od orzekania. Felietony sędzia miał też nagrywać za darmo.

 

W środę 24 lutego dostał jednak zakaz współpracy z Halo.Radio. Decyzję wydał słynny Przemysław Radzik, który jako zastępca głównego rzecznika dyscyplinarnego ściga niezależnych sędziów, a od niedawna jest wiceprezesem Sądu Okręgowego w Warszawie z nominacji resortu Ziobry.

 

Radzikowi nie spodobało się radio, które uznał za „upolitycznione”. „Radzik już nie tylko jest rzecznikiem dyscyplinarnym i wiceprezesem sądu, ale chce również być cenzorem. Jego ocena Halo.Radio jest bulwersująca. Pewnie będę dalej robił felietony za co z automatu zrobią mi dyscyplinarkę” – mówi sędzia Igor Tuleya.

 

Jak ścigany sędzia chciał opowiadać o sądach i prawie

 

Sędzia Igor Tuleya to symbol wolnych sądów. Jest ścigany przez ludzi Ziobry za krytykę „reform” ministra, obronę wolnych sądów, spotkania z obywatelami. Ma za to kilka dyscyplinarek. A za niekorzystne dla PiS orzeczenie na które wpuścił dziennikarzy wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej chce mu postawić zarzut karny. W tym celu w listopadzie 2020 roku nielegalna Izba Dyscyplinarna uchyliła mu immunitet i jednocześnie zawiesiła go w obowiązkach sędziego.

 

Tuleya nie uznaje jednak legalności Izby i już dwa razy nie stawił się na wezwania Prokuratury Krajowej na przesłuchanie. Teraz można się spodziewać, że prokuratura złoży wniosek do Izby o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie go siłą przez policję. Tuleya się z tym liczy, ale stoi za nim murem środowisko sędziowskie.

 

Tuleya w piśmie do władz Sądu Okręgowego w Warszawie informował, że chce publikować felietony o tematyce edukacyjnej i szeroko pojętej praworządności. Poproszono go, by doprecyzował dokładnie, o czym one będą. Sędzia precyzował, że 2 – 5 minutowe felietony będą zamieszczane na stronie internetowej radia. Będą one wcześniej nagrane. I będą dotyczyć m.in. prawa do rzetelnego procesu, niezależności sądownictwa, niezawisłości sędziowskiej, wymiaru sprawiedliwości w Konstytucji i procedury karnej. Jego felieton z 19 lutego jest na stronie radia, sędzia mówi w nim o typach przedwojennych sędziów.

 

Decyzję o zakazie nagrywania felietonów podjął wiceprezes do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysław Radzik, który wyraził sprzeciw. Powołał się na przepis ustawy o sądach, który mówi, że sprzeciw dotyczący dodatkowego zatrudnienia sędziego wydaje się, gdy będzie ono przeszkadzało w wykonywaniu obowiązków sędziego, osłabi zaufanie do jego bezstronności lub przyniesie ujmę godności urzędu sędziego.

 

Przemysław RadzikZastępca głównego rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów i wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysław Radzik.

 

Radzik atakuje Halo.Radio

 

Radzik w decyzji napisał, że założone przez Fundację Obywatelską i utrzymujące się z wpłat słuchaczy Halo.Radio w jego ocenie jest skrajnie „upolitycznione”. Dla Radzika dowodem na to jest opis charakteru radia z jego strony internetowej.

 

Radio o sobie pisze tak: „HALO.RADIO to nowoczesny projekt medialny, oparty na fundamencie BEZSTRONNOŚCI, czyli podstawie dziennikarstwa. Nie opowiadamy się za żadną opcją polityczną, chcąc spełniać rolę nośnika informacji i bezstronnego komentarza. Z równym zaangażowaniem i energią, patrzymy na ręce wszystkich polityków, bez względu na to jaki obóz czy opcję reprezentują”.

 

Radzikowi nie spodobało się stwierdzenie, że radio patrzy na ręce wszystkim politykom, dzieląc ich na opcje, czyli władzę i opozycję. Zwraca też uwagę, że radio powstało z inicjatywy Fundacji Obywatelskiej i, że w radiu są ostre, dosadne audycje publicystyczne, unikające „poprawności politycznej”. Ale z jego decyzji nie wynika dlaczego taką formułę radia uważa za skrajnie upolitycznioną.

 

W swojej decyzji pisze, że lepsza jest współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, które podlega ministrowi Ziobro, a na jej czele stoi Dariusz Pawłyszcze, prywatnie partner Dagmary Pawełczyk – Woickiej, członkini nowej KRS i prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, z nominacji resortu Ziobry.

 

Radzik daje do zrozumienia, że lepsze od felietonów są również szkolenia dla prawników. Współpraca z podmiotami prywatnymi jest zaś dla niego wątpliwa. Ponadto Radzik obawia się, że felietony Tulei mogłyby zwiększyć zasięg oddziaływania Fundacji Obywatelskiej, która założyła radio. A jego „polityczny” charakter osłabi zaufanie do zawodu sędziego. Zdaniem Radzika współpraca Tulei z tym radiem naruszałaby ponadto Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, który mówi, że sędzia musi unikać zachowań podważających jego bezstronność.

 

Radzik na koniec swojej decyzji popada w absurd i śmieszność. Pisze, że publikowania felietonów prawnych w Halo. Radio „w niebezpieczny sposób może zyskiwać przymiot świadczenia przez niego [Tuleyę – red.] porad prawnych”. Cała jego decyzja jest na profilu na Facebooku stowarzyszenia sędziów Iustitia, które ją ujawniło.

 

Iustitia: Radzik stał się cenzorem

 

Pismo Radzika nie wyjaśnia powodów zakazu publikowania felietonów przez Tuleyę w Halo. Radio. Wiceprezes sądu nie podał poważnych zarzutów na swoją tezę o „upolitycznieniu” radia. Może więc chodzi mu o zapowiedź opublikowanego już felietonu Tulei, w którym sędzia jest przedstawiony jako „sędzia represjonowany przez reżim Kaczyńskiego”. Radzikowi mogą również nie podobać się felietoniści radia, czyli prof. Magdalena Środa, adwokat Sylwia Gregorczyk – Abram z Wolnych Sądów, która broni represjonowanych sędziów, czy współpracujący z radiem prof. Marcin Matczak, broniący praworządności w Polsce.

 

„Radzikowi już nie wystarcza funkcja wiceprezesa i rzecznika dyscyplinarnego, teraz postanowił zostać cenzorem i wybierać, w których mediach Igor Tuleya może się wypowiadać. Nie wiem skąd ta fascynacja PRL – owskimi metodami u Pana Radzika, zachowuje się jak postać przeniesiona z innej epoki” – komentuje zakaz dla Tulei sędzia Bartłomiej Przymusiński, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. I dodaje: „Nie będzie naszej zgody na cenzorskie działania. Ta sprawa powinna wywołać również sprzeciw środowiska dziennikarzy.”

 

Sędziego broni też warszawski oddział Iustitii: „Ile jeszcze instrumentów i narzędzi będzie wykorzystanych, aby poniżyć i upokorzyć sędziego Igora Tuleyę? To jest kuriozum. Sędziemu, który to jest zawieszony, któremu zakazano podejmowania jakiejkolwiek czynności zakazuje się działalności edukacyjnej, z argumentacją, że to będzie „osłabiało zaufanie do jego bezstronności” . Przecież on nie może podjąć ani jednej decyzji procesowej w żadnej sprawie! Zatem nie ma mowy o osłabianiu zaufania co do jego bezstronności, a dopiero sama treść felietonów i wypowiedzi sędziego może świadczyć, czy są one niegodne sędziego” – mówi sędzia Katarzyna Wróbel–Zumbrzycka, prezes oddziału warszawskiego Iustitii.

 

Zdumiony treścią decyzji Radzika i zarzutami wobec radia jest też redaktor naczelny Halo.Radio Mariusz Rokos. „Chciałem zatrudnić detektywa, by poszukał w decyzji Radzika sensu i logiki. Nie można w bezstronności i patrzeniu wszystkim politykom na ręce doszukiwać się upolitycznienia radia. Radzik nie rozumie, czym jest wolność słowa i czym są niezależne media” – mówi Mariusz Rokos. I dodaje: „Radzik żąda od Tulei by przestał mówić na antenie o niezawisłości sędziowskiej i niezależnych sądach. Ale Tuleya dalej będzie mówił, nikt mu ust nie zamknie. Radio stoi za nim murem. Będziemy bronić prawa sędziego Tulei do wolności wypowiedzi”.

 

Radzik zabronił innemu sędziemu szkolenia aplikantów

 

To kolejny przykład na to, że nowe władze Sądu Okręgowego w Warszawie z nominacji ministra Ziobry będą zaostrzać kurs wobec stołecznych sędziów. Prezesem jest tu od kilku miesięcy Piotr Schab, jednocześnie główny rzecznik dyscyplinarny ministra Ziobry. Zastąpił on Joannę Bitner.

 

A od niedawna jego zastępcą do spraw karnych jest Przemysław Radzik, który jest jednocześnie zastępcą głównego rzecznika dyscyplinarnego (czyli Schaba w innej roli).

 

Radzik już pokazał, że będzie ścigać stołecznych sędziów na drodze służbowej. Problemy ma już sędzia Piotr Gąciarek, bardzo aktywny w obronie wolnych sądów, członek warszawskiej Iustitii. Tydzień temu prezes sądu Piotr Schab złożył na niego zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego. Prezesowi nie spodobało się, że Gąciarek bronił Tulei pod siedzibą Prokuratury Krajowej. Nie spodobała mu się też krytyka prokuratury oraz to, że zorganizował pikietę w obronie prokuratury i, że poszedł na nią bez jego zgody. Na tym się nie skończyło. Bo Radzik – jako wiceprezes sądu – idąc w ślady Schaba zakazał Gąciarkowi udziału w szkoleniu dla aplikantów adwokackich.

 

Radzik nie jest jednak konsekwentny. Bo o ile w zakazie dla Tulei chwali szkolenia dla prawników, tak wobec Gąciarka uznał, że gdyby on ich szkolił to przyniosłoby to ujmę godności urzędu sędziego. Nowe władze największego sądu na tym nie poprzestały. Wpisały do regulaminu sądu zakaz robienia zdjęć w sądzie bez ich zgody. Co uderza w niezależnych sędziów, bo wcześniej robili oni w sądzie zdjęcia solidarnościowe z represjonowanymi sędziami. Teraz warszawscy sędziowie pikiety solidarnościowe robią poza terenem sądu – na parkingu po drugiej stronie Al. Solidarności, vis a vis sądu okręgowego.

 

Szykany wobec zesłanych karnie prokuratorów

 

Ale nie tylko ludzie Ziobry w sądach dokręcają śrubę. To samo dzieje się w prokuraturze Ziobry, który jest też Prokuratorem Generalnym. Represje i dodatkowe szykany dotykają głównie niepokornych prokuratorów ze stowarzyszenia Lex Super Omnia, krytycznego wobec Ziobry i Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. W sumie na karne delegacje po kilkaset kilometrów od domu Bogdan Święczkowski wysłał siedmiu prokuratorów. Ale to nie był koniec. Niedawno Ewa Wrzosek z Warszawy, która pracuje teraz w Śremie w Wielkopolsce dostała od przełożonego zakaz udziału w spotkaniu ze studentami prawa.

 

Zaś w środę 24 lutego 2021 roku Prokuratura Krajowa zapowiedziała, że pozwie szefową stowarzyszenia Lex Super Omnia Katarzynę Kwiatkowską, zesłaną karnie do pracy w Golubiu – Dobrzyniu. Prokuratura zapowiedziała, że ją pozwie, bo zabolała ją krytyka prokuratury Ziobry i Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. Kwiatkowska krytykowała w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”. Zapowiedź pozwu może jednak być odpowiedzią za pozew Kwiatkowskiej. Bo we wtorek 23 lutego złożyła ona w sądzie pozew przeciwko prokuraturze za karną delegację i domaga się odszkodowania.Autor


dziennikarz prowadzący kronikę ataku na państwo prawa w Polsce dla OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego, za co w 2021 roku został…


Więcej

Opublikowany

25 lutego 2021


Inne artykuły tego autora

21.05.2022

Krzysztof Parchimowicz, symbol wolnej prokuratury, uniewinniony. To porażka człowieka od Ziobry

19.05.2022

Sąd: Prokuratura ma zająć się Małgorzatą Manowską za niewykonanie orzeczenia ws. Juszczyszyna

17.05.2022

„To bydlak”, „qtasina”, „Amerykańce nas z mośkami wydupczyc chcą” – oto język sędziów z Kasty/Antykasty

16.05.2022

UE nie zdradziła sędziów. Nie zgodzi się na putinizację sądów, bo to rozsadzi całą Unię [WAWRYKIEWICZ]

14.05.2022

Precedensowa decyzja sądu: prokuratura ma się zająć Maciejem Nawackim za niewykonanie wyroku TSUE

13.05.2022

TVP przegrało proces z sędzią Gąciarkiem. Musi go przeprosić i zapłacić 40 tysięcy złotych

12.05.2022

Sejm powołał neo-KRS bis. Są w niej sędziowie związani z resortem Ziobry i z grupą „Kasta”

10.05.2022

Siatka Małej Emi. „Ministerstwo ma politykę medialną do dupy. Ty sama robisz więcej niż ten ich spec”

09.05.2022

„Kasta” w Sejmie. Awanse dla „swoich”, „gnojenie” sędziów i obietnica ścigania winnych

06.05.2022

Człowiek Ziobry ściga sędzię Ptaszek za stosowanie prawa UE i rozmowę z OKO.press

05.05.2022

Legalny SN do Trybunału Sprawiedliwości UE: Zbadajcie status nowych sędziów SN, nie wycofamy pytań

04.05.2022

Ziobro chce totalnych sądów. Sędziowie mają być pokorni aż po grób, bo stracą emeryturę [PROJEKT USTAWY]

03.05.2022

Przełom w sprawie sędziego Juszczyszyna. Izba Dyscyplinarna może sama przywrócić go do pracy

02.05.2022

PiS już nie chce Dudzicza i Mitery w nowej KRS. Obaj na pocieszenie chcą wysokiego awansu aż do SN

26.04.2022

Radzik, człowiek od Ziobry: „Żadnemu z kaściaków nie odpuszczę”. Dialogi sędziów „dobrej zmiany”

25.04.2022

„Sprawdźcie działki sędziego Żurka”. Były szef KRS wskazywał, jak uderzyć

25.04.2022

Piebiak: „Ani kroku w tył. O Polskę bić się trzeba”. Sędziowie Cichocki i Szmydt: cała prawda o Kaście

22.04.2022

Piebiak poleca „utłuc kaściaka”. Rzecznik Radzik zamawia donos na Żurka [ŚLEDZTWO OKO.press i ONETU]

09.04.2022

Sąd: Nawacki ma zapłacić 15 tysięcy za blokowanie Juszczyszyna lub czeka go 15 dni aresztu

27.03.2022

Prokurator Generalny nie odpuszcza Żurkowi. Trzecia skarga nadzwyczajna, by zaszkodzić sędziemuWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200