Alma mater Andrzeja Dudy wzywa prezydenta do zawetowania ustaw o SN i KRS

Udostępnij

brak opisu autora

Więcej

Czy Prezydent wypełni swoją powinność strażnika Konstytucji i dotrzyma złożonej Narodowi przysięgi prezydenckiej?18 grudnia 2017 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła uchwałę, w której wyraża zdecydowany sprzeciw wobec uchwalonych ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym, a także wzywa Prezydenta Andrzeja Dudę, „aby w tej trudnej chwili wypełnił swoją powinność strażnika Konstytucji i dotrzymał złożonej Narodowi przysięgi prezydenckiej” i zawetował nowelizacje ustaw przyjęte przez polski parlament.

 

Tekst uchwały:

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec uchwalonych ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym. Nieuzasadnione niczym usunięcie części sędziów Sądu Najwyższego przez obniżenie ich wieku emerytalnego, wprowadzenie nadzwyczajnego środka zaskarżenia prawomocnych orzeczeń, który ma być rozpatrywany z udziałem ławników obsadzanych w procedurze politycznej, reforma postępowań dyscyplinarnych, która stwarza możliwości nacisku na sędziów, poddanie Krajowej Rady Sądownictwa bezpośredniemu wpływowi polityków, nie są sposobami naprawienia sądownictwa, natomiast niszczą największe jego wartości, jakimi są niezależność sądów i sędziowska niezawisłość.

 

Rozwiązania te są sprzeczne z obowiązującą Konstytucją RP.

 

Rozwiązania te są sprzeczne z obowiązującą Konstytucją RP

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wzywa władze publiczne do uwzględnienia raportów Komisji Weneckiej. Wskazują one na niedające się pogodzić z wartościami europejskimi sposoby ingerowania w niezależność sądownictwa wynikające z uchwalonych zmian. Zwracają także uwagę na niedopuszczalnie silną władzę Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, któremu całkowicie podporządkowano prokuraturę, a obecnie w coraz większym zakresie podporządkowane są sądy.

 

Wyłaniający się stan polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości nie mieści się w standardach Unii Europejskiej oraz Rady Europy.

 

Wyłaniający się stan polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości nie mieści się w standardach Unii Europejskiej oraz Rady Europy

 

Wzywamy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, członka wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby nie dopuścił do wejścia w życie uchwalonych ustaw.

 

Wzywamy Pana Prezydenta, aby w tej trudnej chwili wypełnił swoją powinność strażnika Konstytucji i dotrzymał złożonej Narodowi przysięgi prezydenckiej.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 67 członków Rady Wydziału WPiA UJ, 6 osób głosowało przeciw, 8 osób wstrzymało się od głosu.Autor


brak opisu autora


Więcej

Opublikowany

18 grudnia 2017Inne artykuły tego autora

21.09.2018

Six bold resolutions of the Assembly of Representatives of the Judges of the Region of the Regional Court in Warsaw of 20 September 2018

21.09.2018

Uchwała Zjazdu Katedr Postępowania Karnego: wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań mających na celu upolitycznienie polskiego sądownictwa

21.09.2018

7 uchwał Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 września 2018 r.

19.09.2018

Alfabet Buntu

19.09.2018

Dziekani wydziałów prawa z całej Polski wyrażają dezaprobatę dla działania władz państwowych

18.09.2018

Art. 7. Ujawniamy stanowiska Komisji Europejskiej i rządu PiS przed „wysłuchaniem” Polski

15.09.2018

Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego w sprawie postępowań dyscyplinarnych sędziów

13.09.2018

Aleksander Kwaśniewski w liście do Andrzeja Dudy: ostrzegam. To wbrew polskiej racji stanu

01.09.2018

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie procedury wyboru sędziów do Sądu Najwyższego

23.08.2018

Apel do prezydenta Dudy o niepowoływanie sędziów do SN. „Są chwile, kiedy historia daje wybór”

22.08.2018

Rusza Obywatelski Monitoring Sądów OMKS

15.08.2018

Polska o krok od procesu w Luksemburgu. KE nie zgadza się na „pogwałcenie praworządności”

10.08.2018

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie kandydowania członków Krajowej Izby Radców Prawnych na funkcję sędziego Sądu Najwyższego

08.08.2018

Archiwum Osiatyńskiego szuka redaktora/ki

07.08.2018

Profesorowie prawa od Nowego Jorku po Sydney stają w obronie Prezes Gersdorf

05.08.2018

Parlament Europejski nie powołuje rządu. Po co więc deformować wyniki wyborów? RPO pisze do prezydenta w sprawie ordynacji

04.08.2018

Themis: atak na SN to niedopuszczalna ingerencja w niezależność władzy sądowniczej

03.08.2018

Wyjaśniamy ruch Sądu Najwyższego [9 punktów]

03.08.2018

Podpisz Apel Obywatelski ws. prób wykorzystywania policji do celów partyjnych

30.07.2018

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie „Celmer”. Analiza w 10 punktachWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa


10 
20 
50 
100 
200