Wygaśnięcie mandatu L. MorawskiegoTK_prezes_postanowienie_2017.07.27_wygasniecie_mandatu_L_Morawskiego.pdf

opublikowany

27/07/2017

typ dokumentu

Akty wewnętrzne

autor/źródło

Trybunał KonstytucyjnyŚmierć i wygaszenie mandatu sędziego Trybunału KonstytucyjnegoPostanowienie dotyczy wygaszenia mandatu w związku ze śmiercią L. Morawskiego „przed upływem kadencji”.

Lech Morawski, został w grudniu 2015 r. wybrany przez Sejm VIII kadencji na zajęte stanowisko sędziowskie, które zostało prawidłowo obsadzone przez Sejm VII kadencji. Wówczas wybrany został bowiem Krzysztof  Ślebzak, a legalność jego wyboru wynika z wyroku Trybunał Konstytucyjnego w sprawie K 34/15. Krzysztof Ślebzak oczekiwał na złożenie ślubowania sędziowskiego przed Prezydentem zarówno w dniu wyboru L. Morawskiego, jak i w dniu jego śmierci. Po śmierci L. Morawskiego i wygaszeniu mandatu, Sejm VIII kadencji wybrał, a Prezydent zaprzysiągł J. Piskorskiego na stanowisko Sędziego Trybunału Konstytucyjnego.


plik

TK_prezes_postanowienie_2017.07.27_wygasniecie_mandatu_L_Morawskiego.pdf

Pobierz

opublikowany

27/07/2017


typ dokumentu

Akty wewnętrzne


autor/źródło

Trybunał KonstytucyjnyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200